Diplomaattinen noun declension

Finnish
68 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
diplomaattinen
diplomatic
diplomaattinen
diplomatic
diplomaattisen
diplomatic
diplomaattisen
(of) diplomatic
diplomaattista
(part of) diplomatic
diplomaattisessa
(in) diplomatic
diplomaattisesta
(out of) diplomatic
diplomaattiseen
(into) diplomatic
diplomaattisella
(at) diplomatic
diplomaattiselta
(from) diplomatic
diplomaattiselle
(onto) diplomatic
diplomaattisena
(as) diplomatic
diplomaattiseksi
(into) diplomatic
diplomaattisetta
(without) diplomatic
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
diplomaattiset
diplomatic
diplomaattiset
diplomatic
diplomaattisten
(of) diplomatic
diplomaattisia
(part of) diplomatic
diplomaattisissa
(in) diplomatic
diplomaattisista
(out of) diplomatic
diplomaattisiin
(into) diplomatic
diplomaattisilla
(at) diplomatic
diplomaattisilta
(from) diplomatic
diplomaattisille
(onto) diplomatic
diplomaattisina
(as) diplomatic
diplomaattisiksi
(into) diplomatic
diplomaattisin
(with) diplomatic
diplomaattisitta
(without) diplomatic
diplomaattisine
(together with) diplomatic

