Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Harvinainen noun declension

Finnish
84 examples

Conjugation of harvinainen

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
harvinainen
rare
harvinainen
rare
harvinaisen
rare
harvinaisen
(of) rare
harvinaista
(part of) rare
harvinaisessa
(in) rare
harvinaisesta
(out of) rare
harvinaiseen
(into) rare
harvinaisella
(at) rare
harvinaiselta
(from) rare
harvinaiselle
(onto) rare
harvinaisena
(as) rare
harvinaiseksi
(into) rare
harvinaisetta
(without) rare
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
harvinaiset
rare
harvinaiset
rare
harvinaisten
(of) rare
harvinaisia
(part of) rare
harvinaisissa
(in) rare
harvinaisista
(out of) rare
harvinaisiin
(into) rare
harvinaisilla
(at) rare
harvinaisilta
(from) rare
harvinaisille
(onto) rare
harvinaisina
(as) rare
harvinaisiksi
(into) rare
harvinaisin
(with) rare
harvinaisitta
(without) rare
harvinaisine
(together with) rare

Examples of harvinainen

Example in FinnishTranslation in English
"Ilmeisesti" työmme tappaa harvinaisen "kilpikonnalajin".Apparently, we're killing off a rare breed of local "turtle".
"Sal oli harvinaisen kaunis tyttö -""Now Sal was a gal of rare beauty...
- Ensinnäkin - sensorimme ovat havainneet erittäin harvinaisen poikkeavan Meksikonlahdessa.Well, for starters, our sensors have picked up a very rare abnormal in the Gulf of Mexico.
- Hyvin harvinaisen ja väkevän.What kind? Very rare, very powerful.
- Testit osoittavat harvinaisen yhdistelmän.No, that's weird. And that his Myers-Briggs-psychological testing shows shows a rare combination of extroverted, intuitive and aggressive?
"Kuudes kaupunginosa ei ole muuta kuin saastan ja paheiden likakaivo, - missä ajatus rehellisestä työstä on yhtä harvinaista kuin raitis siirtolainen."the 6th ward is nothing more" than a cesspool of filth and vice where the idea of honest labor is as rare as the sober immigrant.
"Se on erittäin harvinaista"."it's really quite rare,"
"Säilyttäisitkö kahta harvinaista jalokiveä samassa rasiassa?""Doctor, if you had two rare jewels, would you put them in the same box?"
- Ainakin 10 erittäin harvinaista.Not bad indeed. At least ten are extremely rare.
- Bongaa jotain harvinaista minulle.- Spot something rare for me.
Conrad on viimeisessä vaiheessa hyvin harvinaisessa häiriössä joka tunnetaan Burchardtin Syndroomana.Conrad is in the late stages of a very rare disorder known as Burchardt's Syndrome.
Sophie, olemme erittäin harvinaisessa tilanteessa.Sophie, we find ourselves in a very rare situation.
"harvinaisesta tapahtumasta".I had specially taken for you of this rare event." Yes.
- Aito Manhattan on tehty - harvinaisesta ja herkullisesta Marasca-kirsikasta.- Actually, a true Manhattan is made with a rare and delicate marasca cherry.
4000 tästä harvinaisesta viinistä.Thank you, sir. $4,000 I have for this rare and priceless wine.
Amerikkalaiset kiinnostuneita harvinaisesta mineraalista, se saattaa liittyä sotilasoperaatioihin.Americans interested in rare minerals, may be related to military operations.
Analysoimme paperin puukuidut - ja saimme selville, että ne ovat harvinaisesta kanarianmännystä, - jota kasvaa vain Oregonissa.The wood is from the rare Canary Island Pine. It only grows in Oregon.
- Löytää parannuskeino harvinaiseen sairauteen.To find a cure for a most rare disease.
- harvinaiseen munuaissairauteen.- for a rare renal disorder.
Hän on sairastunut vakavasti harvinaiseen verisairauteen.She's gravely ill. A rare blood disease.
Hän uskoi harvinaiseen mielisairauteen, jonka peilit voisivat parantaa.He was convinced Anna suffered from a rare form of personality disorder and mirrors could help her.
Jotkut voivat yhä muistaa, että Radio 2:n Chris Evans - törsäsi 5,5 miljoonaa puntaa - hyvin harvinaiseen Ferrari 250 GT California Spyderiin.Now, you may remember that a while back, Chris Evans out of Radio 2 spent five and a half million of his pounds on a very rare Ferrari 250GT California Spyder,
- Sir Clifton Sinclair, oma vakuutusmiehemme, - harvinaisella matkalla norsunluutorninsa ulkopuolella.Sir Clifton Sinclair, our very own insurance man, making a rare trip down from his ivory tower at King's Row.
Baijerilainen kermasuklaaleivos, joka on kuorrutettu harvinaisella Napoleon-konjakilla.Bavarian chocolate cream pie, laced with rare Napoleon brandy.
Hän on ylpeillyt harvinaisella korullaan, - vierailta mailta tuodulla amuletilla.She's bragged about having the rarest gem in the land, an ancient amulet from foreign parts.
Häntä lyötiin harvinaisella esineellä, joka hävisi huoneesta.He was struck with a rare artifact-- one that vanished from the room.
