Pracować (to work) conjugation

Polish
121 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
pracuję
I work
pracujesz
you work
pracuje
he/she/it works
pracujemy
we work
pracujecie
you all work
pracują
they work
Imperfective future tense
będę pracować
I will work
będziesz pracować
you will work
będzie pracować
he/she/it will work
będziemy pracować
we will work
będziecie pracować
you all will work
będą pracować
they will work
Imperative
-
pracuj
you work!
niech pracuje
let him/her/it work
pracujmy
let's work
pracujcie
you all work
niech pracują
let them work
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
pracowałam
I worked
pracowałaś
you worked
pracowała
she worked
pracowałyśmy
we worked
pracowałyście
you all worked
pracowały
they worked
Future feminine tense
będę pracowała
I will work
będziesz pracowała
you will work
będzie pracowała
she will work
będziemy pracowały
we will work
będziecie pracowały
you all will work
będą pracowały
they will work
Conditional feminine tense
pracowałabym
I would work
pracowałabyś
you would work
pracowałaby
she would work
pracowałybyśmy
we would work
pracowałybyście
you all would work
pracowałyby
they would work
Conditional perfective feminine tense
pracowałabym była
I would have worked
pracowałabyś była
you would have worked
pracowałaby była
she would have worked
pracowałybyśmy były
we would have worked
pracowałybyście były
you all would have worked
pracowałyby były
they would have worked
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
pracowałem
I worked
pracowałeś
you worked
pracował
he worked
pracowaliśmy
we worked
pracowaliście
you all worked
pracowali
they worked
Future masculine tense
będę pracował
I will work
będziesz pracował
you will work
będzie pracował
he will work
będziemy pracowali
we will work
będziecie pracowali
you all will work
będą pracowali
they will work
Conditional masculine tense
pracowałbym
I would work
pracowałbyś
you would work
pracowałby
he would work
pracowalibyśmy
we would work
pracowalibyście
you all would work
pracowaliby
they would work
Conditional perfective masculine tense
pracowałbym był
I would have worked
pracowałbyś był
you would have worked
pracowałby był
he would have worked
pracowalibyśmy byli
we would have worked
pracowalibyście byli
you all would have worked
pracowaliby byli
they would have worked
Impersonal
pracowano by
there would be worked
pracowano by
there would be worked

Examples of pracować

Example in PolishTranslation in English
"...ale muszę pracować przez cały weekend"."...but I have to work at the Buy More all weekend." You see, this way, when she asks me,
"Czy zgodzi się pan z nami pracować" ?"Agree to work with us"?
"Dlatego musisz ciężko pracować.""That's why you have to work hard."
"Dobra okazja do godziwego zarobku dla tych, którzy pragną pracować elastycznie.""Very good earning op portunities are available to those willing to work flexibly."
"Jeśli będę z nią pracować, bez wątpienia będzie mnie doprowadzać do szału i jest możliwość, że się pozabijamy.""If we were to work together, "she would undoubtedly drive me insane, and it is possible that we would murder each other."
! Tak, to nowy czasownik, nad którym pracuję.It's a new verb that i'm working on.
"Ciężko pracuję, lubię porządek, kiedy wracam do domu".I work hard, I like a clean house when I come home.
"I pracuję tylko dla ciebie." "Tak, kochanie."And I won't work for nobodybut you, yeah baby
"Ja pracuję cały dzień.I work all day.
"Jestem Sherlock Holmes i zawsze pracuję sam."I am Sherlock Holmes and I always work alone. "
"Chcielibyśmy, żebyś stanęła na równi z nami," "ponieważ tak ciężko pracujesz, ponieważ na to zasłużyłaś."We would like for you to have parity with us because you work so hard, because you deserve it."
"Co robisz innego niż ja?" Jedyną różnicą jest to, że ty pracujesz z S E K R E T E M.well, the only thing that is different is that you work with the secret.
"Dla jakiego zespołu pracujesz, Wayne?"What's that band you're working for, Wayne?
"Earl, pamiętaj nad czym pracujesz.ALEX: "Earl, remember what you're working for.
"Jeśli pracujesz ciężko i przestrzegasz zasad, ten kraj jest naprawdę otwarty dla ciebie."if you work hard and you play by the rules this country is truly open to you.
