Zabijać (to kill) conjugation

Polish
106 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
zabijam
I kill
zabijasz
you kill
zabija
he/she/it kills
zabijamy
we kill
zabijacie
you all kill
zabijają
they kill
Imperfective future tense
będę zabijać
I will kill
będziesz zabijać
you will kill
będzie zabijać
he/she/it will kill
będziemy zabijać
we will kill
będziecie zabijać
you all will kill
będą zabijać
they will kill
Imperative
-
zabijaj
you kill!
niech zabija
let him/her/it kill
zabijajmy
let's kill
zabijajcie
you all kill
niech zabijają
let them kill
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zabijałam
I killed
zabijałaś
you killed
zabijała
she killed
zabijałyśmy
we killed
zabijałyście
you all killed
zabijały
they killed
Future feminine tense
będę zabijała
I will kill
będziesz zabijała
you will kill
będzie zabijała
she will kill
będziemy zabijały
we will kill
będziecie zabijały
you all will kill
będą zabijały
they will kill
Conditional feminine tense
zabijałabym
I would kill
zabijałabyś
you would kill
zabijałaby
she would kill
zabijałybyśmy
we would kill
zabijałybyście
you all would kill
zabijałyby
they would kill
Conditional perfective feminine tense
zabijałabym była
I would have killed
zabijałabyś była
you would have killed
zabijałaby była
she would have killed
zabijałybyśmy były
we would have killed
zabijałybyście były
you all would have killed
zabijałyby były
they would have killed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zabijałem
I killed
zabijałeś
you killed
zabijał
he killed
zabijaliśmy
we killed
zabijaliście
you all killed
zabijali
they killed
Future masculine tense
będę zabijał
I will kill
będziesz zabijał
you will kill
będzie zabijał
he will kill
będziemy zabijali
we will kill
będziecie zabijali
you all will kill
będą zabijali
they will kill
Conditional masculine tense
zabijałbym
I would kill
zabijałbyś
you would kill
zabijałby
he would kill
zabijalibyśmy
we would kill
zabijalibyście
you all would kill
zabijaliby
they would kill
Conditional perfective masculine tense
zabijałbym był
I would have killed
zabijałbyś był
you would have killed
zabijałby był
he would have killed
zabijalibyśmy byli
we would have killed
zabijalibyście byli
you all would have killed
zabijaliby byli
they would have killed
Impersonal
zabijano by
there would be killed
zabijano by
there would be killed

