Trovi conjugation

Conjugate trovi - find

Attention: in Esperanto, conjugation is the same for all persons. Therefore, while we only provide the 'mi' ('I') form, it is absolutely the same for the 'ci' / 'vi', 'li' / 'ŝi' 'ni', 'vi', 'ili' forms.

Present tense

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Mi
trovas I find
Mi
estas trovanta I am finding
Mi
estas trovata I am being found

Past tense

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Mi
trovis I found
Mi
estas trovinta I have found
Mi
estas trovita I was being found

Future tense

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Mi
trovos I will find
Mi
estas trovonta I will be finding
Mi
estas trovota I am to be found

Conditional mood

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Mi
trovus I would find
Mi
estas trovunta I would be finding
Mi
estas trovuta I am to potentially be found

Jussive / command

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Vi
trovu find!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for trovi

There is no additional usage information for the verb trovi.

Examples of trovi

Example in EsperantoTranslation in EnglishFm.
Ĉar tiom da eksterordinaraj aferoj jam en tiu tago okazis ĉe ŝi, Alicio ja komencis kredi ke neebla estas preskaŭ nenio. Kompreneble neniel utilus staradi ĉe la pordeto, sekve ŝi reiris al la tablo kun la ekespero trovi sur ĝi alian ŝlosilon, aŭ eble libreton pri la arto teleskopiĝi; ĉi tiun fojon ŝi trovis sur ĝi boteleton ("kiu certege ne kuŝis tie antaŭe," diris Alicio) kun surskribaĵo, ligita ĉirkaŭ la kolo, havanta la vortojn TRINKU MIN per belegaj grandaj literoj surskribitajn.There seemed to be no use in waiting by the little door, so she went back to the table, half hoping she might find another key on it, or at any rate a book of rules for shutting people up like telescopes: this time she found a little bottle on it, ('which certainly was not here before,' said Alice,) and round the neck of the bottle was a paper label, with the words 'DRINK ME' beautifully printed on it in large letters.
Ĉar preskaŭ mi nuliĝis!" diris Alicio, iom timigita per la subita ŝanĝo, "tamen estas bona afero trovi sin ankoraŭ ekzistanta; kaj jam nun mi povas eniri la ĝardenon." Ŝi do kuris avide al la pordeto; sed ho ve! ĝi refermiĝis, kaj jen la ora ŝlosileto kuŝis, kiel antaŭe, sur la tablo; kaj "la afero staras pli malprospere ol ĉiam," ŝi plordiris, "ĉar neniam mi estis tiel absurde malgranda, estas ja ne tolereble."'That was a narrow escape!' said Alice, a good deal frightened at the sudden change, but very glad to find herself still in existence; 'and now for the garden!' and she ran with all speed back to the little door: but, alas! the little door was shut again, and the little golden key was lying on the glass table as before, 'and things are worse than ever,' thought the poor child, 'for I never was so small as this before, never! And I declare it's too bad, that it is!'
"Ho, se nur mi ne tiom plorus!" diris ŝi, ĉirkaŭnaĝante por trovi la bordon.'I wish I hadn't cried so much!' said Alice, as she swam about, trying to find her way out.
"Tion mi promesas tre volonte," diris Alicio, kaj dume klopodis trovi alian paroltemon.'I won't indeed!' said Alice, in a great hurry to change the subject of conversation.
Kompreneble la unua demando estis: kiamaniere resekiĝi? Ili interkonsiliĝis pri tio, kaj post kelke da minutoj ŝajnis al Alicio tute ordinara afero trovi sin babilanta kun ili kvazaŭ al personoj jam longe konataj.The first question of course was, how to get dry again: they had a consultation about this, and after a few minutes it seemed quite natural to Alice to find herself talking familiarly with them, as if she had known them all her life.
"Nu, mi tre bone komprenas kion 'ĝi' signifas, kiam mi trovas ion. Plej ofte 'ĝi' estas rano aŭ vermo.'I know what "it" means well enough, when I find a thing,' said the Duck: 'it's generally a frog or a worm.
En la pasinto, kiam mi legis la fefabelojn, mi ĉiam supozis ke en la reala mondo tute ne okazas tiaj aferoj; sed jen mi mem trovas min en la mezo de ia vera fefabelo!When I used to read fairy-tales, I fancied that kind of thing never happened, and now here I am in the middle of one!
