Przegrać (to lose) conjugation

Polish
81 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
przegram
I will lose
przegrasz
you will lose
przegra
he will lose
przegramy
we will lose
przegracie
you all will lose
przegrają
they will lose
Imperative
-
przegraj
you lose!
niech przegra
let him/her/it lose
przegrajmy
let's lose
przegrajcie
you all lose
niech przegrają
let them lose
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
przegrałam
I lost
przegrałaś
you lost
przegrała
she lost
przegrałyśmy
we lost
przegrałyście
you all lost
przegrały
they lost
Future feminine tense
przegram
I will lose
przegrasz
you will lose
przegra
she will lose
przegramy
we will lose
przegracie
you all will lose
przegrają
they will lose
Conditional feminine tense
przegrałabym
I would lose
przegrałabyś
you would lose
przegrałaby
she would lose
przegrałybyśmy
we would lose
przegrałybyście
you all would lose
przegrałyby
they would lose
Conditional perfective feminine tense
przegrałabym była
I would have lost
przegrałabyś była
you would have lost
przegrałaby była
she would have lost
przegrałybyśmy były
we would have lost
przegrałybyście były
you all would have lost
przegrałyby były
they would have lost
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
przegrałem
I lost
przegrałeś
you lost
przegrał
he lost
przegraliśmy
we lost
przegraliście
you all lost
przegrali
they lost
Future masculine tense
przegram
I will lose
przegrasz
you will lose
przegra
he will lose
przegramy
we will lose
przegracie
you all will lose
przegrają
they will lose
Conditional masculine tense
przegrałbym
I would lose
przegrałbyś
you would lose
przegrałby
he would lose
przegralibyśmy
we would lose
przegralibyście
you all would lose
przegraliby
they would lose
Conditional perfective masculine tense
przegrałbym był
I would have lost
przegrałbyś był
you would have lost
przegrałby był
he would have lost
przegralibyśmy byli
we would have lost
przegralibyście byli
you all would have lost
przegraliby byli
they would have lost
Impersonal
przegrano by
there would be lost
przegrano by
there would be lost

