Tunteellinen noun declension

Finnish
62 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
tunteellinen
emotional
tunteellinen
emotional
tunteellisen
emotional
tunteellisen
(of) emotional
tunteellista
(part of) emotional
tunteellisessa
(in) emotional
tunteellisesta
(out of) emotional
tunteelliseen
(into) emotional
tunteellisella
(at) emotional
tunteelliselta
(from) emotional
tunteelliselle
(onto) emotional
tunteellisena
(as) emotional
tunteelliseksi
(into) emotional
tunteellisetta
(without) emotional
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
tunteelliset
emotional
tunteelliset
emotional
tunteellisten
(of) emotional
tunteellisia
(part of) emotional
tunteellisissa
(in) emotional
tunteellisista
(out of) emotional
tunteellisiin
(into) emotional
tunteellisilla
(at) emotional
tunteellisilta
(from) emotional
tunteellisille
(onto) emotional
tunteellisina
(as) emotional
tunteellisiksi
(into) emotional
tunteellisin
(with) emotional
tunteellisitta
(without) emotional
tunteellisine
(together with) emotional

Examples of tunteellinen

Example in FinnishTranslation in English
"Kärsii luonnesairaudesta, joka aiheuttaa vaihtelevan tunteellisen tilan, - joka johtaa psykoottisiin kohtauksiin." Tämä on tyttömme."Suffering from a histrionic personality disorder, causing emotional instability, resulting in psychotic episodes." Yeah, that's our girl.
- Kun työskentelet seuralaisena, - miten onnistut pitämään tunteellisen elämäsi erillään työstä?When you're working as an escort how do you manage to keep your emotional life separate from your work?
- Minusta vain tuntui siltä, että jos aiotte tehdä jonkinlaisen tunteellisen paljastuksen, meidän pitäisi miettiä sitä hetki, suunnitella sitä.Sir, I just felt that if you were going to make some kind of emotional disclosure, that we should just take a moment to think it through, sketch it out.
- Ymmärrän tunteellisen vedon sorretulle.Look, I understand the emotional pull of an underdog.
Agentti Forrest arvioi teidän tunteellisen yhteyden heikkoudeksi.Agent Forrest diagnosed your emotional connection as a liability.
"Yritä ärsyttää epäiltyä, hae tunteellista reaktiota.""Attempt to agitate the suspect, elicit an emotional reaction.
- Se oli todella tunteellista.-That was very emotional. Phil?
- Se on tunteellista aikaa.- It's an emotional time.
- Tiedät tuon olevan tunteellista kiristystä!That's emotional blackmail, and you know it!
-Kuinka tunteellista.I quit that job, and I had to see you. How emotional.
Olet vieras meidän tunteellisessa hetkessä,You are a guest at our emotional moment.
"Vaikka pidämme Charlotten tunteellisesta matkasta käsiksessä, jotkin jutut voisivat tehdä siitä helppotajuisemman tavalliselle yleisölle.""While we love the emotional journey that Charlotte takes in this script, we feel there are things that could make this story more accessible to a general audience. "
Ninan tunteellisesta matkasta, mikä itseasiassa, on aika innoittava.Nina's emotional journey, which in fairness, is quite inspiring.
Kemikaali, joka liittyy tunteelliseen kiintymiseen.The chemical involved in emotional bonding?
Koska minunkaltaiseni ei voi virittäytyä tunteelliseen tilaan ilman sitä.Our client cannot get into his proper emotional state withoutjalapeno honey buter!
Minulla ei ollut aikaa isoon tunteelliseen suhteeseen kanssasi.I didn't have the time to get into a big emotional thing with you.
- Ja minusta on tullut- tämä henkilö, joka koska vain kun joku pitääkään kiinni- pienimmällä tunteellisella huolenpidolla, tartun siihen heti kiinni.And then from there, is sort of became this person who whenever anybody would hold out, like, the slightest prospect of emotional support, I would just seize on that.
Ajatukseni ovat sekavia, ja olen tunteellisella päällä.My head's all foggy, and I'm kind of emotional.
Anteeks, kun keskeytän tunteellisella hetkellä - mut tää alkaa käydä absurdiksi.I'm sorry to interrupt this emotional moment - but this is getting a bit absurd.
Heillä on oikein toimiva suhde. Henkisellä, tunteellisella ja fyysisellä tasolla.They have a very healthy relationship spiritually, emotionally and physically.
Mitä merkitystä tällä tunteellisella paasauksella enää on?What difference does it make now, having this emotional rant?
- Kuulostat tunteelliselta.You sound very emotional.
- Tuo kuulostaa tunteelliselta!- That sounds emotional!
-En tunne mitään. -Vaikutat tunteelliselta.You certainly seem emotional.
Kuulostan ehkä liian tunteelliselta, mutta taidan itkeä siellä, - sillä kasvoin kuunnellen lron Maidenia.I may sound very emotional but I think that I'm going to cry there because I grew up listening to lron Maiden.
Kuulostat hieman vihaiselta, jopa tunteelliselta, se on hyvä asia.Just give me the damn directions. You sound a little angry, rather emotional.
