Vaarallinen noun declension

Finnish
115 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
vaarallinen
dangerous
vaarallinen
dangerous
vaarallisen
dangerous
vaarallisen
(of) dangerous
vaarallista
(part of) dangerous
vaarallisessa
(in) dangerous
vaarallisesta
(out of) dangerous
vaaralliseen
(into) dangerous
vaarallisella
(at) dangerous
vaaralliselta
(from) dangerous
vaaralliselle
(onto) dangerous
vaarallisena
(as) dangerous
vaaralliseksi
(into) dangerous
vaarallisetta
(without) dangerous
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
vaaralliset
dangerous
vaaralliset
dangerous
vaarallisten
(of) dangerous
vaarallisia
(part of) dangerous
vaarallisissa
(in) dangerous
vaarallisista
(out of) dangerous
vaarallisiin
(into) dangerous
vaarallisilla
(at) dangerous
vaarallisilta
(from) dangerous
vaarallisille
(onto) dangerous
vaarallisina
(as) dangerous
vaarallisiksi
(into) dangerous
vaarallisin
(with) dangerous
vaarallisitta
(without) dangerous
vaarallisine
(together with) dangerous

Examples of vaarallinen

Example in FinnishTranslation in English
"Tiedustelupalvelu pelastaa vaarallisen salakuljettajan Europolin kynsistä."Intelligence saves a dangerous criminal from the European Police.
- Ben, olette vaarallisen lähellä planeettaa.Ben, you're dangerously close to a planet.
- Et tiedä kuinka vaarallisen.- You have no idea how dangerous.
- Eva Thorne on avustamassa tohtori Deaconia vaarallisen tilanteen kanssa.- Eva Thorne is currently aiding Dr. Deacon in trying to get a dangerous situation under control.
- Hengittääkö hän? Juanitan horjahdellessa vaarallisen lähellä kirkasta valoa,As Juanita teetered dangerously close to the white light,
"Jos se on vaarallista, mikset lopeta nyt ja ole onnellinen?""because I didn't want her sa ying, "If it's this dangerous, "why don't you stop now, and then we'll be happy?"
"Liian vaarallista." "Et saa tietää.""Too dangerous." "Some things you shouldn't know."
"Odota, mieti, älä toimi, älä liiku, tuo on väärin" "tuo on vaarallista, joku voi loukkaantua."Wait, think, don't act, don't move, that's wrong, that's dangerous, someone might get hurt.
"On kamalan vaarallista..." ..kävellä ulos ovestaan, Frodo.-"It's a dangerous business, Frodo." -"Going out your door.
"On vaarallista olla rehellinen, jos ei ole myös tyhmä."Pabst Blue Ribbon in gallons. What's the quote? "It's dangerous to be sincere..."
- Olen vaarallisessa iässä.I'm at a dangerous age.
- Työskentelemme vaarallisessa paikassa.We work in a dangerous place. I know.
- Vakoilussako ? - Ei missään niin vaarallisessa.No, nothing so dangerous as that.
Ei ole mitään hyötyä ottaa riskejä mahdollisesti vaarallisessa tapauksessa.There is no use taking chances with a possibly dangerous case.
Eikö sinua pelota olla yksin vaarallisessa viidakossa?Aren't you nervous out here in the jungle? It's kind of dangerous.
"Pulsipherin ja Walkerin tuoma kulta on vaarallisesta Jerikon pylväästä."The gold that officers Pulsipher and Walker brought in are part of an incredibly dangerous artifact known as the Staff of Jericho.
- Kolmesta erittäin vaarallisesta tehtävästä!Three extremely dangerous tasks.
- Pysy poissa kaikesta vaarallisesta.Just steer clear from anything dangerous.
Connor oli Robert Simons, ja hänellä oli tietoja vaarallisesta aseesta.Connor's real name was Robert Simons and he had a piece of an incredibly dangerous weapon.
Edes Reddington ei löydä häntä. Minusta on virhe tehdä niin vaarallisesta miehestä vihollistamme.For this enemy to elude Reddington, despite Reddington's skill, I believe it may be an error to make such a dangerous man our enemy.
- Jonnekin kauas, jännittävään ja vaaralliseen paikkaan.Aren't you curious as to where we're going? Well, I'm sure it's someplace far-off, exciting and dangerous.
- Kevin? Mutta Kevin ajatteli että hän ei olisi tarpeeksi vahva vaaralliseen matkaan.But Kevin felt he was just not strong enough for the dangerous journey ahead.
