Ukrywać (to hide) conjugation

Polish
98 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
ukrywam
I hide
ukrywasz
you hide
ukrywa
he/she/it hides
ukrywamy
we hide
ukrywacie
you all hide
ukrywają
they hide
Imperfective future tense
będę ukrywać
I will hide
będziesz ukrywać
you will hide
będzie ukrywać
he/she/it will hide
będziemy ukrywać
we will hide
będziecie ukrywać
you all will hide
będą ukrywać
they will hide
Imperative
-
ukrywaj
you hide!
niech ukrywa
let him/her/it hide
ukrywajmy
let's hide
ukrywajcie
you all hide
niech ukrywają
let them hide
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
ukrywałam
I hid
ukrywałaś
you hid
ukrywała
she hid
ukrywałyśmy
we hid
ukrywałyście
you all hid
ukrywały
they hid
Future feminine tense
będę ukrywała
I will hide
będziesz ukrywała
you will hide
będzie ukrywała
she will hide
będziemy ukrywały
we will hide
będziecie ukrywały
you all will hide
będą ukrywały
they will hide
Conditional feminine tense
ukrywałabym
I would hide
ukrywałabyś
you would hide
ukrywałaby
she would hide
ukrywałybyśmy
we would hide
ukrywałybyście
you all would hide
ukrywałyby
they would hide
Conditional perfective feminine tense
ukrywałabym była
I would have hidden
ukrywałabyś była
you would have hidden
ukrywałaby była
she would have hidden
ukrywałybyśmy były
we would have hidden
ukrywałybyście były
you all would have hidden
ukrywałyby były
they would have hidden
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
ukrywałem
I hid
ukrywałeś
you hid
ukrywał
he hid
ukrywaliśmy
we hid
ukrywaliście
you all hid
ukrywali
they hid
Future masculine tense
będę ukrywał
I will hide
będziesz ukrywał
you will hide
będzie ukrywał
he will hide
będziemy ukrywali
we will hide
będziecie ukrywali
you all will hide
będą ukrywali
they will hide
Conditional masculine tense
ukrywałbym
I would hide
ukrywałbyś
you would hide
ukrywałby
he would hide
ukrywalibyśmy
we would hide
ukrywalibyście
you all would hide
ukrywaliby
they would hide
Conditional perfective masculine tense
ukrywałbym był
I would have hidden
ukrywałbyś był
you would have hidden
ukrywałby był
he would have hidden
ukrywalibyśmy byli
we would have hidden
ukrywalibyście byli
you all would have hidden
ukrywaliby byli
they would have hidden
Impersonal
ukrywano by
there would be hidden
ukrywano by
there would be hidden

