Przeciąć (to cut) conjugation

Polish
71 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
przetnę
I will cut
przetniesz
you will cut
przetnie
he will cut
przetniemy
we will cut
przetniecie
you all will cut
przetną
they will cut
Imperative
-
przetnij
you cut!
niech przetnie
let him/her/it cut
przetnijmy
let's cut
przetnijcie
you all cut
niech przetną
let them cut
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
przecięłam
I cut
przecięłaś
you cut
przecięła
she cut
przecięłyśmy
we cut
przecięłyście
you all cut
przecięły
they cut
Future feminine tense
przetnę
I will cut
przetniesz
you will cut
przetnie
she will cut
przetniemy
we will cut
przetniecie
you all will cut
przetną
they will cut
Conditional feminine tense
przecięłabym
I would cut
przecięłabyś
you would cut
przecięłaby
she would cut
przecięłybyśmy
we would cut
przecięłybyście
you all would cut
przecięłyby
they would cut
Conditional perfective feminine tense
przecięłabym była
I would have cut
przecięłabyś była
you would have cut
przecięłaby była
she would have cut
przecięłybyśmy były
we would have cut
przecięłybyście były
you all would have cut
przecięłyby były
they would have cut
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
przeciąłem
I cut
przeciąłeś
you cut
przeciął
he cut
przecięliśmy
we cut
przecięliście
you all cut
przecięli
they cut
Future masculine tense
przetnę
I will cut
przetniesz
you will cut
przetnie
he will cut
przetniemy
we will cut
przetniecie
you all will cut
przetną
they will cut
Conditional masculine tense
przeciąłbym
I would cut
przeciąłbyś
you would cut
przeciąłby
he would cut
przecięlibyśmy
we would cut
przecięlibyście
you all would cut
przecięliby
they would cut
Conditional perfective masculine tense
przeciąłbym był
I would have cut
przeciąłbyś był
you would have cut
przeciąłby był
he would have cut
przecięlibyśmy byli
we would have cut
przecięlibyście byli
you all would have cut
przecięliby byli
they would have cut
Impersonal
przecięto by
there would be cut
przecięto by
there would be cut

