Uusiutuva noun declension

Finnish
36 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
uusiutuva
renewable
uusiutuva
renewable
uusiutuvan
renewable
uusiutuvan
(of) renewable
uusiutuvaa
(part of) renewable
uusiutuvassa
(in) renewable
uusiutuvasta
(out of) renewable
uusiutuvaan
(into) renewable
uusiutuvalla
(at) renewable
uusiutuvalta
(from) renewable
uusiutuvalle
(onto) renewable
uusiutuvana
(as) renewable
uusiutuvaksi
(into) renewable
uusiutuvatta
(without) renewable
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
uusiutuvat
renewable
uusiutuvat
renewable
uusiutuvien
(of) renewable
uusiutuvia
(part of) renewable
uusiutuvissa
(in) renewable
uusiutuvista
(out of) renewable
uusiutuviin
(into) renewable
uusiutuvilla
(at) renewable
uusiutuvilta
(from) renewable
uusiutuville
(onto) renewable
uusiutuvina
(as) renewable
uusiutuviksi
(into) renewable
uusiutuvin
(with) renewable
uusiutuvitta
(without) renewable
uusiutuvine
(together with) renewable

Examples of uusiutuva

Example in FinnishTranslation in English
- Aleksandar Yerkovic, - suunnittelet energiaa säästäviä laitteita ja uusiutuvan energian teknologiaa. Tällä hetkellä työskentelet uuden eurooppalaisen hybridiauton moottorin parissa. - Moottorin osan.Aleksandar Yerkovic, top designer of energy-saving devices and renewable energy technology, you"re currently working on a new European hybrid car engine.
Kuulostaa aika fantastiselta, mutta ainoa ennustettavissa oleva este - on uusiutuvan energianlähteen kehittäminen.And it sounds slightly fantastic, but the only obstacle l can foresee is devising a renewable energy source.
Laajensimme äskettäin Etelämantereen tutkimuslaitostamme, - jossa yritämme luoda uusiutuvan ja halvan energiamuodon. Täten voisimme eliminoida maailman riippuvuuden fossiilipolttoaineisiin.We recently expanded our research facility in Antarctica in the hope of developing cheap, renewable sources of energy that we might eliminate the world's reliance on fossil fuels.
Tiedepuhdas on jännittävä uusi siivousaine, joka hyödyntää kolmen uusiutuvan raaka-aineen vaahtoamis- ja puhdistuskykyä.Scieoclean, as I call it, is an exciting new cleaning product that harnesses the natural foaming and cleaning power of three completely renewable resources.
Ei saasteita ja täysin uusiutuvaa.No pollution, totally renewable.
Esimerkiksi puhdasta, uusiutuvaa energiaa.Such as clean, renewable energy.
Ihmiskunta tarvitsee aina käyttökelpoista, uusiutuvaa energiaa.Mankind always needs usable, renewable energy.
Ja aivan kaikki ei-uusiutuvaa, erittäin pääomavaltaista ja se on todennäköisesti korvaamattomin raaka luonnonvara, minkä olemme koskaan löytäneet.All non-renewable, it's all extremely capital intensive and it's probably the most invaluable raw natural resource we've ever discovered.
Kuin ikuinen aurinko, joka tuottaa uusiutuvaa energiaa koko maailmalle.Like a perpetual sun providing renewable power for the whole world.
-Puhuitteko uusiutuvasta energiasta?You guys talked about renewable energy?
Kampanjanne uusiutuvaan energiaan perustuvasta tulevaisuudesta - on ihailtava ja aate, jonka takana seison ylpeänä.your crusade for a future built on sustained,renewable energy is admirable and a cause I proudly stand behind.
Uskon vahvasti uusiutuvaan energiaan.Next? I really believe very strongly in renewable energy.
Yhdysvallat, Kiina, Intia, Saksa ja Espanja ovat sijoittaneet eniten - uusiutuvaan energiaan.The USA, China, India, Germany and Spain are the biggest investors in renewable energy.
Aurinko-, tuuli- ja muut uusiutuvat energiamuodot ovat nyt hankittavissa peruskuluttajalle, ja ottaen huomioon perinteisen sähkön jatkuvan hinnan nousun, - se on todennäköisesti halvempi ratkaisu pidemmällä aikavälillä.Solar, wind, and other renewable energies are now affordable consumer realities, and considering the never ending rising costs of traditional energies, it will likely be a cheaper investment over time.
- Aleksandar neuvoo hallitusta uusiutuvien energialähteiden kanssa.Sorry? Did you know Aleksandar is advising the government on renewable energy strategies?
Hän on pääjohtaja Japanin suurimmassa - uusiutuvien luonnonvarojen yhtiössä.He is the CEO of Japan's largest renewable resources company.
Kun Reagan tuli kuvioihin, hän ei pyrkinyt taloudellisuuteen polttoaineen kulutuksessa, eikä hän tukenut luonnonsuojelua tai uusiutuvia luonnonvaroja.When Reagan came in, he was not a supporter of fuel economy, of conservation, of renewables.
Käytettävissä olisi riittävästi uusiutuvia energiamuotoja.We have sufficient resources that are clean and renewable.
Käytämme liikaa uusiutuvia luonnonvarojamme. Uskomme, että voimme jatkaa sitä loputtomiin.We've overused our renewable resources in the belief that we could do that forever.