Examples of zabijać

Example in PolishTranslation in English
! - Nie musiałeś go zabijać.- Wait, you didn't have to kill him, all right.
! Ten Kira być może jest zdolny zabijać tylko się patrząc w twarz ofiary.This Kira might be able to kill just by seeing the faces.
"Aby bronić NWO, amerykańscy żołnierze będą musieli zabijać i umierać."To defend the new world order U.S. soldiers will have to kill and die. Arthur Schlesinger Council on Foreign Relations Journal
"Chcę zabijać.""I want to kill."
"Czasami musimy zabijać, ale w zasadzie ratujemy życie"."Sometimes we have to kill, but our real job is to save lives."
"Nie zabijam." Tak mi mówiles."I shall not kill." That's what you told me.
"Tak, ciągle zabijam ludzi".He's, like, yeah, I kill people all the time.
"Usuwam smieci, zabijam zlych ludzi"."All I am is taking out the garbage, killing bad people."
"Śpiewam i zabijam i trudzę się".I sing and kill and love and work."
- Bo ich podpalam i zabijam?Why else? Because I burn them and kill them?
- A co mogę robić, gdy ty... - ..sam się powoli zabijasz?What else can I do when you are killing yourself?
- Ale zabijasz niedźwiedzie.- But you kill bears.
- Bijesz jedną Blue, a drugą zabijasz?- Beating up one Blue, killing another?
- Billy, zabijasz kobiety!Billy, you kill women!
- Czyli zabijasz tylko winnych?And you've never killed anyone except as a lawman?
"Bezdomny zabija dziedziczkę Star Island""Homeless man kills Star Island heiress."
"Czarna Małpa zabija.The Black Monkey kills.
"Człowiek z lasu" porywa kobiety, nie zabija ich w domach.The Woodsman is an abductor. Never kills in their homes.
"Dlaczego człowiek jest szczęśliwy kiedy zabija innego?"Why is a man happy when he kills another?
"Do rodziny każdemu który przechwytuje lub ki ... Zoe Holloway zabija. ""to the family of anyone who captures or ki... kills Zoe Holloway."
- "Rocky, zabij go." Codziennie to słyszymy, ale nikogo nie zabijamy. - Chwila.- It doesn't mean we'd really kill anybody.
- A my ich zatopiliśmy. Przez Ramseya zabijamy własnych ludzi.And we sank them, which means Ramsey got us to kill our own people...
- Bo tropimy zło i je zabijamy?Why? Because we -- we track evil and kill it?
- Codziennie zabijamy potwory.- We kill monsters every day.
- Czyli zabijamy ich?So we kill 'em.
- Ale czasem zabijacie ludzi.- But you kill people sometimes.
- I zabijacie ich wodza.- And kill their leader.
- I zabijacie je, by przeżyć.- And you kill them to survive.
- Naprawdę? Co czujecie, gdy zabijacie?What do you feel when you kill?
- Nie obrażaj mnie. Polujecie na nas, zabijacie nasze rodziny, trzymacie nas z dala od ojczyzny.You hunt us, kill our families, you keep us from our homeland.
"Broń nie zabija ludzi, to ludzie zabijają ludzi" ale małpy też."Guns don't kill people, people kill people," but monkeys do, too.
"Broń nie zabija ludzi, to ludzie zabijają ludzi"Guns don't kill people, people kill people
"Dzieci zabijają dzieci"."Children kill children".
"Dzięki bogu, moje policzki mnie zabijają""Thank God, my cheeks are killing me."
"Marathon Footwear buduje place zabaw, które zabijają dzieci"."Marathon Footwear builds playgrounds that kill children."
"Bill, proszę, nie zabijaj mnie!"He said, "God, please, don't kill me, Bill! Please don't kill me!"
"Chce, bym pomógł mu umrzeć, a ja mu na to: nie zabijaj".Father sick. "Wants me to put him down. "I say,"thou shalt not kill.
"Kid, nie zabijaj mnie!""Kid, Kid, please don't kill me!"
"Nie rób to, nie rób tego, nie zabijaj jej, twoja kolej do golenia..." I "miałem jeszcze jeden argument o tym. Kto obgryzał paznokcie?"... oh!"Don't do this, don't do that, don't kill her, your turn to shave", and if I'd had one more argument about who was biting their fingernails...
"Nie zabijaj Cedrika!""Don't kill Cedric. "
"Nie zabijajcie go, to dziecię Boże."Don't kill him. He's a child of God. He's reformed.
"Proszę, nie zabijajcie mojego przyjaciela"."Please don't kill my good friend chuck."
- Boże... Nie zabijajcie mnie!Oh god, please don't kill me.
- Nie zabijajcie go!- Don't kill him!
- Też czasami coś zabijałam.- l've killed things.
/Później było tak, że im bardziej kochałam zwierzaka /tym szybciej go zabijałam.It went on and on like that. The more I loved my pets, the quicker I killed them.
Boże, Clayton, nawet zabijałam dla ciebie.God, Clayton, I've even killed people for you.
Dokładniej-- zabijałam wcześniej, ale nigdy nie było to przestępstwo.Correction- - I have killed before, but never feloniously.
Jako wampir zabijałam bez litości ponieważ nie miałam duszy.As a vampire, I killed without mercy or remorse because I didn't have a soul.
- Przecież już zabijałaś.It's not like you haven't killed on the job...
Sama już zabijałaś.You've killed before.
Za każdym razem, gdy zabijałaś, zabijałaś mnie.Every time you killed you were killing me.
- Ale zabijała ich?But it-- lt killed him?
- Dowodziła już i zabijała.She's killed men.
/..ubierała się z uwagą, /lubiła być dobrze ubrana gdy zabijała.She dressed carefully. She liked to be well-dressed when she killed.
Anna Frił, Karelczyk Bliski Tu, jak mówią, ona męczyła i zabijała młode dziewczyny I kąpała się w ich krwi, żeby zachować wieczną młodość i piękno.Here, as the legend says, she tortured and killed innocent virgins ... and bathed in their blood to stay young and beautiful forever.
Czuła się zrelaksowana i lekko euforyczna, gdy zabijała.She would find herself relaxed and mildly euphoric as she killed others.
Ile razy już się zabijałyśmy?How many times have we killed ourselves?
