Zmieniać (to change) conjugation

Polish
96 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
zmieniam
I change
zmieniasz
you change
zmienia
he/she/it changes
zmieniamy
we change
zmieniacie
you all change
zmieniają
they change
Imperfective future tense
będę zmieniać
I will change
będziesz zmieniać
you will change
będzie zmieniać
he/she/it will change
będziemy zmieniać
we will change
będziecie zmieniać
you all will change
będą zmieniać
they will change
Imperative
-
zmieniaj
you change!
niech zmienia
let him/her/it change
zmieniajmy
let's change
zmieniajcie
you all change
niech zmieniają
let them change
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zmieniałam
I changed
zmieniałaś
you changed
zmieniała
she changed
zmieniałyśmy
we changed
zmieniałyście
you all changed
zmieniały
they changed
Future feminine tense
będę zmieniała
I will change
będziesz zmieniała
you will change
będzie zmieniała
she will change
będziemy zmieniały
we will change
będziecie zmieniały
you all will change
będą zmieniały
they will change
Conditional feminine tense
zmieniałabym
I would change
zmieniałabyś
you would change
zmieniałaby
she would change
zmieniałybyśmy
we would change
zmieniałybyście
you all would change
zmieniałyby
they would change
Conditional perfective feminine tense
zmieniałabym była
I would have changed
zmieniałabyś była
you would have changed
zmieniałaby była
she would have changed
zmieniałybyśmy były
we would have changed
zmieniałybyście były
you all would have changed
zmieniałyby były
they would have changed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zmieniałem
I changed
zmieniałeś
you changed
zmieniał
he changed
zmienialiśmy
we changed
zmienialiście
you all changed
zmieniali
they changed
Future masculine tense
będę zmieniał
I will change
będziesz zmieniał
you will change
będzie zmieniał
he will change
będziemy zmieniali
we will change
będziecie zmieniali
you all will change
będą zmieniali
they will change
Conditional masculine tense
zmieniałbym
I would change
zmieniałbyś
you would change
zmieniałby
he would change
zmienialibyśmy
we would change
zmienialibyście
you all would change
zmienialiby
they would change
Conditional perfective masculine tense
zmieniałbym był
I would have changed
zmieniałbyś był
you would have changed
zmieniałby był
he would have changed
zmienialibyśmy byli
we would have changed
zmienialibyście byli
you all would have changed
zmienialiby byli
they would have changed
Impersonal
zmieniano by
there would be changed
zmieniano by
there would be changed

Examples of zmieniać

Example in PolishTranslation in English
"Bóg dał mi dar spokoju by zaakceptować rzeczy których nie da się zmienić... i odwagę by zmieniać rzeczy które mogę... i mądrość by widzieć różnice.""God grant me the serenity to accept the things I cannot change... the courage to change the things I can... and the wisdom to know the difference."
"Informacja"... znaczenie tego słowa zaczęło się zmieniać."Information"... the very nature of the word is beginning to change.
"Nie chcę się zmieniać, powiedziała śliczna mała żabka"."I don't want to change myself," said the pretty little frog
"i dał mi odwagę żeby zmieniać te które mogę"..."And the courage to change the things I can"...
*Nie chcę zmieniać cię ani trochęI don't want to change you an inch
- Cóż, zmieniam zdanie wewnątrz domu. - Przychodzi tutaj?- Well, my moods change indoors.
- Jutro zmieniam mundur.- What? - Tomorrow I change uniforms.
- Nie zmieniam marki.- I don't change the brand.
, które mogę czuć się, że zmieniasz się, ponieważ rysujemy blisko wielkich pieców gdzie w głębiach czasu, zostałeś ukształtowany i zostałeś utworzony.I can feel you change as we draw near the great furnaces where in the depths of time, you were shaped and formed.
- A ty nie zmieniasz swojemu pieluch.- You don't change your kid's diapers.
- Czemu zmieniasz temat?Why did you change the subject?
- Diametralnie zmieniasz temat.- That's quite a change of subject.
"Decydujące chwile życia, kiedy na zawsze zmienia się, jego utarty bieg, nie zawsze wiążą się z głośnym, jaskrawym dramatyzmem.'The decisive moments of life,' 'when its direction changes forever,' 'are not always marked by large and shown dramatics.'
"Jeden telefon zmienia wszystko.""A single call changes all."
"Myślę, że to nie w porządku w stosunku do ciebie, że jestem w trasie przez większą część roku, a mój grafik wciąż się zmienia."I don't think it's fair to you that I'm on the road most of the year and that my schedule changes all the time.
"Na wojnie sytuacja wciąż się zmienia.""In war, the situation changes from one moment to another..."
"Nic się nie zmieni, jeśli nic się nie zmienia.""Nothing changes if nothing changes."
'Zawsze się zmieniamy.'It's never unchanged.