- Käyttää. Olen käyttänyt niitä jo pitkään, - mutta lääkärini vaihtoi ne, ja nyt käytän yhdistelmälääkettä, - joka pitää minut tasapainoisempana ja pirteämpänä - ja jonka avulla voin hyväksyä, että menet tähän vaikeaan ja vaaralliseen ammattiin.I've been on those drugs for a very long time, but my doctor has changed them up, and I'm on this new combo that keeps me way more balanced and upbeat and able to deal with the idea of you doing this very difficult and dangerous job.
- Tarkoitatteko kuin mennä nopeampaa vaaralliseen kurviin?- Like going faster around a dangerous curve?
- Tiedän, ettette tarkoittanut sitä, - mutta pelkäänpä, että olette saattaneet hänet erittäin vaaralliseen tilanteeseen.Oh, no! I know you didn't mean it but I'm afraid you have put her in an extremely dangerous situation.
- Veljesi on vaarallisella tiellä.Your brother is headed down a dangerous road, Dean.
-Olemme vaarallisella alalla.-lt's dangerous business were in.
En millään vaarallisella tavalla, katselin vain sinua kaukaa paljon.Not in a dangerous way, you know. I just watched you a lot, from a distance.
Hän oli outo, mutta ei vaarallisella tavalla.He was weird, but not in the dangerous way.
Hän on vaarallisella tiellä.He's on a dangerous road.
- Aivan. - Sehän kuulostaa vaaralliselta.-Well, now, that sounds dangerous.
- Eep, näyttää vaaralliselta.Eep, looks dangerous.
- Ei kuulosta vaaralliselta.It doesn't sound so dangerous.
- Et vaikuta vaaralliselta. - Niinhän sinä luulet.- You don't seem dangerous to me.
- Haluatko, että näytän vaaralliselta?- Shut your mouth, damn it. - Want me to look dangerous?
- Menit juuri vaaralliselle tielle.You just opened a dangerous door.
- Pandoralle. Sille vaaralliselle 3D-planeetalle?That dangerous 3D planet?
Amelia Earhart nousee Oaklandista kohti Honolulua - lähteäkseen vaaralliselle ja ennenkokemattomalle matkalle, - kierrokselle maailman ympäri.Amelia Earhart leaves Oakland for Honolulu, setting out on the most dangerous aeronautic feat ever attempted: to traverse the waistline of the world.
Annoit sen vaaralliselle henkilölle.You gave it to someone very dangerous.
Ei ole hyvä ajatus lähteä vaaralliselle matkalle...I... I don't think it's a good idea for us to embark on a potentially dangerous journey whe...
- Barbie pitää isäänsä vaarallisena.Barbie thinks his dad could be dangerous. Hunter does, too.
- Dragonetti piti sitä liian vaarallisena.Dragonetti said that was too dangerous. He did.
- Emme pidä Turneria vaarallisena.- We don't think Turner's dangerous.
- Hän pitää sinua vaarallisena.- He thinks you're dangerous. - What do you think?
- Häntä pidetään vaarallisena, eikä...He is considered extremely dangerous and should not be approached...
- Ei. Sairaala osoittautui vaaralliseksi paikaksi.No, no, no, it turned out to be a dangerously run facility.
- Hänen vihansa tekee hänet vaaralliseksi.He's angry with you and that makes him dangerous. I know my father.
- Joka osoittautui vaaralliseksi.Who turned out to be the dangerous one.
- Jos se käy vaaralliseksi...And if it gets dangerous...
- Kuvailit tämän henkilön vaaralliseksi.Cami, this is a person whom you've described as being dangerous.
"Ja sen vuoks ovat he niin vaaralliset."And therefore are they very dangerous."
- Gus, - vaaralliset naiset viehättävät sinua.Gus, you're attracted to dangerous women, man.
- Minä luin nämä sivut ja Henry,olit oikeassa, ne ovat vaarallisetI read the pages, and, Henry, you're right... they are dangerous.
- Myös kaikki vaaralliset kohdat?- And the really dangerous parts?
- Oletko keskeyttänyt vaaralliset projektit?Have you shut down all the... dangerous projects?
40-vuotisen urani ajalta en muista toista tapausta, - että kuljettaja on keskeyttänyt vaarallisten olosuhteiden takia.That was it. In the entire 40-odd years I've been involved, that's the only time I can remember a driver aclual/ y stopping because the conditions were so dangerous.
