Demoninen noun declension

Finnish
47 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
demoninen
demonic
demoninen
demonic
demonisen
demonic
demonisen
(of) demonic
demonista
(part of) demonic
demonisessa
(in) demonic
demonisesta
(out of) demonic
demoniseen
(into) demonic
demonisella
(at) demonic
demoniselta
(from) demonic
demoniselle
(onto) demonic
demonisena
(as) demonic
demoniseksi
(into) demonic
demonisetta
(without) demonic
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
demoniset
demonic
demoniset
demonic
demonisten
(of) demonic
demonisia
(part of) demonic
demonisissa
(in) demonic
demonisista
(out of) demonic
demonisiin
(into) demonic
demonisilla
(at) demonic
demonisilta
(from) demonic
demonisille
(onto) demonic
demonisina
(as) demonic
demonisiksi
(into) demonic
demonisin
(with) demonic
demonisitta
(without) demonic
demonisine
(together with) demonic

Examples of demoninen

Example in FinnishTranslation in English
- Kerroitte, että manauksen aikana - näitte taas kerran tämän mustakaapuisen hahmon ja demonisen ilmestyksen. - Kyllä.Father Moore, you told us that in the exorcism we heard you actually saw, once again, this black-robed figure or demonic apparition, am I right?
03:00 on demonisen noituuden hetki.Three a. m. is the demonic witching hour.
Ei vain demonisen voiman riivaaman. Riittää!Not just one who was possessed by demonic force.
Espanjan inkvisitio käytti sitä demonisen toiminnan etsimiseen.It was used by the Dominican Order during the Spanish Inquisition to test for demonic activity.
Mitä tulenpalavan demonisen jutun jälkeen tapahtuu?So what happens after the... "Fiery demonic" whatever?
Aivan todellako sinä ajattelet minun soittavan demonista musiikkia täällä?You really think I'd play demonic music here?
Ehkä ajattelet, ettei se ole oikeanlainen kirkko, mutta voin vakuuttaa, ettei tämä ole demonista musiikkia.Maybe you think that's not a real church, but I can tell you for sure that this is not demonic music.
Heidän symboleissaan ja temppeleissään ei ole mitään demonista.- Nothing demonic symbols about their symbols, their temples...
Levyssä on demonista energiaa.That recording... it's got a demonic energy.
Minusta näyttää, että olemme kaikki täällä palvelemassa petollista ja demonista sieluasi.It seems to me that we're all here to serve your deceitful and demonic soul!
- Normaalivuonna kuulen noin - kolmesta demonisesta riivauksesta, korkeintaan neljästä.-Normal year, I hear of say, three demonic possessions. -Maybe four, tops.
Asui Roomassa. Ja puolustukseksi kaappauksia vastaan perusti - eliitti henkivartijaryhmän, Näkymättömät miehet, - johtuen lähes demonisesta kyvystä olla näkymättömissä.Catelli lived in Rome, and as a defense against kidnapping attempts... he formed an elite group of bodyguards, which he called "The Invisible Men"... due to their almost demonic ability to remain completely undetected.
Ja sinä voisit nauttia demonisesta ruokahimostasi.And you could indulge your demonic food lust.
Jotain demonisesta olennosta, jolla oli siivet.Something like a demonic being with wings.
Ne kaikki ovat merkkejä demonisesta ilmentymästä.They're all signs of demonic infestation.
"Pystymättä kieltämään haluaan Sam sortui - ja he uppoutuivat tulenpalavaan demoniseen intohimoon.""Unable to deny his desire, Sam succumbed, And they sank into the throes fiery demonic passion."
- Etkö usko demoniseen riivaukseen?Do you not believe in demonic possession, Claire?
Ei voi edes heiluttaa kissaa osumatta demoniseen toimintaan.You can't swing a cat without hittin' some kind of demonic activity.
Kuinka niin kehittynyt, niin kultivoitunut - ja sivistynyt maa kuin Saksa joutui Hitlerin demoniseen valtaan?How could so advanced, so cultured so sophisticated a nation as Germany have fallen under Hitler's demonic sway?
