Wstrzymać (to stop) conjugation

Polish
41 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
wstrzymam
I will stop
wstrzymasz
you will stop
wstrzyma
he will stop
wstrzymamy
we will stop
wstrzymacie
you all will stop
wstrzymają
they will stop
Imperative
-
wstrzymaj
you stop!
niech wstrzyma
let him/her/it stop
wstrzymajmy
let's stop
wstrzymajcie
you all stop
niech wstrzymają
let them stop
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wstrzymałam
I stopped
wstrzymałaś
you stopped
wstrzymała
she stopped
wstrzymałyśmy
we stopped
wstrzymałyście
you all stopped
wstrzymały
they stopped
Future feminine tense
wstrzymam
I will stop
wstrzymasz
you will stop
wstrzyma
she will stop
wstrzymamy
we will stop
wstrzymacie
you all will stop
wstrzymają
they will stop
Conditional feminine tense
wstrzymałabym
I would stop
wstrzymałabyś
you would stop
wstrzymałaby
she would stop
wstrzymałybyśmy
we would stop
wstrzymałybyście
you all would stop
wstrzymałyby
they would stop
Conditional perfective feminine tense
wstrzymałabym była
I would have stopped
wstrzymałabyś była
you would have stopped
wstrzymałaby była
she would have stopped
wstrzymałybyśmy były
we would have stopped
wstrzymałybyście były
you all would have stopped
wstrzymałyby były
they would have stopped
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wstrzymałem
I stopped
wstrzymałeś
you stopped
wstrzymał
he stopped
wstrzymaliśmy
we stopped
wstrzymaliście
you all stopped
wstrzymali
they stopped
Future masculine tense
wstrzymam
I will stop
wstrzymasz
you will stop
wstrzyma
he will stop
wstrzymamy
we will stop
wstrzymacie
you all will stop
wstrzymają
they will stop
Conditional masculine tense
wstrzymałbym
I would stop
wstrzymałbyś
you would stop
wstrzymałby
he would stop
wstrzymalibyśmy
we would stop
wstrzymalibyście
you all would stop
wstrzymaliby
they would stop
Conditional perfective masculine tense
wstrzymałbym był
I would have stopped
wstrzymałbyś był
you would have stopped
wstrzymałby był
he would have stopped
wstrzymalibyśmy byli
we would have stopped
wstrzymalibyście byli
you all would have stopped
wstrzymaliby byli
they would have stopped
Impersonal
wstrzymano by
there would be stopped
wstrzymano by
there would be stopped

