Miegoti conjugation

Conjugate miegoti - to sleep

Turn on word stress

Present tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
miegu I sleep
Tu
miegi you sleep
Jis/ji
miega he/she does sleep
Mes
miegame we sleep
Jūs
miegate you all sleep
Jie/jos
miega they sleep

Past tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
miegojau I did sleep
Tu
miegojai you did sleep
Jis/ji
miegojo he/she did sleep
Mes
miegojome we did sleep
Jūs
miegojote you all did sleep
Jie/jos
miegojo they did sleep

Past frequentative tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
miegodavau I used to sleep
Tu
miegodavai you used to sleep
Jis/ji
miegodavo he/she used to sleep
Mes
miegodavome we used to sleep
Jūs
miegodavote you all used to sleep
Jie/jos
miegodavo they used to sleep

Future tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
miegosiu I will sleep
Tu
miegosi you will sleep
Jis/ji
miegos he/she will sleep
Mes
miegosime we will sleep
Jūs
miegosite you all will sleep
Jie/jos
miegos they will sleep

Conditional mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
miegočiau I would sleep
Tu
miegotum you would sleep
Jis/ji
miegotų he/she would sleep
Mes
miegotume we would sleep
Jūs
miegotute you all would sleep
Jie/jos
miegotų they would sleep

Imperative mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
Tu
miegok you sleep!
Jūs
miegokiteyou all sleep!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for miegoti

There is no additional usage information for the verb miegoti.