Pro la multaj akvobaraĵoj proksime konstruitaj, riveroj elsekiĝis, kaj homoj trovas sin devigitaj batali por ĉiu guto da akvo.Due to the many dams nearby, rivers dry up, and people find themselves forced to fight for every drop of water.
Fakte, kapitala forfluado de la afrika kontinento, (1.44 duilionoj da usonaj dolaroj senspure malaperas de afrikaj landoj kaj fine sin trovas en impostorifuĝejoj aŭ riĉaj landoj) multe superas la sumon de eksterlandaj helpoj (50 miliardoj al Afriko).In fact, capital flights from the African continent (1.44 trillion disappears without a trace from African countries, ending up in tax havens or rich countries) largely exceeds that of foreign aid (50 billion to Africa).
Kion mi trovas ŝatinda, tamen, estas kiam afrikanoj kreas pionirajn solvojn al siaj problemoj.What I find lovely, though, is when Africans sort out innovative solutions to their problems.
La tunelo, ĉe la unuaj paŝoj, kondukis rekte antaŭen, same kiel fervoja tunelo, sed poste dekliniĝis malsupren kaj fariĝis kruta. Tio okazis tiel subite ke Alicio, ne havinte tempon por malakceliĝi, trovis sin vole nevole defalanta tre profundan ŝakton.The rabbit-hole went straight on like a tunnel for some way, and then dipped suddenly down, so suddenly that Alice had not a moment to think about stopping herself before she found herself falling down a very deep well.
En tiu momento ŝi estis preskaŭ apuda; tamen, kiam ŝi preterpasis la angulon, la kuniklo jam malaperis. Kaj ŝi trovis sin sola en ia longa malalta halo lumigita per serio de lampoj kiuj pendas de la plafono.She was close behind it when she turned the corner, but the Rabbit was no longer to be seen: she found herself in a long, low hall, which was lit up by a row of lamps hanging from the roof.
Malferminte la pordeton, Alicio trovis ke ĝi kondukas en koridoreton ne multe pli ampleksan ol ordinara rat-tunelo.Alice opened the door and found that it led into a small passage, not much larger than a rat-hole: she knelt down and looked along the passage into the loveliest garden you ever saw.
Ĉar tiom da eksterordinaraj aferoj jam en tiu tago okazis ĉe ŝi, Alicio ja komencis kredi ke neebla estas preskaŭ nenio. Kompreneble neniel utilus staradi ĉe la pordeto, sekve ŝi reiris al la tablo kun la ekespero trovi sur ĝi alian ŝlosilon, aŭ eble libreton pri la arto teleskopiĝi; ĉi tiun fojon ŝi trovis sur ĝi boteleton ("kiu certege ne kuŝis tie antaŭe," diris Alicio) kun surskribaĵo, ligita ĉirkaŭ la kolo, havanta la vortojn TRINKU MIN per belegaj grandaj literoj surskribitajn.There seemed to be no use in waiting by the little door, so she went back to the table, half hoping she might find another key on it, or at any rate a book of rules for shutting people up like telescopes: this time she found a little bottle on it, ('which certainly was not here before,' said Alice,) and round the neck of the bottle was a paper label, with the words 'DRINK ME' beautifully printed on it in large letters.
Baldaŭ tamen ŝia rigardo falis sur vitran skatoleton, kiu kuŝas sub la tablo: malferminte ĝin, ŝi trovis interne tre malgrandan kukon, sur kiu oni markis (per korintoj) la vortojn: "Manĝu Min." "Nu," diris Alicio, "mi vin manĝos!Soon her eye fell on a little glass box that was lying under the table: she opened it, and found in it a very small cake, on which the words 'EAT ME' were beautifully marked in currants.
Ĝi estis tamen la sola ĉemana libro; kaj mi nutris svagan esperon ke en la ekstremismo mem de la malsaĝaĵo kiun mi deziris legi (ĉar la historio de mensaj malsanoj plenas je similaj anomalioj) trovos malstreĉiĝon la ekscitiĝo nun agitanta la hipokondriulon.It was, however, the only book immediately at hand; and I indulged a vague hope that the excitement which now agitated the hypochondriac, might find relief (for the history of mental disorder is full of similar anomalies) even in the extremeness of the folly which I should read.