"@MsCEO101 W 2015 obiecuję i planuję zostać przedsiębiorcą, który wzmacnia innych i pracuje na rozwój tego narodu i kontynentu #Africapitalism""@MsCEO101 In 2015 I pledge & plan to be an entrepreneur that empowers others & works to develop this nation" and continent #Africapitalism" — eddie (@efultang) January 7, 2015
"Jakiś koleś, który tutaj pracuje".That's me, you know... "some guy who works here."
"Lider inteligenckiego kwintetu jazzowego... w oparach marihuany... przydaje nieeleganckiego zapachu... eleganckiemu klubowi, w którym pracuje."The dreamy marijuana smoke... of a lad who heads a highbrow jazz quintet... is giving an inelegant odor... to that elegant East Side club where he works.
"Mikael Blomkvist odchodzi z zarządu i nie pracuje dłużej dla gazety Millenium"."Blomkvist resigns from the Board and no longer works for Millennium. "
"Mój mąż pracuje w Tower Hamlets.""My husband works in Tower Hamlets. Meh, meh, meh. "
"Cały dzień pracujemy ze zwłokami, nie musimy mordować".They all say the same thing, "we work with dead bodies all day, we don't need to make more."
"Czemu pracujemy w sobote, Paris?"Why are we working Saturday, Paris?
"Dlaczego pracujemy dla was, a wy nas zniewoliliście?", a po tym zwracają się przeciwko swoim panom.Why are we working for you? And you have enslaved us."
"Nawet za tysiąc lat, Catherine, pracujemy razem."Not in a thousand years, Catherine, we work together.
"Nie pracujemy z nieznajomymi i z desperatami.""You don't work with people you don't know "and you don't work when you're desperate. "
"Teraz pracujecie dla mnie""Okay, you guys are working for me now. "
- A dla kogo pracujecie?- And who d'you work for?
- A więc pracujecie razem?So... you guys work together.
- Ale nie powiecie, dla jakiej firmy pracujecie?But you can't tell me what company you work for?
- Ciężko pracujecie i... bez was, pan Rong już by nie żył.You worked hard though Without you, Mr Rong could lose his life
! Są dobrzy, pracują nad tym.They're good, they work at it.
" spowoduj to naprawdę nie pracują.'Cause that doesn't really work.
"...tak ciężko pracują nad twoją edukacją.""...work so hard to educate you."
"Ludzie się budzą, pracują."People wake up. They work
"Niektórzy" ludzie tutaj pracują, McGee.Certain people here are working, McGee.
"Nigdy nie pracuj z dziećmi i zwierzętami."Uh, never work with children or animals.
"Przełam schemat, pracuj z tym co masz."Break preconceptions, work with what you have.
"Wyjedź, nie pracuj, odpoczywaj"...Go away, don't work, rest...
"Zostań, pracuj. Zajmę się tobą.""Stay here, work, I'll take care of you."
"pracuj dla mnie, a zamknę twoją sprawę"."come work for me, I'll throw your case."
- Nie. Więc pracujmy nad tym, co mamy.Well, then let's work with what we have.
- Tak więc pracujmy ciężko! I niech zwyciężą najlepsi!Okay, so let's work hard, and may the best band win.
Dla jej dobra, pracujmy szybko.The better her chances are. For her sake, let's work fast.
Dobrze, pracujmy więc.Fine. Then let's work.
Jeśli mamy pracować razem, pracujmy razem.Look, if we have to work together, let's work together.
- I pracujcie ramionami, ok?- And just work your arms, okay?
- Nie pracujcie na tym, zróbcie to!- Don't work on it, do it!
- Nie pracujcie za ciężko.- Don't work too hard.
- jest sygnał - pracujcieWe've a signal from object C! Let's work!
/Bądźcie grzeczni /i pracujcie ciężko,- Behave yourselves, work hard...
"Nigdy w życiu nie pracowałam tak ciężko i tak mało rozumiałam."I've never worked so hard in my life and understood so little.
# Więc pracowałam co dzień jak mrówki. #I worked around the clock every day
*I pracowałam nad tym bez *wytchnienia od rana do nocy.And I worked at it All around the clock
- A pracowałam tak ciężko ale to nie ma znaczenia.And I worked so hard, but it doesn't matter.
- Bo jestem twoim lekarzem i pracowałam bardzo ciężko, żeby ci pomóc.Because I'm your doctor and I worked very hard to help you.
- Acha, jak dużo z nim pracowałaś?Uh-huh, how much have you worked with him?
- Ciężko pracowałaś.- Aww. - You worked so hard.
- Dla kogo wcześniej pracowałaś?- Where have you worked?
- Długo pracowałaś w API?You worked at API a long time?
