Mielenkiintoinen noun declension

Finnish
91 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
mielenkiintoinen
interesting
mielenkiintoinen
interesting
mielenkiintoisen
interesting
mielenkiintoisen
(of) interesting
mielenkiintoista
(part of) interesting
mielenkiintoisessa
(in) interesting
mielenkiintoisesta
(out of) interesting
mielenkiintoiseen
(into) interesting
mielenkiintoisella
(at) interesting
mielenkiintoiselta
(from) interesting
mielenkiintoiselle
(onto) interesting
mielenkiintoisena
(as) interesting
mielenkiintoiseksi
(into) interesting
mielenkiintoisetta
(without) interesting
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
mielenkiintoiset
interesting
mielenkiintoiset
interesting
mielenkiintoisten
(of) interesting
mielenkiintoisia
(part of) interesting
mielenkiintoisissa
(in) interesting
mielenkiintoisista
(out of) interesting
mielenkiintoisiin
(into) interesting
mielenkiintoisilla
(at) interesting
mielenkiintoisilta
(from) interesting
mielenkiintoisille
(onto) interesting
mielenkiintoisina
(as) interesting
mielenkiintoisiksi
(into) interesting
mielenkiintoisin
(with) interesting
mielenkiintoisitta
(without) interesting
mielenkiintoisine
(together with) interesting