Vizitu iun ajn el la sennombraj bakejoj en Japanio, kaj vi trovos vere diversajn, lerte faritajn produktojn, kiuj varias de bongustaj dolĉaĵoj kaj francstilaj bastonpanoj ĝis salikokbulkoj kaj kolbaspanetoj.A visit to any of Japan’s numerous bakeries will reveal a great variety of well-crafted products: everything from delicious sweets and French-style baguettes to shrimp rolls and pigs-in-a-blanket.
Tamen, Japanio kreis kelkajn vere unikajn gustojn por glaciaĵo, ĝuste tiajn, kiajn vi neniam trovos en la fama listo de 31 gustoj ĉe la usona glaciaĵisto Baskin Robbins.Yet, Japan is home to some truly unique flavors of this summertime favourite — the kinds of things you won’t find on US ice cream maker Baskin Robbins' famous list of 31 flavors.
Tiuj, kiuj volas esplori ĝin, certe trovos ion vere spektaklan.Those willing to explore it are sure to find something spectacular.
En mia kanalo vi trovos simplajn, bongustajn kaj facile sekveblajn receptojn de afrikaj manĝaĵoj.In my channel you will find simple, delicious and easy to follow African Food Recipes.
(Alicio nur unufoje en la vivo forrestadis ĉe la marbordo, kaj el tiu sperto formis al si la konkludon ke, kien ajn oni irus sur la angla marbordo, oni trovus longan serion de banmaŝinoj en la maro, post ili kelke da infanoj kiuj per lignaj fosiloj fosas la sablon; malantaŭe, serion de apartamentaj domoj, kun, malantaŭ ĉio, stacidomo.)(Alice had been to the seaside once in her life, and had come to the general conclusion, that wherever you go to on the English coast you find a number of bathing machines in the sea, some children digging in the sand with wooden spades, then a row of lodging houses, and behind them a railway station.)
Malpli oftaj estas ekzotikaj gustoj , kiujn vi trovus nur en Japanio, bazitaj sur lokaj specialaĵoj.Less common are exotic flavors that you wouldn't find anywhere else but in Japan, based on local specialties.
Estus grave por vi se oni trovus lin chi-tie.I know, I know. Don't you think it's serious if they find him in the house?
Ili trovus sian propran vojon al la kloako de I' infero.They'll find their own way down to the sewers of Hell.
Kie mi trovus hotelon, mi petas?Could you please tell me where we can find an hotel?
Atente observu kaj trovu politikistojn, kiuj baldaŭ konstruos novajn anglalingvajn mezlernejojn!Keep an eye open for politicians opening new English medium schools in the near future!
Oni ne trovu tion chi-tie.This mustn't be found.
Tuj trovu tiun violoniston kaj mortigu lin! - Sed Dikfingro kaj Ĉaperono...Find me the violinist right away and kill him.
Ni trovu solvon.We've got to do something.
Ni trovu violoniston, flugu al la loka registaro...We'll find the violinist and fly to the local government.
La ideo de Dio estus pli interesa se anstataŭ esti kreinta homojn li esti trovinta ilin.The idea of God would be more interesting if instead of having created humans he had found them.
Tatoeba projekto, kiu povas esti trovata enreta ĉe tatoeba.org, laboras por la kreado de vasta datumbazo de ekzemplofrazoj, tradukitaj en multaj lingvoj.The Tatoeba Project, which can be found online at tatoeba.org, is working on creating a large database of example sentences translated into many languages.
La sekreteco pri la vojaĝo rezultigis procedan fuŝon, kiu estis tuj trovita de civitanoj.The secrecy surrounding the trip led to a protocol faux pas which was quickly picked by citizens.
Se ĝi estus trovita en via okulo.They could've found it in your eye.
Hieraŭvespere, Dreverhaven estis trovita de lia advokato iom antaŭ meznokto.Dreverhaven was found by his lawyer yesterday just before midnight.

Questions and answers about trovi conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about trovi
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Esperanto conjugation game!

Practice Esperanto verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
provitry
triviwear
tronido
trotitrot
Different length:
retrovirecover
trovadido
troveblido
trovendido
troviĝifound

Do you know these verbs?

VerbTranslation
trokreskadido
trompendido
trompideceive
trouziabuse
troveblido
trovendido
troviĝadido
trudreklameblido
trufendido
trunkendido