- Kiedy ostatnio pracowałaś?- When was the last time you worked?
"Zostałam urodzona w miłości," "a moja biedna matka ciężko pracowała."I was born to love, and my poor mother worked the mines
- Ale ona już tu pracowała.But she's already worked here.
- Ale pracowała tu?-But she worked for you?
- Bardzo bym utyła, gdybym tu pracowała.- I would get so fat if I worked here.
- Ciężko pracowała.She certainly worked hard enough.
- Już pracowałyśmy razem.And we've already worked together, so...
A ty okłamałeś nas i zrujnowałeś wszystko, na co Bessie i ja tak ciężko pracowałyśmy.And you lied and you ruined everything Bessie and I have worked so hard for. I mean, we could have died in that fire and it would have been your fault! - I know, I know, I know and I hate myself so much for it that I wish I had died in that fire!
Ale to wszystko na co pracowałyśmy!But everything we've worked for!
Ciężko pracowałyśmy, żeby przejść na swoje, legalnie.We worked so hard to finally go legit.
Często wspominam, jak pracowałyśmy w sklepie.I often think of those days we worked in the linen shop.
Ale musiałaś naprawić sprawy z Eleanor, bo widzę, że pracowałyście razem w zeszłym roku.But you must've patched things up with Eleanor because I see you worked together again last year.
Ciężko pracowałyście, a przyjęcie będzie świetne.You've worked so hard - and it's gonna be a fun party.
Czy kiedykolwiek pracowałyście w biurze z inną kobietą o której możecie powiedzieć coś negatywnego?Have you girls ever worked in an office with other women who you have negative things to say about?
Dobrze dzisiaj pracowałyście.You worked well today.
Naprawdę ciężko pracowałyście.Y'all really worked hard. Bye. We know.
- Często ze sobą pracowały?- Have they worked together a lot?
- Dzieci naprawdę ciężko pracowały.- Yeah, well, the kids worked really hard.
- Tak, pracowały nad nią 2 zespoły, detektywi i ludzie z centrum dowodzenia.- Yes. Two teams worked on it, detectives and guys from command center.
- ♪ Robię to co chcę... ...za kobiety które pracowały dla niego, swoje zdziry.- ♪ I do what I wanna do - ...as the women who worked for him, his hos.
Całe generacje pracowały, by stworzyć tu sobie warunki do życia.For generations, these people have worked to make a life for themselves here.
Naprawdę sądzisz, że Carla pracowałaby w takim miejscu?You really think Carla would work out of there?
"Idź tam, gdzie raki zimują. Ciężko pracowałem na ten wóz.""I've worked hard for this car."""
'Bo jeden z moich ludzi... pracowałem tam przez około 8 godzin w czasie 3 wizyt i nic nie zarobiłem.You know what? 'Cause I have one of my guys... I worked there for a total of probably 8 hours in 3 visits and I made nothing.
'Więc tak, pracowałem tu....' Mów o wystawie. Mam miłe wspomnienia z pracy tutaj.'So yes I worked here... ' span tts:color=yellow0 Talk about the exhibition, And I have fond memories of working here,
- 65. Nigdy nie pracowałem za taką stawkę, z jednym wyjątkiem, ale to był szlachetny przypadek.I never worked for so little... except once, and that was a very noble cause.
- A pracowałem tylko w Bayswater.I've only ever worked in Bayswater.
# Powiedziałeś, że pracowałeś późno dzisiaj wieczora♪ You said you worked late this evening
- ... płat skroniowy, bo jest to podobne do sprawy, nad którą pracowałeś?Temporal lobe... Because it's like a case you worked on before?
- Ale ty nigdy nie pracowałeś.But you've never worked in your life!
- Ciężko i długo na to pracowałeś!- You've worked too hard and too long!
- Ciężko pracowałeś.- Hey. You worked hard.
"Inżynier pracował z materiałami wybuchowymi."The engineer worked with explosives,
"Na początku, pomagałmu podczas jego występu współpracownik z fabryki gdzie pracował.""At first, he was assisted in his performance by a co-worker from the factory where he worked." Because he was poor and worked since he was a boy.
"Na tym etapie, będę pracował, dlaczego nikt nie był przy połowie bit. "'By this stage, I'd worked out why no-one was using the middle bit. '
"On powiedział, że nie ma całego dnia i on pracował nocami.""He said he didn't have all day and he worked nights. "
"pozostawiłem tutaj całe moje życie, zaprojektowałem swojego Cadillaca", jego ojciec pracował w Fordzie, gdy poszedł na studia inżynierskie dostał pracę i chwali się ojcu, że dostał pracę ojciec się ucieszył, a on mówi "w GM".He said, "All my life has led up to this, I've designed my own Cadillac." He grew up in a family who... His father worked in Ford.