Ajattelin enemmänkin - työtänne outojen ja vaarallisten otusten parissa.I was thinking more of your work with strange and dangerous creatures.
Emo tietää, että etelämpää löytyy enemmän ravintoa, - ja se hoputtaa poikastaan läpi vaarallisten vesien.The mother knows there are even richer feeding grounds further south, and hurries her calf through these dangerous waters.
Ephesian ja hänen vaimonsa - ovat pidätettyinä vain vaarallisten kemikaalien hallussapidosta, - ja heidän asianajajansa luonnollisesti vaativat pikaista syytteiden lukua.Ephesian and his wives are held on charges of possession of dangerous chemicals. Their attorneys will be pushing for a quick arraignment.
He vaistosivat vaarallisten taikavoimien nousun Sunnydalessa.They sensed the rise of a dangerous magical force here in Sunnydale.
"Emme ole vaarallisia.We're not at all dangerous.
"Hirviöt ovat vaarallisia, "ja kuninkaita tuntuu kuolevan nykyään."Monsters are dangerous and just now kings are dying like flies."
"Kysymykset eivät ole koskaan vaarallisia."Questions are never dangerous.
"Saattavat olla aseistettuja ja vaarallisia. "May be armed and dangerous. "
"ne ovat vaarallisia ja voivat kestää.""They are dangerous and able to endure. "
- Kasvoin vaarallisissa olosuhteissa.Where I grew up, it was very dangerous.
Aina kun poistut autostasi vaarallisissa paikoissa sinun on oletettava, - että joku on saattanut asentaa pommin autoosi.Any time you leave your vehicle, you gotta assume, in dangerous places, someone could plant a bomb on your vehicle.
Ensin haluttiin testata ihmisiä, jotka työskentelevät vaarallisissa ammateissa.It started off with people saying, "We really need to test people in dangerous occupations."
Hapen puute esti minua pillittämästä kuin pikkutyttö. Pillitän yleensä vaarallisissa tilanteissa.Listen, the lack of oxygen kept me from weeping like a little girl as is my custom in dangerous situations.
He työskentelevät vaarallisissa olosuhteissa päivittäin.They work in a dangerous environment on a day-to-day basis.
- Kiinnostunut vaarallisista kundeista.- Into dangerous guys.
FBI sai uusia nimiä luetteloonsa vaarallisista saksalaisista.The FBI was adding new names to its long list of Germans known to be dangerous.
Jedikenraalin vaarallisista taktiikoista huolimatta kapteeni Rexin ryhmä onnistuu valtaamaan kriittisen lentotukikohdan.Despite the Jedi General's dangerous tactics, Captain Rex's squad successfully captures a critical airbase.
Joko hän on Vapausmestari, eikä hänen pitäisi olla täällä - tai hän kärsii vakavista ja vaarallisista harhakuvista, joista on päästävä eroon.What are you doing? Either he is Freedom Master and he shouldn't be here or else he's suffering from a serious and dangerous delusion that he needs to deal with.
Joskus huolehtia tuon kaltaisista vaarallisista esineistä.Sometimes to house a dangerous artifact, like that one.
- Kuinka vaarallisiin?How dangerous?
En halua sotkea teitä näin vaarallisiin juttuihin.- Well, I don't wanna involve you guys in anything too dangerous.
Et halua satuttaa tuota tyttöä ja olit tällä kertaa pakkoraossa, - mutta pyydämme häntä mukaan vaarallisiin asioihin.Oliver, I know you don't want to hurt this girl and you didn't have any choice in telling her who you really were, but we're asking her to get involved in some pretty dangerous stuff.
Et saa joutua vaarallisiin tilanteisiin.We need to keep you out of dangerous situations.
Et saa mennä vaarallisiin paikkoihin.I don't want you going somewhere dangerous.
- Liikut hyvin vaarallisilla vesillä.Dangerous territory, Zoe. Very dangerous.
- Liikut vaarallisilla vesillä.You are on dangerous ground.
-Jim veistää vaarallisilla sahoilla.Yeah, what aboutmy sharpened pencils? They can be dangerous, too.
-Siinä ollaan vaarallisilla vesillä.That's a dangerous area.
Antamalla hänelle testaamatonta lääkettä, vaarallisilla sivuvaikutuksilla.A love so deep you're ready to chuck your medical license to give her powerful, unproven drugs with dangerous side effects.