Examples of przegrać

Example in PolishTranslation in English
! - Bo nie chcę przegrać!Because I don't want to lose!
"Czasem, trzeba przegrać, żeby wygrać," "a gracz zostaje ostatecznym zwycięzcą." No i co?At times, one has to lose to win, and that player is 'The Ultimate Winner' so what?
"Czy jesteś gotowa przegrać?""are you ready to lose?"
"Ważniejsze jest, by przegrać z honorem, niż by wygrać""It's more important to lose with honor than to win"
# wiesz urodzę się przegrać, i hazardów dla głupców # ale być drogą, którą lubię to, dziecko, I nie wanna żyć wiecznie# You know I'm born to lose, and gambling's for fools # But that's the way I like it, baby, I don't wanna live forever
"Przegraj... przegraj... przegraj."Lose... lose... lose.
- Podłóż się, padnij na deski, przegraj walkę.- Take a dive, hit the mat, lose the fight.
- Więc przegraj.- Then lose.
...Tylko ich nie przegraj. -Tak, tak.Don't lose.
Dobra, nie przegraj z nią.Fine. Don't lose to her.
Ale też nie przegrajcie razem.But you better make damn sure that you don't lose with her.
Wygrajcie, przegrajcie, zremisujcie, ale grajcie jak mistrzowie.Win, lose, or tie, you're gonna play like champions!
Zapłaćcie mi 15 milionów, walczcie z Monicą i przegrajcie.So pay me $15 million, fight Monica, and lose.
- Jeszcze nie przegrałam.- I haven't lost yet. - What?
- Nie mogę uwierzyć, że przegrałam.- I can't believe I lost.
- Poproszę 12 dolarów. Nie. Ja przegrałam zakład.- that's $12. 00 no. l lost the bet.
- Przecież już przegrałam.- I thought I've already lost.
- Przecież przegrałam tylko jedną rozprawę.-I only lost one motion, EIaine.
- A ty przegrałaś zakład.And you lost the bet, pay up.
- I właśnie dlatego przegrałaś.That right there is why you lost.
- Niestety już przegrałaś zakład.You've lost the bet.
- Powiedz, dlaczego przegrałaś.- Tell her why you lost.
- Skarbie, przegrałaś.- Honey, you lost.
- "Fuller przegrała zakład."- Fuller just lost a bet.
- ... przegrała.-... She lost.
- A więc drużyna przegrała.CHRIS: So the team lost, huh?
- Dobra, Ameryka nigdy nie przegrała wojny, gdy osły były w użyciu i numer VIN Lamborghini został zmieniony, co oznacza, że był już kradziony.All right, America's never lost a war when donkeys were in use. And the Lamborghini's vehicle identification number was altered, which means it was stolen before.
- I przegrała.- And lost.
Ale przecież przegrałyśmy.But we lost.
Duch szkoł rzeczywiście się zmienił, odkąd przegrałyśmy zawody w w golfa.School spirit has seriously been sagging since we lost the girls' golf finals.
I tak przegrałyśmy.We still lost.
Jeżeli dojdzie do zamknięcia, przegrałyśmy.Kim, stop her. If this goes to closing arguments, we've lost.
Już przegrałyśmy.We've already lost.
Przegrałyście i jesteście całe uśmiechnięte? Bo przegrałyście?You lost, and you're all smiley 'cause you lost?
Właśnie przegrałyście. Przegrałyście.Y'all lost.
/Powtarzam, Niemcy przegrały wojnę.IRepeat: Germanylostthewar.
/W przeszłości cywilizacje przegrały walkę.Civilizations in the past have lost the fight.
700 przegrały tą wojnę, Tallis.The 700 lost this war.
Ale przegrały.And lost.
"Zagłosujcie na mnie, zasłużyłem na to, to ja przegrałem w wyzwaniu."I deserve it. I lost this challenge.
*W ten sposób przegrałem ze sobą.* Przyniosłeś konsolę?This is how I have lost out to me.
*W ten sposób przegrałem ze sobą.*That's how my life has turned out to be. This is how I have lost out to me.
- Jak zwykle, przegrałem sprawę.- As usual, I lost it.
! Zastanawiam się , czy to moja wina, że przegrałeś?Just wondering if it was my fault you lost?
"Hej, chłopie masz większość głosów, co za szkoda, że przegrałeś.With a straight face too. "Hey, man, you got the most votes. "Too bad you lost.
- 'Nijak' znaczy, że przegrałeś.- "Drawn am" means that you lost.
- Ale przegrałeś mecz, Jake.You lost the game, Jake.
- Ale wisisz mi stówkę, przegrałeś ostatnio, potrzebuję.- But you could let me have the hundred you lost last time, and I mean now.
"Byk" Hurley nie przegrał od 5 lat... jest cholernie silny...And this guy I'm going against, bull HurIey, he hasn't lost in about five years, and... I don't know, he's... he's good, Mike.
"Diabeł przegrał"?"The Devil lost"?
"Kupił dla nas trzy bilety do Mombasy... dlatego, że potrzebuje świadectwo, aby wykazał, że lekarz przegrał zakład.""He bought the three of us tickets to Mombasa - because he needs a witness to prove that the doctor lost her bet."
"O, tato, koń przegrał.""Oh, dad, the horse lost."
"W 1949 roku, Czang Kaj-szek przegrał z komunistami." Opuścił Chiny kontynentalne i wycofał się na Tajwan gdzie był prezydentem do 1975r."In 1949, Chiang Kai-shek lost mainland China and retreated to Taiwan."
"Mater Dei" jest tą samą drużyną, z którą przegraliśmy w Ósmej klasie.Mater Dei is basically the same team that we had lost to in eighth grade.
"Nie jest to pocieszające biorąc pod uwagę, że przegraliśmy apelację.""Not too comforting, as we lost our appeal.
"Nie można powiedzieć, że przegraliśmy wojnę"."I don't think you can rightly say we lost the war."
"Udało się, przegraliśmy."We did it! We lost like we were supposed to!
- A pamięta pan, że przegraliśmy?Yeah, we lost that one, remember?
'Skrót' Ferengi to przypadek, a mecz i tak przegraliście.The Ferengi's bunt was an accident. And you still lost the game.
- Już przegraliście tę bitwę, ale jesteś za głupi, żeby o tym wiedzieć.You've already lost this battle, Pete, only you're too stupid to know it.
- Teraz, tak sobie myślę, że wygrałem, a wy obaj, przegraliście.Now, as I think we can see from that, I won, and you two, in fact, lost. I wasn't even in it.
/Ryzyko się wam nie opłaciło. W cokolwiek gracie... /Właśnie przegraliście.at the risk of stating the obvious, whatever game you think you're playing... you just lost.
Bo przegraliście.Because you lost.
- Cóż, panie Giamatti krwawienia z Texas A M bordowy i biały, i przegrali w sobotę.- Well, Mr. Giamatti bleeds Texas AM maroon and white, and they lost Saturday.
- Ekscelencjo, wygląda na to, żeśmy jako wodnicy już przegrali... Możliwe...- It looks like we've lost...
- I przegrali.And lost.
- Jankesi przegrali.Yankees lost.
- Jankesi znów przegrali ostatniej nocy.- Yankees lost again last night.
"Ale na końcu, przegrasz."But in the end, you will lose.
- Dziś Brazylia przegra po raz pierwszy.- Today Brazil will lose for the first time.
- I przegra.- Then she will lose.
- i przegracie.- and you will lose.
I to my wygramy, a wy przegracie.And we will win and you will lose.
I wy przegracie.And you will lose.
Gdyby któryś wcelował, Junuh przegrałby.If either of them sank their putts, Junuh would lose.
/Calgary znów przegrało.Calgary lost again.
/Fang przegrało 10 z 14 zawodów.as fang lost 10 out of the next 14 challenges...
/Gdy nowe Malakal przegrało /po raz trzeci z rzędu,- Cirie is losing it. Airai has if! When the new malakal lost their third challenge in a row,
A ZSRR... przegrało.And the USSR... lost.
A.S.U. przegrało... ale ciągle się rozrastaliśmy... i każdy znowu zainkasowałA.S.U. lost the game... but we still beat the spread... and everybody cashed in again.
Amanda, szczerze mówiąc wiele osób przegrałoby bieg z J.T.Amanda,to be fair,i think a lot of people would lose in a foot raceto j.t. .

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'lose':

None found.
Learning languages?