Zanieść (to carry) conjugation

Polish
20 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zaniosę
I will carry
zaniesiesz
you will carry
zaniesie
he will carry
zaniesiemy
we will carry
zaniesiecie
you all will carry
zaniosą
they will carry
Imperative
-
zanieś
you carry!
niech zaniesie
let him/her/it carry
zanieśmy
let's carry
zanieście
you all carry
niech zaniosą
let them carry
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zaniosłam
I carried
zaniosłaś
you carried
zaniosła
she carried
zaniosłyśmy
we carried
zaniosłyście
you all carried
zaniosły
they carried
Future feminine tense
zaniosę
I will carry
zaniesiesz
you will carry
zaniesie
she will carry
zaniesiemy
we will carry
zaniesiecie
you all will carry
zaniosą
they will carry
Conditional feminine tense
zaniosłabym
I would carry
zaniosłabyś
you would carry
zaniosłaby
she would carry
zaniosłybyśmy
we would carry
zaniosłybyście
you all would carry
zaniosłyby
they would carry
Conditional perfective feminine tense
zaniosłabym była
I would have carried
zaniosłabyś była
you would have carried
zaniosłaby była
she would have carried
zaniosłybyśmy były
we would have carried
zaniosłybyście były
you all would have carried
zaniosłyby były
they would have carried
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zaniosłem
I carried
zaniosłeś
you carried
zaniósł
he carried
zanieśliśmy
we carried
zanieśliście
you all carried
zanieśli
they carried
Future masculine tense
zaniosę
I will carry
zaniesiesz
you will carry
zaniesie
he will carry
zaniesiemy
we will carry
zaniesiecie
you all will carry
zaniosą
they will carry
Conditional masculine tense
zaniósłbym
I would carry
zaniósłbyś
you would carry
zaniósłby
he would carry
zanieślibyśmy
we would carry
zanieślibyście
you all would carry
zanieśliby
they would carry
Conditional perfective masculine tense
zaniósłbym był
I would have carried
zaniósłbyś był
you would have carried
zaniósłby był
he would have carried
zanieślibyśmy byli
we would have carried
zanieślibyście byli
you all would have carried
zanieśliby byli
they would have carried
Impersonal
zaniesiono by
there would be carried
zaniesiono by
there would be carried

Examples of zanieść

Example in PolishTranslation in English
"Jeśli zaraz nie położę się do łóżka, będziesz musiała mnie zanieść"."lf l don't get to bed soon, l'm afraid you'll have to carry me."
Nie mogliśmy cię obudzić, więc zaniosłam cię do samochodu.We couldn't wake you up, so I carried you to the car.
W końcu zaniosłam ją do łóżka, z którego się nie podniosła przez następny tydzień.Finally, I carried her off to bed, which is where she ended up staying for the next week.
Pamiętam, że raz zaniosła mnie za wędzarnię.I remember, once, she picked me up and carried me behind the smokehouse.
"na swoich rękach i zaniosły do Wiedźmy."Careful and gently, they lifted Dorothy in their arms and carried her to the Witch."
A potem zaniosłem cię... tutaj.And then I carried you... Downstairs into here...
Myślałem, że był martwy, kiedy zaniosłem go do wody.I thought he was dead when I carried him into the water.
Myślisz, że go tam zaniosłem... i zostawiłem, żeby umarł?You think I carried him there... And just left him there to die?
O 8:00 wróciłem po moje rzeczy do pokoju i zaniosłem je do szkolnego minibusa. W minibusie byłem już o 8:05.I returned to my study and carried my bags to the school minibus at 8am... ..and was sat on the minibus by 8.05.
Podniosłem ją, niczym Rhett Butler i zaniosłem do łóżka.I picked her up, very Rhett Butler, and carried her to my bed.
Jak daleko mnie zaniosłeś.How far you carried me.
Więc potem... - zaniosłeś ciało na śmietnik?So, afterwards... you carried the body to the dump?
"I zaniósł mnie w stanie zachwycenia na pustynię."And he carried me away in the Spirit" "In to the wilderness."
"Wiatr nie zaniósł ku niemu zapachu ludzi."The wind had not carried the two men's scent to him.
Heping i ja zanieśliśmy walizki do pokoju 332.Heping and I carried suitcases to room 332.
Jules wyciągnęła pozostałych, potem ludzie skandowali moje imię i na rękach zanieśli mnie do samochodu.Jules grabbed the others and everyone hoisted me on their shoulders, carried me to the car chanting my name.
Wzięli jego talerz i zanieśli na wzgórze.They took his dish and carried it to the hill.
I zaniesiesz mu ją tam, gdzie będzie chciał.You will carry it where he asks. Do you understand?
- Palala zaniesie ci bagaże do łodzi.- Palala will carry your bags to the boat.
Doskonały jak płatek śniegu organiczny jak nasionko dmuchawca zaniesie nas do świata marzeń i świata faktów. Chodźcie ze mną.Perfect as a snowflake organic as a dandelion seed it will carry us to worlds of dreams and worlds of facts.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'carry':

None found.
Learning languages?