Teknologinen noun declension

Finnish
38 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
teknologinen
technological
teknologinen
technological
teknologisen
technological
teknologisen
(of) technological
teknologista
(part of) technological
teknologisessa
(in) technological
teknologisesta
(out of) technological
teknologiseen
(into) technological
teknologisella
(at) technological
teknologiselta
(from) technological
teknologiselle
(onto) technological
teknologisena
(as) technological
teknologiseksi
(into) technological
teknologisetta
(without) technological
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
teknologiset
technological
teknologiset
technological
teknologisten
(of) technological
teknologisia
(part of) technological
teknologisissa
(in) technological
teknologisista
(out of) technological
teknologisiin
(into) technological
teknologisilla
(at) technological
teknologisilta
(from) technological
teknologisille
(onto) technological
teknologisina
(as) technological
teknologisiksi
(into) technological
teknologisin
(with) technological
teknologisitta
(without) technological
teknologisine
(together with) technological

Examples of teknologinen

Example in FinnishTranslation in English
Ei kerran totuus on, että meihin on soluttautunut tuntematon joukko ei-ihmisiä jotka omaavat tuhoavan teknologisen voiman joihin meillä ole puolustuskeinoa.Not when the truth is that we've been infiltrated By an unknown number of nonhumans That possess devastating technological power
Goa'uldit hyökkäävät usein planeetoille, jotka luovat teknologisen uhan.Goa'ulds often attack a planet that threatens technological advancement.
He tekevät liian paljon rahaa teknologisen seisauksensa avulla polttomoottorilla.They make too much money with the technological stagnation in the internal combustion engine.
Keskuksen uusimman teknologisen innovaation avulla - pyrimme tarjoamaan kansalaisille käytännöllisen ratkaisun - tämän päivän armottomille...With the Center's latest technological innovation, we are working to empower the average person with a pragmatic response to today's unforgiving jun...
Lehdistö riemastui, koska se tajusi venäläisten saavuttaneen huomattavan teknologisen asiantuntemuksen.'The press was in uproar' because it was realised the Russians had achieved a remarkable degree of technological expertise.
- Elämme teknologista ja henkistä kriisiä.We live in a time of technological and spiritual crisis.
Monien sukupolvien aikana - olemme saavuttaneet salassa teknologista edistystä.Over the course of many, many years, generation after generation we have made technological developments here in secret.
Onnistuessaan he voisivat keinotekoisesti kiihdyttää teknologista kehitystään.If they succeed it could artificially accelerate their technological advancement.
Sitä paitsi silloin on osa automaailman - teknologista edistystä.Not only that, you are part of the technological advancement of the automotive world.
Suosin teknologista näkökulmaa. Eräänlaista kontakti-palvelua.I'd prefer the technological viewpoint, a contact service.
Maailma on taiteellisessa, sosiaalisessa ja teknologisessa vallankumouksessa.The world is now engulfed in an artistic, social, and technological revolution like never before.
Nuo merkityksettömiltä näyttävät ruukun palaset ovat osoitus suuresta teknologisesta edistysaskeleesta.But those insignificant-looking crude pieces of pot mark a great technological leap forward.
Se on vastuussa meidän teknologisesta yhteiskunnastamme ja ihmiskunnan historian kannalta se on hyvin lyhyt aikakausi.It's responsible for our technological society and and in terms of human history is a very brief epoch.
Nopeastikehittyvätteknologiat,-kuten elektronllkka - jotka altistuvat nopeimmin teknologiseen vanhentumiseen tulisi suunnitella tavalla, jossa ennakoidaan ja sovitetaan päivittämistarpeet.Quickly evolving technologies, such as electronics which are subject to the fastest rates of technological obsolescence would need to be designed to foreshadow and accommodate physical updates.
Se on käytännössä syy kaikkeen teknologiseen etuumme.It's basically the reason for every technological advantage we have.
Hän suhtautuu myönteisesti nuorten epäitsekkääseen - ruohonjuuritason yhteisöön, ainoaan tahoon, joka yrittää tehdä jotain - meidän itsemme aiheuttamalle teknologiselle painajaiselle.to face the technological nightmare we have created.
vapaamuotoisen yhteistyön järjestelmä joihin kuuluisivat taloudelliset ja sosiaaliset instituutiot olisi systeemi jota kutsuisin anarkosyndikalismiksi minusta se tuntuisi olevan sopiva sosiaalisen organisaation malli edistyneelle teknologiselle yhteiskunnalle jossa ihmisten ei täytyisi alentua työkalujen asemaan rattaiksi koneistossaNow, a federated, decentralised system of free associations incorporating economic as well as social institutions would be what I refer to as anarcho-syndicalism, and it seems to me that it is the appropriate form of social organisation for an advanced technological society in which human beings do not have to be forced into the position of tools, of cogs in a machine.
