Wziąć (to take) conjugation

Polish
96 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
wezmę
I will take
weźmiesz
you will take
weźmie
he will take
weźmiemy
we will take
weźmiecie
you all will take
wezmą
they will take
Imperative
-
weź
you take!
niech weźmie
let him/her/it take
weźmy
let's take
weźcie
you all take
niech wezmą
let them take
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wzięłam
I took
wzięłaś
you took
wzięła
she took
wzięłyśmy
we took
wzięłyście
you all took
wzięły
they took
Future feminine tense
wezmę
I will take
weźmiesz
you will take
weźmie
she will take
weźmiemy
we will take
weźmiecie
you all will take
wezmą
they will take
Conditional feminine tense
wzięłabym
I would take
wzięłabyś
you would take
wzięłaby
she would take
wzięłybyśmy
we would take
wzięłybyście
you all would take
wzięłyby
they would take
Conditional perfective feminine tense
wzięłabym była
I would have taken
wzięłabyś była
you would have taken
wzięłaby była
she would have taken
wzięłybyśmy były
we would have taken
wzięłybyście były
you all would have taken
wzięłyby były
they would have taken
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wziąłem
I took
wziąłeś
you took
wziął
he took
wzięliśmy
we took
wzięliście
you all took
wzięli
they took
Future masculine tense
wezmę
I will take
weźmiesz
you will take
weźmie
he will take
weźmiemy
we will take
weźmiecie
you all will take
wezmą
they will take
Conditional masculine tense
wziąłbym
I would take
wziąłbyś
you would take
wziąłby
he would take
wzięlibyśmy
we would take
wzięlibyście
you all would take
wzięliby
they would take
Conditional perfective masculine tense
wziąłbym był
I would have taken
wziąłbyś był
you would have taken
wziąłby był
he would have taken
wzięlibyśmy byli
we would have taken
wzięlibyście byli
you all would have taken
wzięliby byli
they would have taken
Impersonal
wzięto by
there would be taken
wzięto by
there would be taken

Examples of wziąć

Example in PolishTranslation in English
" Na przykład, by wziąć odszkodowanie i zamknąć się. "" For example, to take the compensation money and shut up. "
"Ale postanowił wziąć pieniądze i zwiać".But instead he chose to take the money and run."
"Ależ jest, chcę wziąć kąpiel."She said, "Oh, yes, there is. I want to take a bath."
"Być może potrzebujemy wziąć przerwę."Maybe we need to take a break.
"Chcę go wziąć pod swoje skrzydla, żeby go wytrenować.""I wanted to take him under my wing so I can train him."
" i weź mu żonę"and take unto him a wife
"... weź jedną teraz ..." "... a za 10 godzin weź następną ..."I didn't know to take just one.
"451" to jego numer, weź więcej dla znajomych.-"451" is his number, take some more for your friends.
"Buddzym, weź albo zostaw""Buddhism, take it or leave it."
"Hej, odpuść sobie ulicę, weź trochę wolnego"."Hey, take some time off the street."
# Pójdź, dziecko, weźmy cha # jest coś w powietrzu # # jest gorąco tutaj ale jest zimno- # Come on, baby, let's take a chance # - [Yelling] - # There is something in the air# - [Screaming] - # It's hot in here but it's cold out there # - [Bell Dings]
"A kiedy umrę, weźcie go i potnijcie na małe gwiazdki.Sixty seconds. "And when I shall die, take him and cut him out in little stars.
"Festiwal Lodi jest tu, weźcie partnerów""The festival of Lodi is here, take your partners"
- A co tam, weźcie wszystko, ja idę na śniadanie.Oh, take them all. I'm going to get breakfast.
- Aliteri, Gutierrez, weźcie tego człowieka.- Aliteri, Gutierrez, take this man.
- Chodźcie albo weźcie sobie wolne.- Come or take a voluntary holiday.