Päävoitto 200 miljoonan jenin potissa tuli harvinaisella rivillä.Top prize in the 200-mi//ion-yen /ottery is a very rare number.
- Näyttää harvinaiselta tilaisuudelta, Morty.Seems like a rare opportunity, Morty.
Sain käsityksen, että lähestymistapa olisi elegantimpi ja saisi Jaguarin näyttämään harvinaiselta. Onhan autojamme ostavan herrasmiehen oltava kohtuullisen varakas.I was under the impression, from the work you showed us... that this would be a more elegant approach... that made the Jaguar seem rare because, let's face it... the gentleman who buys our car needs to be of some means.
Haluaisin kohottaa maljan harvinaiselle ja ihanalle Sheldon-vapaalle illalle.I'd like to propose a toast to a rare and wonderful Sheldon-free evening.
Haluaako Jonna varmistaa, että lintu pysyykin harvinaisena?Does she want to make sure that bird stays rare?
Ja pidän sitä harvinaisena lahjana henkilöltä, kenen työ on merkinnyt valtavasti elämääni, ja varmasti myös teidän.And I consider it a rare gift from someone whose work... ...hasmeantatremendousamount in my life, as I'm sure yours.
Jälleen yksi harvinainen poikkeava pysyy harvinaisena.Well, another rare abnormal stays rare.
Kuva otettiin yhtenä harvinaisena hetkenä, kun hän ei ollut raskaana.Taken on one of the rare moments when she wasn't pregnant.
Syömärit pitävät peltosirkkua harvinaisena herkkuna.Among gourmands, the ortolan bunting is considered a rare but debauched delicacy.
Minut nukutettiin, mutta paikalla ollut vaimoni kertoi - että katsoessaan soluja mikroskoopilla, lääkärit alkoivat itkeä. Syöpä osoittautui harvinaiseksi haimasyöväksi, joka voidaan parantaa.I was sedated, but my wife, who was there, told me that when they viewed the cells under a microscope, the doctors started crying because it turned out to be a very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery.
Tiedätkö, niin harvinaiseksi veriryhmäksi, - sinulla ei ole vaikeuksia hankkia sitä.You know, for such a rare blood type, you have little trouble obtaining it.
Tri Alpert tunnisti myrkyn harvinaiseksi afrikkalaisen kumipuun uutteeksi nimeltä Oluta.Dr. Alpert identified the poison as a rare extract from the African gum tree, called oluta.
Eräät harvinaiset sienet tuottavat itsevalaisevia entsyymejä.Some rare fungi do so with enzymes that are luminous.
Fossilisaatio on prosessi, joka vaatii äärimmäisen harvinaiset olosuhteet, ja silloinkin vain hyvin pieni osa organismia säilyy.Fossilisation is a process that requires extremely rare conditions, and even then very little of an organism is preserved.
Hyvin harvinaiset.very rare.
Hän juuri osti harvinaiset Meissen-figuriinit.He was the one who bought those rare Meissen figurines there was all that publicity about.
Jos hanhet oppivat, mikseivät myös harvinaiset linnut - kuten trumpettikurjet ja -joutsenet.And if geese can do this then maybe really rare birds like whooping cranes and trumpeter swans can learn it too.
- Ja harvinaisten kalojen keräilijä.Billionaire and rare-fish collector. Really?
Ai niin! Madison Avenuella on loistava harvinaisten kirjojen kauppa.There's this great rare bookstore on Madison Avenue.
Anteeksi, onko teillä teatterialan elämänkertoja, - jotka ei olisi hyllyissä harvinaisten kirjojen tai lehtien seassa?Excuse me. do you have any theater biographies... that aren't in the racks under the rare books or magazines?
Eikö Bedford hoitanut Rocklandin harvinaisten kirjojen myynnin?Wasn't bedford managing the sale of rockland's rare book collection,
Emmekö voisi tehdä tämän harvinaisten viinien äärellä?There's no reason we couldn't do this over some rare vintages.
"Hyvät asiakkaat ovat yhtä harvinaisia kuin latinum.""Good customers are as rare as latinum.
"Kallikantzaroit ovat harvinaisia."Kallikantzaroi are rare among the Indole gentile
"San Franciscon lentokentällä tulli on takavarikoinut "500000 dollarin arvosta harvinaisia kilpikonnia."Customs officials at SFO have intercepted a suspected smuggler carrying $500,000 worth of rare turtles.
- Hän etsii harvinaisia esineitä.He's kind of a go-to guy for rare artifacts, stuff of a supernatural nature.
- Hän myy harvinaisia kirjoja.Says he's a rare-book dealer.
Iltaan mennessä olet jo polviasi myöten siiassa ja harvinaisissa juustoissa.And by sunset, you'II be knee-deep... ...inwhitefish and rare Wisconsin cheeses.
Ja niissä harvinaisissa tapauksissa, missä ei ole taka-ajatuksia, - olemme niin häkeltyneitä, että emme välttämättä näe totuutta.And in those rare instances where there is no ulterior motive, we're so taken aback that we may fail to recognize the truth...
