Sprawić (to make) conjugation

Polish
104 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
sprawię
I will make
sprawisz
you will make
sprawi
he will make
sprawimy
we will make
sprawicie
you all will make
sprawią
they will make
Imperative
-
spraw
you make!
niech sprawi
let him/her/it make
sprawmy
let's make
sprawcie
you all make
niech sprawią
let them make
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
sprawiłam
I made
sprawiłaś
you made
sprawiła
she made
sprawiłyśmy
we made
sprawiłyście
you all made
sprawiły
they made
Future feminine tense
sprawię
I will make
sprawisz
you will make
sprawi
she will make
sprawimy
we will make
sprawicie
you all will make
sprawią
they will make
Conditional feminine tense
sprawiłabym
I would make
sprawiłabyś
you would make
sprawiłaby
she would make
sprawiłybyśmy
we would make
sprawiłybyście
you all would make
sprawiłyby
they would make
Conditional perfective feminine tense
sprawiłabym była
I would have made
sprawiłabyś była
you would have made
sprawiłaby była
she would have made
sprawiłybyśmy były
we would have made
sprawiłybyście były
you all would have made
sprawiłyby były
they would have made
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
sprawiłem
I made
sprawiłeś
you made
sprawił
he made
sprawiliśmy
we made
sprawiliście
you all made
sprawili
they made
Future masculine tense
sprawię
I will make
sprawisz
you will make
sprawi
he will make
sprawimy
we will make
sprawicie
you all will make
sprawią
they will make
Conditional masculine tense
sprawiłbym
I would make
sprawiłbyś
you would make
sprawiłby
he would make
sprawilibyśmy
we would make
sprawilibyście
you all would make
sprawiliby
they would make
Conditional perfective masculine tense
sprawiłbym był
I would have made
sprawiłbyś był
you would have made
sprawiłby był
he would have made
sprawilibyśmy byli
we would have made
sprawilibyście byli
you all would have made
sprawiliby byli
they would have made
Impersonal
sprawiono by
there would be made
sprawiono by
there would be made

Examples of sprawić

Example in PolishTranslation in English
"Jesli nie jesteśmy w stanie, raz, sprawić by ktoś inny czuł sę wyjatkowy,"If we are unable, one, to make the other feel special,
"Mam tu coś co może sprawić, że będzie ci bardziej gorąco.""I've got something to make you hotter right here."
"System musi sprawić, by ktoś zapłacił"."The system has to make someone pay."
'Czasami trzeba sprawić, by ta okazja się powtórzyła.''Sometimes you have to make that chance happen again.'
'Jeśli chcesz sprawić, by ktoś cię dotknął, ale nie możesz zmienić tego jak wyglądasz, 'strzelam, że najlepszymi wyjściem jest ukrycie tego, za makijażem, 'ciuchami, i czymkolwiek, co znajdziesz.If you want to make someone touch you and you can't change the way you look, I guess the next best thing is to hide it, with makeup, with clothes, with whatever you can find.
"Kop odrobinę głębiej, klepnij twoją dziewczynę, spraw by krzyknęła,"Dig a little deeper, hip your partner, make her shout,
A teraz sprawmy, że wszystko znów się będzie unosić.Now, let's make everything float again.
Chodźcie, sprawmy żeby się tu błyszczało!Come on, let's make this place sparkle!
I zakończmy ten bezsensowny podział na biednych i bogatych... i sprawmy, że każda osoba będzie mile widziana i akceptowana.And let's end this ridiculous distinction between richies and poories and let's make this a place where every single person is welcome and accepted. (all) Yeah.
Idźcie, bawcie się i sprawmy, żeby nam się przedstawienie udało! Dalej!So get out there, enjoy yourselves and let's make this show happen, people!
No to sprawmy w takim razie, by była prawdziwa.-Well, then let's make it real.
- po prostu sprawcie żeby się już to skończyło... a burmistrz nie zapomni że to dla niego zrobiliście.- make this go away... and the mayor will not forget that you did so.
