Orgaaninen noun declension

Finnish
70 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
orgaaninen
organic
orgaaninen
organic
orgaanisen
organic
orgaanisen
(of) organic
orgaanista
(part of) organic
orgaanisessa
(in) organic
orgaanisesta
(out of) organic
orgaaniseen
(into) organic
orgaanisella
(at) organic
orgaaniselta
(from) organic
orgaaniselle
(onto) organic
orgaanisena
(as) organic
orgaaniseksi
(into) organic
orgaanisetta
(without) organic
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
orgaaniset
organic
orgaaniset
organic
orgaanisten
(of) organic
orgaanisia
(part of) organic
orgaanisissa
(in) organic
orgaanisista
(out of) organic
orgaanisiin
(into) organic
orgaanisilla
(at) organic
orgaanisilta
(from) organic
orgaanisille
(onto) organic
orgaanisina
(as) organic
orgaanisiksi
(into) organic
orgaanisin
(with) organic
orgaanisitta
(without) organic
orgaanisine
(together with) organic

Examples of orgaaninen

Example in FinnishTranslation in English
- Ensimmäistä orgaanisen kemian lukukauttani.My first semester of organic chem.
- Hyvä. - Entä orgaanisen lepakonguanon?And what about the organic bat guano?
- Löysimme sen orgaanisen elementin.I think we found the organic element I kept running into.
- Se sulattaa orgaanisen aineen heti. - Borgit eivät ole täysin orgaanisia.Plasma coolant will liquefy organic material on contact.
- Sähkömagneettinen toiminta on niin rajua, - että se muuttaa maaperän orgaanisen maa-aineksen molekyylirakennetta.The electromagnetic activity is so intense, it's actually changing... the molecular structure of organic matter in the soil.
- Entäpä hieman orgaanista polttoainetta?- How 'bout some organic fuel?
- Harold ja orgaanista viljelyä?- Harold and organic farming?
- Kasvatatte minulle orgaanista ihoa.- It would appear to be organic skin.
- Kehitimme orgaanista seosta joka vähentää hiilipäästöjä ja ilmaston lämpenemistä.And? We've been working on an organic compound toeduce carbon emissions, slow down global warming, but I-it didn't work.
- Kuinka monta orgaanista tietokonetta on?How many organic computers are there? There's 25 labs that are equipped.
Kemiallisesti ne ovat samat, mutta orgaanisessa materiaalissa on pieniä virheitä, kuin kloonatussa materiaalissa.Chemically, these are identical, however the organic sample from the transporter is showing numerous single-bit errors-- like replicated material.
Se kukoistaa orgaanisessa ympäristössä, - mutta se voi olla myös sen heikkous.It flourishes in an organic environment. Its strength, but could be its weakness.
- Kyse ei ole orgaanisesta kemiasta.- It's not organic chemistry.
- Oletko kuullut orgaanisesta kemiasta?- Heard of organic chemistry?
Fosfaani ja metaani kohoavat mätänevästä orgaanisesta materiasta syttyvät tuleen ja palavat pallomaisella, sinisellä liekillä.Phosphine and methane rising from decaying organic matter ignite, creating globes of blue flame.
Havaitsen jälkiä orgaanisesta materiaalista.l'm picking up traces of organic material.
Hän on kiinnostunut tekno-orgaanisesta panssarista.One of his interests is techno-organic armor.
-Lopettakaa hulluus siirtykää orgaaniseen-Stop the insanity! Go organic!
-Minun on mentävä orgaaniseen kemiaan.No, not really. - I better get to organic chemistry.
Ehkä voisin käyttää rokotusrahat orgaaniseen vauvanpatjaan.I guess I could use the vaccination money... to buy the organic crib mattress.
He veivät hänet tänne orgaaniseen roskikseen.They've dumped him in here - organic refuse disposal.
Heidän aluksensa perustuvat orgaaniseen teknologiaan, - ja se voi olla altis telepaattiselle häirinnälle.Now, their ships are based on organic technology... which may be vulnerable to telepathic interference.
Haluan, että pidät huolta hänestä, - kouluta häntä, ruoki hyvällä orgaanisella ruoalla.I want you to take good care of her, educate her. Good, organic food.
