Zdawać (to seem) conjugation

Polish
35 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
zdaję
I seem
zdajesz
you seem
zdaje
he/she/it seems
zdajemy
we seem
zdajecie
you all seem
zdają
they seem
Imperfective future tense
będę zdawać
I will seem
będziesz zdawać
you will seem
będzie zdawać
he/she/it will seem
będziemy zdawać
we will seem
będziecie zdawać
you all will seem
będą zdawać
they will seem
Imperative
-
zdawaj
you seem!
niech zdaje
let him/her/it seem
zdawajmy
let's seem
zdawajcie
you all seem
niech zdają
let them seem
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zdawałam
I seemed
zdawałaś
you seemed
zdawała
she seemed
zdawałyśmy
we seemed
zdawałyście
you all seemed
zdawały
they seemed
Future feminine tense
będę zdawała
I will seem
będziesz zdawała
you will seem
będzie zdawała
she will seem
będziemy zdawały
we will seem
będziecie zdawały
you all will seem
będą zdawały
they will seem
Conditional feminine tense
zdawałabym
I would seem
zdawałabyś
you would seem
zdawałaby
she would seem
zdawałybyśmy
we would seem
zdawałybyście
you all would seem
zdawałyby
they would seem
Conditional perfective feminine tense
zdawałabym była
I would have seemed
zdawałabyś była
you would have seemed
zdawałaby była
she would have seemed
zdawałybyśmy były
we would have seemed
zdawałybyście były
you all would have seemed
zdawałyby były
they would have seemed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zdawałem
I seemed
zdawałeś
you seemed
zdawał
he seemed
zdawaliśmy
we seemed
zdawaliście
you all seemed
zdawali
they seemed
Future masculine tense
będę zdawał
I will seem
będziesz zdawał
you will seem
będzie zdawał
he will seem
będziemy zdawali
we will seem
będziecie zdawali
you all will seem
będą zdawali
they will seem
Conditional masculine tense
zdawałbym
I would seem
zdawałbyś
you would seem
zdawałby
he would seem
zdawalibyśmy
we would seem
zdawalibyście
you all would seem
zdawaliby
they would seem
Conditional perfective masculine tense
zdawałbym był
I would have seemed
zdawałbyś był
you would have seemed
zdawałby był
he would have seemed
zdawalibyśmy byli
we would have seemed
zdawalibyście byli
you all would have seemed
zdawaliby byli
they would have seemed
Impersonal
zdawano by
there would be seemed
zdawano by
there would be seemed