Examples of diplomaattinen

Example in FinnishTranslation in English
- Hyvä valinta. Hän on komea, kiltti ja diplomaattisen hiljainen.Shrewd choice, sweet pea... handsome, sweet, diplomatically quiet.
- Miksi hän suostuisi vaarantamaan diplomaattisen tehtävän?He's already agreed. Why would he agree to compromise a diplomatic mission?
Alivaltiosihteerini sai täyden diplomaattisen auktoriteetin.My undersecretary has been assigned full diplomatic authority.
Arvelemme diplomaattisen prosessin kestävän puolisen vuotta.The diplomatic process may take up to six months.
Asia on niin että, kuningas halusi uskoa teille diplomaattisen tehtävän.In that case... The King has a diplomatic mission for you.
- Ei meillä ole diplomaattista osaamista. - Ei.We don't have any diplomatic skills.
- Inhoat diplomaattista immuniteettia.You hate diplomatic immunity.
- Jonkun toisen valtion kohdalla kehottaisin neuvottelemaan, - mutta Pohjois-Korean kohdalla ei ole diplomaattista vaihtoehtoa.If it was any other sovereign nation, sir, I'd urge negotiations. But D.P.R.K. ... There is just no viable diplomatic option.
- Minulla on diplomaattista kokemusta.I have diplomatic experience.
- Se ei ole kovin diplomaattista.That's not very diplomatic.
Hän on tärkeässä diplomaattisessa tapaamisessa Albert Hallilla.He's at an important diplomatic affair at the Albert Hall.
Ellette taivuttele häntä luopumaan diplomaattisesta immuniteetistaan, kyllä.Unless you can persuade him to give up diplomatic immunity, yes.
En ole kiittänyt teitä diplomaattisesta panostuksestanne.I never showed my gratitude to you for the diplomatic efforts you made.
Haluan puhua diplomaattisesta kompromissista.I'd like to discuss a diplomatic compromise.
Hän nauttii diplomaattisesta koskemattomuudesta.Now, get this: He's got diplomatic immunity.
Hän otti sen diplomaattisesta pussista.He took that from a diplomatic pouch.
Kuuntele, äiti. Pelkäänpä, että minun täytyy lähteä ulkomaille taas, - kuningattaren salaiseen diplomaattiseen tehtävään.Listen, Mother, I'm afraid I have to go abroad again on a secret diplomatic mission for Her Majesty the Queen.
Mikset usko diplomaattiseen ratkaisuun?Why won't you place faith in a diplomatic solution?
Olen kyllästynyt iskuihin ja diplomaattiseen kuurupiiloon.I'm tired of hit-and-run. I'm sick of diplomatic hide-and-seek.
Sekaannuit diplomaattiseen asiaan, joka ei kuulu sinulle.You insinuated yourself into a diplomatic matter that's none of your business!
Tarjoan sinulle mahdollisuutta diplomaattiseen lopputulokseen.I'm offering you a shot at a diplomatic solution.
- Olet diplomaattisella matkalla. Edustat maata, jossa saa elää kuten haluaa.You are on a diplomatic mission, representing a country where you have the right to live the way you want to.
-Hän on diplomaattisella tehtävällä.My brother has left the capital to lead a sensitive diplomatic mission.
Hoffman, en tunne sinua, enkä aio hoitaa tätä diplomaattisella hölynpölyllä.I don't know you... and I'm not gonna try to handle this with some diplomatic mumbo-jumbo.
Hän menee ulkomaille diplomaattisella passilla.He carries diplomatic visa.
Käännän hänen päänsä diplomaattisella karismallani.I will change his opinion with my irrepressible diplomatic charm.
En ole menossa diplomaattiselle tehtävälle toiseen maahan.I'm not going on a diplomatic mission to another country.
Etkö ymmärrä mitä olet tehnyt tämän lähetystön diplomaattiselle statukselle?Don't you see what you've done to the diplomatic status of this embassy?
Hyvään uskovat ihmiset ymmärtävät tarpeen herkälle diplomaattiselle kommunikaatiolle, jotta voimme suojella etuja kansallisella ja globaalisella tasolla.People of good faith understand the need for sensitive diplomatic communications, both to protect the national interest and the global common interest.
Lähetin sinut diplomaattiselle komennukselle ja aloitit sodan!I find it hard to believe. I send you on a diplomatic mission and you start a war!
Vihreä sektori on diplomaattiselle henkilöstölle ja on suljettu luvattomilta henkilöiltä.Green Sector is for diplomatic personnel and is closed to unauthorized personnel.
Annan vastuullenne diplomaattiset neuvottelut kokousta varten.I am entrusting you with all the diplomatic negotiations for the summit.
Cathy, avaa diplomaattiset kanavat Pekingiin.Cathy, open up a diplomatic channel with Beijing.
Haluamme palauttaa Kuuban diplomaattiset kauppayhteydet ja matkailusuhteet.We advocate restoration of diplomatic trade and tourists relations with Cuba.
Hänkö katkaisi diplomaattiset suhteet?You're saying he cut off diplomatic relations?
Islanti ja Englanti rikkoivat diplomaattiset suhteensa vuonna 1976.Iceland and England broke off diplomatic relations in 1976.
Antakaa meidän hoitaa kreikkalaiset diplomaattisten kanavien kautta.Allow us to handle the Greeks through proper diplomatic channels.
Salaisten diplomaattisten sähkeiden massiivisen julkaisun jälkeen – lahjoitukset Wikileaksille esti Bank of America,Followinga massiverelease ofsecret U.S.diplomaticcables, donationstowikileaks wereblocked bybankof America, visa,mastercard,
Tuo minulle todisteet siitä, että valeriaanit käyttävät dolamiittia aseisiin, - ja lupaan, että Federaatio käyttää sitä heitä vastaan diplomaattisten kanavien kautta.You prove the Valerians are dealing in weapons-grade dolamide and the Federation will use all diplomatic means to stop them.
"Siispä te käytätte diplomaattisia taitojanne rakentaaksenne siltoja.""So you will use your diplomatic skills to build bridges."
