Próbować (to try) conjugation

Polish
117 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
próbuję
I try
próbujesz
you try
próbuje
he/she/it tries
próbujemy
we try
próbujecie
you all try
próbują
they try
Imperfective future tense
będę próbować
I will try
będziesz próbować
you will try
będzie próbować
he/she/it will try
będziemy próbować
we will try
będziecie próbować
you all will try
będą próbować
they will try
Imperative
-
próbuj
you try!
niech próbuje
let him/her/it try
próbujmy
let's try
próbujcie
you all try
niech próbują
let them try
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
próbowałam
I tried
próbowałaś
you tried
próbowała
she tried
próbowałyśmy
we tried
próbowałyście
you all tried
próbowały
they tried
Future feminine tense
będę próbowała
I will try
będziesz próbowała
you will try
będzie próbowała
she will try
będziemy próbowały
we will try
będziecie próbowały
you all will try
będą próbowały
they will try
Conditional feminine tense
próbowałabym
I would try
próbowałabyś
you would try
próbowałaby
she would try
próbowałybyśmy
we would try
próbowałybyście
you all would try
próbowałyby
they would try
Conditional perfective feminine tense
próbowałabym była
I would have tried
próbowałabyś była
you would have tried
próbowałaby była
she would have tried
próbowałybyśmy były
we would have tried
próbowałybyście były
you all would have tried
próbowałyby były
they would have tried
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
próbowałem
I tried
próbowałeś
you tried
próbował
he tried
próbowaliśmy
we tried
próbowaliście
you all tried
próbowali
they tried
Future masculine tense
będę próbował
I will try
będziesz próbował
you will try
będzie próbował
he will try
będziemy próbowali
we will try
będziecie próbowali
you all will try
będą próbowali
they will try
Conditional masculine tense
próbowałbym
I would try
próbowałbyś
you would try
próbowałby
he would try
próbowalibyśmy
we would try
próbowalibyście
you all would try
próbowaliby
they would try
Conditional perfective masculine tense
próbowałbym był
I would have tried
próbowałbyś był
you would have tried
próbowałby był
he would have tried
próbowalibyśmy byli
we would have tried
próbowalibyście byli
you all would have tried
próbowaliby byli
they would have tried
Impersonal
próbowano by
there would be tried
próbowano by
there would be tried

Examples of próbować

Example in PolishTranslation in English
# Jedna cudowna chwila, # # w której znowu chciałeś próbować. #* One shining moment * You were willing to try
! Ja ci próbuję pomóc!I'm trying to help you here.
! Nie, nie, po prostu próbuję zrozumieć o co chodzi.No, no, I'm just trying to find out what's going on.
! To co on próbuję powiedzieć to to, że to darmówka.What he's trying to say is,... it's a freebie.
! To właśnie próbuję zrozumieć.That's what I'm trying to figure out.
! Uwierz, próbuję cię pocałować. Jeśli dasz mi chwilę, na uporządkowanie myśli, na pewno to zrobię.Cintia, believe me, I'm trying to kiss and if you give me a minute to clear my mind I will be able to kiss you, right?
"Co próbujesz przekazać?".I'd ask them,"What are you trying to say?
"Dlaczego próbujesz przeciwstawienia się?""Why do you try to defy it?"
"I lepiej, żebym nie widział jak próbujesz się uśmiechać nędzny białasie""And I better not see you trying to smile, cracker."
"Kiedy próbujesz nas do bram niebios doprowadzić,while you trying to get us all To the heaven above
"Kiedy śmierć zagląda ci w oczy, próbujesz tego uniknąć."you try to evade it after the coffin ceremony
"Jemioła wisi gdzie okiem sięgnąć, każda para próbuje przestać."Mistletoe hung where you can see Every couple tries to stop
"Każdy mężczyzna lub kobieta, który próbuje dosięgnąć ideału ""No man or woman who tries to pursue an ideal "
"Riggan Thompson, lepiej znany jako Birdman, próbuje nie znieść jajka na Broadway'u"."Riggan Thomson, best known as the face of Birdman, "tries not to lay an egg on Broadway."
"chociaż na zewnątrz próbuje sprawiać wrażenie zaradnego i samodzielnego.""though he tries to appear so brave and cheerful."""
"A" - zostajemy tu i próbujemy się pozabijać... i wtedy nikt nie dostanie pieniędzy i ktoś zginie. /Albo "B" - wydostajemy się stąd, /jedziemy na spotkanie i zgarniamy pieniądze."A," we stand here and try to kill each other- and then no one gets paid and someone gets dead- or "B," we get out of the swamp, make our drop and collect our dough.
