Vinden conjugation

Conjugate vinden - find

Present tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
vind I find
Jij/Je/U
vindt you find
Hij/Zij/Het
vindt he/she/it finds
Wij/We
vinden we find
Jullie
vinden you all find
Zij
vinden they find

Past tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
vond I found
Jij/Je/U
vond you found
Hij/Zij/Het
vond he/she/it found
Wij/We
vonden we found
Jullie
vonden you all found
Zij
vonden they found

Future tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zal vinden I will find
Jij/Je/U
zult vinden you will find
Hij/Zij/Het
zal vinden he/she/it will find
Wij/We
zullen vinden we will find
Jullie
zullen vinden you all will find
Zij
zullen vinden they will find

Conditional mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zou vinden I would find
Jij/Je/U
zou vinden you would find
Hij/Zij/Het
zou vinden he/she/it would find
Wij/We
zouden vinden we would find
Jullie
zouden vinden you all would find
Zij
zouden vinden they would find

Subjunctive mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
vinde I find
Jij/Je/U
vinde you find
Hij/Zij/Het
vinde he/she/it find
Wij/We
vinde we find
Jullie
vinde you all find
Zij
vinde they find

Present perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
heb gevonden I have found
Jij/Je/U
hebt gevonden you have found
Hij/Zij/Het
heeft gevonden he/she/it has found
Wij/We
hebben gevonden we have found
Jullie
hebben gevonden you all have found
Zij
hebben gevonden they have found

Past perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
had gevonden I had found
Jij/Je/U
had gevonden you had found
Hij/Zij/Het
had gevonden he/she/it had found
Wij/We
hadden gevonden we had found
Jullie
hadden gevonden you all had found
Zij
hadden gevonden they had found

Future perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zal gevonden hebben I will have found
Jij/Je/U
zal gevonden hebben you will have found
Hij/Zij/Het
zal gevonden hebben he/she/it will have found
Wij/We
zullen gevonden hebben we will have found
Jullie
zullen gevonden hebben you all will have found
Zij
zullen gevonden hebben they will have found

Conditional perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zou gevonden hebben I would have found
Jij/Je/U
zou gevonden hebben you would have found
Hij/Zij/Het
zou gevonden hebben he/she/it would have found
Wij/We
zouden gevonden hebben we would have found
Jullie
zouden gevonden hebben you all would have found
Zij
zouden gevonden hebben they would have found

Imperative mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Du
vind find
Ihr
vindtfind

Attention: most Dutch verbs on CoolJugator have both ordinary and 'bijzin' forms. The 'bijzin' ones are used when the verb is in a secondary position in the sentence: for example, 'jij zegt dat ik aankom' ('you say that I am arriving'), even though the verb normally would be 'ik kom aan'.

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for vinden

There is no additional usage information for the verb vinden.

Examples of vinden

Example in DutchTranslation in EnglishFm.
! En ik moet hem vinden!I've got to find him!
! Ik kon je nergens vinden, George.- I couldn't find you, George.
! Jij bent een sukkel, loop nou, jij kunt de weg beter vinden.You're a loser, you'd be better at finding the way.
" Volg een raaf in de schaduw, en je zult het licht vinden ""Follow a raven into the shadow, and you will find the light."
"... Wie ook mijn boek mag vinden..."...that whoever finds my body...
! Waarom vind je het gat niet in de wet?Why don't you find the IoophoIe?
" Reik uit voor het verboden fruit, vind jezelf in een jam.""Reach for forbidden fruit, find yourself in a jam."
"... vind avontuur in de avondlucht"#... find adventure in the evening air #
"Als je de jouwe vind, moet je hetzelfde doen.""When you find yours, you must do the same.
"Aminata, vind je weg naar huis.""Aminata, find your way home."
"Aan wie deze brief vindt...""To whoever finds this note...
"Als je dit vindt, dan hou ik van je.""If you find this, I love you."
"Als je dit vindt, dan spijt het me.""If you find this, I am sorry."
"Als je dit vindt, hou ik nog steeds van je."If you find this, I love you.
"Als je een manier vindt, laat hem dan weten dat ik van hem hield.""If you can find a way, "let him know I loved him.
"De politie vond George Sutter in zijn keuken, zonder poging om zijn terreurdaad te verbergen."Authorities found George Sutter in his kitchen, no attempt to cover up his spree.
"De waarheid is dat ik nooit dacht te vinden wat ik bij jou vond,"The truth is I never expected what I found with you,
"En ik vond je prachtig"And I found you beautiful.
"Harvey, ik vond de memo." Is dat zo verdomd moeilijk?"Harvey, I found the memo." Is that so goddamn hard?
"Hij vond ze in zijn kar. "He found it in his car. "
"De eerste Europese ontdekkingsreizigers vonden er massa's van.""The first European explorers found quantities of them. "
"Maart 1953, terwijl mijn vriendinnen... allemaal de liefde vonden, kan ik om de een of andere reden... geen connectie krijgen met iemand"."March 1953, while my girlfriends "have all found love, for some reason, "I can't seem to connect with anyone
"Soms vonden we een gladde kiezel of een mooiere schelp dan normaal."At times, we found a smoother pebble or a prettier shell than ordinary.
"Ze vonden een zak bij één van de gewonde mannen..." "...en in die zak zaten drie Apachen scalpen."On one of the men they found a pouch which held three Apache scalps.
"Zij vonden een meisje."- "Men found a girl." - (screaming)
Als wij die weg kunnen vinde...If we could find that way...
" in de buurt gevonden bij de treinrails op 1 kilometer ten oosten van Vialki"was found close by the train tracks "at 1 kilometer east of Vialki.
" was dood gevonden in zijn huis."was found murdered in his home.
"...en hij werd onderaan de muur gevonden.""...and he was found at the foot of the Wall."
"10 juni, 1951, ik heb werk gevonden op een kleuterschool".Police found it on her body at the crime scene. "June 10, 1951, I found a job at a preschool.
"60 miljoen gevonden in de Gramercy Schermclub""$60 million found in Gramercy Fencing Club."
Zo zien wij het bij ons niet zwervend gaan we door de geurende bossen onze weg vindend tussen dennen en sparren.This is not how we see it from down here, as we roam through fragrant forests finding our way between pines and fir.
- Zij vondt mij.She found me.
Blijkbaar vondt je je ware plek, Mordo, als het schoothondje van Dormammu.I see you have found your true place, Mordo... as the lap dog of Dormammu.
De meid vondt het lichaam een half uur geleden.The maid found the body a half-hour ago.
Dormammu vondt een manier om daar door te breken.Dormammu has found a way to reach through that veil.
Een C.S.U. technieker vondt verkreukte folders voor een mogelijke Sanella frachise zaak.A C.S.U. tech found crumpled specs for what could be a potential Sanella's franchise.

Questions and answers about vinden conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about vinden
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
bindentie
eindendo
handendo
landenland
mondendo
pandendo
randendo
rondenround
tandendo
vierencelebrate
vijlenfile
vijzenscrew
villenskin
viltenfelt
vinkendo
Different length:
bevindenaffirm

Do you know these verbs?

VerbTranslation
verwelvenvault
verzettenresist
verzwikkensprain
vexerendo
vierencelebrate
villenskin
viltenfelt
vindicerendo
vlinderenflit
vlotterensmooth tars