No, se räjäyttää johdonmukaisia hileväreilyjä jotka värähtelevät jokaisella orgaanisella subatroomisella tasolla.Well, it fires a blast of coherent phonons that vibrate any organic matter at a subatomic level.
Nora ja minä olemme orgaanisella dieetillä - ja me juomme vain orgaanista juuri puristettua. Tämä maistuu Tropicanalta.Nora and I are on a bit of an organic diet... and we're only goin' with the organic freshly squeezed... and it tastes a bit like Tropicana.
Tutkinto varhaislapsuuden kehityksestä orgaanisella ravitsemuksella painotettuna.Yeah, like a PhD in early childhood development with an emphasis on organic nutrition?
- Näyttää orgaaniselta.- Looks organic.
Ainakin yksi elektronimikroskoopin kuvista, paljasti muodostelman joka näytti orgaaniseltaAt least one, scanning electron microscope image, revealed the structure that looked suspiciously organic.
Churchill, Se näyttää valtavalta valtimolta, orgaaniselta.Churchill, it looks like some giant artery, organic.
Joskus irrallisilta vaikuttavien palasten - loksahtaminen kohdilleen tuntuu maagiselta - orgaaniselta, ja juuri niin tapahtui tänään.Sometimes you don't quite see the elements coming together, and then, when it all comes together, there's something magical, something organic, and such a thing happened today, and everyone said this wouldn't work.
Se kuulostaa orgaaniselta. Kuin siellä saisi vihanneksia ja neuloksia.it just sounds... organic, like you would get vegetables, cake and knitted goods.
- Bakteeri muuntautui uudelleen. Se on tappavaa kaikelle orgaaniselle ja se on ilmassa kulkeutuva.it's lethal to anything organic, and it's airborne.
Voin tehdä tämän myös orgaaniselle aineelle.I can do the same to organic as well as inorganic material.
Brainiac syntyi orgaanisena, mutta hän on asentanut itseensä motoriikan, luuston ja kybernetiikan parannuksia.Born fully organic, brain has incorporated Extensive motor, skeleta, and cybernetic enhancements into himself.
Hän toimii orgaanisena kemistinä Shields-Traegerilla.He's an organic chemist for Shields-Traeger.
66 sekuntia on liian tarkka aika orgaaniseksi.66 seconds. That seems very, very specific. Too specific for organic.
Joksikin orgaaniseksi metalliseokseksi. Titaania ja timanttiakin vahvemmaksi.Some kind of organic-metallic alloy... stronger than titanium or carbon steel, harder than diamonds.
Joskus tämä raatoläjä ei muodosta kiveä vaan sulaa hitaasti orgaaniseksi aineeksi, tahmeaksi ja mustaksi.Sometimes, this heap of corpses doesn't transform into rock, but rather slowly melts down into an organic substance, viscous and black.
Kun puu oli elossa se muutti hiilidioksidia ja vettä auringonvalon avulla energiarikkaaksi orgaaniseksi aiheeksi.When this tree was alive, it took in carbon dioxide and water and used sunlight to turn them into energy-rich organic matter.
Suuri määrä vihreää levää muuttaa arsenikin monimuotoiseksi orgaaniseksi...A multifarious amount of green algae incorporates arsenic into complex organic... ♪ Mi mama love-a mia Mi mama love-a mia ♪
"Kuinka orgaanisia orgaaniset kasviksesi ovat?""How organic are your organic vegetables?"
"Pari tuntia. " Te orgaaniset olennot olette niin epätarkkoja.A couple of hours. You organics live with such imprecision.
- Ei tässä kauaa mene. Ovatko orgaaniset pyyhinliinat listalla?Oh, do you have organic baby wipes on your list?
- Skannaamanne orgaaniset jäänteet - osoittavat heidän myös kuolleen vuonna 1939.- The organic residue that you scanned establishes that they also died in 1939.
Aikomukseni oli... lähettää orgaaniset itsenne takaisin maailmaanne, heidän maailmaansa.I had intended to send your organic selves, back to your world, uh, their world.
-Olet ollut liian pitkään orgaanisten parissa.I will not let that be so. You have been around organics too long.
...ja orgaanisten tuotteiden valmistajien kanssa....as well as established organic companies.
Ajatko orgaanisten päästöjen korrelaatit?Are you running correlates on organic emissions?
