Ohjelma noun declension

Finnish
84 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
ohjelmat
programs
ohjelmat
programs
ohjelmien
(of) programs
ohjelmia
(part of) programs
ohjelmissa
(in) programs
ohjelmista
(out of) programs
ohjelmiin
(into) programs
ohjelmilla
(at) programs
ohjelmilta
(from) programs
ohjelmille
(onto) programs
ohjelmina
(as) programs
ohjelmiksi
(into) programs
ohjelmin
(with) programs
ohjelmitta
(without) programs
ohjelmineen
(together with) programs
nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
ohjelma
program
ohjelma
program
ohjelman
program
ohjelman
(of) program
ohjelmaa
(part of) program
ohjelmassa
(in) program
ohjelmasta
(out of) program
ohjelmaan
(into) program
ohjelmalla
(at) program
ohjelmalta
(from) program
ohjelmalle
(onto) program
ohjelmana
(as) program
ohjelmaksi
(into) program
ohjelmatta
(without) program

Examples of ohjelma

Example in FinnishTranslation in English
- Jotkut ohjelmat osaavat pian.They can't think. - Some programs will be thinking soon.
- Mitkä ohjelmat otan?Which programs shall I take?
- Nämä ohjelmat ovat liian hyviä ihmistä vastaan.These programs are too smart and powerful to play people anymore.
- Voit merkitä ohjelmat jotka aiot katsoa.- To highlight the programs you plan to watch.
-Kaikki tiedostot ja ohjelmat tuhoutuvat.But, sir, that would entail a total loss of all data... all programs within the ConSec system.
Ennen kuin joudumme sivuraiteille Viruksien ja TSR ohjelmien kanssa... Eilen puhuimme sähköposteista.Before we get sidetracked with viruses and TSR programs yesterday we were talking about e-mail.
Hän puolsi jopa terrorismin vastaiselle sodalle tärkeiden ohjelmien leikkaamista.He even voted to slash intelligence programs crucial to the war on terror.
Ihmiset muuttuvat yksin paremmin kuin ohjelmien avulla.People are 10 times as likely to change on their own as they are with the help of doctors or programs.
Isäsi ei tahtonut ohjelmien karkaavan.Your father didn't want any programs slipping out accidentally, did he?
Kävin Hewlett-Packardin Palo Alton tutkimuskeskuksessa tiistaisin - ja käytin kaiken vapaa-aikani ohjelmien kirjoittamiseen.I started going up to Hewlett-Packard's Palo Alto research lab every Tuesday night, and I spent every spare moment I had trying to write programs for it. I was so fascinated by this.
- Aistivia ohjelmia.-Sentient programs.
- Clu ei osaa luoda ohjelmia.Clu can't create programs.
- Ei ohjelmia.- No programs.
- Herra Davis, johdan useita ohjelmia.Mr. Davis, I'm in charge of several programs.
- Hän oli eristämässä ja sulkemassa saastuneita ohjelmia.Designed to... isolate and shut down corrupted programs.
Clarence J. Gamblelle että mustia johtajia olisi syytä värvätä toimimaan - johtohahmoina sterilaatio-ohjelmissa, joita suunnattaisiin mustien yhteisöjä kohtaan.Clarence J. Gamble that black leaders would need to be recruited to act - as frontmen in sterilization programs directed against black communities.
Minulla on kavereita monissa A-ohjelmissa.Got a lot of friends I've met in programs that end in the letter A.
Missä ohjelmissa yhtiösi on mukana?"What programs, unclassified and classified, is your company involved with?"
Robinista ja Donista oli tulossa upea pari sekä töissä että vapaalla, joten kanava pyysi heitä vierailemaan muissa ohjelmissa.NARRATOR: Now, kids, Robin and Don were becoming such a great team, both off and on the air, that local Channel 12 started asking them to guest-host some of their other top-notch programs.
Tarvitsemme siis puvun. Kun käyn talkshow-ohjelmissa - panen sen tietty päälleni, ja siinä on valtava POM Wonderful-logo - sekä muita logoja.The Greatest Movie Ever Sold needs to have a suit, so then, when I go out and go on the late night programs, of course I'll be wearing my Greatest Movie Ever Sold suit, which of course will have a giant POM Wonderful logo on it,
- Hän ei tiedä paljon muista ohjelmista.But as far as our other programs, she doesn't know that much.
Erään tutkimuksen mukaan yhä useampi ihminen - saa poliittiset uutisensa talkshow-ohjelmista, ennemmin kuin sanomalehdistä ja uutisohjelmista.(news anchor) There was some research done saying more and more people are getting their political news from Leno, Letterman, Jon Stewart, Tom Dobbs and Bill Maher more than from newspapers and actual news programs.
Hänellä on todisteet Orchestran kaltaisista ohjelmista.He has hard evidence that the government has programs like Orchestra.
Kaikki olivat jo kuulleet siitä - ja muistakin käynnissä olleista ohjelmista, myös CIA:n ohjelmista.Nancy Pelosi was the minority rep. They were all briefed into the program at the time, by the way, and all the other programs that were going on, including all these CIA programs.