- Muinaisia tai ei, - he ovat selvästi edistynyt yhteiskunta ja haluan luoda diplomaattisia suhteita heihin heti.Well, Ancients or not, they're obviously an advanced society. l would like to establish diplomatic relations with them immediately.
Afrikkalainen valtio haluaa parantaa diplomaattisia suhteitaan.The tiny African nation seeks to improve its rocky diplomatic relations... Okay, Chuck.
Catherine Durant on palvellut 10 vuotta senaatin ulkoasiainvaliokunnassa. Hän on tehnyt monia diplomaattisia matkoja Etelä-Amerikkaan. Tiedämme, että hän on vastuullinen, kokenut ja fiksu nainen, joka edustaa meitä ulkomailla....has served 10 years on the Senate Foreign Relations Committee, made numerous diplomatic missions to South America... place our faith in her, knowing that we have a responsible, experienced, brilliant woman representing our interests abroad.
Eivätkö 3000 Turnerin erottamaa agenttia olleet diplomaattisia?But let me ask you. The 3,000 agents Turner fired was that because they lacked diplomatic skills as well?
Ilmoitus keittiölle - Romulanin olutta ei tarjoilla enää diplomaattisissa tilaisuuksissa.- Romulan ale no longer to be served at diplomatic functions.
Pahoittelen että nykyisissä diplomaattisissa olosuhteissa...I regret, however, that under present diplomatic circumstances...
Victoria Fairchild, diplomaattisissa piireissä tunnettu biletyttö - katosi yli kaksi viikkoa sitten.The u.S. Ambassador has been notified. Victoria fairchild, Well-known party girl in diplomatic circles,
- Niin, diplomaattisista syistä.Well, yes, for diplomatic purposes.
Curzonille myönnettiin monia kunniamerkkejä diplomaattisista saavutuksistaan. Mutta mikään kunnia ei koskettanut häntä yhtä syvään, kuin omasi.Curzon was decorated many times for his diplomatic achievements but no honour touched him as deeply as yours.
Ette suoraan. Mutta kyselitte kapteenin ja neuvonantajan diplomaattisista kyvyistä.Not directly, no, but you did question me about the diplomatic capabilities of both Captain Picard and Counselor Troi.
Olen valmis neuvottelemaan diplomaattisista suhteista samoilla ehdoilla kuin lähettiläskin.l am ready and willing to discuss the establishment of full diplomatic relations under the same terms as Ambassador T'Pel.
Puhuimme sekä eduista että haitoista mutta lopulta sain ihmiset hyväksymään ajatuksen diplomaattisista suhteista.Go back and watch the tape. Sure, there were pros and cons, but in the end, i made people feel comfortable with the idea of embracing diplomatic relations.
"Asia on käsiteltävä, sillä se liittyy laajempiin diplomaattisiin suhteisiin maidemme välillä.""Have to tackle this issue as it relates to the larger diplomatic relationship between the two nations."
Jos ratkaisemme Israelin ja Palestiinan kiistan, menestys valuu alas satoihin muihin diplomaattisiin ongelmiin muslimien, juutalaisten, kristittyjen......solve the stalemate between Israel and Palestine, that success will trickle down to a hundred other diplomatic dilemmas between Muslims, Jews, Christians...
Pian pääsen Sallyn kanssa diplomaattisiin piireihin.And soon, with her, l think, l am entering the high diplomatic circles.
Tiesit, että Wyndhamilla oli pääsy diplomaattisiin kuljetuksiin ja näit tilaisuuden tulleen.You knew that Wyndham had access to the diplomatic pouch, and you saw an opportunity.
Työmme jakaantui partiointiin ja diplomaattisiin tehtäviin.Our job was part military patrol, part diplomatic mission.
- He haluavat hoitaa tämän - diplomaattisilla tavoilla.- What? - They want this handled through diplomatic channels.
Molemmat tiedämme, että jos kolumbialaiset saavat mieheni, - ei ole mitään tehtävää diplomaattisilla tavoilla.You and I both know that if the Colombians get a hold of my men, there'll be no handling it through diplomatic channels.
Vaikka saamme enemmän jalansijaa diplomaattisilla alueilla emme saa aliarvioida mielipiteiden tärkeyttä ihmisten kesken.Though we continue to gain ground in diplomatic areas... we must not underestimate the importance of popular opinion... among humanity.
Useat Amerikan lainsäätäjät ovat painottaneet... että mutanttikeskustelut tulisi käsitellä täysin diplomaattisina asioina./Many American /legislators have contended... /that debate over mutant issues should be /the primary focus of what is, on the surface, /a strictly diplomatic affair.
Herra Pavlov on laivaston diplomaattisin upseeri.Mr. Pavlov is one of the most diplomatic political officers in the Navy.
Hän ei ole ryhmämme diplomaattisin jäsen.He's not the most diplomatic person In our group.
"Käytä oikeita kanavia" on diplomaattinen tapa sanoa "antaa heittää"."Go through channels" is just diplomatic double talk for "get lost".
- Aika tylsää - kun on aina oltava diplomaattinen.How boring it must be to be diplomatic to everyone.
- Aikoi sanoa "diplomaattinen immuniteetti".- He was about to say "diplomatic immunity".
- Ja ole diplomaattinen niiden apinoiden kanssa Monacossa.- And be diplomatic with those monkeys in Monaco.
- Meillä on diplomaattinen suoja.As consulate officials, We are protected by diplomatic immunity.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

diploidinen
diploid
direktiivinen
directive
differentioituva
differentiable
dekonstruktiivinen
deconstructive
balkanilainen
some
biosähköinen
bioelectric
dysfunktionaalinen
dysfunctional
dystrofinen
dystrophic
dissipatiivinen
dissipative
determinatiivinen
determinative

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'diplomatic':

None found.
Learning languages?