Ulkopuolinen noun declension

Finnish
28 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
ulkopuolinen
external
ulkopuolinen
external
ulkopuolisen
external
ulkopuolisen
(of) external
ulkopuolista
(part of) external
ulkopuolisessa
(in) external
ulkopuolisesta
(out of) external
ulkopuoliseen
(into) external
ulkopuolisella
(at) external
ulkopuoliselta
(from) external
ulkopuoliselle
(onto) external
ulkopuolisena
(as) external
ulkopuoliseksi
(into) external
ulkopuolisetta
(without) external
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
ulkopuoliset
external
ulkopuoliset
external
ulkopuolisten
(of) external
ulkopuolisia
(part of) external
ulkopuolisissa
(in) external
ulkopuolisista
(out of) external
ulkopuolisiin
(into) external
ulkopuolisilla
(at) external
ulkopuolisilta
(from) external
ulkopuolisille
(onto) external
ulkopuolisina
(as) external
ulkopuolisiksi
(into) external
ulkopuolisin
(with) external
ulkopuolisitta
(without) external
ulkopuolisine
(together with) external

Examples of ulkopuolinen

Example in FinnishTranslation in English
Howard uskoi salaliittoihin, ulkopuolisen ohjailuun.Howard believed in conspiracies, that external forces controlled the world.
Kosmologisen kvanttifysiikan perusteet vihjaavat että mikäli universumimme on tosiaan olemassa sen on täytynyt syntyä ulkopuolisen käsissä.Well, at the very basic level, cosmological quantum physics suggests that if this universe here is as real as we believe that it is, it must have been cast into reality by an external observer.
No, on tehty tutkimuksia, jotka osoittaisivat, että monet jotka suuntautuvat näyttämötaiteeseen kärsivät ulkopuolisen lokuksen identiteetistäThere were studies that suggest many who go into the performing arts suffer from an external locus of identity.
Ongelmasta on tullut luultua suurempi. Ja uskon jonkun ulkopuolisen auttaneen siinä.The problem has clearly grown much larger than we thought, and I suspect some external force helped it along.
Tässä vaiheessa henkisesti haavoittuvin uhri - joutuu ulkopuolisen voiman kohteeksi.Now this is where the victim, and it's usually the one who's the most psychologically vulnerable is targeted specifically by an external force.
- Ei ilman vastaavanlaista ulkopuolista traumaa.- Not without corresponding external trauma.
- Ilman ulkopuolista vaikutusta.- Without external influence.
Emme voi palkata ulkopuolista suunnittelijaa.We can not recruit external designers.
Ja 'kannustimesta' puhuttaessa törmäämme yleiseen uskomukseen: Jos yksilöllä ei ole olemassa ulkopuolista painettaAnd coupled with this issue of 'Incentive'- comes the common assumption that if there isn't some external pressure for one to "work for a living"
Kaikki epäilevät ulkopuolista vihollista.Everybody has been looking for an external enemy. It was people just assumed it was.
Mikä tahansa järjestelmä, johon tulee painetta sen ulkopuolisesta ympäristöstä, - käy läpi muutoksen joka johtaa epätasapainoon ja energian siirtymiseen.Any system that is subject to pressure from its external environment will undergo a conversion that results in imbalance and a transfer of energy.
Muuta uuden kaavan alaisena he olisivat - toisiaan tukevia, ei-keskenään kilpailevia ryhmiä. Itsenäisiä ulkopuolisesta maailmasta.Under the new paradigm, they exist as a supportive non-competitive grouping, independent from the external.
Harhaiset potilaat kohdistavat usein vainoharhaisuutensa - ulkopuoliseen kiusaajaan, joka yleensä sopii jungilaisen arkkityypin kuvaukseen.Patients suffering delusional episodes often focus their paranoia on an external tormentor usually one conforming to Jungian archetypes.
Yhtäkkiä huomasin - olevani luomassa vahvaa moraalista ristiriitaisuutta, - josta pystyin löytämään vain heikot jäljet aiemmin, yleensä suorassa suhteessa ulkopuoliseen muutokseen.Now, I found myself... suddenly creating strong moral ambiguity... where I could detect only the slightest traces before, often in direct proportion to the amount of external change.
- Entä talon ulkopuoliset työntekijät?I also need a list of externals, catering, craftsmen etc.
Entä ulkopuoliset?What about the external ones?
Toistan, ulkopuoliset yhteydet pysäytetty.Repeat external communications suspended.
Turvallisuus on asetettu huippuunsa ja kaikki ulkopuoliset yhteydenotot ovat kiellettyjä.The security is set to top level and any external personal communication is forbidden.
Koko elämäni ajan olen yrittänyt saavuttaa ulkopuolisia tavoitteita.All my life, I have tried to achieve external goals.
Samanlaisia takaraivon valtimoissa sekä alueelle ylettyvissä ulkopuolisissa kaulavaltimoissa - samoin kuin Vagus-hermoissa.Centering around the occipital artery. Internal, common and external carotid arteries, as well as the Vagus nerve.
En puhunut ulkopuolisista.I'm not talking about external involvement.
Videosysteemimme on juuri yhdistetty aseman ulkopuolisiin kameroihin - ja kommunikaatiosysteemeihin ja meidän pitäisi nähdä... Raportoin.As we speak our vid systems are being plugged... into the station's external cameras... and communication systems, and we should be seeing...
Potilaanne ovat nyt alttiita ulkopuolisille vaikutteille, joten olkaa tarkka siitä ettette tyrkytä heille omia teorioitanne.You're patients are highly susceptible to external influences right now. So, you just be sure you haven't been feeding them your own theories.
Jokin ulkopuolinen teki sen, mutten tiedä mikä.Something external caused it, but I'm not sure what.
Outoa että ulkopuolinen hälytin oli juuri silloin kytketty pois päältä.Strange enough, it seems the external alarm was turned off at the time.
Paradoksaalista kyllä, miten ulkopuolinen tekijä sopii äärettömään universumiin?And yet paradoxically, how can there be anything external in an all-inclusive universe?
Se on ulkopuolinen väliintulo.It's external sterilized intervention.
Tunne, että ulkopuolinen maailma oli epätodellinen tai outo. Kuin eläisi jonkinlaisessa helvetillisessä, unen kaltaisessa tilassa.The sense that the external world was unreal or strange, like living in some hellish dream-like state.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

ulkopoliittinen
foreign policy
uloimmainen
some
uljas
brave
ugandalainen
some
tyly
rude
tyttömäinen
girlish
ulkoaviollinen
extramarital
ujostelematon
unabashed
umpihumalainen
sodden
unenomainen
dreamlike

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'external':

None found.
Learning languages?