Ongelma noun declension

Finnish
116 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
ongelmat
problems
ongelmat
problems
ongelmien
(of) problems
ongelmia
(part of) problems
ongelmissa
(in) problems
ongelmista
(out of) problems
ongelmiin
(into) problems
ongelmilla
(at) problems
ongelmilta
(from) problems
ongelmille
(onto) problems
ongelmina
(as) problems
ongelmiksi
(into) problems
ongelmin
(with) problems
ongelmitta
(without) problems
ongelmineen
(together with) problems
nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
ongelma
problem
ongelma
problem
ongelman
problem
ongelman
(of) problem
ongelmaa
(part of) problem
ongelmassa
(in) problem
ongelmasta
(out of) problem
ongelmaan
(into) problem
ongelmalla
(at) problem
ongelmalta
(from) problem
ongelmalle
(onto) problem
ongelmana
(as) problem
ongelmaksi
(into) problem
ongelmatta
(without) problem

Examples of ongelma

Example in FinnishTranslation in English
"Elämässä on muutakin kuin nättien polvien väliset ongelmat."But, uh, as my wife says, "There's more to life than the problems between a shapely pair of knees."
"Että ongelmat merkitsivät jotain."...should be run to its conclusion." "That these problems were important."
"Hän pyrkii hoitamaan ongelmat ennen kuin ne kasvavat suuriksi.""He usually resolves or minimizes most problems "before they grow into larger problems.
"John huomaa useimmat ongelmat ajoissa.""John identifies most problems within appropriate time frames.
"Kaikki ongelmat ratkaistu"?"All problems solved"?
"Silkka järki" - "oli ihmiskunnan ongelmien vastapainona."Reason, simple and pure was the weight against which human problems were held in balance.
"Tohtori Bellin yhtiö tunnettiin teknologisten ongelmien nujertamisesta."Dr. Bell's company was known "for tackling the most advanced technological problems.
"Vaikeuksiin hankkiutuminen," toisaalta, - jatkoi ongelmien muodostumista."Paying through the nose, " on the other hand... continued to present problems.
- Bashir sanoi kertoneensa - tämän kuun maksun myöhästyvän auto-ongelmien takia.Bashir said he told your man that this month payment could be late because we had problems with the trucks.
- Sitä käytetään syntipukkina ihmisten piilevien ongelmien syntyyn, varsinkin nuorien.It's used as a scapegoat for covering up underlying problems in people, especially young people.
"Aha" taitaa tarkoittaa kaikkia mahdollisia ongelmia.I figured the "oh" implies all the potential problems.
"Chicagolla on paljon ongelmia ja ne vähenevät yhdellä - kun nämä ongelmanratkaisijat sulkevat ovensa."With as many problems as Chicago faces, we'll certainly be facing one less when these problem solvers close their doors." Wow.
"Ei ole isoja ongelmia. On vain paljon pieniä."Henry Ford said there are no big problems.
"Hengitystoiminta". Onko sinulla ongelmia hengittää?"Respiratory" - do you have any problems with your lungs or breathing?
"Hän oli nokkela poika, joka osasi ratkaista vaikeita ongelmia.""He was a clever lad... "who knew how to solve difficult problems.
- Aikuisten ongelmissa.Grown-up problems, Henry.
- Auttaa monissa ongelmissa.Fix a lot of problems.
- Hän on suurissa ongelmissa.I am a friend of Donny Kohler. It is in many problems.
- Millaisissa ongelmissa?What kind of problems?
- Muutti elämäni, samoin kuin ohjelmasikin ehkä - muuttaa lapsia samantapaisissa tilanteissa, ongelmissa.Changed my life, much like your program must do for kids facing similar situations, problems.
"Kerro ongelmista työpaikallasi pomollesi.""Point out problems at your workplace to your boss.
"johtuen pikku ongelmista prototyypin eristeiden kanssa""due to minor problems with the prototypes insulation system."
- ConArgra, joka veti pähkinävoin myynnistä, - jossa oli salmonellaa, oli selvillä ongelmista tehtaallaan jo kaksi vuotta sitten.ConAgra, which recently recalled peanut butter contaminated with salmonella, was aware of problems in its plant two years ago.