Examples of ukrywać

Example in PolishTranslation in English
"...ukrywać nie musi się". "Jak dziewica".She has nothing to hide [ Laughing ]
"Nazywa mnie przestępcą, ale to zbrodnia, ukrywać takie wspaniałe nogi.""She calls me a criminal, "but it's a crime to hide those gorgeous legs.
"Nie ma prawa nic ukrywać.""He had no right to hide things."
"Żałuję, że muszę ukrywać prawdę przed naszymi dziećmi, lecz byłaby ona zbyt bolesna."I wish I didn't have to hide the truth" "from our children," "but the truth would be too painful."
( Ten grubs ośmiela się ukrywać zbrojęYou fat guy dare to hide the armour
"Nie martw się, niczego przed tobą nie ukrywam"."Kensi, don't worry, I-I don't hide anything from you."
- Mówiłem, że się nie ukrywam.Stop trying to hide. l told you! l'm not hiding!
- Niczego nie ukrywam, po prostu...- You hide my daughter's birthday from me? - I didn't. - I just-
- A przynajmniej trwałego. - Bo to ukrywasz.Because you hide it.
- Co tam ukrywasz? - Nic.What are you trying To hide there?
" ... Ale nie możecie go zobaczyć ponieważ ukrywa się w świetle."But they can't see it because it hides in the light.
"Agroco fauluje, ukrywa się za spółką dominującą.""Agroco cries foul, hides behind parent company."
"Ale nie możecie go zobaczyć ponieważ ukrywa się w świetle."But they can't see it because it hides in the light. I see it.
"Kobieta z rozciętymi ustami ukrywa dzieci w domu z czerwonym dachem.""The slit-mouthed woman hides children in a house with a red roof."
"O mój gołąb który ukrywa się w szczelinie skalnej, w sekretnym miejscu stopni,"O my dove, That hides in the clefts of the rock, In the secret places of the stairs,
- Musimy pokazać, że niczego nie ukrywamy.We have to give the impression we have nothing to hide.
- OKUPOWANA PRZEZ CYLONÓW. /Fajnie jest być zbiegiem po wojnie nuklearnej. Nikt się nie skarży na to, że ukrywamy się w jego stodole, czy wyjadamy ze spiżarni, w czasie poszukiwań statku i ucieczki z planety.Nice thing about being on the run after a nuclear war... nobody left to complain if we hide out in their barn or raid their pantry... while you're on your way to steal a ship, and get off the planet.
- Wszyscy coś ukrywamy.We all hide things, commander.
/Aby oszczędzić czyjeś uczucia, ukrywamy własne.* watching everyone hum along * * we're still untold * * fall in love, let it go * To spare someone's feelings, we hide our own.
/Gdy zagarniamy zapasy, /rozsiewamy propagandę, /czy, co gorsza, ukrywamy buntowników, /sami przyczyniamy się do trwania wojny.When we hoard supplies, disseminate propaganda, or, most egregiously, hide or protect the rebel dissidents, conflict is inevitably prolonged.
/Najpierw ukrywacie /informacje o obcym urządzeniu /a teraz zaprzeczacie temu, /że w waszym kraju zapanował chaos?You hide information about the alien device, and now you deny your country has slipped into chaos.
Ale to napalenie to tylko maska, za którą się ukrywacie.But your hornyness is nothing but a big mask for you to hide behind.
- A z jakiego powodu sie ukrywają przed nami?Why else would they hide from us? MR. GRISTLE:
- Czasami ludzie ukrywają coś z dobrego powodu.Sometimes people hide things for good reason.
- Czemu cię ukrywają?- Why would they hide you?
- Niewinni zazwyczaj się nie ukrywają, prawda?The innocent ones don't tend to hide, right?
- Po co Rosjanie to ukrywają?Why are the Russians willing to hide him?
"Nic nie ukrywaj."Don't hide anything at all.
# To jest wspaniałe uczucie, nie ukrywaj się ## And it feels so good, don't hide #
* - Nie ukrywaj się nawet kiedy próbujesz.- Don't hide even when you try.
*...nie ukrywaj się nawet kiedy próbujesz. *..don't hide even when you try.
*...nie ukrywaj się nawet kiedy próbujesz...don't hide even when you try.
Niczego nie ukrywajcie!Don't, don't hide anything!
Nie ukrywajcie niczego, bo i tak się o tym dowiemy.I urge everyone, don't hide anything,
Nie ukrywajcie się przed mamą!Don't hide from mama!
Widownia chce was znaleźć, rozebrać do naga i pożreć żywcem, więc ukrywajcie się.The audience wants to find you, strip you naked and eat you alive, so hide.
zachęcam wszystkich, nie ukrywajcie niczego... Ponieważ się o tym dowiemy.I'd urge everyone, don't hide anything... because we will find out.
- Więc to przed tobą się ukrywałam!So you were the one I was hiding from.
- ukrywałam od dłuższego czasu, ale...- kept hidden for a long time, but...
A co najważniejsze ukrywałam to przed sobą.And most importantly I was hiding from myself.
Ale przyszłam tutaj wyznać rzeczy, które ukrywałam.But I came here to confess the things I've been hiding
Bo tak dobrze to ukrywałam.Because that's how good I was at hiding it.
- Dlaczego to przede mną ukrywałaś?Why were you hiding it from me?
- Gdzie się ukrywałaś?Where have you been hiding? Outside.
-Dlaczego to przed nami ukrywałaś?How come you hid it from us ?
/Nic tylko uciekałaś /i się ukrywałaś, Faith.You've done nothing but run and hide, Faith.
"Co?" Była wymijająca i ukrywała się.. ...i wiesz co powiedziała do mnie?"What?" She was being evasive and she was hiding and you know what she said to me?
"Pozowała się na mocnego gracza wśród hollywoodzkiej elity, a tak naprawdę rozpaczliwie ukrywała potajemne życie pełne... gadających misiów i młodych dzieciaków.""Posing as a power player among hollywood's elite, she was desperately hiding a secret life of talking bears and interactions with hideous valley toddlers."
- A więc to ukrywała.- Oh, that's what she was hiding.
- Albo je ukrywała.Big deal. - Or hiding it.
- Albo się ukrywała.Or maybe she was hiding.