-He eivät näytä niin vaarallisilta.I don't know. Those kids don't look so dangerous to me.
...asemiehillä on alaikäinen mukanaan, ja he vaikuttavat erittäin vaarallisilta.The assailants are travelling with a minor, and appear to be highly dangerous.
Charlie ryösti joiltain todella vaarallisilta ihmisiltä.Charlie ripped off some very dangerous people.
Ehkä jos vaikutamme vaarallisilta, muut eivät enää huuhdo lasejani vessanpöntöstä.Maybe if we seem more dangerous, people would stop flushing my glasses down the toilet.
Ellei vaistoni erehdy, he eivät tunnu järin vaarallisilta.Unless my instincts are way off, they don't seem very dangerous to me.
Arndt oli velkaa vaarallisille tyypeille.But this guy Arndt owed a lot of money to some dangerous people.
Jerry vei kuvitelmat vaarallisille vesille... todellisuuteen.Jerry had taken the fantasy into dangerous territory-- reality.
Joudumme hyvin vaarallisille vesille.You're setting us on a very dangerous course.
Kunnes olen varma, - ettei Echo joutunut alttiiksi vaarallisille asioille poissaolonsa aikana, - jatkamme näitä tapaamisia.Until I'm satisfied that Echo wasn't exposed To dangerous elements during her sojourn, These sessions will continue.
Meillä on erikoiskäsiraudat vaarallisille rikollisille.You know, down at headquarters, we've got these special handcuffs for dangerous criminals.
- Vankikarkureita pidetään vaarallisina.-Any prisoner who risk escape we considered dangerous.
Ennen kuin todistamme muuta, epäiltyjä pidetään aseistettuina ja vaarallisina.So until we rule out Their involvement, Burchell and fog should be Considered armed and dangerous. Thank you.
Etelän limsakaljaneiti piti niitä vaarallisina.He thought it was too dangerous, did he? There you go, lager-shandy drinking southern poofters, there you go.
Ette taida pitää heitä kovin vaarallisina.l take it you don't think the Indians are dangerous.
FBl-virkailijat Miamissa sanovat, että kahdesta lapsestaan huolimatta - Popeja on pidettävä mahdollisesti aseistettuina ja vaarallisina.fbi officials in Miami said that despite the presence of their two children... the Popes should be considered as possibly armed and dangerous.
- Luulin piirroksiani liian vaarallisiksi.I thought my drawings were too dangerous. No. No.
- Mutta vaarallisiksi... erittäin!But dangerous? Very.
En halua pelotella, - mutta he voivat muuttua vaarallisiksi.They can become dangerous. Dangerous-how much?
Halusi käyvät liian vaarallisiksi, Aura.Your appetites are too dangerous. I refuse.
He väittivät meitä vaarallisiksi. He tuhosivat jokaisen, joka osoitti merkkejä muutoksesta.They claimed we were dangerous, so they destroyed anyone who exhibited the signs of the transfiguration.
"Ihminen on eläimistä vaarallisin. Saan siitä valtavan tyydytyksen."Man is the most dangerous animal of all to kill, something that gives me the most thrilling experience.
"Ihminen on kaikista vaarallisin eläin. "- I knew it. "Man is the most dangerous animal of all."
"Lontoon toiseksi vaarallisin mies."The second most dangerous man in London.'
- Avain. - Tarkoitan vaarallisin, kuten ase.No, I mean dangerous, like a weapon.
- Damon Popen tytär, kaupungin vaarallisin rikollinen.The most dangerous gangster in the whole town.
"Aika oli vaarallinen vakoojille."It was a dangerous time for spies.
"Aseistettu ja erittäin vaarallinen.[ Frohike ] "armed and extremely dangerous. Do not approach.
"Aseistettu ja vaarallinen."Armed and dangerous, Anna Swan. "My heart's a bell already struck. "
"Bernard Black on hullu ja vaarallinen" ne sanoisi."Bernard Black, he's mad!" they'd say. "He's dangerous." I'll show them! I'll show them all!
"Erittäin vaarallinen."Extremely dangerous.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

vaaleaverinen
blond
vaaraton
harmless
umpikuuro
stone deaf
urhoollinen
brave
uvulaarinen
uvular
uupumaton
tireless
vakituinen
permanent
urologinen
urological
uusiutuva
renewable
ulotteikas
multifaceted

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'dangerous':

None found.
Learning languages?