Provi conjugation

Conjugate provi - try

Attention: in Esperanto, conjugation is the same for all persons. Therefore, while we only provide the 'mi' ('I') form, it is absolutely the same for the 'ci' / 'vi', 'li' / 'ŝi' 'ni', 'vi', 'ili' forms.

Present tense

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Mi
provas I try
Mi
estas provanta I am trying
Mi
estas provata I am being tried

Past tense

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Mi
provis I tried
Mi
estas provinta I have tried
Mi
estas provita I was being tried

Future tense

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Mi
provos I will try
Mi
estas provonta I will be trying
Mi
estas provota I am to be tried

Conditional mood

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Mi
provus I would try
Mi
estas provunta I would be trying
Mi
estas provuta I am to potentially be tried

Jussive / command

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Vi
provu try!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for provi

There is no additional usage information for the verb provi.

Examples of provi

Example in EsperantoTranslation in EnglishFm.
Ĉio estas tiel neordinara ĉi tie, ke kredeble ĝi havas la kapablon paroli, kaj almenaŭ ne malutilos provi ĝin."Everything is so out-of-the-way down here, that I should think very likely it can talk: at any rate, there's no harm in trying.'
"Kiam ajn mi aŭ manĝas aŭ trinkas ĉi tie funde, nepre okazas io stranga, do mi volas provi kian efikon havos ĉi tiu boteleto.'I know something interesting is sure to happen,' she said to herself, 'whenever I eat or drink anything; so I'll just see what this bottle does.
"Kaj nun kiu estas 'unu' kaj kiu 'alia'?" diris ŝi mordetante la dekstran peceton por provi la efikon. En sama momento ŝi sentis fortan frapon sub la mentono.'And now which is which?' she said to herself, and nibbled a little of the right-hand bit to try the effect: the next moment she felt a violent blow underneath her chin: it had struck her foot!
Tiuj sufiĉe bravaj por provi tian bovlon antaŭvidu ŝvitegadon!Those brave enough to try a bowl should expect to sweat a bit!
Kaj, almenaŭ unu fojon, ĉiu devus provi la humure nomitan oyakodon (patrino-kaj-infano-bovlo), kiu konsistas el kuiritaj kokaĵo kaj cepo metitaj sur rizo kaj kovritaj per kruda ovo.And everyone should try the humorously named oyakodon (mother and child bowl), which consists of cooked chicken and reduced onion served over rice with raw egg on top, at least once.
Ŝi skribas: "Filozofio provas kongrui kun 'regiona' ŝablono. . Tial ĝi devas eviti kelkajn enfalujojn inkluzive de kolektiva pensado kaj troa specialigo."She writes: "As philosophy is trying to fit into a "regional "pattern, , it must avoid several pitfalls, including the pitfall of homogeneous thinking and excessive isolation".
Kwasi Wiredu, ganaa filozofo, estas unu el tiuj, kiuj provas fari ĝuste tion.Kwasi Wiredu, a Ghanaian philosopher, is one of those trying to do just that.
Unu korvarmiga kampanjo provas savi ilin.One heartwarming campaign is trying to help.
Ni entuziasme provas tuŝi multe pli da vivoj kaj lumigi la urbon kunlaborante kun samideaj organizoj, kiuj volas okupiĝi kun ni pri ĉi tiu verda movado.We are eager to touch many more lives and lighten up the city in collaboration with like-minded organizations who want to take up this green movement with us.
Dum sia restado de 3 monatoj la du globtrotuloj provas sperti vivon en sia nova loko pli profunde ol ordinara turisto kaj rakontas siajn spertojn bloge, dirante ke ili planas eventuale verki bitlibrojn pri la temo.During their three-month stays, the two globe-trotters attempt to experience life in their new location more thoroughly than a regular tourist and relate their experiences in a blog, saying they plan on eventually authoring e-books on the subject.
Alicio tuj ekkuris en la direkto al kiu ĝi montris. Pro timo de ĝia kolero ŝi eĉ ne provis klarigi ke ŝi ne estas Mariano.Very soon the Rabbit noticed Alice, as she went hunting about, and called out to her in an angry tone, 'Why, Mary Ann, what are you doing out here?