"Jeżeli zespół medyczny wyrazi zgodę, próbujemy"."If I get green light from the doctor tomorrow morning, we try."
"My próbujemy zarobić na życie tutaj...""We're trying to make a living here..."
"Nie mogę powiedzieć, że jesteśmy daleko i próbujemy unikać linii dobra"I can tell you that we're far away and we're trying to avoid the law and do good in the world.
"Uwielbiamy wszyscy Pani listy i próbujemy sobie Panią wyobrazić."We all love your letters and try to imagine what you must be like.
"Czemu próbujecie rozdzielać żal od biadania?Why try to share grief and sorrow?
"I oczywiście ktoś mojego pokroju ucieka, kiedy próbujecie go złapać"."and naturally, somebody like myself would run when you guys are trying to get up on me."
"Wy, ludzie próbujecie ten rodzaj walki w polu i zostajecie kurzem przestrzeni!You people try that kind of hot-dogging in the field, and you're space dust!
- Ale przecież próbujecie?Hey, you're trying, right?
- Co próbujecie ukryć?What are you trying to hide?
! Czemu zniechęcasz ludzi, którzy próbują tylko wnieść pokój i odnaleźć szczęście?Why bring pain to people trying to wipe away their pain and find true happiness?
"Człowieku, jak oni próbują.""Man, how they try."
"Gdy faszyści próbują wypchnąć cię stąd."When fascists keep trying to push you over it.
"Moja najdroższa, wiem, co oni planują, próbują rozprzestrzenić infekcję.My "lover: I know what you/they drift, they try to expand the infection.
"Nadal próbują mną pomiatać."¢Ü Yet still they try to push me around
"Jedyne co możesz zrobić, to polać je wodą, próbuj złapać Freddy'ego i wyjść z pomieszczenia."The only way you can do anything is dump water on them try to grab Freddy and run out of the room.
"London Calling" i nie próbuj zmieniać tematu."London Calling," And don't try and change the subject.
"Nie próbuj być przemądrzała, moja droga"."Don't try and be too smart, darling."
"Nie próbuj do mnie dzwonić, bo nie wolno ci tu być""Don't try to ring me because you're not allowed to here,
"Nie próbuj mnie ignorować."Don't try to ignore me.
No, dawajcie, próbujmy dalej.Well, come on, let's try.
' Nie próbujcie nas pokonać, ' ' opór jest bezskuteczny. 'Any plans you may have to defeat us are bound to fail. Do not try to defeat us, resistence is useless.
(Dzieci, nie próbujcie tego w domu.)(Don't try this at home, kids! )
- I nie próbujcie mnie śledzić! - Nie będziemy.And don't try to follow me.
- Nawet nie próbujcie!- Don't even try it!
" O 10:30 próbowałam opuścić z budynek." At 10:30 I tried to leave the building.
"Droga Asami, przykro mi, że nie napisałam do ciebie wcześniej, ale za każdym razem gdy próbowałam, nigdy nie wiedziałam, co powiedzieć.- "dear asami, I'm sorry I haven't written to you sooner, "but every time I've tried, I never knew what to say.
"Drogi Nathanielu, próbowałam powiedzieć ci prawdę, ale byłeś za mały, by zrozumieć.I tried to tell you the truth, but you were too young to understand.
"Tak, zabiłam dwoje ludzi i próbowałam zabić siebie i brata."Yeah, I killed two people, "and tried to kill myself and my brother.
"gdy próbowałam zdecydować, czy będę zdolna z kimś być.""while I tried to decide if I was capable of being with somebody."
"Lepsze od wszystkiego, czego do tej pory próbowałaś.""Better than anything you've ever tried."
"nigdy nie próbowałaś ośmiornicy?""you never tried octopus?"
- A próbowałaś czytać Jilly Cooper?- Have you tried Jilly Cooper? - No.
- A próbowałaś kiedyś?- Well, have you ever tried it?
- A próbowałaś się z nią skontaktować?Have you tried calling her?
"A" próbowała zmusić Hannę, żeby to zepsuła.Well, "a" tried to get hanna to ruin it.
"Czuję się urażona, bo moja najlepsza przyjaciółka próbowała pozbyć się mnie z drużyny"I resent that my best friend tried To get me kicked out of the gym
"Dwójka ludzi, która próbowała wrobić Francisa Owena."The men who tried to frame francis owen. I like it.
"Jenny próbowała sprzedać twoje źle oznaczone leki, które jakimś trafem pochodziły od kobiety, która twierdzi, że spała z twoim mężem"?"jenny tried to sell your mislabeled meds, which somehow Came from the woman who said she slept with your husband"?
