Zapracować (to earn) conjugation

Polish
52 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zapracuję
I will earn
zapracujesz
you will earn
zapracuje
he will earn
zapracujemy
we will earn
zapracujecie
you all will earn
zapracują
they will earn
Imperative
-
zapracuj
you earn!
niech zapracuje
let him/her/it earn
zapracujmy
let's earn
zapracujcie
you all earn
niech zapracują
let them earn
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zapracowałam
I earned
zapracowałaś
you earned
zapracowała
she earned
zapracowałyśmy
we earned
zapracowałyście
you all earned
zapracowały
they earned
Future feminine tense
zapracuję
I will earn
zapracujesz
you will earn
zapracuje
she will earn
zapracujemy
we will earn
zapracujecie
you all will earn
zapracują
they will earn
Conditional feminine tense
zapracowałabym
I would earn
zapracowałabyś
you would earn
zapracowałaby
she would earn
zapracowałybyśmy
we would earn
zapracowałybyście
you all would earn
zapracowałyby
they would earn
Conditional perfective feminine tense
zapracowałabym była
I would have earned
zapracowałabyś była
you would have earned
zapracowałaby była
she would have earned
zapracowałybyśmy były
we would have earned
zapracowałybyście były
you all would have earned
zapracowałyby były
they would have earned
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zapracowałem
I earned
zapracowałeś
you earned
zapracował
he earned
zapracowaliśmy
we earned
zapracowaliście
you all earned
zapracowali
they earned
Future masculine tense
zapracuję
I will earn
zapracujesz
you will earn
zapracuje
he will earn
zapracujemy
we will earn
zapracujecie
you all will earn
zapracują
they will earn
Conditional masculine tense
zapracowałbym
I would earn
zapracowałbyś
you would earn
zapracowałby
he would earn
zapracowalibyśmy
we would earn
zapracowalibyście
you all would earn
zapracowaliby
they would earn
Conditional perfective masculine tense
zapracowałbym był
I would have earned
zapracowałbyś był
you would have earned
zapracowałby był
he would have earned
zapracowalibyśmy byli
we would have earned
zapracowalibyście byli
you all would have earned
zapracowaliby byli
they would have earned
Impersonal
zapracowano by
there would be earned
zapracowano by
there would be earned

