Spisywać (to write) conjugation

Polish
29 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
spisuję
I write
spisujesz
you write
spisuje
he/she/it writes
spisujemy
we write
spisujecie
you all write
spisują
they write
Imperfective future tense
będę spisywać
I will write
będziesz spisywać
you will write
będzie spisywać
he/she/it will write
będziemy spisywać
we will write
będziecie spisywać
you all will write
będą spisywać
they will write
Imperative
-
spisuj
you write!
niech spisuje
let him/her/it write
spisujmy
let's write
spisujcie
you all write
niech spisują
let them write
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
spisywałam
I wrote
spisywałaś
you wrote
spisywała
she wrote
spisywałyśmy
we wrote
spisywałyście
you all wrote
spisywały
they wrote
Future feminine tense
będę spisywała
I will write
będziesz spisywała
you will write
będzie spisywała
she will write
będziemy spisywały
we will write
będziecie spisywały
you all will write
będą spisywały
they will write
Conditional feminine tense
spisywałabym
I would write
spisywałabyś
you would write
spisywałaby
she would write
spisywałybyśmy
we would write
spisywałybyście
you all would write
spisywałyby
they would write
Conditional perfective feminine tense
spisywałabym była
I would have written
spisywałabyś była
you would have written
spisywałaby była
she would have written
spisywałybyśmy były
we would have written
spisywałybyście były
you all would have written
spisywałyby były
they would have written
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
spisywałem
I wrote
spisywałeś
you wrote
spisywał
he wrote
spisywaliśmy
we wrote
spisywaliście
you all wrote
spisywali
they wrote
Future masculine tense
będę spisywał
I will write
będziesz spisywał
you will write
będzie spisywał
he will write
będziemy spisywali
we will write
będziecie spisywali
you all will write
będą spisywali
they will write
Conditional masculine tense
spisywałbym
I would write
spisywałbyś
you would write
spisywałby
he would write
spisywalibyśmy
we would write
spisywalibyście
you all would write
spisywaliby
they would write
Conditional perfective masculine tense
spisywałbym był
I would have written
spisywałbyś był
you would have written
spisywałby był
he would have written
spisywalibyśmy byli
we would have written
spisywalibyście byli
you all would have written
spisywaliby byli
they would have written
Impersonal
spisywano by
there would be written
spisywano by
there would be written

Examples of spisywać

Example in PolishTranslation in English
- Czy nie powinnaś spisywać swoich zadań?You do not have to write your goals?
- Musisz to spisywać.You need to write this stuff down. I...
- Zacząłem to nawet spisywać.See, I started to write that down on a piece of paper.
Abraham, łamiesz niepisane prawo, tak stare, że nie trzeba go nawet spisywać!Abraham, you're breaking an unwritten law so old, They didn't have to write it down!
Czyli nie warto spisywać testament?I mean, so what? None of us are supposed to write a will?
- Zawsze spisuję ważne rzeczy.Oh, I write everything down. Everything of note.
Ja je spisuję, oni drukują, a ja mam co jeść.I write them, they print them, I eat.
Potem je tylko spisuję.I just write them down.
- Nie wiem. - Nigdy niczego źle nie spisujesz.You never write the date down wrong.
Ja je opowiadam, ty spisujesz. To to samo.I speak mine out, you write yours down.
- Więc, spisujemy umowę?- So, we write it up?
Ale koniec końców to nasza historia, więc to my ją spisujemy.But you know what? End of the day, it's our story, so we get to write it.
Przyłapałem ich na gorącym uczynku, ryzykowałem przyprowadzając ich tu. Wy spisujecie raport, a potem oni mogą iść?I caught the crooks red-handed, we risked bringing them here, you write a report, and they can walk?
Ludzie nie bez powodu spisują muzykę przed jej zagraniem.You know, there's a reason people write music down before they play it.
Rozmawiałem z moją córką studentką (przez ICQ) i powiedziała następująco :"do dormitorium przychodzą z ustawą o pozbawieniu prawa do zamieszkania i zapisują (nazwiska tych którzy nie głosowali wcześnie na tym skrawku papieru ,pisząc ,że z powodu niesanitarnych warunków nas spisują )W między czasie Lukaszenko i jego klika warczą w telewizji o nieakceptowaniu zmuszania do wczesnego głosowaniaTalked with my daughter today, she said this: "In the dormitory, they are coming into the rooms with the Eviction Act and write down all those who didn't vote early on this piece of paper, putting "for " as the reason." And in the meantime, and his clique are barking on the TV about "unacceptability of forcing to vote early."
- Nie spisuj go na straty.- Don't write him off.
/Słuchaj uważnie. I spisuj wszystko, co powiem.Pay close attention and write down everything I say
Nie spisuj jeszcze swojego staruszka na straty.Don't you write your old man off just yet.
Nie spisuj mnie na straty. Skupiam się na pracy.Aw,don't write me off.I just focused on the work.
Nie spisuj mnie!Please don't write me up.
Cokolwiek poczujecie, odrazu to spisujcie.Whatever you feel like saying write it down instead.
- Maria, ja w nim wszystko spisywałam.- And? No, Maria, I wrote everything in that journal.
Dr D nigdy niczego nie spisywała.Dr. D never wrote anything down.
/Nocami spisywałem cisze.I wrote out silences and nights.
Oktoberfest, 1912. Sam go spisywałem.I wrote that summons myself.
- Był poczytalny, kiedy to spisywał?- Was he even competent when he wrote this? - Your father was quite lucid.
- W jakim dzienniku? Tata wszystkie swoje wizje spisywał w dzienniku.Dad wrote all his prophecies down in a journal.
Brat spisywał, co usłyszał, na tym, co miał pod ręką.Brother Gregory wrote down what it said on whatever was to hand.
Pace, ona walczyła o szkołę taką jak Worthington od chwili, w której przestąpiła próg ogólniaka. Sprzeciwiała się niesamowitym przeszkodom, ludziom, którzy spisywali ją na straty z powodu ojca, i dopięła swego.Pacey she's been fighting for a school like Worthington since the second we got into high school against enormous odds, against people who wrote her off simply because of her father.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'write':

None found.
Learning languages?