Examples of zdawać

Example in PolishTranslation in English
"i zdajesz sie liczyć muchy "Czuję się samotnyAnd seem to count the flies l feel so lonely
"Brest, który zdaje się być gotowym na wszystko, okradł wczoraj bank na kwotę 80,000 marek.""Brest, who seems to be ready for anything, robbed a bank the other day for 80,000 Marks."
"Co By Zrobiła Dr Brennan" ale to zdaje się niepotrzebnie oficjalne, gdy myśle po cichu."What Would Dr. Brennan Do?" but that seems unnecessarily formal since I'm only thinking it silently.
"Czas zdaje się stać w miejscu..."Time seems to stand still in these places...
"I choć jej uścisk zdaje się nieskończony, nasza wytrwałość mu dorównuje.And while its grip seems endless our perseverance proves equal.
"Kiedy ktoś nam towarzyszy, zdaje się być coraz droższy"When someone accompanies us, he seems to be a dear one.
/Wygląda na to, że Miguel /i ja rozumiemy się lepiej, /niż zdajemy sobie z tego sprawę.It seems Miguel and I understand each other better than either one of us knows.
"Postaci na jego obrazach zdają się być pod wpływem kokainy, lub innego narkotyku,"He paints people who seem to be slaves of cocaine or similar,
"Przypadki zdają się być źródłem naszych największych irracjonalnych obaw"."Coincidences seem to be the source for some of our greatest irrationalities"
"To makieta, wykonana z dawnych rysunków narzędzi stworzonych przez Girolamo Fumagalli z końca XVII wieku, które zdają się mieć magiczne cechy.""It's a mock-up, done with ancient drawings of tools created by Girolamo Fumagalli by the end of the XVII century, which seems to have magical features."
"w historii byli już tyranii i mordercy." "Choć przez jakiś czas zdają się oni niepokonani..." "w końcu zawsze kiedyś upadają."remember that all through history there have been tyrants and murderers and for a time they seem invincible... but in the end, they always fall.
'Bo są jeszcze cztery inne w samym San Francisco, i wszystkie zdają się być lepsze niż ona wnosząc na podstawie krótkiej rozmowy którą z nimi odbyłem.'Cause there are four others in the San Francisco area alone, and they all seem a lot better than her based on the brief conversations I had with them.
Czym więcej pokazywałem, tym mniej zdawałaś się zauważać.The more I acted out, the less you seemed to notice.
Wtedy, w kościele, zdawałaś się czegoś bać.That... That time you came to the church, you seemed really scared.
- Oczywiście, że nie wiem, ale biedna dziewczyna zdawała się taka pewna.Well, of course I don't, but the poor girl seemed quite certain.
/Sędzina Heller, która zdawała się /bardzo sprzyjać obronie,Judge Heller, who has seemed very pro-defense in recent days, immediately recused herself from the case.
Ale pani Tura zdawała się rozumieć ją doskonale.But Mrs. Tura seemed to understand it perfectly.
Choć byliśmy w środku rozmowy, zjawa zdawała się wejść do pokoju.While we were in the midst of talking, an apparition seemed to come into the room.
Chyba nie zdawała sobie sprawy z mojej obecności.It seemed as though she didn't know I was there.
"Jego palce, tak zręcznie zaplatające przędze, zdawały się tkać z jakąś zgubną logiką, "jej własne przeznaczenie."His fingers, so deftly knotting the threads, ...seemed to be weaving with a fatal logic, her own doom.
"Oczy ludzi mijanych na ulicy zdawały się przewiercać go na wskroś i obwiniać."The eyes in the faces he passed on the street... seemed to look inside him and finger his guilt.
/W tym momencie wątpliwości /reszty zdawały się uzasadnione.At that point the doubts of the others seemed justified.
/Włócznie zdawały się niemal /przelatywać przez nich.The spears seemed to be passing right through them.
Cóż, na pierwszy rzut oka, oczy zdawały się bez skazy.Well, at first blush, the eyes seemed flawless.
Warunki spłaty zaliczki zwrotnej zdawałyby się potwierdzać proporcjonalność pomocy: zwroty ustalono na poziomie 7,32 %, dodatkowe spłaty nie są ograniczone w czasie, a spłata jest dokonywana kwartalnie w oparciu o przychody z GE.The repayment terms of the repayable advance would seem to confirm the proportionality of the aid: returns are set at 7,32 %, surplus repayments are not capped in time and the repayment is on a quarterly basis based on revenues from GE.
Kiedy wpadliśmy na siebie, zdawałeś się normalny.When l ran into you, you seemed just perfectly fine.
"A wtedy, po czasie, który zdawał się być wiecznością," "spełniło się największe marzenie dziewczynki."And then, finally, after what seemed almost a lifetime of wishing the young girl finally got her most heartfelt dream.
- Detektyw zdawał się pewien.The detective seemed sure.
A trzeci dzień zdawał się trwać kolejny tydzień.But the fifth day, you went to see your mother. And that seemed just like a day.
Ale on zdawał się być nim tak zafascynowany i...I mean, he just seemed so fascinated by it, and I just...
Ale on zdawał się taki miłyBut he seemed so nice
Bogowie zdawali się sprzyjać uzurpatorowi, Armen-Tah.'The gods seemed determined to reserve their favours for the usurper, Almen-ta.
Ci osobnicy puścili mediom zabójcze spojrzenie i zdawali się być zbulwersowani, że ktokolwiek śmie celować w ich stronę obiektyw.This car load of kingpins gave the media a murderous look - and seemed shocked that they would dare point a camera in their direction.
I tak to biegło przez całe pokolenia, aczkolwiek tylko nieliczni, jeśli w ogóle ktokolwiek, zdawali się to zauważać.And so it went for generations... although few, if any, seemed to notice.
- Nigdy nie zdawało się że można ci zrobić krzywdę.- Never seemed to do you much harm.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'seem':

None found.
Learning languages?