Hoidatko kaikki teknologiset ongelmat numeron kohdalla?Sameen, can I depend on you to handle any technological issues that the new number presents?
Johdon pitää ymmärtää teknologiset heikkoudet - voidakseen aktiivisesti karsia niitä.Understanding technological weakness and imperfections well enough to be actively trying to eliminate them.
Johtava transhumanisti Ray Kurzweil ylpeilee sillä, että teknologiset edistysaskeleet - tulevat mahdollistamaan niiden, joilla siihen on varaa, ikuisen elämän, - mutta myöntää että useimmat eivät pysyisi uuden herrakansan kehityksessä mukana.Leading transhumanist, Ray Kurzweil, boasts that technological advancements will allow those that can afford it, to live forever, - but admits that most wouldn't be able to keep up with the new master race.
Kaikki teknologiset hakemukset tarvitsevat ensin hyväksyntäni.All technological applications need my approval first.
Koska nämä lait ovat luotettavia, ne mahdollistavat - uskomattomat teknologiset saavutukset. Mutta katso itseäsi.Since these laws are trustworthy, they enable technological achievements.
"Tohtori Bellin yhtiö tunnettiin teknologisten ongelmien nujertamisesta."Dr. Bell's company was known "for tackling the most advanced technological problems.
Kaikkien niiden valtavien teknologisten edistysten jälkeen. DNA-todisteiden ja rikosteknisten tutkimusten, poliisin kasvavan budjetin ja muun sellaisen jälkeen.That's after all the tremendous technological advances you know, DNA evidence all sorts of forensics and, you know, expanding police budgets and that sort of thing.
Uskomattomien älyllisten ja teknologisten edistysaskelten lisäksi - huomaisimme myös, miten paljon vaikutamme kotiimme, Maa-planeettaan.But beyond our stunning intellectual and technological advances we would also see our large-scale impact on our home, planet Earth.
Amerikkalaisten teknologisia saavutuksia ei pidä aliarvioida.The Americans' technological advancements cannot be underestimated.
Hänellä on hallussaan useita teknologisia ikoneita.He's in possession of a wide range of technological icons.
Jollet jaa teknologisia salaisuuksiasi rauhanomaisesti, - otan tiedon irti voimalla.Enough! If you won't share your technological schemata with me peaceably I shall take the information from you by force!
Luvallanne joukko asgardeja on valmiina siirtymään tänne välittömästi - asentaakseen alukseenne useita teknologisia parannuksia.General, with your permission. A number of Asgard are prepared to beam aboard, immediately, to begin installing various technological upgrades to this ship.
Miles löydettiin yrittämästä käynnistää teknologisia laitteita, jotta he pääsisivät palaamaan alukseensa.Miles was discovered trying to activate his technological devices so he could return to his ship.
Voimmeko sanoa ettei yhteiskunta olisi saanut vaikutteita näistä suurista teknologisista kehityksistä?Can we say that the society has not been influenced by these major technological advancements?
Historiallisiin, teknologisiin tai tieteellisiin, mutta ilmestymiset ovat harvinaista.Um, historical, technological, scientific. But it's rare.
Hyökkää hänen kimppuunsa viimeisimmillä teknologisilla aseilla, joita meillä on.Attack her with the latest technological weaponry we have.
- Olen teknologinen asiantuntija.I am the technological expert.
Goa'uldit hallitsivat galaksia, - niillä oli valtava teknologinen yliote meihin nähden.The Goa'uld had total domination over the galaxy, they had massive technological superiority over us.
Heidän teknologinen kehityksensä on ollut...Their technological advances have been...
Hän on muutakin kuin sanoja. Vuosisatoja sitten valtakunta oli teknologinen, yltäkylläinen utopia. Kuninkaan mielestä valtakunnan piti perustua kärsimykseen.I feel he is more than just talk centuries ago... the kingdom was the technological utopia no one wanted for anything it was the king that ended it all
Ihmisille kerrotaan että nykyaikainen teknologinen tulevaisuus lisää mahdollisuuksia tuo ihmiset lähemmäs toisiaan, tarjoaa heille vaihtelua...People are told that the modern technological future empowers people brings people closer together, gives them access to variety...

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

tekninen
technical
tekopyhä
hypocritical
tarmokas
vigorous
švaabilainen
some
täplikäs
spotted
täsmentämätön
unspecified
temaattinen
thematic
tervetullut
welcome
tämänkeväinen
occurring on this spring
temperamentikas
temperamental

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'technological':

None found.
Learning languages?