Całą noc ukrywałyśmy się na bagnach.We hid in the swamp through the night.
My też się ukrywałyśmy.We hid, too. We had to until now.
Pamiętam, jak ukrywałyśmy się w naszym mieszkaniu.I remember the two of us basically hiding out in an apartment.
Ty i ja, śmiałyśmy się z Janie Fertman i ukrywałyśmy się podczas przerw w meczach, a teraz ty jesteś nagle taka rozochocona.We would rag on Janie Fertman and hide during pep rallies. And now all of a sudden, you're peppy.
Że niektóre dzieci, które ukrywałyśmy, te z rurociągu Carltona, jak ty, dzieci w czerni...That some of the kids we were hiding, the ones that... came in Carlton's pipeline, like you, children in the black...
Pamiętam, jak ukrywałyście się tutaj, czytając czasopisma.I remember when you two used to hide out in here reading magazines.
Dlatego ukrywały się w sypialni.That's why they were hiding in their bedroom.
Przez to czujesz, jakby coś ukrywały.It makes you think they're hiding something.
Uważasz, że przyjaciółki Alison, ukrywały coś, by ją chronić?Do you think that Alison's friends were hiding something to protect her?
Wykułyśmy ją w sekrecie i ukrywały przez wieki przed Ludźmi Cienia, którzy...We forged it in secrecy and kept it hidden from the Shadow Men, who...
Znalazłam ciężarówkę, w której się ukrywały, ale już ich tam nie ma.I found the truck they were hiding in but they were already gone.
Nie ma takiej osoby na Ziemi, przed którą ukrywałabym się pod stołem.There is not a person on Earth I would hide under a table from.
- Myślisz, że ukrywałem się przed tobą?- You think I was hiding from you?
- Nigdy się nie ukrywałem.I've never hid from anything before in my life.
- Ona uważa, że cię przed nią ukrywałem.Why? She thinks I was hiding her from you.
- którego chciałeś ukryć. - Niczego nie ukrywałem.I wasn't hiding anything.
A potem sądząc, że utonął, przypłynąłem do brzegu i ukrywałem się między grobami, zazdroszcząc zmarłym.And then, thinking, hoping, that he'd drowned, I swam to the shore and was hiding among the graves there, envying them that were in them...
- A dlaczego się ukrywałeś?- Why have you been hiding?
- Czemu to przed nami ukrywałeś?- Why were you hiding it from us?
- Dlaczego się ukrywałeś?- Why were you hiding?
- Gdzie się ukrywałeś?- Where have you been hiding? - Where have you been?
"Czy zawsze będziesz się ukrywał?"Will you hide yourself forever, Lord?"
'Jest o tym, jak Kościół w Irlandii 'ukrywał duże ilości ziemniaków podczas klęski głodu, 'wkładał je do poduszek i sprzedawał je za granicę na targach ziemniaczanych.''It's about how the Church in Ireland 'secretly had lots of potatoes during the famine, 'and hid them in pillows and sold them abroad at potato fairs.'
'Pod taką presją Highland Life będzie musiał otworzyć rachunki, by dowieść, że nie ukrywał strat.'Pressure remains on Highland Life to open its accounts and prove that it's not hiding undisclosed losses.
- A drugi ukrywał się w cieniu.While the other hid in the shadows.
- Cały czas ukrywał, że wie, co tam jest.All along he's been hiding what the hell he knows about what's out here.
- Chyba oboje ukrywaliśmy prawdę.- I guess both of us were hiding the truth.
- Jeżeli my powiemy o tym pierwsi, to udowodnimy, że się tego nie boimy, że tego nie ukrywaliśmy.- If we talk about it first, it proves we weren't afraid of it, that we weren't hiding it.
/Byś zrozumiał, dlaczego, /muszę wyjawić sekret, /który z Culperem /przed tobą ukrywaliśmy... /nie zważając na ryzyko, /które był zmuszony podjąć."But to know why that is, I must reveal a secret both Culper and I kept hidden from you... regarding a risk he felt compelled to take."
Bardzo długo ukrywaliśmy nasze zdolności.For a very long time now we've hidden what we can do all for your sake.
Choć skrzętnie je ukrywaliśmyHowever carefully hidden by the kids
- Gdzie się ukrywaliście?Where was your hideout?
By odkryć jak wiele przed sobą ukrywaliście.To reveal how much you two have been hiding from one another.
Czemu to przed nami ukrywaliście?Why were you hiding this from us?
Dlaczego ukrywaliście się przed nami?But why did you have to hide from us?
Dlaczego ukrywaliście się, kiedy tu wylądowaliśmy?Why have you been hiding from us since we landed here?
- Ale tam się nie ukrywali.But they were barely hiding.
- Coś ukrywali.- They're hiding something.
- Kiedyś ukrywali się w niej niewolnicy.- Slaves hid there before the Civil War.
- Więc coś ukrywali.So they're hiding something.
/Dowiedziałeś się, /co ukrywali na łodzi podwodnej?You found what they were hiding in the submarine?
Jeśli to ty byś tam był, myślisz, że Monty, Clarke czy Finn ukrywaliby się za murami?If it was you out there, you think Monty, Clarke, or Finn would hide behind these walls? No.
- Już wcześniej się integrowałam i wychodziło, że kilka moich altereg się ukrywało, ale...- I've been integrated before, and it turns out that some of the alters were just hiding, but...
- Znaleźliśmy, gdzie to się ukrywało.Room 104. - And we found where it was hiding. - Code Blue.
/istnieją dzikie zwierzęta, /które schodzą prosto z chmur, /i jedno z nich ukrywało się /prawdopodobnie na bagnach.there are wild animals that descend straight from the clouds, and one of them was probably hiding in the swamp.
Cokolwiek to było, musiało zostawić te ślady. i ukrywało się w łodzi ratunkowej.Whatever it was that had made them had hidden himself away in the lifeboat.
Czuję, jakby coś przede mną ukrywało.I think that is something hiding from me,

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'hide':

None found.
Learning languages?