Mielestäni yksi parhaista ohjelmista oli CBS:n lehdistökatsaus.One of the best programs I ever heard was called "CBS Views The Press".
Et toimintoihin, ohjelmiin etkä hallintalaitteisiin.All functions, all programs, all controls.
Huippusalaisiin sotilaallisiin ohjelmiin.Military programs, way, way off book.
Jos sekaannumme tähän, kaivelemme ja huomaamme CIA:n pellejen antaneen tämän sotkun levitä muihin ohjelmiin...Because if we get into this, we dig around, and we find out these CIA clowns have let this Treadstone mess metastasize into the rest of these programs?
Keskitymme oppimisvaikeuksista kärsivien oppilaiden ohjelmiin.Colleen and I have focused most of our efforts on programs to help learning-disabled children, using visual, interactive techniques.
Kognitiivisiin ohjelmiin 400 sinisiä.Cognitive programs, 400 blue.
Johtaja Dean jatkaa taisteluaan jengiväkivaltaa vastaan Pipeline ja Unity One -ohjelmilla.Prison Director Dean continues his fight against gang violence in the Pipeline and Unity One programs.
Adaptiivinen heuristinen matriisi.Toimi- akseni diagnostiikkana muille ohjelmilleAn adaptive, heuristic matrix, yes. In order to serve as a diagnostic for all the EMH programs.
Rakensimme uuden matriisin - ohjelmille ja käyttäjille.We built a new grid for programs and users.
Sankarin, Tronin, tuli pitää se vapaana - kaikille siellä asuville ohjelmille.And he relied on the hero Tron to keep it free for all programs who live there.
Suuret rahoituksen leikkaukset sosiaalisille ohjelmille. Nämä sisältävät yleensä koulutuksen ja terveydenhoidon - vaarantaen yhteiskunnan hyvinvoinnin ja eheyden - jättäen kansan alttiiksi hyväksikäytölle.Large funding cuts for social programs, these usually include education and healthcare, compromising the well-being and integrity of the society leaving the public vulnerable to exploitation.
"...ohjelman sponsorin tai ohjelmaa lähettävän kanavan.""...any sponsor of the program, or any stations broadcasting the program."
"Atlantis Cablen entinen juontaja" "jonka ohjelman uskotaan menettäneen suosiotaan-"--"stepped out with a bodacious blonde for a late supper at the Mercer Kitchen. The formerly vanilla host of Atlantis Cable's flagship program, who many believe has become unglued since an appearance at the Northwestern School of Journalism last April, seems to like the ladies.
"Eugene Goostman" -ohjelman piti - jäljitellä vastauksissaan 13-vuotiasta.A program named "Eugene Goostman" was designed to mimic the responses of a 13-year-old boy from Eastern Europe. It fooled some of its examiners.
"He haluavat lakkauttaa ohjelman.They're looking for a reason to cancel the program.
"Maahanmuuttajat vastustavat lukutaito-ohjelman leikkauksia."'Lmmigrants protest budget cuts in literacy program.'
"...ohjelman sponsorin tai ohjelmaa lähettävän kanavan.""...any sponsor of the program, or any stations broadcasting the program."
"Katsoin aamulla vanhaa kaksosista kertovaa ohjelmaa"."Watched a program about twins this morning.
"Kuuntelisin ohjelmaa enemmän, jos puhuisit vähemmän.""I would listen to your program more if you were on it less."
"Olit osa ohjelmaa, joka oli ainut asia, mistä saatoimme olla ylpeitä."You were part of a program, the only thing we had to hold our head high and be proud of."
- Alistu tahtoomme. - Älä koskaan jätä ohjelmaa, Joe.Never leave the program, joe.
"Isoisä kertoi, että olet 12 vaiheen ohjelmassa ja haluan tukea sinua siinä yrityksessä."Grandfather tells me that you are in a 12-step program and I want to offer you my support in that endeavor.
"Pääsette mukaan kehitysapujoukkoihin." "Tarjoamme paikkaa Nairobissa - terveydenuolto-ohjelmassa, joka keskittyy aids-orpoihin."Your application has been accepted, and we are delighted to offer you a post in Nairobi working as part of the health-care program that focuses on children orphaned by AIDS."
"Sports Doggin" ohjelmassa The Zone.or approximately a few minutes after on the Sports Dogg program on The Zone.
"Valitsemassani opinto―ohjelmassa ― on vain mahdotonta käsitellä tuollaista aihetta.""I am stuck in this program here in which" "I can't even talk about any of that, what is your advise?"
"ja haluaa antaa vastineen, hänellä on siihen mahdollisuus tässä ohjelmassa.""... if he desires to speak, to answer himself..." "... an opportunity would be afforded him on this program."
- Aluksi isäni lausuu muutaman sanan, - ja sen jälkeen ohjelmasta vastaa Javier.First, my father says a few words, and then we hand over the program to Javier.
- En tee päivät pitkät muuta kuin luen Stargate-ohjelmasta.- All I do all day long... ..is read up on the Stargate programme.