A więc ćwiczcie, róbcie wrażenie na lekarzach prowadzących i nie sprawcie, bym ja wyszła na głupka.So practice your skills, impress your attendings and do not make me look stupid. Grey, Stevens, you're with Hahn.
Dobra, jeśli naprawdę chcecie pomóc, skupcie się na tym i sprawcie, żeby było naprawdę dobre.Okay, if you guys really want to help, then you will focus on this and make it really good.
I sprawcie by wasze życie należało tylko do was.And make a life for yourself.
Jeśli macie już tego dosyć, sprawcie, aby przywódcy posłuchali...If you've had enough of this, then make your leaders listen.
- Bo sprawiłam, że zachorował.That's because I made Rygel sick.
- I sprawiłam, że to docenił. - W jaki sposób?- And made him respect my endurance.
- Nie, sprawiłam że zachorował.- No, I made him sick.
/Ale sprawiłam, że się uśmiechnął./But I made him smile.
/To ja sprawiłam, że tak się czujesz.I'm the one who made you feel this way.
# Tak, tak, tak, ty sprawiłaś, że płaczę# Yes, yes, yes, you made me cry #
- Może sprawiłaś, że stał się gejem.- Maybe you made him gay.
- To ty sprawiłaś, że taka jestem-You made me what I am today.
- Ty to sprawiłaś.- You made me think it.
"Kiedy spojrzała im w oczy, sprawiła że widzieli swoją własna śmierć."When she looked these men in the eye, she made them see their own death.
"prezerwatywa sprawiła, że pomyślał, że jestem zdesperowana"."the condom made him think I'm desperate" mode.
'Pieśń o północy' sprawiła, że zapragnąłeś zostać artystą.'Moonlight Song' made you want to be an artist.
'To była taka profesja, która sprawiła, że czuł się niepotrzebny(? )it was that kind of perfection in your life that made him feel innadequate
- Jesteś pierwszą spotkaną osobą która sprawiła, że czuję że to nie wszystkom jakbym chciał być czymś więcejAnd you are the first person I've met that's made me feel like that's not enough like maybe I want to be something more
/Nasza nieudana próba korekcji jej kursu/ /i ostateczność choroby Doktora McCoy, /sprawiły, że powiadomienie o tych niezwykłych wydarzeniach/Our failure to correct its course, and the critical nature of Dr. McCoy's illness, made the extraordinary event of contact with Starfleet Command imperative.
/Razem z grupą utalentowanych pisarzy, /z których jeden /wyprzedził swoją generację pisząc wnikliwe /powieści, przy których Proust to grafoman. /A jego ekscentryczne wyczyny sprawiły, /że stał się także ikoną kultury!Alongside the work of a group of young writers, one of whom would go on to become the leading literary light of his generation, composing profound stories in a style that made Proust seem pallid, his lovable flamboyancy made him not only a literary icon, but a cultural one as well.
/Te momenty sprawiły, że /wszystkie problemy nagle zniknęły.These moments made all of my other problems disappear.
/Te wydarzenia oraz akty wandalizmu sprawiły, /że wielu mieszkańców Rainier Valley /boi się wychodzić z domów.These events, along with incidents of vandalism, have made many residents of the rainier valley afraid to leave their homes.
/To ja Liz Parker, a te upały /sprawiły, że wszyscy poszaleli.I'm Liz Parker, and this heat wave has made everyone crazy.
Wiesz, Herkulesie... nowe "ja" może dojść do tego, że kocham cię jeszcze bardziej a potem sprawiłabym byś przyjął mnie do swojego życia.Well, you know, Hercules, the new me could find out that I love you even more and then I would make you - fit me into your life.
"która sprawiłaby wzrost żołnierza każdego faceta." Mam standardowy mundur, Ojcze."that would make any man's privates go sprong. "
Czy rozważałeś kiedyś protezę, która sprawiłaby, że wyglądałbyś bardziej... jak by to powiedzieć... bardziej normalnym?Have you ever considered a prosthesis that would make you look a little more... how can I say... more normal?
Dlaczego Danny miałby zabić Reginę i wziąć tylko jedną rzecz która sprawiłaby, że wyglądałby na winnego.Why would Danny kill Regina and then take the one thing - that would make him look guilty? - Good question.
