Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Aggressio noun declension

Finnish
32 examples

Conjugation of aggressio

nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
aggressiot
aggressions
aggressiot
aggressions
aggressioiden
(of) aggressions
aggressioita
(part of) aggressions
aggressioissa
(in) aggressions
aggressioista
(out of) aggressions
aggressioihin
(into) aggressions
aggressioilla
(at) aggressions
aggressioilta
(from) aggressions
aggressioille
(onto) aggressions
aggressioina
(as) aggressions
aggressioiksi
(into) aggressions
aggressioin
(with) aggressions
aggressioitta
(without) aggressions
aggressioineen
(together with) aggressions
nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
aggressio
aggression
aggressio
aggression
aggression
aggression
aggression
(of) aggression
aggressiota
(part of) aggression
aggressiossa
(in) aggression
aggressiosta
(out of) aggression
aggressioon
(into) aggression
aggressiolla
(at) aggression
aggressiolta
(from) aggression
aggressiolle
(onto) aggression
aggressiona
(as) aggression
aggressioksi
(into) aggression
aggressiotta
(without) aggression

Examples of aggressio

Example in FinnishTranslation in English
-Pura aggressiot, saatana! Käyt sä vittuileen?I release my aggressions.
Muisto oman maani aggressioista ja halu alistaa heikompi kansa - saa minut häpeämään.Echoes of the aggressions of my own country... the will to overpower weaker peoples... bring shame to me.
Tulette kuulemaan saksalaisten aggressioista, valloituksista - rikotuista sopimuksista ja kauhusta, joka asettautui Saksaan.You'll hear of the long series of German aggressions and conquests and broken treaties. The terror that settled over Germany.
- Emme ole näyttäneet aggression merkkejä.- We have shown no signs of aggression.
- Kyllä, poistin aggression.- Yes, yes. l have removed the aggression directive.
- Saat purkaa nyt sen aggression jos se yhtään auttaa niin mää kyllä kestän sen.Let the aggression out. I can deal with it. - No...
- Spiidiä. - Se selittäisi aggression.Well, abuse would explain high levels of aggression.
-Me! Me, dragolaisen aggression tuotokset.the products of drago-kazov aggression.
- Ilmeisesti yhdistelmä pelkoa ja aggressiota.It seems to be a function of both fear and aggression.
- Jopa kasvavaa aggressiota ja riskinottoa.Even increased aggression and risk-Taking.
- Kuten olen sanonut Zooeylle, - tutkimus toisensa jälkeen on osoittanut, että aggressiota pahentaa väkivaltaiset kuvat populaarikulttuurissa.As I was saying to Zooey, study after study has shown that aggression is exacerbated by violent images in popular culture.
- Mehän haluamme aggressiota.Don't we want aggression?
- Nyt torjutaan aggressiota.These are not the Indian wars. We're fighting against naked aggression!
Äidillä on 1O. asteen musta vyö passiivisessa aggressiossa.Luke, my mom has a tenth degree black belt in passive aggression.
- Toisinaan aggressiosta on hyötyä.Sometimes aggression has its uses
He stressaantuvat ja tappavat toisensa aggressiosta tai pelosta.The fight-or-flight mechanism goes into overdrive and they kill others out of aggression or fear.
Hän luultavasti osoittaa enemmän merkkejä aggressiosta.She's probably going to show more signs of aggression.
Kohde osoittaa merkkejä sekavuudesta, - ruokahaluttomuudesta ja merkittyjä merkkejä aggressiosta.Subject shows signs of confusion, loss of appetite, and marked signs of aggression.
Kynsien upotus kertoo aggressiosta.If he digs into the flesh with his fingernails-- a primordial sign of aggression.
Aivot uivat vasopressiinissa, - hormonissa, jolla on yhteys vihaan ja aggressioon.It's being flooded with vasopressin, a neurochemical linked with anger and aggression.
Epäily viittaa aggressioon.Suspicion, doubt - all factors of aggression.
Herr von Ribbentrop, myönnättekö että ollessanne ulkoministerinä - pakotitte Tsekkoslovakian luopumaan alueistaan - uhkaamalla sitä sietämättömällä aggressiolla? Tuollaista en myönnä.Herr von Ribbentrop, would you agree that as Foreign Minister you forced Czechoslovakia to surrender its territory by the most intolerable threats of aggression?
Olet inhottava nilkki, joka peittää aggressiolla pelkonsa.You're an obnoxious twerp who likes to hide fear behind aggression.
vastaamme aggressiolla - ja antaudumme vihalle.(YELLS) React with aggression. (SCREAMS)
Havaitsimme, että jopa tarkkailu voitaisiin tulkita aggressioksi.We could see that even surveillance might be interpreted as an act of aggression.
Muuttakaa se aggressioksi.Turn it into aggression.
Neuvostoliiton edustajat ryntäsivät tänään ulos Corto Maltesen konfliktia käsitelleestä tapaamisesta He kutsuivat Yhdysvaltojen sotilaallista läsnäoloa alueella puhtaaksi fasistiseksi aggressioksi ja vannoivat täyttä sotilaallista omistautumista Yhdysvaltojen karkoittamiseksi Latinalaisen Amerikan saarivaltiolta.Soviet representatives stormed out of talks over the conflict in Corto Maltese today calling American military presence in the region pure fascist aggression and pledging total military commitment to ousting the U. S from the Latin American island nation.
"Viha ja aggressio." Ymmärrämme kaikki sen, että jokainen tuntee vihaa, - mutta kaikki eivät pysty hallitsemaan vihaansa."Anger and aggression." I think we all realize that everybody feels anger, but not everybody can control it, which is why you guys are here today.
- Hänellä on aggressio-ongelmia.Well, he has aggression issues. Maybe he did punch a wall.
- Jos passiivinen aggressio ja kytevä kauna on hauskanpitoa.Oh, unless you find passive aggression and simmering resentment fun.
-Minunko aggressio?This aggression?
A: aktiivinen aggressio, B: fyysinen vastarinta, -"A," active aggression, "B," physical resistance,

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

regressio
regression

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

aggressiivisuus
aggressiveness
agitaatio
agitation
affektisuus
affectivity
aftoosi
candidiasis
agentti
agent
afrokommunismi
thing
ahdistus
anxiety
agronomi
agronomist
afrodisiakumi
aphrodisiac
ahaggarinkivitamaani
thing

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'aggression':

None found.