"Serpento, mi ĝin rediras," ripetis la Kolombo, sed malpli ekscitite, kaj kun ĝemo aldonis la informon: "Ĉiujn rimedojn mi provis, sed kontraŭ ili, nenio taŭgas."—'Serpent, I say again!' repeated the Pigeon, but in a more subdued tone, and added with a kind of sob, 'I've tried every way, and nothing seems to suit them!'
—"Mi provis la arbradikojn, la deklivojn, kaj kreskaĵajn barilojn," daŭrigis la Kolombo, tute ne atentante ŝin, "sed eviti la serpentojn, neeble."'I've tried the roots of trees, and I've tried banks, and I've tried hedges,' the Pigeon went on, without attending to her; 'but those serpents! There's no pleasing them!'
Kvankam mi loĝas proksime de la atomcentralo, mi eĉ ne provis lerni pri nuklea elektropovo.Even though I was living next to the power plant, I didn’t even try to learn anything about nuclear power.
Ankoraŭ estas multe da neresponditaj demandoj. Ekzemple, kial la policistoj ne provis intertrakti kun la viro antaŭ ol ili eniris la konstruaĵon?There are still a number of questions to be answered, including why police didn't first try to negotiate with man before entering his building.
Nepre kontaktu nin, kaj ni provos trovi manierojn por kolekti ilin de la plej proksima, alirebla loko.Do contact us and we will try to find ways to pick it up from the nearest possible place
Kia ajn via posteulo, li certe provos daŭrigi vian laboron kun la samaj spirito kaj kredo.- No matter who'll succeed you I'm sure he'll try to follow in your footsteps. With the same goals and energy.
Ili verŝajne provos fari ion ĉi-matene.They're going to try something, this morning.
Mi provos nun!Come on out here and have a try! Come on now, folks!
Nu, mi provos. 10 kaj 10, jen 20.Okay, I'll have a go. - 1O... 2O. - You know the rules:
Tie ili pintigis siajn spadojn sur ŝtonoj, poste ili antaŭeniris ĝis vilaĝo kaj diris jen, ĉu ni provus la tranĉanto de niaj glavojThere they sharpened their swords on stones, then they advanced to a village and said: let's test the edge of our weapons?
Mi ne provus uzi tiun bio-pordon denove.I wouldn't try to use that bio-port again.
Kamaĝi vin forsendus, provus vin foririgi Sed tamen daŭre insistu pri postenoKamajii will try to turn you away or trick you into leaving... but just keep asking for work.
Se mi provus surmeti ŝuojn kun tiel altaj kalkanumoj, mi streĉvundus mian maleolon.If I tried to wear shoes with heels that high, I'd sprain my ankle.
Tom povus fari tion, se li provus ĝin.Tom could do it if he tried.
Mi provu ĉu mi ankoraŭ scias la jam longe konitajn faktojn.I'll try if I know all the things I used to know.
Ne, sed mi provu.I can try.
Ne provu haltigi min, Amael.Don't try to stop me, Amael.
Ĉu mi provu trovi farmbienon aŭ vilaĝon tien?How about I try and find a farm or village over there?
- Ne. Mi volas scii. Ni provu alian taktikon.We're going to try something else and...
Jes, pardonu Peppino, mi estis provanta.I'm sorry, Peppino, I was just rehearsing.
Ne! Mi opinias, ke vi estas nazio provanta eniri en Brazilon!No, I think you're a Nazi trying to enter Brazil.
Se vi estus spiono provanta akceptiĝi kiel denaskulo kaj dirus ĝin tiele, oni verŝajne malkovrus vin.If you were a spy trying to pass as a native speaker and said it that way, you'd likely get caught.
Mi devus esti provinta tiun elektran razilon antaŭ la aĉeto.I should have tried out this electric shaver before buying it.
Mi nur deziras, ke Tom estus provinta.I only wish Tom had tried.

Questions and answers about provi conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about provi
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Esperanto conjugation game!

Practice Esperanto verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
pravido
pruvishow
trovifind
Different length:
ekprovido
provadido
proveblido
provendido
provindido
reprovido

Other Esperanto verbs with the meaning try

Verb
klopodi
peni

Do you know these verbs?

VerbTranslation
propetadido
propulsipropel
provekzamenendido
provekzamenido
provgustumido
proviantiprovision
provizisupply
provokadido
pruvishow
publikigeblido