- En tiedä itse ohjelmasta, mutta tästä on apua toisille 8.-luokkalaisille.I can't speak to the program itself, but it has to help the rest of the eighth grade.
- Hänellä on paineita esittää todellinen hyöty tähtiportti ohjelmasta ennen seuraavia vaaleja.- He's under pressure to present a real benefit of the Stargate programme before the next election.
- Mistä ohjelmasta on kyse, sir?-What new program is that, sir?
"Haluaisitko mukaan sähköauto-ohjelmaan?""Would you like to be on the electric vehicle program?"
- Eikö se kuulunut ohjelmaan?{\*Or was that just not }That wasn't on the program?
- Hän yrittää päästä ohjelmaan sisälle.He's trying to find a way deeper inside the program.
- Ilmoittauduin Big Brother - ohjelmaan.I volunteer at the Big Brothers program. Ah, no way.
- Joku, joka ei sovellu ohjelmaan.- Someone who can't seem to get with the program.
- Itse asiassa ohjelmaa on tutkittu - ja ohjelmalla on oikeuden vahvistus.This can't be legal, what you're doing. In fact, your acquisition by this program as well as the program itself has been reviewed and sanctioned by military court.
Aloitamme helpolla ohjelmalla.We're gonna start with a simple program first.
Aloitetaan helpolla ohjelmalla.We'll start with an easy program.
Angelan ohjelmalla yhdistin vammat terään.Using Angela's program, I matched the wounds to the blade.
Asu aluksella -ohjelmalla saamme täällä olevat ihmiset puolellemme ja murskaamme maassa olevan Viidennen kolonnan.With the launch of the live-aboard program... we'll win the hearts and minds of the humans up here... while we crush the Fifth Column down there.
Haluatko kertoa, miksi minulla on todistajansuojelu-ohjelmalta kirje, - jossa sanotaan, että oikea nimesi on Harry Monroe?You want to tell me why I have a witness protection program letter saying that your real name is Harry Monroe ? !
PC-ohjelmalta ovat rahat loppu.The PC program's out of money.
Se ei näytä miltään ihmisen tekemältä ohjelmalta, mitä olen nähnyt.It is unlike any human-engineered programme I have ever encountered.
"Modeskin lähtö on isku ohjelmalle, muttei tuhoisa.""The surprise defection of dr. Susanne Modeski... "Is a blow to the program, but not a fatal one.
- Kyllä, todellinen voitto ohjelmalle.Yes, a true victory for the program.
- Työskentelemme tähtiportti -ohjelmalle.We work for something called the Stargate program.
Hän on siis uskomattoman vahva johtaja, joka on antanut enemmän tälle ohjelmalle kuin kukaan muu.he's an incredibly strong leader who's given more of himself for this programme than any man has given for... well, anything I can imagine.
Ja heihin, ketkä näyttivät ohjelmalle vihreää valoa.And those who gave the go-ahead to the programme at the time.
Elävät aluksi ohjelmana. Oppivat kuten me.They live their first few years as a program, growing and learning, much the same way we do.
Hän tappoi kaksi opiskelijatyttöä ja vapautui virheen takia, joka tunnetaan Floridan vangitse ja vapauta -ohjelmana.Kills two college girls and skates on a state police screw-up, otherwise known as Florida's catch and release program.
- Ohjelmamme käyttää olemassa olevaa langatonta teknologiaa... jonka me muunsimme täysin uudeksi ohjelmaksi.Our program uses existing wireless technology... Which we modified , transforming it into a completely new program .
Kutsuit sitä "ohjelmaksi", ja pakenit sieltä.You called it "the program, " and you escaped from them.
Kutsutaan sitä "iloisten ydinmuistojen luonti ohjelmaksi".I call it the 'Happy core memory development program'.
Pyydä Swania etsimään keino sen hidastamiseen sen muuttamiseen elinikäiseksi hoito-ohjelmaksi.Have Swan find a way to slow it to a crawl turn it into a lifetime treatment program.
"Hank Somervillen ohjelma. Kapellimestarina Carlo Treviso.""Hank Somerville program conducted by Carlo Treviso?"
"Illan ohjelma ei ole uusi."The program for this evening is not new.
"Onko ohjelma väliintulo?"- Is the program intervention?
"Se antaa 20 %, jollei ohjelma ole 90 minuuttia, jolloin se on 30 %.""Equal to 20 percent except that such a percentage shall be 30 percent... for 90 minutes or longer television programs. "
- Ai niin, se lukutaito-ohjelma.- Oh yes, the literacy program.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

ongelma
problem

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

ohjekirjanen
instruction booklet
ohjelmaformaatti
format
ohjauselektroniikka
control electronics
ohjaussauva
stick
ohjaussysteemi
thing
ohjain
controller
ohjelmatuottaja
program producer
ohjelmistoteollisuus
software industry
ohjastus
driving
ohjelmistosuunnittelu
software design

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'program':

None found.
Learning languages?