Wysłuchać (to hear) conjugation

Polish
64 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
wysłucham
I will hear
wysłuchasz
you will hear
wysłucha
he will hear
wysłuchamy
we will hear
wysłuchacie
you all will hear
wysłuchają
they will hear
Imperative
-
wysłuchaj
you hear!
niech wysłucha
let him/her/it hear
wysłuchajmy
let's hear
wysłuchajcie
you all hear
niech wysłuchają
let them hear
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wysłuchałam
I heard
wysłuchałaś
you heard
wysłuchała
she heard
wysłuchałyśmy
we heard
wysłuchałyście
you all heard
wysłuchały
they heard
Future feminine tense
wysłucham
I will hear
wysłuchasz
you will hear
wysłucha
she will hear
wysłuchamy
we will hear
wysłuchacie
you all will hear
wysłuchają
they will hear
Conditional feminine tense
wysłuchałabym
I would hear
wysłuchałabyś
you would hear
wysłuchałaby
she would hear
wysłuchałybyśmy
we would hear
wysłuchałybyście
you all would hear
wysłuchałyby
they would hear
Conditional perfective feminine tense
wysłuchałabym była
I would have heard
wysłuchałabyś była
you would have heard
wysłuchałaby była
she would have heard
wysłuchałybyśmy były
we would have heard
wysłuchałybyście były
you all would have heard
wysłuchałyby były
they would have heard
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wysłuchałem
I heard
wysłuchałeś
you heard
wysłuchał
he heard
wysłuchaliśmy
we heard
wysłuchaliście
you all heard
wysłuchali
they heard
Future masculine tense
wysłucham
I will hear
wysłuchasz
you will hear
wysłucha
he will hear
wysłuchamy
we will hear
wysłuchacie
you all will hear
wysłuchają
they will hear
Conditional masculine tense
wysłuchałbym
I would hear
wysłuchałbyś
you would hear
wysłuchałby
he would hear
wysłuchalibyśmy
we would hear
wysłuchalibyście
you all would hear
wysłuchaliby
they would hear
Conditional perfective masculine tense
wysłuchałbym był
I would have heard
wysłuchałbyś był
you would have heard
wysłuchałby był
he would have heard
wysłuchalibyśmy byli
we would have heard
wysłuchalibyście byli
you all would have heard
wysłuchaliby byli
they would have heard
Impersonal
wysłuchano by
there would be heard
wysłuchano by
there would be heard