Niektórzy z nich podkreślają także, że rezygnacja z elektrowni jądrowych BE sprawiłaby, że Wielka Brytania miałaby problemy z realizacją zobowiązań przewidzianych protokołem z Kioto, gdyż wiążą się one ze zróżnicowaniem metod wytwarzania energii.Some of them also stress that the withdrawal of BE’s nuclear plants would make the United Kingdom’s commitment under the Kyoto Protocol very difficult to achieve since they participate in the diversity of power supply.
Sprzedaje cylonów wyłącznie dla zysku Żołnierzom Jedynego, wiedząc jaką różnice sprawiłaby jedna jednostka, pozwalając wzmocnić opór na Tauronie.He's selling Cylons for profit to the STO, and he knows the difference one unit would make for the resistance on Tauron.
Ale 4 miliony sprawiłyby, że było warto.But $4 million would make it all worth your while.
Miejsca w których mógłbyś wystawić do walki tego robota sprawiłyby, że zlałbyś się w majtki.The places that would let you fight this robot would make you pee your pants.
Środki sprawiłyby, że staliby się zbytnio zależni od ograniczonej liczby europejskich producentów.Measures would make them overly dependent on a limited number of European producers.
- To prawda, ale sprawiłem, że się spojrzałeś.- It doesn't, but I made you look.
- W końcu sprawiłem, że jego mała armia zniknęła, prawda?Yes, well, I made his little army disappear, didn't I?
-I sprawiłem, że krzyczałaś, prawda?- Yeah, and it made you scream, didn't it?
/Czekałem na Franka, /bo choć sprawiłem, że nie czuł się /odpowiednim facetem dla Billie,I waited for Frank because, while I may have made him feel like he wasn't good enough to be with Billie,
"Lecz ty sprawiłeś że",But you made her feel
# Ale sprawiłeś że twój tatuś jest dumny # # teraz jesteś Wielki Little TooT ## You have made your daddy proud# # You are now a big toot Little Toot #
# Nawet sprawiłeś, #♪ And you even made
- Nawet jeśli nie czułeś się lepiej, - sprawiłeś, że obie tak myślały.So whether or not you really were feeling better, you made sure that they both thought you were.
- Ponieważ sprawiłeś, że opuścił stan.- Because you made him leave the state.
"Lwie serce" to film, który sprawił, że zakochałem się w Jean-Claudzie.Lionheart is the first movie that made me fall in love with Jean-Claude.
"Piątek 13-go", film stworzony po to, by światło filmowców mogło wciąż świecić, a który sprawił, że Ameryka bała się je wyłączyć."Friday the 13th," a movie that was made to keep filmmakers' lights on, but made America afraid to turn them off.
"Ponieważ Bóg sprawił, że bluszcz się wije".Because God made the ivy twine
"RoboDoc sprawił że mój poród był tak łatwy, że chciałam żeby to było jego dziecko.""RoboDoc made my labor and delivery so easy, I wished I was having his baby."
"kto sprawił, że Sheldon Cooper płakał, jak mała dziewczynka?""Who made Sheldon Cooper cry like a little girl?"
/Randy i ja, sprawiliśmy, /że facet miał swoją grę życia.Randy and I made sure this guy had the game of his life.
Craig... Jeśli sprawiliśmy, że poczułeś, że płącisz za grzechy ojca, to przepraszam.Craig... if we made you feel like you were paying for your father's crimes,
Czyli mieliśmy dobrego Daleka i sprawiliśmy, że znów jest zły?Let me get this straight - we had a good Dalek, and we made it bad again?
Czyli sprawiliśmy radość większą niż wygranie grand prix.So we've actually made a man happier than winning a grand prix.
Liczy się to, że zasadziliśmy strach w sercach naszych wrogów i sprawiliśmy, że poczuli się słabi i podatni na atak.What matters is that we have struck fear into the heart of our enemy and made them feel weak and vulnerable.
A teraz sprawiliście, że czuję się jakbym był częścią was.Now you've made me feel like I'm a part of you.