- Ei tiedä Halon ongelmista. Eikä Jasonin reissusta puistoon.Alec claims he doesn't know a thing about any problems with Halo or Jason's extracurricular trip to the park.
- En pidä ongelmista.I don't like problems.
"Kuolema on ratkaisu kaikkiin ongelmiin.""Death is the solution to all problems."
- Ja se voisi olla ratkaisu kaikkiin ongelmiin.And I thinkit could be the answer to all of our problems.
- Ne ovat ratkaisuja ongelmiin.- Those are solutions to problems. - Oh, my God! You know what?
- Nuorukainen voi joutua ongelmiin tämän käden kanssa.He may run into problems.
- Olen. Jos törmäät joihinkin ongelmiin, ohjaa vain ne minulle.If you run into any problems you can just forward them to me.
- Mitä tarkoitat ongelmilla? Mitä tämä on?[Mrs. Myers] What do you mean problems?
- Tarkoitatko ystävääsi etuuksilla vai ongelmilla?Is this the friend with benefits or the friend with problems?
- Älä kiusaa heitä meidän ongelmilla. - Mitä vielä.Clark and Ellen don't want to hear about problems.
Ei meidän ongelmilla.Not with the problems we got.
He ovat herättäneet huomiota joukkueensa ongelmilla.They've certainly attracted the most attention from the press with their team problems.
- Et voi piiloutua ongelmilta.- You mustn't hide from your problems.
Elsa on hullu, mutta ei niin hullu, etteikö suojelisi itseään ongelmilta.Elsa's crazy but not to the point... of refusing to protect herself from potential problems.
Liittonne on ennalta määrätty, mutta se ei suojaa teitä ongelmilta. Viime aikoina on tapahtunut paljon.Look, we know you guys have this epic destined marriage, but it doesn't mean that you're immune to problems, especially with everything that's gone on lately.
Louisiana ei kestä tätä skandaalia, joka vie huomion oikeilta ongelmilta.Louisiana simply can't afford to face this disaster with a scandal that could distract from the real problems at hand.
Minun on pyydettävä teitä jättämään hänet, jos haluatte välttyä ongelmilta.I'll have to ask you to stop seeing him if you want to avoid problems with your job.
- Suuremmille ja pahemmille ongelmille.For much deeper and bigger problems.
Ei ole aikaa ongelmille.This ain't the time for problems.
Istun tässä syöden ratatouillea - sen sijaan että tekisin jotakin aiheuttamilleni ongelmille. Sinulla on perhe.I mean, I'm sitting here, eating ratatouille, instead of facing the world, doing something about the problems that I've caused.
Kun oppii nauramaan pikku ongelmille - kun niitä tulee - niin silloin kestää paremmin - kun tulee isoja, vakavia ongelmia.You get the habit of laughing at little problems when they come along, and then you don't blow your top when the genuine, serious things happen.
Meillä ei ole varaa ongelmille tai yllätyksille.I mean, we can't afford any problems, any surprises.
Fysiikassa lähestymme näitä käänteisinä ongelmina.You know, in physics we approach similar conundrums as inverse problems.
Kaikki mitä pelkäämme, kuten internetin ja käytön tulevaisuus, ja kaikki, mistä olemme vihaisia, saa rikosoikeusjärjestelmän rattaat pyörimään. Olemme pyrkineet vankilan ja rangaistuksen avulla - ratkaisemaan monia ongelmia, joita ei aikaisemmin pidetty rikosoikeudellisina ongelmina.and we've used jail, prison, and punishment to resolve a whole host of problems that, historically, were never seen as criminal justice problems.
En kutsuisi niitä ongelmiksi... Ei tämän takia kannata joutua koomaan.Hell, I wouldn't even call them...problems, so let's not work ourselves up...
Niillä tyypeillä on paha tapa muuttaa kassavirtaongelmat verenvuoto-ongelmiksi.Because this lot have a bad habit of turning cash flow problems into blood flow problems.
Quinn, sinulla on, mitä kutsun "rikkaan valkoisen tytön ongelmiksi."Quinn, you've got what I call "rich white girl problems."
Väitä niitä naisten ongelmiksi.Say it was... female problems.
- Veimme juuri viimeisen, täysin ongelmitta.- We took out the last of it. No problems.
Fitzgeraldin mukaan harjoitukset sujuivat ongelmitta.Suzanne Fitzgerald says there were no problems during the rehearsals.
Halusimme ne teille ongelmitta.I wanted you to have it with no problems.