"I wzięłam twą rękę."And I took your hand.
"zawsze jest czas na dziś", co wzięłam za sygnał z komsosu."it's never too late for now," a coincidence that I took as a sign from the universe.
- A ja wzięłam chorobowe. - Jestem Robert.I took a personal day.
- Ale wzięłam dziś dzień wolny.- But I took the day off.
- Byłam zestresowana i wzięłam narkotyki!- I was stressed and I took drugs!
! Wiem, że wzięłaś tę pracę tylko dlatego, że twój mąż został zwolniony.I know the only reason you only took this job was because your husband was downsized.
- A gdy wzięłaś pierwszy oddech....And as you took your first breath... She took her last.
- A ty po południu wzięłaś drzemkę.-And you took that nap in the afternoon.
- Bo ty je wzięłaś.- That's because you took it
"Miłość szkło klepsydry Czasu w świetlne dłonie wzięła swe;"Love took up the glass of Time, and turn'd it in his glowing hands;
"Pojechałem tą mniej uczęszczaną. Reszta wzięła się z tego, że to ja wybrałem."I took the road less traveled by, and it made all the difference.
"Próbując ocalić go od wiecznego potępienia, wzięła i schowała zwoje między trzema rzeczami" "... skórzaną sakiewką, porcelanową lalką i niezwykle udanym autoportretem"In trying to save him from eternal damnation, she took and rehid the scrolls along with three other items, a leather pouch, a porcelain doll, and an eerily accurate self-portrait.
"Zawsze będę nad tobą czuwać", powiedziała. I w ciemności wzięła go za rękę."I'll always watch over you," she said and in the dark, she took his hand.
"ponieważ zrobiona jest z ołowiu" Para kaloszy weszła i wzięła Holenderskiego chłopca za ręceA pair or rubbers entered and took the Dutch boy's arm.
- więc wzięłyśmy lekcje migania.- so we took a class. - Lucille:
Ale jeśli powiesz jej, że wzięłyśmy jej telefon, zwali winę na nas i wydalą mnie z uczelni.But if you tell her that we took her phone, she is gonna blame us, and I could get expelled.
Kiedy ostatnio wzięłyśmy wolne i zabawiłyśmy się?When's the last time we took a day and just had fun?
Którą oczywiście wzięłyśmy.Which we took, of course.
Musimy wrócić do domu, zanim mama zobaczy, że wzięłyśmy...We need to get home before Mama wakes up and finds out we took--
Nie wzięłyście statywu i obraz będzie rozmazany.And you never took a tripod or anything, so it'll just be a blur.
Wzięłyście samochód, wzięłyście psa.You took the car, you took the dog.
"Interesy Morgana wzięły górę.. By przyspieszyć panikę (z 1907) sprytnie ją wzmagał, gdy postępowała.""The Morgan interests took advantage to precipitate the panic of 1907 guiding it shrewdly as it progressed."
- One wzięły najdroższe eksponaty.- They took most valuable exhibits.
Gdybym chciała się czuć martwa, wzięłabym moje leki.If I wanted to feel dead, I would take my meds.
Ale wiem, że gdyby Heather mogła, wzięłaby na swoje barki cały ten ból, który wam spowodowała.I... I just know that if Heather could, she would take away all the hurt that she has caused you and Betsey,
Na przykład jednostka przejmująca wzięłaby pod uwagę założenia, które uczestnicy rynku przyjęliby, ustalając cenę składnika wartości niematerialnych, takie jak oczekiwania dotyczące wznowienia kontraktów w przyszłości, przy wycenie w wartości godziwej.For example, the acquirer would take into account the assumptions that market participants would use when pricing the intangible asset, such as expectations of future contract renewals, in measuring fair value.
"... własnie wziąłem dwie tabletki ..."I just took two hits." "l'm over here, man." "Yes."
"... własnie wziąłem obie pigułki ..."I just took both of those."
