Aplankyti conjugation

Conjugate aplankyti - to visit

Turn on word stress

Present tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
aplankau I visit
Tu
aplankai you visit
Jis/ji
aplanko he/she does visit
Mes
aplankome we visit
Jūs
aplankote you all visit
Jie/jos
aplanko they visit

Past tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
aplankiau I did visit
Tu
aplankei you did visit
Jis/ji
aplankė he/she did visit
Mes
aplankėme we did visit
Jūs
aplankėte you all did visit
Jie/jos
aplankė they did visit

Past frequentative tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
aplankydavau I used to visit
Tu
aplankydavai you used to visit
Jis/ji
aplankydavo he/she used to visit
Mes
aplankydavome we used to visit
Jūs
aplankydavote you all used to visit
Jie/jos
aplankydavo they used to visit

Future tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
aplankysiu I will visit
Tu
aplankysi you will visit
Jis/ji
aplankys he/she will visit
Mes
aplankysime we will visit
Jūs
aplankysite you all will visit
Jie/jos
aplankys they will visit

Conditional mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
aplankyčiau I would visit
Tu
aplankytum you would visit
Jis/ji
aplankytų he/she would visit
Mes
aplankytume we would visit
Jūs
aplankytute you all would visit
Jie/jos
aplankytų they would visit

Imperative mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
Tu
aplankyk you visit!
Jūs
aplankykiteyou all visit!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for aplankyti

There is no additional usage information for the verb aplankyti.

