Przepracować (to do) conjugation

Polish
15 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
przepracuję
I will do
przepracujesz
you will do
przepracuje
he will do
przepracujemy
we will do
przepracujecie
you all will do
przepracują
they will do
Imperative
-
przepracuj
you do!
niech przepracuje
let him/her/it do
przepracujmy
let's do
przepracujcie
you all do
niech przepracują
let them do
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
przepracowałam
I did
przepracowałaś
you did
przepracowała
she did
przepracowałyśmy
we did
przepracowałyście
you all did
przepracowały
they did
Future feminine tense
przepracuję
I will do
przepracujesz
you will do
przepracuje
she will do
przepracujemy
we will do
przepracujecie
you all will do
przepracują
they will do
Conditional feminine tense
przepracowałabym
I would do
przepracowałabyś
you would do
przepracowałaby
she would do
przepracowałybyśmy
we would do
przepracowałybyście
you all would do
przepracowałyby
they would do
Conditional perfective feminine tense
przepracowałabym była
I would have done
przepracowałabyś była
you would have done
przepracowałaby była
she would have done
przepracowałybyśmy były
we would have done
przepracowałybyście były
you all would have done
przepracowałyby były
they would have done
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
przepracowałem
I did
przepracowałeś
you did
przepracował
he did
przepracowaliśmy
we did
przepracowaliście
you all did
przepracowali
they did
Future masculine tense
przepracuję
I will do
przepracujesz
you will do
przepracuje
he will do
przepracujemy
we will do
przepracujecie
you all will do
przepracują
they will do
Conditional masculine tense
przepracowałbym
I would do
przepracowałbyś
you would do
przepracowałby
he would do
przepracowalibyśmy
we would do
przepracowalibyście
you all would do
przepracowaliby
they would do
Conditional perfective masculine tense
przepracowałbym był
I would have done
przepracowałbyś był
you would have done
przepracowałby był
he would have done
przepracowalibyśmy byli
we would have done
przepracowalibyście byli
you all would have done
przepracowaliby byli
they would have done
Impersonal
przepracowano by
there would be done
przepracowano by
there would be done

Examples of przepracować

Example in PolishTranslation in English
Gordon, hej, nie przepracuj się!Gordon, hey, don't work too hard!
Hej, nie przepracuj się.Hey, don't work too hard.
Tylko nie przepracuj się.Well, don't let him work you too hard.
Tylko się nie przepracuj.Just don't overdo it.
nie przepracuj się tam!Just don't work too hard!
Myślisz, że tego nie przepracowałam?You think I didn't do my homework on this?
John, Lizzie Stark nie przepracowała dnia w pozycji pionowej.John, Lizzie Stark never did a day's work vertical.
Nie wiesz, że w zeszłym tygodniu przepracowała 68 godzin.You don't know that she did 68 hours last week.
Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin – bez względu na czaspracy – oraz pracowników sezonowych traktowana jest jako części ułamkowe RJR.The work of persons, who did not work the entire year, or who worked part-time - regardless of its duration - and seasonal work is counted as fractions of AWU.
Ale tutaj kłamałem, nie mogłem powiedzieć Luise że byłem w więzieniu że rabowałem i kradłem i nie przepracowałem uczciwie ani dnia w życiuBut here I'm lying through my teeth and I can't tell Louise that I was in jail and I rob and steal and never did an honest day's work in my life.
Żałuję jedynie, że nie przepracowałem pełnych trzech lat.I can't lie. My only regret is I didn't get the full three-year tour.
A sierżant Brett Petriken z Flint został zastrzelony w Iraku 26 maja. Wojsko przesłało jego ostatnią wypłatę rodzinie potrącając 5 dni, których nie przepracował, bo nie żył.When Staff Sergeant Brett Petriken from Flint was killed in Iraq on May 26th the Army sent his last paycheck to his family but they docked him for the last five days of the month he didn't work because he was dead.
Dobra chłopcy, kto nie przepracował dzisiaj uczciwie dnia?Alright boys, who didn't give me a good days of work?
Nigdy nie przepracował ciężko dnia w swoim życiu. Żaden z nich nie ma dokumentów.Never did a hard day's work in his life.
Odziedziczyłem moje pieniądze, ale nie było takiego dnia, którego bym nie przepracował.I did inherit my money, but there's not been a day of my life I haven't worked.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'do':

None found.
Learning languages?