Joka mainos alkaa nousulla ja päättyy laskeutumiseen - ja joka lento sujuu ongelmitta.Stewardesses. We're going to bookend every spot with the plane taking off and landing up, down, no problems, everything okay, every commercial.
Jos olen oikeassa, munasolun pitäisi kiinnittyä uudestaan ongelmitta.If the ovum reattaches, as I believe, you'll have no further problems.
- En tiedä. Varmaan joku 29-vuotias sinkkutyttö ongelmineen.Probably some 29 year old single girl with all new problems.
He kaikki tulevat sinun luoksesi kysymyksineen, - ongelmineen ja huolineen.They all come to you with questions... problems, concerns.
Kenen puoleen vaimonne ja lapsenne kääntyvät ongelmineen?Who do your wife and children turn to... With their problems?
Ne tyypit kaikkine ongelmineen ovat niin saatanan itsekeskeisiä.So self-centered! Thinking only of themselves and their stupid problems.
Oikeasta avioliitosta oikeine ongelmineen, - kuten keittiön maalin väri. Tai jotain muuta, - en voi edes miettiä niitä nyt.A real marriage, with real problems, like what color to paint the kitchen or, I don't know, other problems, I can't even think of them now.
"Jos ratkaiset ongelman, lopetan tupakoinnin." Niinhän se pitää."Okay, if you make this problem go away, I will quit smoking, and I won't go back on it 'cause I'd know I'd be going back on a deal with God."
"Olin tunnustanut ongelman, joten hyppäsin suoraan 9. askeleeseen."I had already acknowledged I had a problem.
"Toimintahäiriö" ei riitä kuvaamaan ongelman suuruutta.Dysfunction does not begin to describe the magnitude of the problem here.
"Torgeir, miten ratkaiset tämän ongelman?"" Torgeir , how do we solve this problem? "
- Anna Popen jatkaa - neuvotteluja kirkon kanssa, jotta hän voi ratkaista ongelman.Letting Chief Pope resume his negotiations with the church so that he solves the problem.
"Himottaa", "Ei luottoa, ei ongelmaa", "Jane 100 vuotta!""Me so horny." Very good. "No credit, no problem!" And "Happy 100th, Jane!"
"Huumeongelmalla" en tarkoita ongelmaa, vaan kriisiä.... What I mean is that the problem drug trafficking is not a problem. But a crisis.
"Ilman ratkaisua ei ole ongelmaa."Page 712 where there is no solution, there's no problem. -Well, little brother, guess what?
"Ratkaisin systeemikurssin ongelmaa. ""I was working on a problem set for my systems class."
"Ymmärsin, että hallituksenne ei nähnyt mitään ongelmaa siinä..."I understood it as a government do not see anything problems.
- Ei tuo tieto tässä ongelmassa auta.But none of that is gonna help me with this particular problem I have.
- Tiesitkö, että nainen joka tuli asunnostasi - olisi voinut auttaa sinua siinä "lukkojen taakse jäänyt" -ongelmassa?Hey, do you think the woman coming out of your apartment could have helped you with the "being locked out" problem?
Auttaisitko meitä tässä ongelmassa?Look, friend, we sure would like it if you'd help us with our problem.
Ehkä, mutta vain ehkä, minä voin auttaa tässä ongelmassa.Well, maybe. Maybe, just maybe, I can help you with your problem.
Halusin vain sinulta apua yhdessä ongelmassa.Right? I just want your help with a professional problem.
"Asiakkaat ovat tietoisia ongelmasta".These clients are acutely aware of this problem.
- Ali keksi, miten ongelmasta tehdään ratkaisu.What did you do? Ali took a page from the Dr. Black book, figured out how to make the problem into a solution.
- Ei puhuta ongelmasta. Tämä on pikemminkin tilaisuus selvittää vakava ongelma.- Let's not call it a problem let's call it an opportunity.
- He ovat tietoisia ongelmasta.They're aware of the problem.
- Hän kirjoitti "viidestä" ongelmasta.- He wants to point out five problems.
"Hei, ajattelin puuttua PACER-ongelmaan.""Hey, I am thinking about an intervention on the PACER problem."
- Ainahan mukana on riskejä, mutta tämä on kehittynein ratkaisu ongelmaan.- Well, there's always risk involved, but this is the most advanced solution to his problem.