Examples of aplankyti

Example in LithuanianTranslation in EnglishFm.
Be to, tai reiškia, kad prieš atliekant pirmą registraciją aplinkosaugos vertintojas turi aplankyti visas keliose vietose veikiančios organizacijos vietas.This also means that before a first registration, the environmental verifier has to visit all sites at a multi-site organisation.
Paskelbtosios įstaigos, užuot aplankiusios gamintoją arba be to, gali aplankyti vienas iš gamintojo svarbių subrangovų ar svarbiausių tiekėjų patalpų, jei taip bus užtikrinta veiksmingesnė kontrolė.Notified bodies may, instead of or in addition to visiting the manufacturer, visit one of the premises of the manufacturer’s critical subcontractors or crucial suppliers if this is likely to ensure more efficient control.
Jei norint aplankyti šalį, kurioje įsikūręs gamintojas, reikia vizos, į sutartis kaip priedas turėtų būti įtrauktas kvietimas bet kuriuo metu aplankyti gamintoją ir kvietimas, kuriame parašo ir vizito datos laukeliai palikti tušti (juos užpildytų paskelbtoji įstaiga).If a visa is needed to visit the country where the manufacturer is located, the contractual arrangements should contain, as an annex, an invitation to visit the manufacturer at any time and an invitation which leaves the date of signature and the date of visit open (to be filled-in by the notified body).
Pagrindinė problema buvo informuotumo didinimas, nes dėl didelių geografinių atstumų sunku aplankyti visas jaunimo grupes ir tiesiogiai reklamuoti projekto teikiamas galimybes.The main problem has been raising awareness, since the geographical distances make it difficult to visit all youth groups and promote directly the opportunities of the project.
Keliautojai, kurie į Šengeno erdvę atvyksta dažnai, bet trumpam (pvz., į trumpalaikes komandiruotes ar aplankyti šeimos), jau naudojasi birželio mėn. reglamento teikiamais privalumais – bendra tvarka ir sąlygomis gauti nuo šešių mėnesių iki penkerių metų galiojančias daugkartines vizas.Frequent travellers who enter the Schengen area for short periods — such as for work or to visit family — now benefit from a June regulation on common procedures and conditions for issuing multiple-entry visas valid for six months to five years.
Žinai, aš aplankau savo senelę kartais net du ar tris kartus per savaitę, ir tai visuomet malonumas.You know, I visit my grandma sometimes two or three times a week, and it is always a pleasure.
- Dažniau, nei aplankome senelius.-More when the grandparents visit.
Manau aplankiau pašto skyrių paskutinį kartą.So I think I've paid my P.O. his last visit.
Tai buvo pirmas kartas, kai aš aplankiau muziejų.It was the first time that I visited the museum.
Labai malonu kad mus vėl aplankei.So nice of you to visit again.
Kaip miela, kad aplankei.Nice of you to visit.
kad mus aplankei.Come on. They need you on the floor, but thanks for visiting.
Denis skambino, sakė aplankeiTold me about your visit.
vertinimo grupė taip pat aplankė MAI ir rado įrodymų, kad šis oro vežėjas geba laikytis skrydžiams taikomų ICAO aviacijos saugos standartų, ypač reikalavimų, susijusių su tinkamumu skraidyti, profesiniu rengimu ir mokymu, eksploatavimo vadovais ir saugos procedūromis, taip pat saugos problemų nustatymu ir problemų, nustatytų vykdant vidaus bei išorės kontrolę, pavyzdžiui, vykdant stebėjimą ANAC, sprendimu;MAI was also visited by the assessment team, which found evidence of the airline's ability to comply with ICAO aviation safety standards for air operations, especially as regards airworthiness, qualification and training, manuals and safety procedures and identification and resolution of safety issues identified during internal and external control, such as in the monitoring activities performed by ANAC.
KADANGI 2007 m. spalio mėn. Institucija atliko jungtinį patikrinimą kartu su Europos Komisija ir šio patikrinimo metu aplankė siūlomą Reykjavík Samskip pasienio kontrolės punktą ir Akureyri, Hafnarfjörður, Ísafjörður, Keflavík, Reykjavík Eimskip bei Þorlákshöfn pasienio kontrolės punktus,WHEREAS, in October 2007, the Authority carried out a joint inspection with the European Commission and in the course of that inspection, the proposed border inspection post Reykjavík Samskip and the border inspection posts in Akureyri, Hafnarfjörður, Ísafjörður, Keflavík, Reykjavík Eimskip and Þorlákshöfn were visited,
Per šį patikrinimą jos aplankė siūlomus Larvik ir Florø pasienio kontrolės punktus, taip pat Ålesund uosto (TRACES kodas NO AES 1) ir Kirkenes uosto (TRACES kodas NO KKN 1) pasienio kontrolės punktus.In the course of that inspection, the proposed border inspection posts of Larvik and Florø, as well as the border inspection posts of Ålesund Port (TRACES code NO AES 1), Kirkenes Port (TRACES code NO KKN 1) were visited.
Be to, EP tapo svarbiu pasaulio forumu, kurį aplankė 15 ES nepriklausančių valstybių vadovų, kaip antai Evo Morales ir Mahmud Abbas.And the EP has become an important world forum, visited by 15 heads of state from non-EU countries, such as Evo Morales and Mahmud Abbas.
Visi autobusiukai išvažiavo iš Prahos skirtingais maršrutais ir aplankė 3, 4 ar net 5 vietos veiklos grupes.High appreciation of these visits was expressed by the visitors and the hosts.
Mes aplankėme jo tėvus Floridoje.We visited his parents in Florida.
aplankysiu Elžbietą pats.I will visit Elizabeth myself.
Klausimas, kaip ir kada Grimas Ryperis tave aplankys.The only questions are how and when the Grim Reaper will visit.

Questions and answers about aplankyti conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about aplankyti
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Lithuanian conjugation game!

Practice Lithuanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Lithuanian with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Lithuanian to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
apsilankytivisit
lankytiattend

Similar verbs

VerbTranslation
Different length:
apsilankytivisit

Other Lithuanian verbs with the meaning visit

Verb
apsilankyti
lankytis
lanktytis
svečiuotis
viešeti

Do you know these verbs?

VerbTranslation
civilizuoticivilize
dobtibeat
išpurtytishake out
klaidinticonfuse
koštifilter
kviestiinvite
pašviesėtilighten
taukštichatter
vadinticall
žydėtiblossom