"Kiedy pracowaliśmy razem:"when we worked in the laboratory
(Czytaj więcej tutaj) Mamisoa Isabelle Raveloaritiana (Madagaskar): „Po raz pierwszy spotkałam się z Global Voices, gdy szłam do biura Jentilisa, edytora Global Voices w Malgaszu jako, że pracowaliśmy razem w tej samej firmie.(Read full post here) Mamisoa Isabelle Raveloaritiana (Madagascar): “I met Global Voices for the first time when I went to the office of Jentilisa, the editor on Global Voices in Malagasy, as we worked together in the same company.
- ... ciężko pracowaliśmy, jesteśmy wystarczająco dobrzy i nadszedł nasz czas, więc zdobądźmy ten puchar!We've worked hard, and we are good enough... and this is our time, so lets win the cup.
- Bo pracowaliśmy razem. - Nie.- Because we worked together.
- Cameron i ja pracowaliśmy razem.Cameron and I worked together.
- Czy pracowaliście ze sobą?- You worked together regularlr?
- Nie był, gdy go poznaliście. Ale po sprawie, nad którą pracowaliście...He wasn't when you met him, but that last case you worked on with him --
- Zatem blisko pracowaliście?So you worked closely then?
/Chyba pracowaliście razem.I-I think he worked in your business.
/Już ze mną pracowaliście.Anyway, you've all worked with me before.
" Nigdy nie identyfikowali siebie ani agencji, dla której pracowali. "" They never identified themselves or what agency they worked for. "
"Badani pracowali wspólnie po raz pierwszy nad sprawą mordu ciężarnej stażystki Cleo Eller.""Subjects worked together for the first time "in solving the murder of pregnant congressional intern, Cleo Eller."
"Rodzinne" może brzmieć zbyt ciężko, ale było tam takie ciepłe uczucie między nami a ludźmi którzy tam pracowali.You know, "family" might be a bit heavy, but it was a warm feeling between us and the people that worked there.
- Ale tak nie jest? - Nie, ciekawe jest to, że... pracowali razem od siedmiu lat, bez żadnego incydentu.- No, the interesting thing about these agents... is that they had worked together for seven years previously without any incident.
- Ci, którzy pracowali dla twojego ojca.Guys who worked for your father.
A ci ludzie na Twojej liście nie wiedza jakim marzycielem jesteś więc pracowałbym jak robotnik oczarowując ichAnd the guys on your list don't know how dreamy you are so l would work that blue-collar charm full throttle.
Dlaczego ktoś tak potężny, jak Mroczny, pracowałby dla bezużytecznego durnia, jakim jest Książę Frontlandów?Why do you think that someone as powerful as the Dark One would work for a useless fool like the Duke of the Frontlands?
Jasne, jakbyś znalazł kogoś, kto pracowałby za mniej niż my.Right, like you could find anyone who would work for less than us.
On pracowałby dla mnie.He would work for me.
On pracowałby z grani kijem golfowym instruktorem... i pracy wszystek dzień długi... i jest ostatnia osoba zostawić każda noc też.He would work with a batting instructor... and work all day long... and be the last person to leave every night also.
Shane O'Hanahan pracowałby nawet z samym diabłem jeśli pomyślałby, że może coś na tym zarobić.Hell, Shane O'Hanahan would work with the Devil himself if he thought he could get a dollar out of it.
- Czterech pracowało na zewnątrz.- and 4 worked outside.
10,000 statystów pracowało nad miniserialem, który posiadał 500 ról mówionych.1 0,000 extras worked on the miniseries, which featured 500 speaking roles.
22 Ponadto pięciu pracowników lokalnych (wszyscy pełnoetatowi), siedmiu pracowników kontraktowych (trzech pełnoetatowych, czterech w niepełnym wymiarze czasu) i dwóch młodszych ekspertów (obaj w niepełnym wymiarze czasu) również pracowało nad zagadnieniami dotyczącymi ochrony zdrowia.(all full-time), seven contractual agents (three full-time, four parttime) and two junior experts (both parttime) also worked on health.
A ilu z tych ekspertów kiedykolwiek pracowało w dokach kosmicznych?How many of those experts ever worked a space dock?

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'work':

None found.
Learning languages?