"Kiedy taty nie było, mama zawsze próbowała mnie zabić.""Mom had tried to kill me whenever Dad was away."
- I wiesz, nigdy nie pofatygowałeś się tutaj, kiedy wcześniej próbowałyśmy abyś był częścią tej rodziny, więc to nie jest tak, że możesz się teraz pojawić...- And you know, you never bothered to come around when we tried to make you part of the family before, so it's not like you can just show up now...
- Przecież próbowałyśmy.- No, we tried that.
- Usłyszałyśmy krzyki i próbowałyśmy wejść frontowymi drzwiami, ale były zablokowane.- We heard screams and we tried the front door but it was locked.
-Nigdy nie próbowałyśmy.We haven't tried every sport.
A właściwie, ktoś je zabrał, i próbowałyśmy wszystkiego, oprócz jednej rzeczy.Well, to be more precise, somebody's taken them, and we've tried everything we can think of except one thing.
Cały czas próbuję zrozumieć, dlaczego z Melissą mnie okłamywałyście i próbowałyście powstrzymać mnie od powrotu, kiedy moje przyjaciółki były w potrzebie?I'm still trying to understand why you and Melissa lied to me and tried to keep me from coming back when my friends needed me?
Czy próbowałyście może mniej drastycznych zmian?Not to play devil's advocate, but have you tried less drastic measures?
Hej Ślicznotki, pamiętacie jak próbowałyście grać w pierwszej lidze i trochę się zakrztusiłyście?Hey, Bellas, remember when you tried to play in the big leagues and you choked?
Nie obchodzi mnie... co próbowałyście zrobić.It don't matter... what you tried to do. You couldn't destroy me.
Oczywiście, nie próbowałyście wszystkiego, bo gdybyście próbowały wszystkiego, to miałybyście torbę ze sobą.Obviously, you didn't try everything, 'cause if you tried everything, I would have the bag.
"Od tego czasu, trzy pokolenia Mueller'ów bezskutecznie próbowały go odzyskać.""Since then three generations "of the Muellers have tried unsuccessfully to get it back."
'Było kilka osób w moim życiu, które próbowały na mnie wpłynąć, nigdy to nie kończyło się dobrze.'There's been a few people in my life who have tried to push me, never worked out too well.'
- Jakieś fagasy próbowały się tu włamać.- Some thugs tried to break in here.
- Replikatory nigdy wcześniej nie próbowały uosabiać się z żadnym konkretnym człowiekiem.Replicators have never before tried to impersonate a specific individual.
- Znowu próbowały, ale nie daliśmy się im.They tried it again, but we were ready.
Gdyby to był mój syn, też próbowałabym go chronić.Look, if it were my son, I would try to protect him, too.
Gdybym to zrobiła, próbowałabym tego nie robić.When I did go there, I would try not to go there.
Okej, Shaw oddał się w ręce przełożonego Kręgu, a Chuck mnie tutaj zamknął, bo wiedziałby, że próbowałabym go uratować. Beckman zrzuci bomby na wskazaną lokację.Okay, Shaw gave himself up to the director, and Chuck locked me in here because he knew I would try and rescue him and Beckman's going to bomb the location.
Bo wiem, że próbowałybyście mnie zatrzymać, a ja musiałem to wiedzieć, ale teraz...Because I knew you would try and stop me, and I needed to know, but... but now...
"Ale nie próbowałem być miły chyba, że ktoś próbował rozmawiać ze mną.""But I wouldn't try to be nice unless someone tried to talk to me."
"Był przy mojej pierwszej przemianie," "a dziś wieczorem próbowałem go zabić."'He was there when I became this creature, 'and tonight, I tried to kill him.
"Drogi sierżancie Moorehead, próbowałem tłumić uczucia, ale dłużej tak nie mogę."Dear Sergeant Morehead, "I have tried to hold back my feelings, "but I can't go on like this.
"Gdy nie wiesz, co zrobić, zastanów się, jak postąpiłby Jezus." Więc próbowałem zamienić ją w rybę.So I tried to turn her into a fish.
"Nigdy tak bardzo nie próbowałem, by kogoś poznać.""I nevertried this hard too meet anyoone."
"A ty próbowałeś mnie kupić."You tried to buy me from my mother.
"ZABAWA W CHOWANEGO" Czy próbowałeś coś jeść lub pić, odkąd to założyłeś?Just a thought, but have you tried eating or drinking since you put that on?
- A próbowałeś kiedyś prawdziwego...Have you ever tried an actual...