"Dzisiaj wziąłem prysznic"..."I took a shower today,
"Żeby Dalva uniknęła kłopotów," "wziąłem winę na siebie."To keep Dalva out of trouble, I took the blame for the fire.
# Poszedłem do pracy, wziąłem sobie krótki urlop ## Went to work, took an average vacation #
"Jednakże, z rozkoszą ci się oddałam, _BAR_gdy przyszedłeś i wziąłeś mnie " "w paprociach, podczas gdy _BAR_wkoło szalała burza."However, I was proud of giving myself to you when you came and took me... in the bracken while the storm raged about us.
- A ja, że wziąłeś jej stronę. - Nie wziąłem jej strony.- I can't believe you took her side.
- A ty ją wziąłeś?And you took it?
- Bo wziąłeś nasze pieniądze.You took our money.
- Bo wziąłeś ostatnie.Because you took the last one.
! - Był, wziął okulary i wyszedł.-He took his glasses and left.
" Nim Justine mogła uwolnić się z jego uścisku "ten najbardziej bezbożny człowiek wziął komunię,"this most ungodly man took a communion wafer,
"..jakby ktoś wziął ciężarówkę złomu, wykopał 3 metrowy dół i wrzucił ten złom do niego.""It looked like someone took a scrap truck, dug a 10-foot ditch and dumped trash into it."
"Bruno wielki, zły żółw, wziął Harviego nad klif i rzucił nim wołając:" ""Then bruno, the big, bad turtle, "took harvey up on the cliff and threw him over, "and he proclaimed,
"Jak byś się poczuł gdybym wziął spray i zamalował twoje graffiti?""How would you feel if l took a can and wrote on your graffiti?"
"wzięliśmy tylko niezbędne żeczy", "ale" "nawet to dało 104kg dla każdego", waga sporego mężczyzny."We only took the essentials", "but" "even that added up to 209lbs each", {y: I}the weight of a 15 stone man.
(Chichocze) OmójBoże,Mags, pamiętasz tę podróż wzięliśmy z Kim?Oh my gosh, Mags, do you remember that trip we took with Kim?
- Czyżby? Przecież to my wzięliśmy pieniądze.Coz we are the ones who took the money you know, we decided to keep it.
- Nigdy nie wzięliśmy ani grosza.Get your hands behind your back! We never took a dime.
- Dla nowych rekrutów, być może wzięliście tę pracę tylko aby zobaczyć czym jest przemoc, być może myśleliście, że praca w Czarny Piątek nie jest taką wielką sprawą.- For you new recruits, perhaps you took this job to see just what the violence was like, or perhaps you thought working Black Friday wouldn't be a big deal.
- Dopiero co wzięliście porcję!- You just took a plateful!
- Jakie łapówki wzięliście?Tell me how much you took in bribes.
- Wczoraj wzięliście tyle, że moglibyście uzupełnić bank krwi.But you guys took enough yesterday's stock of blood bank.
"A... wtedy... wzięli... wyważ...""And then they took the me-a-su-ra...."
"Nie mieli właściwej edukacji, a podczas zamieszek w Soweto w 1976... wzięli na siebie wielką odpowiedzialność polityczną."They've had an inadequate education, yet, in '76, the year of the Soweto riots, they took on great political responsibility. Just makes you wonder at their maturity."
(Braunsberg) Dziecko Rosemary był takim wielkim filmem i tak dobrze został zrobiony że ludzie wzięli to dla autentyku.(Braunsberg) Rosemary's Baby was such a great movie and was so well made that people took it for the real thing.
- "Rolling Stones" wzięli nazwę...The Rolling Stones took their name from what...?
- Albo Baker. - Ajatollaha Chomeiniego, przypuścili szturm na ambasadę, walczyli z Marines przez trzy godziny, obezwładnili ich i wzięli tuziny amerykańskich zakładników.-by the Ayatollah Khomeini, they stormed the embassy, fought the Marine guard for three hours, overpowered them, and took dozens of American hostages.