/Angielskie poty zabijały ofiarę w ciągu doby.English sweating sickness was an epidemic that killed its victims within 24 hours.
/Stworzenia zabijały...The creatures have killed.
A kto dostarczał bomb kasetowych Serbom, czołgów Chorwatom, pocisków artyleryjskich Muzułmanom, które zabijały nasze dzieci?'And who supplied the Serb cluster bombs, 'the croatian tanks, 'the Muslim artillery shells 'that killed our sons and daughters?
Do tej pory rodziny z dwóch wsi zabijały się wzajemnie.Till then the people from those two villages killed each other.
I co dla nas ważniejsze, zdarzały się kulty który zabijały, po prostu nie w formie rytuału.More importantly, for our purposes there have been cults that killed, just not in ritual fashion.
Jeśli, broń boże, by mu coś się stało, rzuciłabym FBI, dołączyła do tajnych służb w Bagdadzie, i zabijałabym tak wielu irackich powstańców, jak to tylko możliwe.If, God forbid, anything should happen to him, I'd quit the FBI, join private security in Baghdad, and I would kill as many iraqi insurgents as possible.
"Już wcześniej zabijałem" to była tylko część."I've killed before" was only part of it.
- Już zabijałem.I mean, I half killed her.
- Patrzył, jak go zabijałem.(explosion) He watched as I killed him.
- To nieprawda. Sam rozmyślnie zabijałem.I've killed things on purpose, Jerry.
-I zabijałem w ich imieniu.- I have killed in their name.
- Pracowałeś i zabijałeś dla Szeryfa - przez lata.You worked and killed for the Sheriff for years.
- Pytam, czy zabijałeś?- I ask have you yourself ever killed?
- Spanikowałeś gdy je zabijałeś?Did you panic when you killed them? - Pat!
/Jeszcze jedną rzecz... /obydwaj wiemy że tamtego dnia /nie zabijałeś Niemców.Captain. Only one thing. You and I both know those weren't Germans you killed that day.
/Tego dnia nie zabijałeś Niemców.Those weren't Germans you killed that day.
"Nie zabiłem" stało się "Nie będziesz zabijał","I have not killed" became "Thou shall not kill,"
"wystarczająco długo zabijał."has killed long enough.
- Dan zabijał wcześniej ludzi.Dan's killed people before.
- Ktoś skopiował jej sposób działania, podobnie jak zabójca Marissy Schuur i Cassie Boyle skopiował sposób, w jaki zabijał Garret Jacob Hobbs.- She was copied. Like whoever killed Marissa Schurr and Cassie Boyle wanted to copy how Garret Jacob Hobbs killed his victims.
- Nikogo nie będziesz zabijał.- You're not having anyone killed.
Co noc zabijaliśmy trzech, czterech.We killed sometimes three or four a night.
Dużo zabijaliśmy, ale ocaliliśmy więcej istnień, niż możecie sobie wyobrazić.We killed a lot. But we saved more lives than you can possibly imagine.
Istnieją dziesiątki smoczych pułapek pozostałych po, cóż... czasach, gdy je zabijaliśmy.There are dozens of dragon traps Left over from, well... [quietly] when we killed them.
Jedyny raz, gdy zabijaliśmy się nawzajem.The only time we killed each other.
Jezu, Danny, zabijaliśmy ludzi i nie ma od tego ucieczki.Jesus, Danny, you and I have killed people and there's no escaping it.
Rosjanie zabili prezydenta Czeczenii, gdy rozmawiał przez telefon. I wy Amerykanie zabijaliście ludzi z telefonami.The Russians killed the president of Chechnya with the phone, and you Americans have killed people with the phone.
To nie wy ich zabijaliście, to Allah ich zabijał.is not you who killed them, Allah.
Więc ty i tata zabijaliście razem ludzi?You and dad killed people together. What did you think, I was helping him with his paper route?
"Moi bohaterowie zawsze zabijali kowbojów.""My heroes have always killed cowboys."
- Poczekam. Jeśli usłyszysz coś, jakby mnie zabijali dzwoń na policję i wszystko im powiedz.If it sounds like I'm getting killed, call the police and tell them everything.
- To dlatego nas zabijali.That's why they killed us.
-Ciągle zabijali.-They still killed people.
/Ludzie zabijali dla tego /cholernego jajka.People have killed for this damn egg. You killed for it.
Zwykle zabijałbym mężczyznę dla krzyżowania tej linii, ale zgodziliśmy się, jesteś gonna przynieść mi pudło, więc nie mogę zrobić tak.Normally I would kill a man for crossing that line, but we agreed, you're gonna bring me the box, so I can't do that.
Co za psychol zabijałby na oczach świadków"?What kind of psycho would kill somebody in front of witnesses?"
Tylko, dlaczego zabijałby kobietę, która niczego mu nie zrobiła.Except why he would kill a woman who did nothing but open the dr for him.
w świecie zabijałby święty jak ja?Who in the world would kill a saint like me?
-Ludzie zabijaliby, żeby się tak poczuć.- Most people would kill to feel this way.
Ale zabijaliby się o współpracownika Harveya Spectera.But a year under Harvey Specter, they would kill to have you.
Jego przyjaciele zabijaliby go jak pies, jeżeli on był nadal żywy.His friends would kill him like a dog if he were still alive.
Niektórzy zabijaliby się o to, by być z nią w jednym podmieszczeniu.Some people would kill to be indoors with Larita.
Prawdziwi mężczyźni zabijaliby dalej.Real men would kill themselves.
Badanie sprzed 60 lat, które zabijało pacjentów? Dokładnie.That's 60-year-old technology that killed patients.
Dopóki więź była wystarczająco silna, zabijało kogo tylko chciał.Until the bond grew strong enough that it killed whoever he wanted it to.
Kiedyś zabijało się partnera po zdobyciu pieniędzy.In the old days, you killed your partners after you got the money.
Nigdy dotąd nie zabijało tak wcześnie.- Never killed so early before.
Pożądanie nieomal ich zabijało.Their lust almost killed them

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'kill':

None found.
Learning languages?