Haitallinen noun declension

Finnish
29 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
haitallinen
harmful
haitallinen
harmful
haitallisen
harmful
haitallisen
(of) harmful
haitallista
(part of) harmful
haitallisessa
(in) harmful
haitallisesta
(out of) harmful
haitalliseen
(into) harmful
haitallisella
(at) harmful
haitalliselta
(from) harmful
haitalliselle
(onto) harmful
haitallisena
(as) harmful
haitalliseksi
(into) harmful
haitallisetta
(without) harmful
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
haitalliset
harmful
haitalliset
harmful
haitallisten
(of) harmful
haitallisia
(part of) harmful
haitallisissa
(in) harmful
haitallisista
(out of) harmful
haitallisiin
(into) harmful
haitallisilla
(at) harmful
haitallisilta
(from) harmful
haitallisille
(onto) harmful
haitallisina
(as) harmful
haitallisiksi
(into) harmful
haitallisin
(with) harmful
haitallisitta
(without) harmful
haitallisine
(together with) harmful

Examples of haitallinen

Example in FinnishTranslation in English
Haluamme haastaa sokeriteollisuuden haitallisen tuotteen myynnistä.We want to sue the sugar industry for selling a harmful product.
Valtameri on bakteerien koti, jotka matkustavat virtauksissa ja hajotattavat haitallisia metalleja, myrkyllisiä kemikaaleja, öljyvuotoja, ja jokaisen haitallisen aineen - jotka voivat päätyä mereen.The ocean is home to bacteria that travel on the currents and break apart harmful metals, toxic chemicals, oil spills, and just about every harmful substance that can work its way into the ocean.
- Polttaminen on haitallista savun ominaisuuksien takiaSmoking it can be harmful because of the properties of smoke.
En anna mahdollisesti haitallista lääkettä, koska potilas näki villin unen.No, I'm not administering a potentially harmful drug because a patient had a freaky dream.
En tarkoita, ettei se olisi haitallista - ja ettei tiedon varastamisesta - pitäisi rangaista, mutta täytyy tutkia paljon tarkemmin, mikä se haitta todellisuudessa on.I'm not saying it's harmless, and I'm not saying that we shouldn't criminalize stealing of information, but you got to be much more subtle in trying to figure out exactly which kinds of harms are harmful here.
Jos aine on haitallista, miksi siitä kerrotaan televisiossa?If you're gonna put something harmful into a vitamin, why do you go on TV, make such a big deal about it?
Jos heittäisimme kannabislait ikkunasta ulos nyt, - erottaisimme sen kokaiinista, metamfetamiinista ja muuntyyppisistä huumeista, se ajatusmaailma, ettei kannabis ole haitallista tai että sillä on lääkinnällistä käyttöä - jos näin ajateltaisiin nykyvaltiossa, sillä olisivat tuhoisat seuraukset.If the cannabis laws to throw out the window now - we were the differences between the cocaine, methamphetamine and other types of drugs - - It is thought that cannabis is not harmful or that it is for medical use - if so it was thought the present state, it would have devastating consequences.
Kenttä levittäytyi ulospäin ympäröiden Marsin kuin suojeleva kilpi, - joka suojasi auringon haitalliselta säteilyltä.The field projected outwards surrounding Mars like a protective shield, blocking harmful emissions from the Sun.
Se tekee ihon tummaksi ja suojaa haitalliselta UV-säteilyltä. - Mitä teette?It makes your skin dark, protects you from the sun's harmful UV rays.
Rakkautesi osoittautui haitalliseksi.Your love turned out to be harmful...
Joskus nuo haitalliset ajatukset ovat hyvin verhoutuneita.Sometimes those harmful ideas can be very subtle.
Mutta miksi nämä niin haitalliset tiheät ruoat tuottavat meille niin paljon nautintoa?But why do these concentrated foods that are so harmful to us give us so much pleasure?
UV-valo tuhoaa kaikki mahdolliset haitalliset aineet.I'll be turning on an ultraviolet light that will destroy any potentially harmful contaminants that may be on your bodies.
- Voin tehdä tiettyjä testejä, jotka eivät ole haitallisia.A live one? There are certain tests I could run that wouldn't be harmful.
Ei haitallisia ainesosia, pelkästään liikaa voita.No harmful ingredients, except too much butter.
Elimistösi saattaa osata tuhota haitallisia bakteereita valikoivasti.Your system may be set up to destroy harmful bacteria on a selective basis.
Haluaisimme että pari kanavaa poistettaisiin, sillä ne ovat haitallisia perheillemme.Hello. There are certain networks that we see as harmful to our families, and we want them removed, please.
Henkiset haavat voivat olla yhtä haitallisia kuin fyysisetkin.Bullying? Emotional wounds can be just as harmful as physical ones.
Olemme tietoisia haitallisista ideoistanne.We are familiar with your harmful ideas.
Tutkimuspäällikkö Michael Brooke ja ryhmäni ovat tehneet huolellista työtä. En ole lainkaan huolestunut - haitallisista sivuvaikutuksista. Kiitos.The work of lead scientist, Michael Brooke, and my team prior to the testing phase will be there for all to see, but l can assure you, l have no concerns whatsoever regarding any harmful side effects.
Täyttänyt ilmakehän hiilidioksidilla ja muilla haitallisilla kaasuilla.Filled the atmosphere with carbon dioxide and other harmful gases.
Mutta Yövartion tarkoitus on suojella kansalaisia - väärältä tiedolta ja haitallisilta ajatuksilta.But the Night Watch exists to protect our people... from misinformation and harmful ideas.
Hän näkee asiat haitallisina ja vaarallisina.Like, she's seeing them as, as harmful and dangerous.
Saimme selville, että haitallisin huume on alkoholi.the most harmful drug overall was alcohol.
Esi-isäsi keksi aseen, joka on erittäin haitallinen vampyyreille.Your ancestor invented a weapon-- A device that's extremely harmful to vampires.
Kokemuksesi Hannibalin huomiosta on perusteellisen haitallinen, - mutta silti vastustamaton.Your experience of Hannibal's attention is so profoundly harmful, yet so irresistible,
Laji on vaarallinen, hyökkäävä, haitallinen kokonaisuudelle.Species is destructive, invasive, noxious, harmful to the body of the whole.
Sillä saadaan haitallinen visionäärisyys hallintaan - ja todellisuus on tarua ihmeellisempää.Maybe it will control harmful visionarism - and reality is even more incredible than fiction.
Tiedäthän, kirput, - ovat maailman pienimpiä eläimiä, mutta niillä on niin haitallinen purema.You know, chiggers... they're, like, the smallest animals on earth to have such a harmful bite.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

haisevampi
some
hajallinen
scattered
freneettinen
frenetic
graafinen
graphic
haaksirikkoinen
shipwrecky
fysiatrinen
physiatric
hapanimelä
some
haavainen
some
haluttava
desirable
hajanainen
scattered

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'harmful':

None found.
Learning languages?