"'Ja to wezmę', mówi Soń."'I will take this,' said Biard.
"Co kiedyś było uprzejmością Na zawsze wezmę jako rewanż. ""What I took before in kindness I will take forever in revenge. "
"Ukochany weźmie swoją pannę młodą".The lover will take his bride away.
"Z Panem Charlesem martwy i miniony, niezdolny do cienkiego numeru upiorów to poślizgnięcie się przez nasze bramy, kto wie jak długo to weźmie przed oni łapią się pazurami na dół nasze przednie drzwi?""With Mr. Charles dead and gone, unable to thin the number of ghouls that slip through our gates, who knows how long it will take before they're clawing down our front door?" Woman:
- Bo mężczyzna weźmie miłość za pewnik i nie będzie się starł.- Because men will take love for granted and then not prize it.
"ale teraz, jeśli wszystko się uda, on mnie opuści, ponieważ wezmą mi go na zawsze, będę wolna i cała twoja, mój ukochany.""But now, if this succeeds, he will be leaving me because they will take him away forever and I shall be free and yours, my beloved."
# And all the girlies I would take for a float # (I wszystkie dziewczęta wziąłbym na przejażdżkę)# And all the girlies I would take for a float
- Gdybym był panem, wziąłbym je.- If I were you, I would take those.
- Ponieważ gdybym miał czas to wziąłbym ten jego różaniec i wsadziłbym mu go do nosa.I would take those rosary beads and stuff'em up your nose.
Ale jeśli by tego nie zrobiła i chciałaby być ze mną, wziąłbym ją w ramiona i......butif shewantedtobe withme, I would take her in my arms and... .
- Ale wziąłbyś pieniądze od Rzymu?But you would take coin from Rome?
I doceniłbym jeżeli wziąłbyś jednego z nich.And I would appreciate it if you would take one of those.
Ale który z was wziąłby sześciomiesięczną pensję i szukał pracy zaraz następnego dnia?But come on, who among you would take six-months salary and look for work the next day?
Bo cóż za mężczyzna wziąłby żonę i miał dzieci, których nie może nakarmić?For what kind of man would take a wife and have children he cannot feed?
Co by nie mówić o Ray'u, każdy jego partner wziąłby za niego kulkę.Whatever you say about Ray, every partner he ever had would take a bullet for him.
Dobry syn wziąłby pod uwagę, że jego matka weszła w okres menopauzy!A good son would take into account that his mother has come into menopause!
Facet, do którego strzeliłam, - wziąłby te trzy palce... - Nie musisz mi tego mówić...The guy I shot tonight, he would take these three fingers...
Gdyby chciał pan przyznać się... wzięlibyśmy to pod uwagę.If you were to make a full confession, we would take that into full consideration.
"Dla obiadu, oni wzięliby łódź wyspie."For dinner, they would take a boat to an island
Byłabym wdzięczna jeœli wzięlibyœcie jedno.I'd appreciate it if you would take one.
Może gdybyś mnie zabrał na mecz tak jak mówiłeś, to ludzie nie wzięliby mnie za Rosie O'Donnel. Daj spokój.Maybe if you would take me to Pilates like you said people wouldn't think I was Rosie O'Donnell!
Nawet jeśli bym to zrobiła to wzięliby kogoś innego.Even if I did they would take somebody else.
- Co wzięło ci tak długo?- What took you so long?
- Coś w centrum, wzięło ciebie, twoje ciało, ale wyczułam że bardziej interesuje się twoją duszą- The thing in the center, it took you, your body. But I felt it was more interested in your soul.
- Diabelnie, Conway, co wzięło tobie tak długo ?- Damn, Conway, what took you so long ?
- Mnie też to wzięło... skromnie mówiąc.I partook, you know, to say the least.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'take':

None found.
Learning languages?