Examples of zapracować

Example in PolishTranslation in English
"Ale oczywiście, muszę zapracować na swoje miejsce w zespole."Major! 'But of course, I shall have to earn my place in the band.
- Jeśli chcecie do mnie musicie na to zapracować.come on, if wanna spend time with me you have to earn it. So, get up there.
- Musiał sobie na to zapracować.It's gonna take him quite a while to earn that back.
- Musisz na niego najpierw zapracować.- You have to earn it first.
- Na to będziesz musiał zapracować.That, you're gonna have to earn.
Ale na razie, zapracuj na wodę i jedzenie lecząc moich ludzi.But until then, you will earn your food and water by treating my men.
Jeśli mam się zgodzić na ciebie i Jamie, to zapracuj na to.If you want me to be okay with you and Jamie, earn it.
To może przestań gadać i zapracuj na tę podwyżkę.Well, how about you stop talking and earn your bump?
Panowie, zapracujcie na to, co wam płacę.Gentlemen, time to earn your money.
! . Darcy, ja zapracowałam na ten awans!Darcy, I earned that promotion!
Chodzi o zaufanie, a ja na nie zapracowałam.It's about trust, and I've earned some.
Chyba na niego zapracowałam pracując 18 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu.I guess I have kind of earned it working here 1 8 hours a day, seven days a week.
Czy nie zapracowałam na to?Haven't I earned it?
Do cholery, zapracowałam sobie na odrobinę szacunku!Damn it, I have earned some respect!
Ciężko na to zapracowałaś.You earned it, girl, you worked hard.
Nie zapracowałaś na nie.You have not earned such trust.
Przybyłaś tu z monetą, na którą nie zapracowałaś. Której wartości nie szanujesz.You, who walk in here with a coin you never earned, whose value you do not respect.
Teraz będziesz doceniać każdy krok, ponieważ na niego zapracowałaś.Now you'll appreciate every step you take, because you earned it.
Ale Haley zapracowała na nowy start.And Haley has earned the right to a clean slate.
Dzisiaj zapracowała pani na swoją kartę upominkową.Today you earned your Target gift card.
Myślę, że zapracowała na nasze zaufanie.I think she's earned our trust.
Pora byś zapracowała na wypłatę.- Figured it was time you earned your keep.
Przypuszczam, że większość z nas zapracowała na swój los.I presume most of us have earned our passage.
Wow, nie chcę być niegrzeczny, Billy Joe, ale mamy 21 wiek i kobiety zapracowały sobie, żeby traktować je na równi.Wow. You know, not to be rude, Billy Joe, but it's the 21st century and women have actually earned the right to be treated equally.
- Widocznie na to nie zapracowałem.Well, evidently I haven't earned the privilege yet.
A czasem wziąłem dolara, czy dwa... bo na nie zapracowałem.And listen, fellas... I just want you to know, if I took an extra dollar or two here and there... it's because I knew I'd earned it.
Byłoby wszystkim łatwiej, gdybym schował się w kącie. Ale zapracowałem na każdy cent mojej ministerialnej emerytury.I know it'd be easier for everyone if I just skulked off into a corner but I earned every cent of my ministerial retirement.
Chcę mieć czysty umysł by móc się cieszyć tym, na co tak dzielnie zapracowałem.I want my mind clear to enjoy what I have so courageously earned.
Ja zapracowałem na swoje imię w kraju i na świecie.I've earned name and respect in this country and the world
- Nie dziękuj, zapracowałeś na to.- Thank you. - Don't thank me. You earned every bit of this.
Doładowałem jeden rząd. Scotty. Właśnie zapracowałeś na swoją tygodniówkę.Scotty, you've just earned your pay for the week.
Dzisiaj na to zapracowałeś.I'd say, after today, you've earned it.
Jeszcze na to nie zapracowałeś.And you haven't earned the privilege yet.
Myślę że ciężko zapracowałeś na te medale.I guess you earned those medals the hard way.
Ale Aszur zapracował sobie na trochę wyrozumiałości.But Ashur has earned himself some forbearance.
I zapracował na to.And he's earned that.
Każdy zapracował na swoję zapłatę, gdy pracował dla Stanley'a, ale nikt nie zapracował na zapłatę tak bardzo, jak Stanley.Everybody earned their pay when they worked for Stanley. But nobody earned their pay the way Stanley earned his pay.
Każdy zapracował na uznanie.Everyone earned his credit.
Może pan tak nie uważać, ale zapracował pan na nią.You might not think so, but you earned it.
Chyba nawet wy nie wierzycie, że na to zapracowaliśmy.Not even you can believe we earned it with that.
Na to sobie zapracowaliśmy.That's what you've earned here tonight.
Razem na to zapracowaliśmy.We earned this together.
- Jesteście bezpieczni i zapracowaliście na to.- You're safe and you've earned it.
Mundur, w który jesteście ubrani i naszywka z globem i kotwicą, na którą zapracowaliście, stanowią różnicę pomiędzy wolnością świata a jego zniewoleniem.The uniform that you wear and the globe-and-anchor emblem that you have earned will make the difference between the freedom of the world and its enslavement.
Wasz mundur oraz naszywka, na którą zapracowaliście, odróżni wolność na świecie od jego zniewolenia.The uniform that you wear and the globe-and-anchor emblem that you have earned will make the difference between the freedom of the world and its enslavement.
- Wszyscy tutaj zapracowali na swoje posady.- Everyone in this place earned their job.
Ci kubańczycy przybywali tu, zabierali nam prace, nasz dorobek, zachowują się jakby na to wszystko zapracowali.These Cubans they're coming here, they're stealing our jobs, our resources, acting like they earned something.
Ciężko na to zapracowali.They earned that with the sweat of their slave-trading brows.
Jeżeli mamy zlikwidować tę nietykalność, oznacza to, że stracimy lekarzy i nasi żołnierze nie będą leczeni, na co sobie zapracowali i zasłużyli.If you take away this immunity, the reality is, you'll lose doctors, and our kids won't get the medical treatment they've earned and deserve.
Nieźle zapracowali na to złoto!If they get that gold, they'll have earned it!
I obiecuję, że na to zapracuję.And I promise I will earn my keep.
Zapewniam pana, że zapracuję na każdego fenniga.I assure you, I will earn every pfennig. Attention.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'earn':

None found.
Learning languages?