Examples of miegoti

Example in LithuanianTranslation in EnglishFm.
Statiniai turi būti projektuojami ir statomi taip, kad juose arba šalia jų esančių asmenų girdimas triukšmas neviršytų sveikatai pavojingo lygio ir leistų jiems miegoti, ilsėtis ir dirbti patenkinamomis sąlygomis.The construction works must be designed and built in such a way that noise perceived by the occupants or people nearby is kept to a level that will not threaten their health and will allow them to sleep, rest and work in satisfactory conditions.
apgyvendinimo vieta budintiems arba dirbantiems su pertraukomis įgulos nariams skirta rami ir patogi, pašaliniams neprieinama vieta, kurioje galima reguliuoti apšvietimą ir temperatūrą, yra įrengti įgulos nariui miegoti tinkami baldai, yra pakankamai vietos visiems dirbantiems įgulos nariams vienu metu apgyvendinti ir galima pavalgyti bei atsigerti;“accommodation” means, for the purpose of standby and split duty, a quiet and comfortable place not open to the public with the ability to control light and temperature, equipped with adequate furniture that provides a crew member with the possibility to sleep, with enough capacity to accommodate all crew members present at the same time and with access to food and drink;
Labai gera vieta miegoti, ypač su žmona.A stable is a nice place to sleep with one's wife
Eik miegoti!Go to sleep!
Miegama? Jau išmoko miegoti? Visa tai blogai baigsis.So she knows how to sleep already?
Iki saulėtekio dar daug laiko, mano drauge. O dieną aš miegu labai giliai- -"It is a long time until sunrise during the day, my friend, I truly sleep the deepest sleep."
- Kokiu kremu tepu veidą? - Kokioje padėtyje miegu?You mean like what sort of cream I put on my face at night, what position I like to sleep in?
30 minučių ir aš jau miegu.ln thirty minutes l'm asleep.
Aš apskritai mažai miegu.No, l don't never sleep too much.
Tiesa kartais miegu atmerktomis akimis.l have to sleep with one eye open.
Atiduodi jiems savo namą ir miegi čia?You gave them your house and you sleep here?
Aš žinau, kodėl blogai miegi kodėl gyveni vienas ir kodėl, naktis po nakties tu sėdi prie kompiuterio.I know why you hardly sleep why you live alone and why, night after night you sit at your computer.
Atrode, kad miegi.You were sound asleep.
Žmogau, ko apsimeti kad miegi?Man, why you pretendin' to be asleep?
-Kodėl tu miegi mano lovoje?You're sleeping in my bed?
Tai išlenda tik tada, kai mes miegame.It will only come out when we sleep here.
mes abu su juo miegame.We're both sleeping with him.
Mes abu miegame su Martinu.We're both sleeping with Martin.
Man atrodo, jūs iš tikro norite paklausti ar mes miegame kartu.I think what you really want to ask me is if we sleep together.
Štai čia mes miegame.And this is where we sleep.
Jūs čia buvot, kai aš miegojau?Were you here while I was asleep?
As miegojau, nieko negirdčjau.I was sleeping. I didn't hear anything!
Naktį puikiai miegojau.I had a good night's sleep.
Ar aš miegojau?Was I asleep?
Taigi, Linkai, ar gali įsivaizduoti kiek aš miegojau pastarąsias kelias dienas... svarstydamas tavo prašymą.So you can imagine how much sleep I've gotten the past few days considering your request.
Gerai miegojai?Did you sleep OK?
Kada pastarąjį kartą miegojai? Pats nežinau.- When did you last get some sleep?
Kai aš pabudau, tu vis dar miegojai.When I woke up, you were still sleeping.
- Ar tu gerai miegojai?- Did you sleep OK?
Vieną dieną, labai triukšmingas gyvūnas paskubomis prabėgo pro šalį, kur miegojo Xi.One day, a very noisy animal rushed past where Xi was sleeping.
Kaip žinai, ilgą laiką ji miegojo.She's been asleep for a while.
Tuo tarpu Naujajame Orleane Lestatas teigia esantis 18 amžiaus Prancūzų didikas. ... kuris miegojo daugiau nei šimtmetį.Although from New Orleans he claims to be an 18th-century French nobleman who has been asleep for over 100 years.
Atrodo, kad ji paskutinį kartą gerai miegojo tik apie 1972-uosius.Looking as if she last had a good night's sleep circa 1972.
Vyras, kuris pažadino nuperka vyrui, kuris miegojo gėrimą.The man who did the waking buys the man who was sleeping a drink.
Ji lauke isejusi is palapines... isgasdinta, negalinti apsiginti ir visiskai nuoga nes ji pamate gyvate, kai mes miegojome.She was waiting outside the tent, terrified, defenseless and totally naked because she had seen the snake, while we were asleep.
buvo naktis, mes miegojome.It was at night, we were asleep.
Prisimeni, kai miegojome antroje klasėje kaip prišlapinai lovą?Remember, in the second grade when we had a sleep over and you wet the bed?
Čia valgėme ir miegojome.Eating and sleeping here.
Keitė anksčiau pabusdavo vidurį nakties ir miegodavo ant tualeto.Katie used to get up in the middle of the night and she used to sleep on the toilet.
Čia miegos Haris.That's where Harry will sleep.
Manai, jog Trentas miegotų ant grindų?You think that Trent fellow would sleep on the floor?
Savo laidotuvėse atrodote gražiai, lyg jūs vis dar būtumėt gyvas, tik miegotumėte.You have to look beautiful for your funeral, as if you were still alive, just sleeping.
Tada miegok.Then sleep.
Dabar miegok.Now go to sleep.
- Ne, miegok.- No, sleep.
Miegok, mano vaike, miegokSleep, baby, sleep

Questions and answers about miegoti conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about miegoti
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Lithuanian conjugation game!

Practice Lithuanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Lithuanian with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Lithuanian to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
išsimiegotisleep off
pamiegotisleep
permiegotisleep
persimiegotisleep too much
pramiegotioversleep
prisimiegotisleep

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
mazgotiwash
Different length:
pamiegotisleep

Other Lithuanian verbs with the meaning sleep

Verb
pamiegoti
permiegoti
prisimiegoti

Do you know these verbs?

VerbTranslation
atpalaiduotirelax
atsijungtidisconnect
bezdėtifart
davinėtigive (often)
klestėtiprosper
paskaičiuoticalculate
regėtisee
stebėtismarvel
suvaržyticonstrain
verkšlentiwhine