- A próbowałeś mu wybaczyć? - Za co?Have you tried forgiving him?
- A próbowałeś?- Have you ever tried?
! W końcu próbował tylko wydłubać dzieciakowi oko! Co za ćwok!He only tried to gouge the kid's eyes out!
"Ale nie próbowałem być miły chyba, że ktoś próbował rozmawiać ze mną.""But I wouldn't try to be nice unless someone tried to talk to me."
"Ale nigdy nie próbował zostawić nas za sobą,""But he never tried to leave us behind,"
"Jeferson Feitosa został aresztowany wczoraj... w nocnym klubie, kiedy próbował wymienić podrabiany banknot $50.""Jeferson Feitosa was arrested yesterday... as he tried to pass a fake bill of $50 at a nightclub."
"Jeśli ktoś ranił cudzego psa lub próbował się wzbogacić, "był skazywany na śmierć i więziony."If someone hurt an animal or tried to be rich, they would be killed and put in jail.
"... próbowaliśmy słodyczy ... kwiatów... filmów... diamentów..."You girls change your mind so much. We tried candies, flowers, movies, diamonds.
"Cóż, próbowaliśmy już tego wszystkiego, a dzieci i tak nie potrafią zdać"."Well, you know, we've tried all of that and the kids still can't pass the tests".
"Hanko-niańka" brzmi kretyńsko, próbowaliśmy.Hanksit sounds ridiculous. We tried it.
"Raz próbowaliśmy się wykąpać,""We tried to bathe once,"
# I próbowaliśmy ## And we tried #
"ZAKOCHANI I ZAŚLUBIENI" Dziś w nocy też próbowaliście, co?You tried again last night, huh?
- A próbowaliście z nimi rozmawiać?Have you tried that?
- A próbowaliście?Have you even tried it before?
- Czy próbowaliście przerzucać je na zewnątrz?Have you ever tried to get any out?
- Jakich antybiotyków próbowaliście?- What antibiotics have you tried?
"Historycy próbowali odkryć co się wydarzyło w czasie fatalnego rejsu,"Historians have tried and failed to discover what happened on that fatal voyage,
"Jako dziecko, stałem się bardzo znane w szpitalnych poczekalniach... '... podczas gdy lekarze próbowali wypłukać systemów rodziców po OD'ing.'As a child, I became very familiar with hospital waiting rooms... '...while doctors tried to flush out my parents' systems after OD'ing.
"Ludzie próbowali udomowić je..." "Ale ich próby były" "daremne."'People have tried to domesticate them...' '... but their efforts have proven' 'futile.'
"Życie nie jest zakładem, ci którzy próbowali ryzykować, marnie przepadli.""Life is not a gamble, those who tried, lost miserably."
# Żołnierze próbowali ## The soldiers tried #
Ale próbowałbym go przekonać, żeby sam się przyznał.But I would try to convince him to turn himself in.
Chyba tak próbowałbym wyjaśnić to komuś, kto nie miał z grą do czynienia.This is probably how I would try to explain Dota to someone who's not familiar with it.
Gdybym mógł go wykupić, to myślisz, że próbowałbym go usunąć?If i could buy him out, do you think i would try to have him put away?
Ja na ich miejscu, próbowałbym go rozśmieszyć.If it was me, I would try to make him laugh, right, Gami?
Jestem zachwycony, że myślisz, że próbowałbym powstrzymać Agnes przed pójściem z tobą.I'm stunned that you think I would try to stop Agnes from going with you.
- Któż inny próbowałby zmienić cel?Who else would try to divert me?
Ciężko byłoby mu znaleźć pozytywne aspekty tej sytuacji, ale próbowałby mimo to.I think he'd be hard- pressed to find any positive aspects. But he would try, nevertheless.
życzęciędwa próbowaliby zgadzać się,I wish you two would try to get along,
! Jedno z twoich poprzednich wcieleń próbowało mnie zabić!One of your previous incarnations tried to slay me!
"Całe moje życie moje serce próbowało znaleźć to miejsce, którego nie mogę nazwać..."All my life, my heart has tried to find a place
"Tarburst" próbowało to ukryć.Tarburst tried to hide it.
# Techno próbowało splugawić metal ## Techno tried to defile the metal #
*Moja radość nie jest większa od tej drwali i cieślów, * *których cierpliwości próbowało me czujne oko, * *szukając zazielenień, celem dobrej jakości wyciętych desek. *My satisfaction does not exceed the camp's lumbermen and sawyers whose patience I have tried by my over watchful eye for greenness and for good square edge quality in the cut boards.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'try':

None found.
Learning languages?