Examples of mielenkiintoinen

Example in FinnishTranslation in English
'Vesiliukoinen syanidi..." Vaikuttaa mielenkiintoisen."Aqueous cyanide... " This looks interesting.
- Carrie kertoi mielenkiintoisen ajatuksen.She said something interesting.
- Kunpa voisin kertoa mielenkiintoisen tarinan - minusta ja entisestäni, mutta se on vain yksi klisee lisää.- Bye, honey. So long. - I wish I could tell an interesting story about me and my ex, but it's really just L.A. cliché number 4b.
- Kuulin mielenkiintoisen huhun. - Yhden?- l heard an interesting rumour.
- Minusta se tekee tästä mielenkiintoisen.-l think that makes it interesting.
"Sepä mielenkiintoista" hyvin ärsyttävällä tavalla."That's interesting" in a very annoying way.
- Antropologisesti mielenkiintoista?- Anthropologically interesting?
- Ei mitään mielenkiintoista.- And? - It wasn't all that interesting.
- Ei ole tarkoitus pilata päivää töillä, - mutta arkistoon tuli joitakin filmejä, - jostakin poliisin arkistosta, voisi olla mielenkiintoista.Listen, I don't mean to spoil the day with work, but some films came into the archive; some from the police archive, could be interesting. Yeah
- Ei se niin mielenkiintoista ole.It's not that interesting.
Tapasimme mielenkiintoisessa vaiheessa.Rome and I met each other at a very interesting time in our lives and...
Tällä hetkellä olemme mielenkiintoisessa tienhaarassa pelien historiassa.I think at this point, we're in a pretty interesting crossroads in the history of games.
Jutskasin mielenkiintoisesta asiasta.I had a very interesting little convo with someone in your section.
Kiitos Ricky, mielenkiintoisesta runosta.Thank you, Ricky, for that interesting poem.
Kiitos mielenkiintoisesta illasta ja päivästä.Thank you for an interesting night and day.
Kiitos mielenkiintoisesta illasta.Gratitude for a most interesting evening.
- Hän oli saamassa apurahoja - hyvin mielenkiintoiseen työhön.She was on a fast track to some pretty exciting grants doing some interesting work.
Ajattelin, että sinussa olisi ainesta mielenkiintoiseen juttuun.l just think you'd make one hell of an interesting case study.
Herkullinen ruoka laitettu näppärästi mielenkiintoiseen pyöreään piirakkaan.Appetizing food fit neatly into interesting round pie.
Liityin tosi mielenkiintoiseen kirjakerhoon.I joined this really interesting book club.
Maailma on todellakin muuttumassa, ja se muuttuu hyvin mielenkiintoiseen, hyvin radikaaliin, hajautettuun ja mielestäni positiiviseen suuntaan.The world is seriously changing now and it is changing in a very interesting, veryradical, decentralized, and, in my opinion, positive direction.
Agentti Fowleyn raportti kuvaili asiat mielenkiintoisella tavalla.You know, Agent Fowley's report to OPR painted the facts in an interesting way.
Annoin sinulle kunniaa "mielenkiintoisella".- Hey, i gave you credit for "interesting. "
Hän käyttäytyi mielenkiintoisella ja odottamattomalla tavalla. Siitä syystä päättelin, - että jumalat ovat tehneet päätöksensä, eikä sitä voi muuttaa.He behaved in an interesting and unexpected way, and therefore, I conclude... that the gods have made their own judgment, which I cannot overturn.
Ja hän esitti sen lauluissa mielenkiintoisella tavalla.And the way he presented it in a song, I thought was very, very interesting.
Näen mitä tarkoitat mielenkiintoisella.I see what you mean by interesting. Huh?
- ...mielenkiintoiselta.- ..interesting.
- Anteeksi, tuo vaikutti mielenkiintoiselta.Sorry, this seemed interesting.
- Kuulostaa mielenkiintoiselta työltä.Sounds like a pretty interesting job.
- Kuulostaa mielenkiintoiselta.- It sounds rather interesting.
- Huomaan että yritän loistaa. Se juuri on tyhmä vaihtoehto mielenkiintoiselle.When I'm around you, I find myself showing off, which is the idiot's version of being interesting.
- Kuulostaa mielenkiintoiselle.- I know that sounds very interesting. Good.
Olen esitellyt sinut mielenkiintoiselle väelle.Swamp freaks, headless guys people eaters. Can't say I haven't introduced you to interesting people.
Täällä tuoksuu mielenkiintoiselle.Something smells interesting.
- En pidä sinua niin mielenkiintoisena.- I don't find you that interesting.
- Pidä juttu kuitenkin mielenkiintoisena.Keep it interesting. All right.
- Pidät kilpailun ainakin mielenkiintoisena.- At least you're gonna keep this interesting.
- Pidät sitä varmasti mielenkiintoisena.- I'm sure you'll find it interesting.
- Pitävät asiat mielenkiintoisena.They keep things interesting.
- Hän sanoi minua mielenkiintoiseksi. - Kuulin.- He said I was interesting.
- Rentoudu, tämä menee mielenkiintoiseksi.- Relax, man. This is getting very interesting.
- Siinä tämä muuttuu mielenkiintoiseksi.Well, that's where things get a little interesting.
- Teen tämän vain mielenkiintoiseksi.- Just making it interesting,
- Teki sen mielenkiintoiseksi.- Made it kind of interesting. - It's great.
Erittäin mielenkiintoiset aseet.A very interesting weapon.
Eversti O'Neill, Majuri Kawalsky,... ..tästä tulee varmasti erittäin mielenkiintoiset raportit... ..SG 1 ja 2 ryhmiltä. Selonteko 07:30.Colonel O'Neill, Major Kawalsky,... ..this sure-to-be interesting debriefing... ..for SG units one and two will be at 0730.
Kasvosi ovat mielenkiintoiset.You've got a very interesting face.
Mahdollisuudet ovat mielenkiintoiset.Oh, the possibilities are interesting.
Merkitsen mielenkiintoiset jutut.I like to log the interesting stuff.
"Elä mielenkiintoisia aikoja.""May you live in interesting times."
"Elät mielenkiintoisia aikoja." Kiinalainen kirous.Ah. "May you live in interesting times." The ancient chinese curse.
"Saakaamme elää mielenkiintoisia aikoja.""May you live in interesting times."
(Mirccu) Minulla on mielenkiintoisia uutisia."Dear media representative. I have interesting news. "
- Emme vielä, - mutta ainakin saamme kuulla mielenkiintoisia tarinoita noilta kirjakerholaisilta.Not yet, but at least we're hearing some interesting conversation from those two book clubs.
- Olemme lähettäneet paketteja, - joissa on pahvikuva Juliesta ja Jimistä. Sitten pitää ottaa kuvia heistä - mielenkiintoisissa paikoissa, kuten se tonttu ranskalaisessa elokuvassa.We've been sending people these kits, so they can print out photos of Julie and Jim on cardbord, and then take photos of them in interesting places, kinda like that gnome in the French movie.