Ale to ty i dziecko, sprawiliście, że chcę żyć.But it's you and the baby that made me want to live.
Babciu, wujku Belvedere, sprawiliście że jestem najszczęśliwszym małoletnim przestępcą w Baltimore.Grandmother, Uncle Belvedere, you've made me the happiest juvenile delinquent in Baltimore.
Bo wy włosi sprawiliście że było mi trudno zostać tancerzemBecause you Italian guys made it hard for me to be a dancer.
Chcę abyście cierpieli, jak sprawiliście, że.. cierpiałem.I want you to suffer as you have made me... suffer.
- Tylko pamiętaj, ona była w wiadomościach, a sprawili, że zniknęła.Just remember, She was in the news and they made her disappear.
/dziękuję wam wszystkim za przyjście na nasze przyjęcie,/ /szczególnie tym, którzy sprawili że jest to radosne wydarzenie/ /ale najbardziej Jessice,/thank you all so much for coming to our egg party, especially those who made this joyous occasion possible, but mostly to jessica, for giving me the most precious of gifts-- literally a piece of herself.
A to coś specjalnego.. to każdy z was.. dobrzy ludzie w Maine którzy sprawili, że ta kampania jest realna.And that something special is in each everyone here, the good people of Maine who have all together made this campaign possible.
Ale na pewno sprawili, że twoja duma cię zaślepia.But they sure have made you crazy with pride.
Ale wszystko dzięki nauczaniu K.K.... oni sprawili, że harował, by wszystko zapamiętać... i zdobył 52.07%But all thanks to k.k. Coaching... they made him slog at memorising everything... and he scored 52.07%.
"Połóż, proszę, rękę na biodrze," "a sprawię, przysięgam na boga, pana najwyższego i pana całej ziemi," "że weźmiesz żonę mojego syna Isaaca.""Put, l pray thee, thy hand under my thigh, and l will make thee swear by the Lord, the God of heaven, and the God of the earth, that thou shalt take a wife unto my son Isaac."
"nieważne czy słyszysz czy nie sprawię, żebyś to usłyszała!""Whether you hear or not I will make you hear it!"
"CristaI sprawi że ci wybaczy, zaufaj mi.""CristaI will make someone forgive you, trust me."
"Czarodziejka z innej krainy sprawi, że Oz stanie się jej domem dopóki nie wypełni swojego przeznaczenia i pozbawi miejsca największego zła, jakie królestwo kiedykolwiek widziało.""The sorceress from another land will make Oz her home" "until she fulfills her destiny" "and unseats the greatest evil the realm has ever seen."
"Gips czarnoksiężnika" też sprawi, że będzie świecić.Sorcerer's gypsum will make it glow.
"Kuchnia sprawi, że będziesz chciał wyskoczyć z butów, nalejesz sobie kieliszek zimnego Prosseco, ze swojej nierdzewnej, stalowej lodówki, kiedy Sinatra będzie mruczał w cyfrowym systemie dźwięku""the kitchen will make you want to kick off your shoes, "pour a glass of ice cold prosecco "from the stainless steel fridge while sinatra croons
"To sprawi, że będzie ci się chciało sikać""It will make you pee"
/Jeśli zejdziesz, sprawimy się szybko.If you come down, we will make it quick.
/Mamy u naszych stóp /miejsce narodzin cywilizacji, i razem znów sprawimy, że powróci do świetności.We have the birthplace of civilisation beneath our feet and we will make it great again, you and I.
/A w razie, gdyby ktoś sprawdzał dokładnie, /kwas solny i pilnik sprawią, /że numeru identyfikacyjnego /nie będzie się dało odczytać.And in case someone decides to check close, some hydrochloric acid and a file will make the etched vin number on the car chassis impossible to read.