Se tuntui pyhältä kieroutuneella, demonisella tavalla.It felt sacred, in a twisted, demonic kind of way.
- Tai demoniselta?- Or demonic?
Toivoin, että yksi voimista, - jonka sain demoniselta aavikolta, suojaisi minua liekeiltä.Mostly I was hoping that one of the powers I picked up from the demonic wasteland would protect me from the flames.
Etenkin demoniselle vaikutukselle.Especially with demonic influence. Demonic?
Hän haluaa sinun antautuvan tälle demoniselle meediojutulle.- That's not true. - She wants you to giving To this whole demonic, Psychic whatever, okay?
Hänen viestinsä avasi oven demoniselle.The message he painted opened a door for the demonic.
Tämä viesti tarjoaa oven demoniselle.The message here provides a point of entry for the demonic.
Pahaa pidetään tavallisesti jonakin demonisena, -"Evil is supposed to be something demonic.
Mahtavat demoniset voimat, lähtekää isännistänne ja löytäkää uusi koti tästä halukkaasta sydämestä.Supreme demonic powers leave your hosts and find a new home in this willing heart!
Minä kuolen ilman korvaavaa ruumista, ja tieteeksi naamioidut demoniset perversiosi paljastuvat maailmalle.I will die without a surrogate body, and your demonic perversions masquerading as science will be exposed for the whole world to see.
Muistatko ne demoniset voimat joita rukoilitte - kun vannoitte uskollisuutta?you remember all those dark,demonic forces you prayed to when you swore your servitude?
Ne nousevat maasta kuin jotkin demoniset taimenet.They spring from the ground like, uh... like some demonic trout.
Nämä demoniset alienihenget ovat todella arvokkaita.You know, these demonic alien spirits are really valuable.
Ja sen takia et ole myöskään tuhkainen kasa mönjää - ja kuinka pystyt puolustamaan itseäsi mahdollisilta demonisten otusten hyökkäyksiltä - jotka asustavat meidän maailmassamme.It's also why you're not an ashy pile of goo and how you'll be able to defend yourself from... any attack from a demonic creature that's dwelling in our realm.
Tarkista Guthrie kaikenlaisten demonisten merkkien ja enteiden varalta.Okay. Do me a favor. Check guthrie for any demonic signs or omens or anything like that.
- Ei demonisia tai outoja olentoja?No demonic or strange creatures?
- Vastustan taiteen demonisia avuja.-l reject the demonic virtues of art.
-Näin Colen käyttävän demonisia...- I think I saw Cole use demonic pow-- - No, no, no.
Ehkä murhat eivät ole demonisia.The murderers, maybe they aren't demonic.
Jumala varjelkoon, ettet saa valehtelevaa poikaa joka ostaa demonisia levyjä ja polttaa marihuanaa.God forbid someday you have a son like you. A boy who lies through his teeth... buys demonic records... and smokes the dope.
Viittaatteko puolustuksen väitteeseen demonisista äänistä?Are you referring to the defense's efforts... to prove that George Viznik is tormented by demonic voices?
Mutta koko musiikki perustuu demonisille rytmeille.But the whole music is based on demonic rhythms.
Heitä sanottiin demonisiksi.They referred to them as demonic.
"Tulenpalava demoninen intohimo"?"Fiery demonic passion"?
- ..onko se aina demoninen...?–...is it always demonic...?
- Pikemminkin demoninen sotabasilli.More like demonic germ warfare.
- Se voi olla demoninen enne.could be demonic omens.
- Tietenkin demoninen, Michael!Of course I mean demonic transference, Michael!

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

demokraattinen
democratic
demonstratiivinen
demonstrative
CP-vammainen
some
äärikonservatiivinen
ultraconservative
boheemi
bohemian
aviollinen
marital
diamagneettinen
diamagnetic
diplomaattinen
diplomatic
diffuusi
diffuse
digestiivinen
digestive

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'demonic':

None found.
Learning languages?