- Cóż, wszyscy się zmieniamy, nieprawdaż ojcze?Well, we all change, Father. Wouldn't you agree?
- Odpalamy czy zmieniamy sygnaturę? - Odpalamy.- Do we starburst or do we initiate engine signature change?
- Wszyscy się zmieniamy.._ Everybody changes. _ Not the way you did.
- Wszyscy się zmieniamy.- We all change.
- Jak się zmieniacie.- How you can change.
/Jeśli zmieniacie odpowiedź, /wymażcie dokładnie poprzednią i zakreślcie poprawną.If you change an answer, be sure to fully erase your first answer and clearly circle your second.
A zmieniacie wodę?- Do you change the water?
Ale najpierw chciałabym powiedzieć, że to było cudowne widzieć, jak zmieniacie się z niewinnych żółtodziobów do liderów jutra.But first, I would like to say that it has been a delight to see you change from innocent freshmen to the leaders of tomorrow.
Ani trochę się nie zmieniacie, jak zwykle.Things haven't changed a bit. Same as always.
" którzy niszczą i zmieniają nasz kraj." who have damaged and changed our country.
"Ludzie zmieniają się poprzez zdarzenia, a na zdarzenia nie mamy wpływu"?"Men are changed by events, not events by men?"
"Mężczyźni, którzy zmieniają kobiety tak często jak koszule"."Men who change women as often as they change their shirts."
"Pieniądze zmieniają nie ciebie, a ludzi naokoło.""Money don't change you, it changes the people around you."
"Pory roku się zmieniają, czas upływa..."Seasons change, time passes by.
"Nie zmieniaj się, nawet jeśli miłość okaże się zła.""Don't change even if love turns out to be dangerous."
"Nigdy się nie zmieniaj"."Don't ever change."
"Nigdy się nie zmieniaj." Ale wiesz co?"Don't ever change." But you know what? Don't ever change.
* Nie uśmiechaj się tak, i nie zmieniaj tematu *Don't smile and change the topic.
- Adrian, nie zmieniaj tematu, nie dzisiaj.Are those new shoes? No, no, Adrian, don't change the subject.
- Nie zmieniajcie tematu, człowieku.Don't change the subject, man. Admit it!
-Więc nie zmieniajcie go.- Well then don't change it.
Dawajcie, szybciej zmieniajcie przewody.l expect so. Now stay there and change that boy out, you hear me?
Dawajcie, zmieniajcie przewody. Potem podłączę do niego powietrze.Isert, Rourke will change you out, and you'II walk out of there.
Life Cereal - nie zmieniajcie się.Life Cereal, do not change a thing.
-Nigdy nie zmieniałam opony w aucie.I've never changed a tire on a car.
Bo przestawił się i nigdy go nie zmieniałam. Mikrofalówka?The daylight savings time, I never changed it back.
Byłam taka nieodpowiedzialna... zmieniałam lalki jak tylko wyszła jakaś nowa i mładniajsza... i szybko zapominałam ich imiona.I was such a fickle tomboy that I changed my dolls as soon as new and prettier ones came out, so I don't remember their names.
Bóg raczy wiedzieć, ile razy zmieniałam pieluchy.Lord knows I've changed a million diapers.
Co dopiero ją zmieniałam.I just changed it.
- W ogóle się nie zmieniałaś.- You don't seem to be changed at all.
Co sprawiło, że zmieniałaś zdanie?So,what changed your mind?
Dlaczego zmieniałaś zdanie?What changed your mind?
Myślałem, że może zmieniałaś zdanie.I thought you might have changed your mind.
Ostatnim razem zmieniałaś swoje zeznania dobre cztery razy zanim powiedziałaś prawdę.Last time you were here, your story changed a good four times before we got the truth.
- Czy któraś z was zmieniała kiedykolwiek oponę?Any of you skirts ever changed a goddamn tire?
Było idealnie. Pielęgniarka znalazła broń Pata, jak zmieniała pościel.The nurse came in and changed Pat's bed while he was in surgery and found his gun.
/Pieniądze zmieniały właścicieli, /Rocha brał za to opłaty.Each time money changed hands, Rocha took a tax.
/Widzicie, Święta w Placerville / nigdy się nie zmieniały.You see, Christmas in Placerville never changed.
A gdy zmieniały się ich role, także kobiety... stały się silniejsze i bardziej wymagające w stosunku do nas.And as--uh, as their-- in--as their roles have changed, so have women, they've-- they've, uh-- well, they've become tougher, and more demanding of us.
Alchemicy byli zafascynowani przemiennością materii. Dlaczego niektóre rzeczy zmieniały się, a inne, jak złoto, nigdy nie ulegały zmianom?What the alchemists were fascinated with is what they called mutability, why certain things did change, and things like gold never changed.