En kiistäkään, etteikö niillä ole orgaanisten lajien oikeuksia.I'm not saying they don't have the same rights as any organic species. That's not the issue here.
Kun protovereni loppuu - ruumiini palaa maaperään epä- orgaanisten yhdisteiden muodossaOnce my protoblood fails, my body will very gradually return to the earth in the form of inorganic basic compounds.
"Kuinka orgaanisia orgaaniset kasviksesi ovat?""How organic are your organic vegetables?"
"ja orgaanisia aineita kuten... "turvetta, lehtiä, kompostia, tai lannoitetta.""And organic matters such as peat, leaf mold, compost, or rooted... rotted manure."
- Hän käytti useita orgaanisia kasvovesiä, - antioksidantteja ja vedettömiä kuivausaineita.Well, he used a variety of organic astringents, Antioxidants, anhydrous desiccants.
- Löytyikö käsistä orgaanisia aineita?Did you get any organic material from his hands?
- Se sulattaa orgaanisen aineen heti. - Borgit eivät ole täysin orgaanisia.Plasma coolant will liquefy organic material on contact.
Ei ole merkkiäkään tajuttomuudesta, eikä aivokasvaimesta. Ei kohtauksia, epilepsiaa, ei merkkejä minkäänlaisista orgaanisista muutoksista.There's no sign of concussion, no brain tumor, no temporal lobe, epilepsy, no indication of organic abnormality whatsoever.
Hän työskenteli viikkoja, laittoi päähäni synteettistä teknologiaa, - säästi kaikki mahdolliset muistoni orgaanisista aivoistani, laittoi virtajohdot ja sitten...Worked for weeks, implanting Synth tech into my head, saving what memories he could from my organic brain, wiring me for power.
Siellä tullaan keskustelemaan bio-orgaanisista kannettavista tietokonelaitteista, Edistyksistä tehtävien moniajon suorittamisessa, sekä kooste Greenin epätasapainofunktiollisesta lähestymistavasta tutkia atomien fotoionisaatiota.There are going to be discussions on bioorganic cellular computer devices, the advancements in multi-threaded task completion, plus a roundtable on the nonequilibrium Green's function approach to the photoionization process in atoms.
Tämä kulta lukee orgaanisista materiaaleista jääneet liikekuviot.This baby reads patterns of movement left behind by organic materials.
- Ei, vain orgaanisiin aineisiin.No, only organic material.
Kulta ei reagoi useimpien kemikaalien kanssa, mutta sitoutuu eräisiin orgaanisiin yhdisteisiin.Gold's unreactive to most chemicals, But it will bond to certain organic compounds.
Epäorgaanisilla aineilla on suurempi sytytys- ja sulamispiste kuin orgaanisilla.Non-organic material has higher kindling and melting points than organic material does.
Yksisoluisilla elämänmuodoilla, ainakin orgaanisilla, - solunjakautumista edeltää lepotila.With single-celled life forms, at least organic ones, cell division is preceded by a resting state.
- Kyllä. Ne voivat olla yhteisiä kaikille elämän määritelmille, orgaanisille tai epäorgaanisille.Those may be basic for any definition of life, organic or inorganic.
Olemusta, joka edustaa evoluutiomme ensimmäistä askelta - koneista orgaanisiksi eliöiksi.An entity that represents the first step in our evolution from pure machines to organic beings.
- Entä orgaaninen aines?- And the organic material? - Yeah.
- Kaikki orgaaninen viljellään lannassa.Everything organic is grown in dung.
- Mikä tuo on? - Se on orgaaninen tietokoneeni.-It's my organic computer.
- Se on orgaaninen.- It's organic.
-Kohde on 183 metriä, orgaaninen.The target is 600 feet and organic.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

orgastinen
orgiastic
vegaaninen
vegan

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

ordovikikautinen
some
organisatorinen
organizational
offensiivinen
offensive
optimaalinen
optimal
oppilainen
some
ontelomainen
sinusoid
oikeakätinen
righthanded
osaaottava
compassionate
orgastinen
orgiastic
oktaalinen
octal

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'organic':

None found.
Learning languages?