Examples of przeciąć

Example in PolishTranslation in English
- Co? Musisz przeciąć kabel, Fitz.You need to cut the line right now, Fitz.
- Coż, to możliwe... Ale nie jest mi znany żaden laser chirurgiczny, który ma dość mocy, by przeciąć dwie warstwy kości.- Well, possible, but I don't know of any surgical laser with enough juice to cut through two layers of bone.
- Jeśli mamy go przeciąć na pół, to spoko.If you want us to cut him in half, we're cool with that.
- Musimy przeciąć tą belkę.- We need to cut this beam.
- Musisz przeciąć kabel!You got to cut a wire,chuck!
,Aby ominąć przełącznik przerywacza, przetnij kable w następującej kolejności. ""To bypass trembler switch, cut wires in following procedure."
- Nie przetnij się- Just don't cut yourself.
- Teorią jest, że kiedy myślisz jak chirurg, tym bardziej się nim stajesz. Lepiej zająć się nadchodzącym jutrem, klinicznym: przetnij, zoperuj, zamknij.Theory is, the more you think like a surgeon, the more you become one... the better you get at remaining neutral, clinical cut, suture, close... and the harder it becomes to learn to turn it off...
- To go przetnij.- I think you need to cut 'em, all right?
- To teraz przetnij biało-niebieski kabel. Który?- Okay, so now I want you to cut... the blue and white wire.
Skręć w Libby i przetnijcie mu drogę.Take Libby and cut him off.
- Ja go przecięłam.- I cut the lvad wire.
Byłam pewna, że przecięłam te kable zeszłej nocy.I thought I cut those wires last night.
Ja przecięłam kabel.I cut his lvad wire.
Jeśli chodzi wam o pióro, przecięłam się nim, kiedy podpisywaliśmy porozumienie rozwodowe.! If you mean the pen, I cut myself on that when we signed the divorce agreement.
Nie, już przecięłam kable od monitoringu i alarmu.No, I already cut the main line to the security cameras and the alarm.
Beca przecięłaś linkę hamulca!Becca, you just cut the brake line!
Cassie, przecięłaś przewód żółciowy?Cassie, did you cut the common bile duct?
Czy znowu przypadkowo przecięłaś się nożem?Did you accidentally cut yourself with a knife again?
I wiem ponad wszelką wątpliwość, że to nie ty przecięłaś kable.And I know beyond a shadow of a doubt that you did not cut those lvad wires.
Izzie, ty przecięłaś kabel od wspomagania Denny'ego.- Izzie, you cut the lvad wire.
- Paniusia mało mnie nie przecięła na pół.- Feeble Knievel here almost cut me in half with her tricycle.
Alisson przecięła się papierem, a ja dobiłam targu.Allison's got a paper cut,and i gotta deal.
Chcę, żebyś przecięła pasy i jakoś przymocowała te siedzenia do okna, dobrze?I want you to cut the seat belts and somehow... secure those seats in front of the window. - Okay?
Jak się tak przecięła?How'd she cut herself?
Jakakolwiek to była broń, przecięła przód klatki piersiowej i wyszła przez plecy.Whatever weapon was used cut completely through the front of the chest And went right out of the back.
- Że ścięgna przecięły się na dwa palce.- That the tendons were cut partially in two fingers.
Drzwi przecięły go na pół.He's dead. Barnes is dead. He got cut in half by the door.
Jedne bardzo ładne nożyczki, które nigdy niczego nie przecięły.'A useless scissors which doesn't cut anything.'
Nie mów mi, że te dzieciaki przecięły łańcuchy.You tell me these kids brought bolt cutters?
Zabrania się poddawania ptaków ubojowi za pomocą automatycznych noży do obcinania szyi, chyba że możliwe jest ustalenie, czy noże te skutecznie przecięły oba naczynia krwionośne.Birds shall not be slaughtered by means of automatic neck cutters unless it can be ascertained whether or not the neck cutters have effectively severed both blood vessels.
- Nie przeciąłem jej.- It didn't cut it.
- Nie, chyba słomką przeciąłem górną wargę.- Oh, I think I cut the roof of my mouth on the straw.
- Raz przypadkowo przeciąłem kobietę na pół.- In fact, last year I accidentally cut a woman in two.
- Tak przeciąłem sobie rękę.~ You did what? ~ That's how I cut my hand.
- Tato, przeciąłem sobie ramię.Dad, I cut my arm. Oh, wow.
- Nie, mam na myśli, że nie przeciąłeś rdzenia.No, but what I mean is, you didn't cut the cord.
/A ta świnka powiedziała: /"Ała, ła, ła, /przeciąłeś mnie aż do kości. "This little piggy went, "Boo-hoo-hoo, you cut me to the bone."
A ty przybyłeś mnie uratować i przeciąłeś...And you came to save me and you cut...
Ale przeciąłeś mnie wpół i wciąż żyję.But cut me in half and still I live.
Czy Ty znów przeciąłeś hamulce?Did you cut the brakes again?
- Gdybyś nie przeciął tego forsztagu, możliwe, że Vane od razu by wypłynął i prawdopodobnie pozabijał nas wszystkich.If you hadn't have cut that forestay, there's an argument to be made that Vane would have set sail right away and probably killed us all.
- Ktoś przeciął przewód hamulcowy.So someone cut the brake line.
- Kurwa, przeciął przewody. - Co?Damn, he cut the cable.
- Martin przeciął sobie palec.- Martin has cut his finger.
- Miał 15 lat, nachlał się pewnej nocy, pociąg go przejechał i przeciął w pasie.- When he was 15, he got drunk one night and a train ran him over and cut him in half.
I upewnić się, że przecięliśmy dwie główne arterie.Make sure to cut the two coronary arteries.
Kiedy zaczęły się drgania? Z danych wynika, że w chwili, w której przecięliśmy kadłubJudging from our acoustical data, I'd say the moment we cut into her hull.
Moi drodzy towarzysze, przecięliśmy czerwoną wstęgę a pierwsza dostawa aluminium z Tadzykistanu pojedzie do Moskwy.My dear comrades, the red ribbon is cut, and the first shipments of Tajik aluminum are pouring into Moscow.
Nie wiem jakie wieści dotarły do roku 1961, ale twój zakładnik i ja przecięliśmy pępowinę.I don't know whether the news has got back to 1961, but your host and I have cut the umbilical cord.
Tak bardzo potrzebujemy statków, że przecięliśmy Amerykę na pół, by połączyć oceany.We need our ships so much that we have cut America in two to link the seas.
Wy, przecięliście mu żyłę, więc się leczySee, it was dormant, you cut a vein, and it's healing.
- Czy twoi chłopcy przecięli przewód?- Did your boys cut the wire?
- No więc... a jeślibyśmy przecięli ogrodzenie... i je wypuścili?- Well... what if we cut the fence... and let them out?
-I przecięli kable telefoniczne?-And cut the phone lines?
/Chce żebyśmy przecięli sobie stopy.No! He wants us to cut through our feet.
/Nie chce żebyśmy przecięli łańcuchy.I'm gonna kill your husband now, Mrs. Gordon. He doesn't want us to cut through our chains.
- ...przetnę dziecko na połowę.[1 Krl 3, 16-28]- I will cut the baby in half.
Ja przetnę... ty wybierzesz.I will cut. And you pick.
- Mój syn przetnie wstęgę.- My son will cut the ribbon.
/W ciągu 60 sekund, /przetnie cię na pół.Within sixty seconds it will cut you in half.
/Zło przetnie /jego serce jak sztylet.An evil that will cut through your heart like a dagger.
A teraz gwiazda telewizyjna, Olivia Fuller, przetnie wstęgę.And now TV's Olivia Fuller will cut the ceremonial ribbon.
Jestem potężną kobietą i mój feminizm przetnie cię na pół mieczem równości!I am a powerful woman, and my growing feminism will cut you in half like a righteous blade of equality!
- Haldol zaczyna działać i techniczni przetną klatkę.- Haldol's kicked in and Maintenance will cut the cage.
Mojry przetną nić.The Fates will cut you down.
Czemu nawet tego nie przecięło?Why can't it even cut through this?
Dzieciak nawet nie zauważył, co przecięło go na pół.He cut him in half before he even knew what hit him.
Musiało się złamać, kiedy przecięło przewód telefoniczny.Must have snapped off when the, uh, cord to this phone was cut.
Nie mając nic do stracenia, ostatni z Katai rzucił się na wojownika z tym mieczem w ręku. Ostrze przecięło go na pół.Nothing left to lose the last of the Katai lunged at the warrior with this sword the blade cut him clean in two.
Ostrze przecięło tkankę podskórną, mięsień mostkowo-sutkowo-obojczykowy, zespół żył szyjnych, tętnicę szyjną i nerw błędny.The blade traversed the subcutaneous tissue, sternocleido-mastoid muscle, jugular venous complex, the carotid artery and the vagus nerve.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'cut':

None found.
Learning languages?