Uniknąć (to avoid) conjugation

Polish
38 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
uniknę
I will avoid
unikniesz
you will avoid
uniknie
he will avoid
unikniemy
we will avoid
unikniecie
you all will avoid
unikną
they will avoid
Imperative
-
uniknij
you avoid!
niech uniknie
let him/her/it avoid
uniknijmy
let's avoid
uniknijcie
you all avoid
niech unikną
let them avoid
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
uniknęłam
I avoided
uniknęłaś
you avoided
uniknęła
she avoided
uniknęłyśmy
we avoided
uniknęłyście
you all avoided
uniknęły
they avoided
Future feminine tense
uniknę
I will avoid
unikniesz
you will avoid
uniknie
she will avoid
unikniemy
we will avoid
unikniecie
you all will avoid
unikną
they will avoid
Conditional feminine tense
uniknęłabym
I would avoid
uniknęłabyś
you would avoid
uniknęłaby
she would avoid
uniknęłybyśmy
we would avoid
uniknęłybyście
you all would avoid
uniknęłyby
they would avoid
Conditional perfective feminine tense
uniknęłabym była
I would have avoided
uniknęłabyś była
you would have avoided
uniknęłaby była
she would have avoided
uniknęłybyśmy były
we would have avoided
uniknęłybyście były
you all would have avoided
uniknęłyby były
they would have avoided
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
uniknąłem
I avoided
uniknąłeś
you avoided
uniknął
he avoided
uniknęliśmy
we avoided
uniknęliście
you all avoided
uniknęli
they avoided
Future masculine tense
uniknę
I will avoid
unikniesz
you will avoid
uniknie
he will avoid
unikniemy
we will avoid
unikniecie
you all will avoid
unikną
they will avoid
Conditional masculine tense
uniknąłbym
I would avoid
uniknąłbyś
you would avoid
uniknąłby
he would avoid
uniknęlibyśmy
we would avoid
uniknęlibyście
you all would avoid
uniknęliby
they would avoid
Conditional perfective masculine tense
uniknąłbym był
I would have avoided
uniknąłbyś był
you would have avoided
uniknąłby był
he would have avoided
uniknęlibyśmy byli
we would have avoided
uniknęlibyście byli
you all would have avoided
uniknęliby byli
they would have avoided
Impersonal
uniknięto by
there would be avoided
uniknięto by
there would be avoided