Kaikissa harvinaisissa teoksissani on yksi ja sama päähenkilö: -All my own rare editions have the same protagonist.
Mutta harvinaisissa tapauksissa, - erityinen lapsi ilmestyy.But... on the rare occasion a special child appears.
"Markkinat maapallon harvinaisista mineraaleista, tärkeimmät osat kännyköistä - kehittyneisiin asejärjestelmiin, tulee kasvamaan räjähdysmäisesti lähivuosina, - mikä tuottaisi satoja miljardeja voittoa.""...global markets in rare earth minerals, key components in everything from cell phones to advanced weapons systems, is predicted to explode in the coming years, yielding hundreds of billions of dollars in profits."
"Potterin viljelemistä harvinaisista sienistä haudutetun teen juomisen - tiedetään stimuloineen precuneuksen aluetta aivoissa. "Hey, "Used for brewing teas "derived from rare fungi "cultivated by Potter during her time as a mycologist.
"Saimme tietää paljon harvinaisista kukista.""We learned about rare flowers." "Thank you for your letters.
Hän puhuu harvinaisista kolikoista, joiden arvo on...He's talking about some rare coins that are worth...
Idolin silmät oli tehty harvinaisista timanteista.- I've heard about it. The idol had eyes made out of rare diamonds.
Erikoistun harvinaisiin verisairauksiin, - vaikkakaan en ole nähnyt mitään eksoottista täällä.My specialty is rare blood diseases, although you rarely get anything exotic all the way up here.
Hän sijoittaa rahaa harvinaisiin postimerkkeihin ja kolikoihin.Most of it, he's invested in rare stamps and coins.
Ruokapöytään, verannan tiiliin, harvinaisiin kirjoihin. Ajoin vanhempani hulluuden partaalle.Dining room table, patio tiles, rare books... drove my parents crazy.
Vertasitte minua harvinaisiin aarteisiin.You have all compared me to very rare treasures.
Ja maksoin hänelle harvinaisilla keräilyesineillä?And pay him with rare collectibles from Asian cinema?
"Elinympäristön tuhoutuminen on suurin uhka harvinaisille ja uhanalaisille lajeille."Habitat destruction is the biggest threat to rare and endangered species
Se on koulu harvinaisille ja syrjityille epäihmisille.It is a school that specializes in giving rare and outcast Dark Fae a home and education.
Toivon että te lehdistön herrasmiehet annatte tilaa niille hyville asioille joita teemme, - kuin niille harvinaisille virheillekin.I hope you gentlemen of the press will give as much space to the good things we do as the mistakes that are made on rare occasions.
Joinakin harvinaisina aamuina - saa nauttia sukulaisten seurasta kuin tavallinen ihminen ikään.And then there are those rare mornings when you actually wash the job off and spend some time with the family, like a real human being. Two? Are you sure?
Joskus harvinaisina, onnekkaina kertoina - sitä vain käy makuulle ja unohtaa kaiken.But sometimes, Those rare lucky times, You just lay down and forget it all.
Lapsia pidetään harvinaisina aarteina.Children will be treated as rare treasures.
Paha kyllä se on erikoistunut tiettyyn oravalajiin, ja ne alkavat käydä harvinaisiksi.Only thing he is trained to chase is a certain kind of squirrels and they're getting kind of rare in Chicago, because of the climate changing. You know what l mean?
"Aamunkoittoon etsin, missä on "rakkauden kukka, se harvinaisin""the hunt goes on till the break of dawn... for love, the rarest flower."
- "Vaniljakerma" on harvinaisin!- Vanilla Creme! The rarest one!
-Kaikkein harvinaisin hedelmäkarkki.- That is the rarest gummi of them all.
AB negatiivinen on harvinaisin veriryhmä.AB negative is the rarest blood type there is.
Amurinleopardi on maailman harvinaisin kissaeläin.An Amur leopard. The rarest cat on Earth.
"Hannah, rakkaani, tämä on - äärimmäisen harvinainen ohdake.""Hannah, my love, this is the ekstremely rare Scottish floral budwissel".
"Hyvin harvinainen keräilypinssi 1964 Maailmannäyttelystä.""Extremely rare collectible pin "commemorating the 1964 World's Fair."
"Kykyni on harvinainen.""Mine is a rare talent."
"Se harvinainen neito joka nimeltään oli Lenore" - "on iäisesti nimetön."For the rare and radiant maiden whom the angels named Lenore, nameless here forevermore."
"Vieraallanne on harvinainen lahja ja haluaisin tietää hänestä enemmän.""Your companion has a rare gift, "and I should like to know a lot more about him.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

halkinainen
cracked

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

harva
infrequent
hassahtanut
silly
hallanarka
some
harkitseva
deliberate
harhaanvievä
misleading
harhaton
unbiased
halukas
inclined
häikäilemätön
unscrupulous
hamppuinen
hempen
hämärä
dim

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'rare':

None found.