/Już jesteś w Nowym Jorku /Już jesteś w Nowym Jorku /Witamy w światłach miasta. /Te ulice sprawią, że poczujesz się na nowo,♪ Welcome to the bright lights, baby ♪ ♪ These streets will make you feel brand new ♪ ♪ Big lights will inspire you ♪ ♪ Let's hear it for New York, New York, New York ♪
/Nowy Jork, Nowy Jork /Te ulice sprawią, że poczujesz się na nowo /ogromne światła cię zainspirująâ™ª These streets will make you feel brand new ♪ ♪ Brand new ♪ ♪ Big lights will inspire you ♪ ♪ Let's hear it for New York ♪
/Wierzę, że nowe samoloty sprawią, /że ludzie będą się czuć komfortowo, podczas odnawiania pasów startowych.I believe new airplanes will make people feel comfortable, while we renew our runways.
A ci wspaniali wojownicy sprawią, że nie uciekniecie zanim zacznie się prawdziwa zabawa.These splendid warriors will make sure that you don't leave until the fun starts.
"l sprawiłbym, żeby ten dzieńI would make this day Last for all time
Gdybym mógł, sprawiłbym, że zostaniesz w łożku przez 2 tygodnie.If I could, I would make you stay in bed for two weeks.
I sprawiłbym, że wszyscy by drżeli na myśl próby wejścia pomiędzy nas.And I would make all tremble who tried to come between us.
Ale sam pomysł ujrzenia mojej sprawiłby, że zemdlałbym... na samą myśl o tym.But the idea of seeing my own would make me faint... if I thought about it.
Ceny eksportowe do krajów trzecich stosowane przez producentów współpracujących w Tajlandii były średnio znacznie niższe od cen sprzedaży producentów wspólnotowych we Wspólnocie, może to wskazywać, iż dominujący poziom cen PSF na rynku wspólnotowym sprawiłby, że rynek wspólnotowy byłby atrakcyjny dla tajlandzkich producentów, jeżeli środki antydumpingowe zostałyby uchylone.The export prices to third countries charged by the cooperating producers in Thailand were on average significantly below the sales prices of the Community producers in the Community, which may indicate that the prevailing price level of PSF on the Community market would make this market attractive for producers in Thailand if the anti-dumping measures were repealed.
Przepraszam, sir, ale sprawiłby nam pan przyjemność, gdyby ustalił pan wcześniejszą datę naszego ślubu.I beg your pardon, sir, but you would make us very happy... if you'd set an earlier date for our wedding.
Zadośćuczynienie za nieuczciwe praktyki cenowe na rynku jest więc korzystne dla przemysłu unijnego, ponieważ nowy poziom cen sprawiłby, że produkcja większej ilości produktów w Unii byłaby bardziej atrakcyjna, zarówno jeśli chodzi o duże, jak i małe zamówienia, specjalne wzornictwo czy szeroko rozpowszechnione niemarkowe produkty.Redressing unfair price practices in the market therefore benefits them since a new pricing level would make it more attractive to manufacture more products in the Union, whether in large or small orders, special designs or mainstream unbranded products.
"A" ją tam wysłało i sprawiło, żeby poszło na nas."A" sent her over there and made it look we did it.
"A" ją tam wysłało i sprawiło, żeby wyszło na to, że to my."A" sent her over there, and made it look like we did.
"Co zobaczyłem, sprawiło, że włosy stanęły mi dęba"."What I saw next made the hair on the back of my neck stand up straight."
"Słuchanie dr. Coopera sprawiło, że znów mam ochotę się ciąć"."Listening to Dr. Cooper has made me want to start cutting myself again"" Yeah.
- Co sprawiło, że podjęłaś decyzję?What made you decide?
- Co sprawiłoby to mniej bolesnym?- What would make it less painful?
- Myślisz, że poznanie odpowiedzi sprawiłoby, że poczujesz się lepiej?You think knowing the answers would make you feel better?
/Zazwyczaj posiadanie celu /sprawiłoby mi przyjemność.Normally, having a target would make me feel good.
Chciałbym żeby było coś co sprawiłoby żebyś wybuchła płaczem i uciekła ze mnąI can't. I wish there were something I could say that would make you... burst into tears and run away with me.
Chyba, że planujesz go zaprosić, co sprawiłoby, że liczba gości wynosiłaby 201.Unless you're planning to invite him, which would make the guest list 201. Two hundred?

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'make':

None found.
Learning languages?