Bardziej szczegółowo rola i podstawowe funkcje pieniądza zostały omówione w rozdziale 2.1. Formy pieniądza stosowane przez społeczeństwa zmieniały się na przestrzeni wieków.These considerations are followed by a more detailed discussion of the role and the basic functions of money in Section 2.1.The forms of money used in societies have changed over time.
Nie przedłożono dalszych dowodów, które zmieniałyby wnioski tymczasowe.No further evidence was submitted that would change the provisional conclusions.
- Nic nie zmieniałem.- Yes. I've changed nothing.
A ja zmieniałem w zimie.I changed the sheets then, in winter.
Ale wewnątrz ja się zmieniałem.But inside me changed me.
Co do tego, gdy zmieniałem ci olej, możliwe, że wysuszyłem ci płyn hamulcowy.When I changed your oil...
Dwa razy w dziennie...! Dwa razy dziennie zmieniałem jej pieluchęI changed her diapers twice a day!
Chcę tylko wiedzieć dlaczego zmieniałeś zdanie.I just want to know why you changed your mind.
Czy kiedyś zmieniałeś koło w samochodzie?You ever changed a tire before, Martin?
I jaki to był dźwięk, kiedy zmieniałeś pas?And you used to make those shooting sounds when you changed lanes?
Ile razy zmieniałeś dziś koszulę?How many times have you changed your shirt today?
Ile razy zmieniałeś szkołę?Like me. How many times have you changed schools?
- Kto zmieniał kroplówkę?Who changed the bag?
- Zawsze szybko zmieniał strony.- He sure changed sides in a hurry.
...i zmieniał się jak wszyscy inni....and changed with every one of them.
/Czuję jakbym się zmieniał."I fell like I've changed." "I fell like I've changed."
/Dojazd nad jezioro zajął nam tylko 45 minut, /ale ciągnął się jak 3 godziny. /Ponieważ Randy zmieniał /słowa każdej piosenki w radiu na /"Pinky, Pinky, Pinky, Pinky".It only took us 45 minutes to get to the lake, but it felt like 3 hours 'cause Randy changed the lyrics of every song on the radio to "Pinky, Pinky, Pinky, Pinky."
Ciągle zmienialiśmy pozycje.We changed positions constantly.
Cóż, zmienialiśmy się...Well, we changed...
Dawno nie zmienialiśmy składu.Haven 't changed the ingredients much lately, so there's nothing new I can tell you about that.
Dopiero zmienialiśmy.And we just changed it.
Jeju,chyba nigdy nie zmienialiśmy filtru.Gosh, i don't think we've ever changed the filter.
- Nie zmienialiście papieru.- Oh, please. - You guys never once changed the toilet paper.
Kiedy ostatnio zmienialiście kod?When was the last time you changed the lock code?
Ty i Richard nigdy się nie zmienialiście.You and Richard never changed.
/Karmili go, /zmieniali pieluchy, podawali leki.Fed him, changed his diaper, gave him his medication.
Byłem tam jak zmieniali wartę, w południe i o szóstej.I stayed till they changed the watch, at noon and at six. It was a long watch, Inglés. And cold!
Co by było, gdyby co roku zmieniali rzymskie Koloseum?We liked them the way they were. Don't you see what this means? All our favourite movies are going to be changed and updated until we can't even recognise them any more!
Dlatego ich nie zmieniali.That's why they never changed it.
Naziści zmieniali tryby w tej przeklętej machinie każdego cholernego dnia, to zmieniało szyfr, i musieliśmy zaczynać od nowa.The Nazis changed the wheels on that damned machine every bloody day, that altered the code, and we had to decipher it all over again.
Gdybym była tobą, zmieniałbym nazwisko.If I were you, I would change my name.
W niniejszej sprawie w przypadku stwierdzenia nieważności Komisja nie będzie musiała przyjąć żadnego aktu, który zmieniałby sytuację prawną Królestwa Niderlandów.In the present case, however, in the case of annulment the Commission would not have to adopt any act that would change the legal position of the Kingdom of the Netherlands.
/Ale w miarę jak mijały dni, /coś się zmieniało.But as the days went by, something changed.
/Crystal Lake zmieniało swoje rozmiary.Crystal Lake has changed sizes.
Ale nic nie zmieniało jej uczuć.But nothing changed her.
Ale..wszystko zmieniało się od tego dnia. Wszystko.But everything changed that day.
Cat Stevens, jak się zmieniało nazwisko na Yusuf Islam?I don't, either. Was it weird when you changed your name from Cat Stevens to Yusuf Islam? Yeah, it was really awkward.
Tylko jednego, ale dawniej, w wielkich czasach republiki, setki służących zmieniałoby tysiące żarówek na jedno nasze mrugnięcie okiem.Just one. But in the great old days of the Republic, hundreds of servants... would change a thousand light bulbs at our slightest whim.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'change':

None found.
Learning languages?