Examples of wstrzymać

Example in PolishTranslation in English
- Chce pan wstrzymać cykl?You want her to stop having a menstrual cycle?
- Kazała mu pani wstrzymać testy na Elen?- Did you tell him to stop Ellen's test?
/Olive wstrzymała oddech.Olive stopped breathing.
/Zapewne wstrzymała też budowę katedry.It has stopped cathedral work too, I imagine.
Co więcej, w 2006 r. grupa wstrzymała produkcję wolnostojących kuchenek mikrofalowych w fabryce w Aizenay.In 2006 it stopped production of freestanding microwave ovens at its Aizenay plant.
Giełda wstrzymała handel.The stock has stopped trading.
Komisja stwierdza, że zachowanie władz greckich nie było porównywalne z zachowaniem sumiennego wierzyciela prywatnego, ponieważ restrukturyzacja z 2009 r. odbyła się pomimo niepowodzenia wcześniejszych umów w sprawie restrukturyzacji, a spółka miała już poważne trudności finansowe i wstrzymała przeważającą część produkcji, a zatem spłata należności wydawała się mało prawdopodobna.For the above-stated reasons, the Commission considers that the behaviour of the Greek authorities could not be compared to that of a diligent private creditor, since the rescheduling of 2009 was applied in spite of previous failed rescheduling agreements and the company was already in serious financial difficulties and had stopped most of its production, thus the perspective of obtaining a repayment of the debt appeared unlikely.
Dlaczego USA nie wstrzymały budowy gazociągu?Why hasn't the U.S. stopped the Ugi Gas pipeline?
Maski wstrzymały infekcję.The masks stopped the onset.
W związku z sankcjami nałożonymi przez Amerykanów na Kreml za ich działania na Ukrainie, MasterCard i Visa wstrzymały w Rosji dokonywanie pewnych transakcji.In connection with American sanctions against the Kremlin for its actions in Ukraine, MasterCard and Visa have stopped processing certain transactions in Russia.
Wydaje się, że powyższe potwierdzają zmiany zachodzące w okresie objętym dochodzeniem i po jego zakończeniu, mianowicie niektóre przedsiębiorstwa ogłosiły niewypłacalność lub tymczasowo czy na stałe wstrzymały produkcję.This seems to be confirmed by the developments during and after the IP, i.e. some companies has declared insolvency and/or stopped temporarily or permanently production.
Wydaje się, że powyższe stwierdzenie potwierdzają zmiany zachodzące w okresie objętym dochodzeniem i po jego zakończeniu, mianowicie niektóre przedsiębiorstwa ogłosiły niewypłacalność lub tymczasowo czy na stałe wstrzymały produkcję.This seems to be confirmed by the developments during and after the IP, i.e. some companies has declared insolvency and/or stopped temporarily or permanently production.
Ale potem wstrzymałem i powiedziałem ci o wszystkim.And then I stopped it. And then I told you about it.
Byłem gotowy to zrobić, Ale się wstrzymałem.I was ready to do it, but I was stopped.
Gdy ją ujrzałem po raz pierwszy... wstrzymałem oddech.The first time I saw her... I stopped breathing.
Zmieniłem pocztę głosową, żeby inni wiedzieli, że nie ma nas w mieście, przygotowałem zestaw pierwszej pomocy i wyłączyłem termostat w lodówce, bo nie musi być tak zimna, wstrzymałem prenumeratę gazety, i wymazałem odpowiedzi w Mad Libs, żebyśmy mieli zajęcie w samochodzie.I changed the phone message to tell people we'd be out of town, I put together a first aid kit I turned the fridge thermostat down, because it doesn't have to be cold I called the paper and stopped delivery and I erased an old Mad Libs book so we'd have something to entertain us in the car.
I wstrzymałeś mój powrót.You may have stopped me getting back.
Nikt się nie dowie, że to ty wstrzymałeś śledztwo.Nobody has to know that it was you who stopped the investigation.
Wyjaśnisz mi dlaczego wstrzymałeś operację?You wanna explain to me why you stopped the surgery?
A potem ostatecznie wstrzymał kontakty ze swoim ojcem.That he took his name And then eventually stopped seeing his dad altogether
Ale wiemy, że Aron wstrzymał sprzedaż.But we know that brother Aron stopped the sale.
Bank wstrzymał wypłaty.The bank has stopped the cash flow.
Kiedy powiedział, że chce z tobą porozmawiać, wstrzymaliśmy przesłuchanie.The second he said he wanted to talk to you, we stopped questioning.
Po raz pierwszy wstrzymaliśmy wywózki.For the first time, we have stopped the deportations.
Słuchajcie, wstrzymaliśmy pocztę. Odwołaliśmy gazetę. Włożyliśmy wszystkie roślinki do wanny.Look, we stopped the mail, canceled the newspaper, put all the plants in the bathtub.
Myślałem, że wstrzymaliście przesłuchanie, kiedy zażądał adwokata.I thought you stopped questioning when he invoked his right to counsel.
- Ale oni wstrzymali sztukę.- But they stopped the play.
- Niczego jeszcze nie wstrzymali.- They haven't stopped anything yet.
- Nie, wstrzymali wozy z dostawą odkąd...- No. They stopped the supply wagons now that...
Czemu wstrzymali ostrzał?Why have they stopped shelling?
Mieliśmy jeden z tych zasiłków, a teraz nam go wstrzymali.One of the few benefits of having 'em, and now they've stopped it.
Cieszę się, że nadal wzbudzam w tobie zazdrość, ale powiedz słowo, a wstrzymam świat i złączę się z tobą.Well, I'm happy to see that I can still get a jealous rise out of you. But you just say the word, and I will stop the world and melt with you.
Jeśli nie wyniesie się w ciągu tygodnia wstrzymam budowę.If she is not gone within a week, construction will stop.
Jeśli zobaczę coś zabronionego wstrzymam walkęIf I see anything get out of hand, I will stop it.
Nic Klucznika nie wstrzyma.Nothing will stop him.
Dziewczyny wstrzymają ceremonię, aby uratować życie niewinnych.The girls will stop the ceremony to save innocent lives.
I to wstrzymało wojnę.And that stopped war.
Jeżeli chodzi o wstrzymanie produkcji przedsiębiorstwa w październiku 2008 r., władze węgierskie stwierdziły, że było ono wynikiem decyzji strategicznej warunkowanej sezonem oraz że jesienią 2008 r. działalność produkcyjną wstrzymało kilku innych uczestników rynku.As regards the stoppage of the company’s production in October 2008, the Hungarian authorities claimed that this was a strategic and seasonal decision and that several other market players stopped production in autumn 2008.
Moje życie wstrzymało bieg.My life stopped there.
W dniu 18 października 2008 r. przedsiębiorstwo Nitrogénművek wstrzymało działalność produkcyjną.On 18 October 2008, Nitrogénművek stopped its production activity.
W dniu 18 października 2008 r. przedsiębiorstwo wstrzymało produkcję z powodów finansowo-gospodarczych.On 18 October 2008 the company stopped production for financial and economic reasons. In order to relaunch production, the owner of the company initiated talks with the Government.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'stop':

None found.
Learning languages?