Niinpä minä arvelisin, että meidän tarvitsisi saada öljyn hinnat nostettua ehkä 5 dollariin kupilliselta, johonkin lukemaan joka alkaisi vastata sitä mitä me kulutamme mielellämme moniin asioihin, jotka ovat lähes yhtä arvokkaita ja myöskin ei-uusiutuvia.So, I would think that we would need to get oil prices up to you know, $5 a cup, some number that starts to equate with what we actually spend readily on a lot of things that are nearly as valuable and also are non-renewable.
Olemme luoneet uusiutuvia energialähteitä.We've even created renewable power sources.
Brian Appelin yritys puhuu uusiutuvista energialähteistä.Brian, of hells company, believes there are riches, a renewable energy resource.
Energian täytyy tulla uusiutuvista lähteistä, - enimmäkseen auringosta, ja veden täytyy olla käyttökelpoista. Ihmisten täytyy kohdella toisiaan oikeudenmukaisesti.And that energy needs to come from renewable sources, principally the sun and water needs to be clean and healthy as it goes through a system and we have to treat each other with justice and fairness.
Energiavyöhyke, joka toimisi järjestelmän lähestymistavalla keräten sähköä runsaista uusiutuvista energialähteistä;The Energy Belt would work in a systems approach to extract electricity from our abundant renewable mediums
Nämä energialähteet ovat vain muutama saata- villa olevista puhtaista, uusiutuvista tavoista.These energy sources are only a few of the clean renewable mediums available
Ihmiset eivät panosta uusiutuviin energialähteisiin, koska se ei tuota rahaa lyhyellä tai pitkällä aikavälillä.People are not investing in renewable energies because there is no money in it in both long and short term.
Puheeni koskee tarvetta luoda politiikka, joka perustuu energian tehokkaaseen käyttöön ja uusiutuviin energianlähteisiin.Tonight, I intend to share with you my report on our need for a national policy based on energy efficiency and clean, renewable energy sources.
Vuodesta 2007 pankkien pelastustoimiin on käytetty 20 triljoonaa dollaria. Tämä summa olisi voitu käyttää muuttamaan esimerkiksi maailmanlaajuinen energiantuotanto täysin uusiutuviin energianlähteisiin, mutta nyt se meni täysin yhteiskuntaa hyödyttämättömille toimielimille, jotka voitaisiin poistaa heti ilman että kukaan niitä kaipaisi.And even with the 20 trillion dollar bank bailouts starting in 2007 an amount of money which could have changed say, the global energy infrastructure to fully renewable methods instead going to a series of institutions that literally do nothing to help society
Meidän on päästävä riippuvuudestamme öljyyn - tehokkaan kuljetuksen ja paremmin eristettyjen talojen avulla, - sekä uusiutuvilla vaihtoehdoilla, kuten auringolla, tuulella ja biomassalla. Niistä on tultava markkinajohtajia. Muutoksen on oltava nopea.The direction to go is to decouple from our dependence on oil through efficient transportation, better-insulated houses and the development of renewable alternatives like solar, wind and biomass and getting those to become the major part of the market using efficiency as the transition.
Tutkimme edellytyksiä tuottaa maailman kaikki energia puhtaasti ja uusiutuvilla energiamuodoilla.So we did a study looking at the possibility of powering the entire world for all purposes with clean, renewable energy.
Tutkin etupäässä ympäristöystävällistä teknologiaa, jota luodaan uusiutuvilla luonnonvaroilla.Primarily that was the sustainable technology sourced by renewable resources.
-Rakkaus on ehtymätön ja uusiutuva.- That is not true. Love is a infinite, renewable source. - What?
Kone ottamassa energiaa ihmisen ruumiista ja loputtomasti lisääntyen, loppumaton uusiutuva energian lähde.The machine drawing power from the human body an endlessly multiplying, infinitely renewable energy source.
Kun visioin näen organisaation joka on sitoutunut olemaan tekemättä vahinkoa näen yrityksen joka on palauttanut napanuoramme maahan sen raaka-aineisiin ottaen raaka-aineita jotka on jo maankuoresta irrotettu ja käyttää ne uudelleen ja uudelleen käyttövoimana uusiutuva energiaI visualize an organization of people committed to a purpose and the purpose is doing no harm. I see accompany that has severed the umbilical cord to earth for its raw materials taking raw materials that have already been extracted and using them over and over again driving that process with renewable energy. It is our plan it remains our plan to climb Mount Sustainability that mountain that is higher than Everest infinitely higher than Everest far more difficult to scale.
Kyseessä on uusiutuva energialähde.Where I work, The Geysers, it's a renewable energy source.
Luo uusiutuva luonnonvara lapsiesi tulevaisuudelle.Create a renewable resource for your children's future.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

uusitestamentillinen
related to the new testament
uusklassinen
neoclassical
unohtavainen
forgetful
uusimuotoinen
some
uuras
hardworking
unenomainen
dreamlike
vaihteleva
variable
uurteinen
grooved
vaatimaton
modest
vaalea
light

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'renewable':

None found.
Learning languages?