Examples of uniknąć

Example in PolishTranslation in English
! By uniknąć pewnych prawnych komplikacji, ciężarówki nieustannie krążą.In order to avoid certain legal complications, the trucks are always rolling.
"Affruntata" jest posągiem Dziewicy próbującej uniknąć zwolenników żądających aby zdjęła swą czarną suknię ponieważ jej syn zmartwychwstał.The "Affruntata" is the statue of the Virgin trying to avoid the believers who demand that she removes her black dress because her son has risen again.
"Jak uniknąć mokrych pach?".How to avoid stains armpits? What?
"Moim rozwiązaniem jest, że usiądę z tyłu," "żeby uniknąć konfliktów" "chyba, że pan przyjdzie ich szukać."l shall sit at the back to avoid any other conflicts unless you come looking for them.
"Robić jedno, by uniknąć drugiego"."We'll do this to avoid that."
Ale uniknij relokalizacji.But avoid relocation.
Dobrze dla jednej rzeczy uniknij wygodnego pomysłu że zwykła forma rząd może się ochroń naród przeciw despotyzmowi.Well for one thing avoid the comfortable idea that the mere form of government can of itself safeguard a nation against despotism.
I uniknijcie niepotrzebnych ofiar, jeśli się da.And avoid collateral, if you can.
Mogę zapytać jak uniknęłaś złapania?May I inquire as to how you've avoided detection?
I na pewno wasi akcjonariusze odetchną z ulgą, kiedy wróci pani na spotkanie i powie, że właśnie uniknęła pani sprawy sądowej.And I'm sure your stockholders will be relieved when you go back to your meeting and tell them you avoided a federal subpoena.
Uciekła i uniknęła więzienia, zmarła 14 kwietnia 1997.GERDA CHRISTIAN was able to escape and avoided imprisonment. She died in Düsseldorf on April 14, 1997.
-Właśnie z trudem uniknąłem gwałtu i przyszedłem tu z gorącymi życzeniami tego samego dla ciebie.I have just narrowly avoided having a buggering. I've come in here with the express intention of wishing one on you.
Nieważne, ale uniknąłem życiowego błęduOh, my God, what happened? It doesn't matter. What's important is I just avoided making a huge mistake.
Tak jak na lotnisku, kiedy cię uniknąłem.You know, at the airport, when I avoided you.
Cudem uniknąłeś wtedy kary.Hey,you magically avoided a pinch the other night.
- Pokonał każdy mój szyfr, uniknął wszystkich pułapek z malware.- He defeated every encryption I set up, avoided every malware trap.
- Ross jest tam już przez rok i on... on uniknął całej tej przemocy, mimo iż to wszystko działo się wokół niego.- Ross has been in there a year and he's... he's avoided all violence, even though it's been around him.
Aby zrozumieć w jaki sposób .... Rockefeller uniknął kary za zdradę.... powróćmy do I-szej wojny światowej.... kiedy to Niemcy.... wygrywali wojnę - bez jednego strzału... na niemieckiej ziemi.To understand how Rockefeller avoided being punished for treason, we need to go back to WW1 when Germany was winning the war without a single shot being fired on German soil.
Cudem uniknął tej kuli, tak jak cudem z tuzin innych razy wywinął się śmierci podczas swojej błyskotliwej, acz ryzykanckiej kariery.Now he miraculously avoided that bullet like he has miraculously avoided about a dozen other close calls in his brilliant, yet death defying career.
Darius uniknął pierdla jako ranny z Iraku.Darius avoided jail by signing up to be shot at in Iraq.
/Jeśli cofasz się w myślach wstecz kiedy.../ /...dzieliliśmy ze sobą nawzajem od kiedy byliśmy małymi dziećmi,.../ /...to prawie wydaje się zabawne, że uniknęliśmy.../If you think back on how much we've shared together since we were little kids, it almost seems funny that we've avoided the inevitable up until now."
Dzięki twojej odwadze i doświadczeniu wielu ludzi uszło śmierci i uniknęliśmy międzynarodowego incydentu.Because of your bravery and experience, a lot of lives were saved... and we avoided an international incident.
Ledwo uniknęliśmy dostania się tego programu w ręce piratów.You know, actually, we narrowly avoided having that program pirated.
Morderca aresztowany, uniknęliśmy międzynasrodowego incydentu przywódca terrorystów w celi.Murderer apprehended, international incident avoided and terrorist leader in the cells.
Pojawił się problem, uniknęliśmy go i problemu już nie ma.Problem showed up. We avoided it. It went away.
Grupa obcych rebeliantów, którzy uniknęli zarażenia wirusem przez swoje okaleczenie.A group of renegade aliens who had avoided infection through self-disfigurement.
Od kiedy poznali nawzajem swoją siłę, uniknęli niepotrzebnych konfliktów między sobą.They knew of each other's strengths, so in this way, they avoided clashing unnecessarily.
On zostaje przy życiu, a los, którego pierwotnie uniknęli, wraca po spłatę długu do nich.Yeah, keep himself alive from the fate they originally avoided... comes back to claim them.
Tak przez pozwalanie, żeby ich ciała ochłodziły się oni uniknęli ciężkich czasów.So by allowing their bodies to cool they have avoided the hard times.
Tak, normalnie przeszłyby przez skanowanie, ale uniknęli tego wprowadzające je do obiegu wykorzystując Emersona.He's right-- normally they would go through the screening process, but they avoided that by inserting them upstream using Emerson.
Lecz jestem pewny, że uniknę błędów, które obaj popełniliście.But I am certain I will avoid the mistake you both made.
Jeśli będziecie pracować razem, na pewno unikniecie zatrudnienia terrorystki z Al-Kaidy.What are you talking about? That could happen! Guys, guys, if you two work together, you will avoid hiring any Al-Qaeda terrorists, for sure.
Wynosicie się z mojego jachtu teraz, a unikniecie straszliwego bólu.You boys get off my yacht now, and y'all will avoid excruciating pain.
Jeśli będą żywi, te kobiety unikną stryczka.If those men are alive, those women will avoid the hangman.
Urzędnicy stosujący się do postanowień Kodeksu mogą mieć pewność, że unikną przypadków niewłaściwego administrowania.Officials who follow the Code can be sure that they will avoid instances of maladministration.
Gdyby był opcjonalny, kościół uniknąłby wielu problemów, nie sądzisz?Yes. If celibacy were optional the church would avoid a lot of trouble, don't you think?
Godny uwagi jest fakt, że znalezisko uniknęło grabieżców przez wieki.What made the find remarkable was that it had avoided looters for centuries.
Tylko przedsiębiorstwo Thompson było w stanie uzyskać fundusze z przedsiębiorstwa macierzystego i w ten sposób uniknęło poważniejszej sytuacji finansowej.Only Thomson was able to obtain funding from its mother company, and, in that way, avoided a more serious financial situation.

More Polish verbs

Similar

ćwiknąć
do
kliknąć
click
kwiknąć
do
psiknąć
do
skiknąć
do
spiknąć
do
ulęknąć
do
wniknąć
penetrate
zniknąć
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'avoid':

None found.
Learning languages?