Examples of wysłuchać

Example in PolishTranslation in English
! 5000 ludzi przybyło na odległe zbocze, tylko żeby go wysłuchać... To był on, nie my.5,000 people on a remote hillside just to hear him preach ... that was him, not us.
"Tam, gdzie ludzie są zbyt głupi i ograniczeni, żeby was wysłuchać, nie przystawajcie, lecz idźcie dalej.""There... where people are too stupid and bigoted to hear you, do not remain but move on."
- Andrew, tak bardzo chcę cię wysłuchać,I tell you, Andrew, I was so eager to hear your ideas,
- Chce pan wysłuchać mojej teorii?Do you want to hear my theory?
- Chcemy wysłuchać twoich pomysłów.- We can't wait to hear your ideas. - Oh, great.
- Ale wysłuchaj mnie.- But hear me out.
- Bailey, wysłuchaj nas.Bailey, just hear us out.
- Boże wysłuchaj nas.- Christ, have mercy. - Christ, hear us.
- Boże, wysłuchaj moich modlitw.Oh, God, please hear my prayers.
- Bridget, wysłuchaj mnie, proszę.Bridget, please, just hear me out.
- Beckett, wysłuchajmy go.Beckett, let's hear him out.
- Cheryl, wysłuchajmy go do końca.- Cheryl, let's hear Caleb out.
- Więc ich wysłuchajmy.Then let's hear them.
... ale najważniejsze, wysłuchajmy jaką pracę otrzyma zwycięzca.But more importantly, let's hear about our winner's new job.
/A teraz wysłuchajmy wielkiego Amerykanina! /Byłego prezydenta Geralda Forda!Now let's hear it for a great American- former President Gerald Ford.
- Chce odejść kiedy... - ... po prostu mnie wysłuchajcie.- He wants to quit right when we - ...just hear me out.
- Dwight... Nie, nie, wysłuchajcie mnie.No, hear me out.
/Panowie, /wysłuchajcie mnie.Guys, hear me out.
A gdy już sądziliście, że wiecie, jaki był podły i nikczemny, wysłuchajcie planów, w które niemal nie można uwierzyć.And lest you thought you knew just how evil and devious he was, you will hear of schemes almost impossible to believe.
Ach wysłuchajcie mnie♪ Here to hear my tune ♪
- Nie, sądzę, że wysłuchałam już dość.- No, I think I've heard enough.
/Zapewniam cię, że ich wysłuchałam.I assure you I heard them out.
Dobra, wysłuchałam waszych zażaleń i załatwiłam, że dostaniecie wypłatę w pieniądzach.All right, ladies, I've heard your complaints, and I have made arrangements for everybody to get paid, cash money.
Josh przyszedł i wysłuchałam jego historię.Josh came here, and I heard his story.
Ostatnim razem, kiedy cię wysłuchałam, skończyłam w Tijuanie, w pokoju hotelowym, w sukni ślubnej, w czasie, kiedy ty uciekłeś przez okno od łazienkiThe last time I heard you out, I ended up in Tijuana in a hotel room, in a wedding dress, while you escaped out the bathroom window
/Kiedy wysłuchałaś nagrania, /jak zareagowałaś?After you heard that, what did you, like... How did you react?
Powiem to jeszcze raz bo najwyraźniej poprzednio mnie nie wysłuchałaś.I'm going to say this again because I don't think you heard me last time.
W końcu wysłuchałaś plotek, zgadza się?You've finally heard the gossip, have you?
Atena wysłuchała mych modłów i przysłała Cię.Athena heard my prayers and sent you.
Bogini Matka wysłuchała moich modlitw.The Goddess Mother heard my prayers.
Byś najpierw wysłuchała, co mamy do powiedzenia.To prevent you from acting against them till you've heard what we have to say.
Niebiosa wysłuchały naszej prośby i zesłały nam dwóch mężczyzn!Heaven be praised. The gods have heard our prayers and sent us two men.
- Tak, wysłuchałem Paige.- Yeah, I heard Paige out.
A potem... wysłuchałem kazania księdza przez Internet.And then I heard your sermons again, Father, on the Internet.
Bo, jak dobrze wiecie, rozmawiałem z wami i wysłuchałem was.Because as you know, I've been talking to you and I've heard you.
Cóż, wysłuchałem jej opowieści, a ona moich, typowy kryzys po 7 latach małżeństwa.Oh, well, she heard all my stories and I heard all hers, basic seven-year itch type thing.
Muszę przyznać, że to najdziwniejsza spowiedź, jakiej kiedykolwiek wysłuchałem.I must say, this is the most unusual confession I've ever heard.
- Opiekunie... wysłuchałeś naszych modlitw..Keeper... you've heard our prayers.
- I gdy już wysłuchał pan to wszystko, i na pewno rozpoznaje nieroztropność uczynienia sobie wroga z człowieka, który może szczerze zeznać, że na pięć minut przed swoim ślubem usłyszał, że jego córka życzy jej przyszłemu mężowi śmierci,- Having heard all that, and knowing, as you must, the injudiciousness of making an enemy of a man who could testify truthfully that five minutes before her marriage, he heard his daughter wish her prospective husband dead,
-Mam nadzieję, że ktoś wysłuchał jego spowiedzi.–I hope somebody's heard his confession.
/której nawet nie /wysłuchał.That he never even heard.
A więc sokół wysłuchał sokolnika, co?So the falcon's heard the falconer, huh?
/Myślę, że wysłuchaliśmy lwiej części dowodów. - Skoro nie ma więcej wniosków...And with that, I think we have heard the lion's share of the evidence, so unless there are any more motions...
A dowody, których wysłuchaliśmy, przedstawiają się całkiem wyraźnie, panowie.And the evidence we have heard speaks plainly enough, gentlemen.
Głos który wysłuchaliśmy wcześniej należał do Archanioła, Gabriela.The presence we heard earlier belonged to the Arc, Gabriel.
Kiedy spotkaliśmy się jako sędziowie w Permanent People's Tribunal, kilka dni po śmierci Raúla Álvareza, wysłuchaliśmy zeznania o innych masowych zabójstwach 73 imigrantów zabitych i pogrzebanych na pustymi w północnym Meksyku i o odkryciu 193 ciał w 47 grobach niecały roku później.As we met as judges in the Permanent People's Tribunal, just days after Raúl Álvarez died, we heard testimony about yet other mass killings—of 73 migrants killed and buried in the desert in northern Mexico, and the discovery of 193 more in 47 graves less than a year later.
Nie wysłuchaliśmy nawet jego oferty.We haven't even heard his offer.
Jestem Huey Lewis, i właśnie wysłuchaliście wiadomości.I'm Huey Lewis, and you just heard the news.
Nawet nie wysłuchaliście mojej oferty.You haven't heard my offer.
Panie i panowie, wysłuchaliście wszystkich zeznań, poznaliście fakty.Ladies and gentlemen, you've heard all the evidence.
Panowie, wysłuchaliście postanowień.Now, men, you've heard the agreement.
Potem wysłuchaliście zeznań pani Janet McKenzie, czcigodnej i oddanej gosposi, która doznała podwójnej straty.And then you have heard the evidence of Janet McKenzie, a worthy and devoted housekeeper who has suffered two most grievous losses.
- Bogowie wysłuchali moich modlitw.The gods have heard my prayers.
Bogowie chyba wysłuchali moją prośbę.The gods seem to have heard me.
Bogowie cię wysłuchali.The gods have heard you.
Bogowie mnie wysłuchali.The gods have heard my prayers.
Drodzy słuchacze, właśnie wysłuchali państwo...Dear listeners, you've just heard...
"Jeśli upokorzy się mój lud, nad którym zostało wezwane moje Imię, i będą błagać Ja z nieba wysłucham i przebaczę im grzechy, a kraj ich ocalę.""which are called by my name, "shall humble themselves "and pray, then I will hear them from Heaven, and will forgive their sins and will heal their lands."
Będziecie Mnie wzywać, zanosząc do Mnie swe modlitwy, a Ja was wysłucham"."Then you will call upon me," "and... and come and pray to me," "and I will hear you."
"Wysłuchaj nas biednych...a Bóg wysłucha twoich modlitw""Listen to us poor... and God will hear your prayers"
Cóż, wysłuchacie Jose Pitino, który powie, że czekał ją kolejny dzień, a potem kolejny i jeszcze kolejny.Well, you will hear from José Pitino. And what you will hear is that she had a day... and another day coming after that... and another one after that.
Król Orestes oraz królowa Niobe wysłuchają wszystkich skarg i próśb.King Orestes and Queen Niobe will hear your complaints and pleas!
Chętnie wysłuchałbym prawdziwszej opowieści o ludzkim obliczu Spartakusa.I would hear air filled with truer tale, of Spartacus the man.
Jeśli byś mi powiedział, wysłuchałbym jej... a wtedy odpowiedź byłaby wewnątrz mnie.If you told me, I would hear it, and then the answer would be inside me!

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'hear':

None found.
Learning languages?