Et impulsiivisena tai tunteellisena.You don't think I'm impulsive or emotional.
Mike on tunteellisena sen suhteenMike was so emotional about it.
Olen nähnyt hänet niin tunteellisena vain, kun katsoimme Christian-leijonaa.The only time I've ever seen him that emotional was when we were watching Christian the lion.
Tiedän, että pidät minua liian tunteellisena, mutta...I know you think I'm too emotional, but...
- Alatko tunteelliseksi?- Gonna get all emotional on me?
- Ei käydä tunteelliseksi tästä.Let's don't get emotional about it. Just... No!
- Ruveta tunteelliseksi?Get a little emotional?
- Tiedät, että viini saa sinut tunteelliseksi.Phil, you know the wine makes you emotional.
-Simon erotettiin. Lienee selvää, että se veti hänet tunteelliseksi.And needless to say, he was very emotional.
Aion opettaa sinulle terveelliset ja tunteelliset vaihtoehdot syömiseen.I'm gonna teach you Healthy emotional alternatives to eating.
Stefan lumosi totuuden, mutta tunteelliset arvet pyrkivät esille.Stefan compelled away the truth, but the emotional scars still linger.
Tutkimukset osoittavat, että aivomme käsittelevät älylliset ja tunteelliset asiat eriosissa aivoja.There's evidence that suggests we process intellectual material in a different part of the brain than emotional material.
Siinä, missä sinä olet tekemisissä heidän tunteellisten ja henkisten tarpeittensa kanssa minä suojelen heitä siiseleiltä, pesukarhuilta, torakoilta, sokeritoukilta...While you deal with their emotional and intellectual needs I protect them from gophers, coons, roaches, silverfish....
- He ovat liian tunteellisia.- Too emotional. Quite absurd.
- Mahtoivat olla tunteellisia apinoita. - Teidän pitäisi kysyä DD:Those must have been some emotional monkeys.
- Naiset ovat liian tunteellisia.Don't get so emotional. You see what I'm saying about lady lawyers?
-Taiteilijat ovat tunteellisia.- Artists are very emotional. - Artists are emotional, are they? - Yes, they are.
Eivätkö näyttelijät ole köyhiä, tunteellisia ja epävarmoja?Well, aren't actresses needy and emotional and, you know, insecure?
Totta, mutta olen laulanut tunteellisissa läksiäisissä - Aivan totta.True, but I have been a part of some very emotional sing-outs--
Puhui tunteellisista ja räksyttävistä naisista.Something about women being emotional and yappy.
Te, nainen ja lapsi, - olette tuhlanneet aikaamme säälittävillä, tunteellisilla häiriötekijöillänne.You, woman and child, you have wasted enough time with your pathetic emotional distractions.
- Ei heittäydytä tunteellisiksi.Let's not get emotional.
Ensin he tulevat niin helvetin tunteellisiksi.They get emotional as hell at first.
He käyvät tunteellisiksi ja huojuvat.They get all emotional, they sway.
Olemme puhuneet tästä jo, emmekä aikoneet ruveta tunteellisiksi.I'm sorry, I know we talked about this, we weren't gonna get emotional, but listen.
Teidät täytyy siis saada tunteellisiksi.How? Well, Koestler said intense emotional states tend to drive coincidence.
Kun lukee selvitystä viimeisistä päivistä, tunteellisin hetkenne tuntuu olleen suora keskustelu Henry Kissingerin kanssa.Reading the account of those extraordinary final days, it seems your most emotional moment came in that heart-to-heart you had with Henry Kissinger.
Oliko se kenties uranne tunteellisin hetki?Was that perhaps the most emotional moment of your career?
On tosin vaikea sanoa, mikä on tunteellisin hetki, sillä jokainen on erilainen.Except, well, you know, it's hard to say what is the most emotional moment, because each is different.
Sanoisin sen kyllä olleen elämäni tunteellisin hetki.I would say it was about as emotional a moment as I've ever had.
Toivon olevani maailman henkisesti tunteellisin mies.I wish I were the most emotionally sensitive man in the world.
"Deidre, olet hyvin tunteellinen ja dramaattinen.""Deidre, you are so emotional. You are so dramatic.
- Aivan. Hän on tunteellinen.She's emotional.
- En ole tunteellinen!l am not emotional!
- En tainnut olla kovin tunteellinen sinä iltana.I got sensitive ears. I admit I was a little emotional that evening.
- En tiedä miksi sinun täytyy olla noin tunteellinen.l don't know why you have to be so emotional.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

taiteellinen
artistic
tieteellinen
scientific
äänteellinen
phonetic

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

tunnustamaton
unrecognized
tunteeton
callous
tumallinen
eukaryotic
teratologinen
teratologic
tulirokkoinen
scarlet feverish
toraisa
quarrelsome
tulostumaton
unprinted
turpea
bloated
tuohinen
some
turkkilainen
some

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'emotional':

None found.
Learning languages?