- Entä jos minulla olisi ratkaisu ilmasto-ongelmaan?I could take care of the altitude problem? But you can't.
- Erica, meillä on ratkaisu tähän pikku ongelmaan.Erica, I believe we have a solution to this little problem.
- Et voi sekaantua jokaiseen ongelmaan.You can't involve yourself in every single problem here, momma. Come on, this way.
# Vaihtoehtosi hupenevat # # heidän täytyy yrittää testata # # tuollaisella isolla ongelmalla # # ja noin pienellä pelastuksella ## You're running out of options # # They must be tryin' to test you # # With such a big bad problem #
Jokaisella ongelmalla on ratkaisunsa.Every problem has a solution.
Jäljelle jää vain oire verisestä takapuolesta, - joka selittyy suolisto-ongelmalla tai verenvuotohäiriöllä.Which just leaves us with one symptom, the bloody tuchus. Which can easily be explained by a G. I. problem or a bleeding disorder.
Keuhko-ongelmalla ei ollut mitään tekemistä keuhkojen kanssa.The lung problems had nothing to do with her lungs.
Normaalit tulokset osoittavat, että keuhkojen ongelmalla ei ole tekemistä keuhkojen kanssa.Normal CT means that her lung problem has the distinction of having nothing to do with her lungs.
- Kuulostaa henkilökohtaiselta ongelmalta Gary.Sounds like a personal problem Gary.
- Kuulostaa korkeamman tason ongelmalta.Sounds like a high-class problem to me, dude.
- Tämä alkaa kuulostaa todelliselta ongelmalta. Ainakin aviomiehellesi.Well, this is starting to sound like a real problem, at least for your husband.
- Vaikuttaa silti sisäiseltä ongelmalta.Seems like an internal problem.
-Tämä ei näytä ongelmalta.I'm not being funny, but it doesn't look like a problem.
- Mitä teemme Toddin ongelmalle?(Laughing) What are we gonna do about Todd's problem?
En usko, että annat ongelmalle asianmukaista huomiota.- Of course. Still, I don't think you're giving that problem out there its due attention.
Jokaiselle ongelmalle on ratkaisu, jopa tälle.Every problem has a solution... even this one.
Jos B'Elanna löytää syyn ongelmalle, sille voi löytyä parempikin ratkaisu.Isn't it a better plan to look for the cause of the problem? If B'EIanna can find it, there may be a less radical solution.
Kokonainen siipi on omistettu tälle ongelmalle.There's a whole wing dedicated to this problem.
"Anteeksi, mutta mikä on ongelmana?"And I say to him, "Excuse me. What's the problem?"
"Mikä on ongelmana?""What's the problem?"
- Ange, mikä ongelmana?Ang, what is the problem?
- Butters, mikä ongelmana?- Butters, what's the problem?
- Dexter ei ole ongelmana.Dexter is not the problem here.
- Kaikella kunnioituksella, neiti Michener, - en sanoisi muutamaa yksittäistapausta kansalliseksi ongelmaksi.with all due respect, miss Michener, I'd hardly call a few isolated incidents a national problem.
- Se on muodostumassa ongelmaksi.It's becoming a problem.
-Jos olen ongelmaksi, tahdon tietää.If someone's got a problem with me, I should know.
Aluksi kyse oli vain Martysta, - minkä saattoi jotenkin vielä ymmärtää, - mutta sitten ongelmaksi muodostuimmekin me.At first it was just Martysta - which could somehow yet understand - but then a problem consisted of me.
Arvasin, että se diiva koituu vielä ongelmaksi.I knew that prima donna was a problem when we cast her.
"Arthur"- "sinulla on ongelma.""Arthur you have a problem."
"Ei, Danny. Ei se ole ongelma."It's not gonna be a problem."
"Ei, se ei ole ongelma.:"No, it's not a problem.
"Eikö se ole ongelma?"Well, wouldn't you call that a problem?"
"Ellei se ole sinulle ongelma"...Read Truman's wording: "Unless you have a problem with this."

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

ohjelma
program

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

ongelma-alue
problem area
ongelmaiho
problem skin
oneiromantia
oneiromancy
omenaviinietikka
apple vinegar
omakotitontti
small house lot
olympiavoitto
thing
onnahdus
limping
onageri
an onager
ongelmayritys
thing
ominaisvektori
eigenvector

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'problem':

None found.
Learning languages?