Zaśmiać (to laugh) conjugation

Polish
37 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zaśmieję
I will laugh
zaśmiejesz
you will laugh
zaśmieje
he will laugh
zaśmiejemy
we will laugh
zaśmiejecie
you all will laugh
zaśmieją
they will laugh
Imperative
-
zaśmiej
you laugh!
niech zaśmieje
let him/her/it laugh
zaśmiejmy
let's laugh
zaśmiejcie
you all laugh
niech zaśmieją
let them laugh
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zaśmiałam
I laughed
zaśmiałaś
you laughed
zaśmiała
she laughed
zaśmiałyśmy
we laughed
zaśmiałyście
you all laughed
zaśmiały
they laughed
Future feminine tense
zaśmieję
I will laugh
zaśmiejesz
you will laugh
zaśmieje
she will laugh
zaśmiejemy
we will laugh
zaśmiejecie
you all will laugh
zaśmieją
they will laugh
Conditional feminine tense
zaśmiałabym
I would laugh
zaśmiałabyś
you would laugh
zaśmiałaby
she would laugh
zaśmiałybyśmy
we would laugh
zaśmiałybyście
you all would laugh
zaśmiałyby
they would laugh
Conditional perfective feminine tense
zaśmiałabym była
I would have laughed
zaśmiałabyś była
you would have laughed
zaśmiałaby była
she would have laughed
zaśmiałybyśmy były
we would have laughed
zaśmiałybyście były
you all would have laughed
zaśmiałyby były
they would have laughed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zaśmiałem
I laughed
zaśmiałeś
you laughed
zaśmiał
he laughed
zaśmialiśmy
we laughed
zaśmialiście
you all laughed
zaśmiali
they laughed
Future masculine tense
zaśmieję
I will laugh
zaśmiejesz
you will laugh
zaśmieje
he will laugh
zaśmiejemy
we will laugh
zaśmiejecie
you all will laugh
zaśmieją
they will laugh
Conditional masculine tense
zaśmiałbym
I would laugh
zaśmiałbyś
you would laugh
zaśmiałby
he would laugh
zaśmialibyśmy
we would laugh
zaśmialibyście
you all would laugh
zaśmialiby
they would laugh
Conditional perfective masculine tense
zaśmiałbym był
I would have laughed
zaśmiałbyś był
you would have laughed
zaśmiałby był
he would have laughed
zaśmialibyśmy byli
we would have laughed
zaśmialibyście byli
you all would have laughed
zaśmialiby byli
they would have laughed
Impersonal
zaśmiano by
there would be laughed
zaśmiano by
there would be laughed

Examples of zaśmiać

Example in PolishTranslation in English
Céline, musimy się zaśmiać przed północą.Céline, we have to laugh before midnight.
Gdy ktoś opowie dowcip, wypada przez grzeczność się zaśmiać.When people tell a joke, all right, it's polite to laugh.
Idę zaśmiać się śmierci w oczy.I'm off to laugh at the reaper.
Muszę się zaśmiać.I have to laugh.
Nie chciałem się zaśmiać.I don't mean to laugh.
No daj spokój Francine chociaż się sztucznie zaśmiej, to twoi przyjaciele!How about a courtesy laugh? They're your friends.
Proszę, zaśmiej się.Please laugh!
Teraz zaśmiej się.Then you laugh.
Ja się zaśmiałam, on się zaśmiał.I laughed, he laughed.
Więc się zaśmiałam.So I laughed.
Beth, zaśmiałaś się.Beth, you laughed.
Prawie się zaśmiałaś.You almost laughed.
Spytałem czy pójdziesz ze mną na kolację, a.. ty zaśmiałaś mi się w twarz.I asked you to have dinner with me, and... you laughed in my face.
Zaprosiłem cię do tańca, ty się zaśmiałaś.I asked you to dance. You laughed.
- To nie był koniec. - Koniec żartu kolego, pani się zaśmiała, Spadaj.- Joke's over, fellow, the lady laughed, move on.
/Tylko się zaśmiała# She just laughed #
A potem zaśmiała się, kiedy powiedział mi, że nigdy nie miał raz.And then she laughed when she told me that you never had once.
Bo wcześniej nazwałem ją "Kathy", a ona się tylko zaśmiała.'Cause I called her "Kathy" earlier, and she just laughed, you know?
Caleb powiedział Melanie że ją kocha i że gdyby to on był jej chłopakiem, niegdy by z nią nie zerwał a ona zaśmiała mu się w twarz.Caleb told Melanie he was in love with her, and that if he was her boyfriend, he would never break up with her... and she laughed in his face.
- Nie zaśmiałem się.- Do not laughed.
I zaśmiałem się.And then I laughed.
Któregoś dnia szukałem czegoś w telewizorze i się zaśmiałem.Then one day I was looking at something on TV. And I laughed.
Pamiętam, że głośno się zaśmiałem.In fact, I do actually remember that I laughed out loud.
Pamiętasz, kiedy oglądaliśmy relację z wycieku ropy do oceanu i robiliśmy to w trakcie reklam? Pytałaś mnie o poważny związek, a ja zaśmiałem ci się w twarz.Do you remember two years ago when we were watching coverage of the BP oil spill and doing it during the commercials and then you asked me if I wanted a serious relationship and I laughed in your face?
- Nie. - Tak, zaśmiałeś się.You did, you laughed.
A ty... ty już go kiedyś słyszałeś, ale i tak się zaśmiałeś.And you... well, you'd heard it before, but you laughed anyway.
"Gdy się zaśmiał, senatorzy płonęli ze wstydu, a gdy zapłakał, ginęły na ulicach dzieci.""When he laughed, respectable senators burst with laughter. "And when he cried, little children died in the streets."
"I mały pies zaśmiał się, widząc taką zabawę.""And the little dog laughed To see such sport"
-dopóki nie zaśmiał się głośno.- 'til he laughed out loud. - [Heavy Panting]
Carl-Adam, ten bawół zaśmiał się i powiedział,Carl-Adam, the buffalo, laughed and said,
Chciałam żebyś chociaż raz się ze mną zaśmiał tak jak śmiałeś się z Jimmym czy Frankiem.God, I wanted to drink with you. I wanted you to laugh once with me the way you laughed with Jimmy here or Frank.
Więc się zaśmialiśmy.So we both laughed... And I said:
"Obcy i ich opiekunowie zaśmiali się i powiedzieli:"The strangers and their guardians laughed and said:
A oni się tylko zaśmiali.And they just laughed.
Ok, ty jesteś szefem, bo pozostali zaczekali chwilę, zanim się zaśmiali.Right. Well, you're the boss, you know, 'cause everyone else, they waited just a millisecond before they laughed.
Kiedy będziesz chora, umierająca i będziesz błagać o moją krew, zaśmieję ci się w twarz, i zaczaruję, byś zapomniała o mnie.When you're sick and dying and you beg for my blood, I will laugh in your face and compel you to forget me.
- Bardziej prawdopodobne, że On zaśmieje się ze mnie.- More likely he will laugh at me.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'laugh':

None found.
Learning languages?