Se mies liikkuu mielenkiintoisissa porukoissa.The guy hangs with an interesting crowd,
Kirjoittaisit mielenkiintoisista ihmisistä omalla halveksivalla tavallasi.Write about interesting people in your own irreverent way.
Majuri Marco, 1094. ja 1128. joukko-osaston puolesta tahdon kiittää teitä, - että tulitte kertomaan meille kunniamitalista - ja mielenkiintoisista armeijakokemuksistanne.Major Marco, on behalf of Troops 1094 and 1128, just wanna thank you for coming to speak to us about the Medal of Honor and about your interesting experiences in the armed forces.
Mitä? En halua kuulla mielenkiintoisista hetkistä Sarahin kanssa.I don't wanna hear about... your interesting moment with Sarah, Pete.
Ne pitkät, hellät ja lystikkäät kirjeet, - joissa kerroit valittuja paloja mielenkiintoisista matkoistasi.Your long, loving, amusing letters in which you told us of your interesting travels.
Niin, keskustelimme siellä mielenkiintoisista asioista.Well, there were interesting matters to attend to at the back.
Ensiksi maanantai aamulla... siirrymme entistä mielenkiintoisiin kohteisiin.First thing Monday morning we'll head for somewhere with more interesting prospects.
Laadin opetusmietintömme, ja päädyin mielenkiintoisiin lopputuloksiin.I'm in charge of preparing our position paper on education, and I've reached some conclusions I think you'll find interesting.
Pienet väärinymmärrykset siellä täällä - voivat johtaa mielenkiintoisiin tuloksiin.A bit of misinformation here and there leads to some interesting results.
- Eräs kasvi mielenkiintoisilla ominaisuuksilla.What is that? - Certain herbs with interesting properties.
Brooklynin murharyhmän etsivät ottivat yhteyttä FBI:n kansalaisoikeuksien osastoon, - mielenkiintoisilla sormenjäljillä, jotka he löysivät pojan ruumiista.Brooklyn Homicide contacted the fbi's civil rights branch with an interesting set of prints from the boy's body.
Capricalainen mielenkiintoisilla tauronilaisilla sukujuurilla.Caprican with some interesting Tauron family connections.
Kävin mielenkiintoisilla päivällisillä jotka Hank Paulson järjesti vähän yli vuosi sitten. Mukana oli virkailijoita ja pari johtajaa-I attended a very interesting, uh, dinner, organized by Hank Paulson a little more than one year ago... with some officials and a couple of, uh...
En saa ikinä puheluja mielenkiintoisilta ihmisiltä."I don't get phone messages from interesting people. Ever."
Jos olisin voinut työskennellä yhtä kovasti myös lapsena kouluesseeni olisivat tuntuneet erittäin mielenkiintoisilta.If I could've worked like this as a child, my school essays would've been really interesting.
Esittelimme häntä mielenkiintoisille ihmisille - ja ihmettelimme hänen kamalia ruokatottumuksiaan.We'd introduce him to interesting people to argue with, and we'd marvel at his horrific eating habits.
"Elä mielenkiintoisina aikoina.""may you live in interesting times."
- Kaikki pitävät uniaan mielenkiintoisina.Everyone thinks their dreams are interesting.
- No, pidän myös asiat mielenkiintoisina.Well, I also keep things interesting.
Luulen, että pidät niitä aika mielenkiintoisina.I think you will find it most interesting.
Mutta pidät niitä varmasti mielenkiintoisina, ja ne saattavat auttaa löytämään esi-isäsi haudan.But I'm sure you'll find them quite interesting and they could help you to locate your ancestor's grave.
- Minusta se teki asiat mielenkiintoisiksi.I thought it made things interesting.
Asiat muuttuvat mielenkiintoisiksi.Things are about to get interesting. What? Why?
Jos joskus hieman hulluttelisitte ja uskaltaisitte hieman elää, - asiat muuttuisivat mielenkiintoisiksi.You know, if you get little crazy once in a while, you stop being scared of living your life... That's when things get interesting.
Luulitko todella, että annan sinun häipyä, juuri kun asiat muuttuvat mielenkiintoisiksi?Hold on a second. Did you really think that I'm gonna let you bail just when things are getting interesting?
Mistä johtuu, että koko läntisessä maailmassa nämä aineet, jotka on koettu sadoissa kulttuureissa niin mielenkiintoisiksi tuhansien vuosien ajan ovat kiellettyjä?Why is it that in the entire Western world, these substances that have been found to be so interesting by hundreds of cultures for thousands of years are prohibited?
- Se olikin mielenkiintoisin löytö.Oh! Well, that's actually the most interesting finding. Oh.
Danny Desai, olet ollut luokassani 10 minuuttia ja näytät jo olevan mielenkiintoisin asia täällä.Danny Desai. You've been in my classroom 10 minutes, and you already appear to be the most interesting thing about it.
Ennustuksen mukaan sinä olet tärkein, kyvykkäin mielenkiintoisin ja epätavallisin henkilö koko maailmassa.And the prophecy states that you are the most important, most talented most interesting and most extraordinary person in the universe.
Fuusio on elämäni mielenkiintoisin liitos - sitten toisen avioliittoni.This merger is the most interesting merger l`ve had since my 2nd marriage.
Herra, se onkin mielenkiintoisin osuus.That, sir, is the interesting part.
"Ehdotus mielenkiintoinen.Proposition interesting.
"Ei" eli "tosi mielenkiintoinen idea, puhutaan ennen kuin hylätään se"?Okay, so you mean "no" as in, "Gee, Chandler, what an interesting idea. Let's discuss it before we reject it completely."
"Euroopan kuningashuoneet." Todella mielenkiintoinen.The Royal Families Of Europe. I shall find this very interesting, my Lord.
"Häiriintynyt" on mielenkiintoinen sana, sillä se..."Disturbed" is an interesting word, because it...
"Hän on niin fiksu, mielenkiintoinen ja hauska."That's what she always says... she's so smart and interesting and fun.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

mielenkiinnoton
uninteresting
mielenterveydellinen
concerning mental health
majesteettinen
majestic
merikelvoton
unseaworthy
meluton
noiseless
merisotilaallinen
naval
mineraalinen
some
michiganilainen
some
mielipuolinen
insane
mioseenikautinen
some

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'interesting':

None found.
Learning languages?