Poruszyć (to move) conjugation

Polish
60 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
poruszę
I will move
poruszysz
you will move
poruszy
he will move
poruszymy
we will move
poruszycie
you all will move
poruszą
they will move
Imperative
-
porusz
you move!
niech poruszy
let him/her/it move
poruszmy
let's move
poruszcie
you all move
niech poruszą
let them move
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
poruszyłam
I moved
poruszyłaś
you moved
poruszyła
she moved
poruszyłyśmy
we moved
poruszyłyście
you all moved
poruszyły
they moved
Future feminine tense
poruszę
I will move
poruszysz
you will move
poruszy
she will move
poruszymy
we will move
poruszycie
you all will move
poruszą
they will move
Conditional feminine tense
poruszyłabym
I would move
poruszyłabyś
you would move
poruszyłaby
she would move
poruszyłybyśmy
we would move
poruszyłybyście
you all would move
poruszyłyby
they would move
Conditional perfective feminine tense
poruszyłabym była
I would have moved
poruszyłabyś była
you would have moved
poruszyłaby była
she would have moved
poruszyłybyśmy były
we would have moved
poruszyłybyście były
you all would have moved
poruszyłyby były
they would have moved
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
poruszyłem
I moved
poruszyłeś
you moved
poruszył
he moved
poruszyliśmy
we moved
poruszyliście
you all moved
poruszyli
they moved
Future masculine tense
poruszę
I will move
poruszysz
you will move
poruszy
he will move
poruszymy
we will move
poruszycie
you all will move
poruszą
they will move
Conditional masculine tense
poruszyłbym
I would move
poruszyłbyś
you would move
poruszyłby
he would move
poruszylibyśmy
we would move
poruszylibyście
you all would move
poruszyliby
they would move
Conditional perfective masculine tense
poruszyłbym był
I would have moved
poruszyłbyś był
you would have moved
poruszyłby był
he would have moved
poruszylibyśmy byli
we would have moved
poruszylibyście byli
you all would have moved
poruszyliby byli
they would have moved
Impersonal
poruszono by
there would be moved
poruszono by
there would be moved

Examples of poruszyć

Example in PolishTranslation in English
"Aby poruszyć innych głęboko, musimy świadomie ponieść się poza granice naszej normalnej wrażliwości"."In order to move others deeply,." We must deliberately allow ourselves. To be carried away.
(szpecząc): i wtedy próbowałem się poruszyć, ale byłem jak sparaliżowany.(whispering): And then I tried to move, but it was like I was paralyzed.
- Chciałam ciebie poruszyć.I wanted to move you.
- Nie dostaniesz diamentów po takich cenach, jeśli nie pomożesz ludziom poruszyć rzeczy, które są trudne do poruszenia.- You don't get diamonds at those prices unless you're helping people move things that are hard to move.
- Próbuje nas poruszyć.- He's trying to move us.
*Proszę, porusz moje serce.Please move into my heart.
- Dobra, porusz palcami.All right, move your fingers for me.
- Niech tył się porusz, OK?- Let the back move, right?
Jeśli pan się porusz"y", wystraszy pan elfy.Because if you move, you'll frighten off the fairies.
Lepiej weż porusz nogamiGet on the floor, move your feet
Ale poruszmy się na górze, ponieważ znam ciebie facet, specjalnie ty, jesteś gonna kochają mała estakada.But let's move upstairs, because I know you guys, especially you, you're gonna love the little overpass.
/Kiedy się poruszyłam,when I moved,
Ja się poruszyłam?Yes, it's you who moved.
powoli poruszyłam ręką.I moved my hand lightly on him.
A ty to zrobiłaś, sprawiłaś, że się śmiali, poruszyłaś ich.Not to win festivals, not for glory but to reach people and you did. You made them laugh, you moved them.
Clara, właśnie się poruszyłaś.. Poruszyłaś palcami !Clara,you just moved- You moved your fingers.
- Kamera poruszyła się.- The camera moved.
- Strzelba się poruszyła.- The gun moved when you fired.
- Trumna się poruszyła.That coffin just moved
- Ziemia się poruszyła.The earth moved, darling.
20 minut, nie poruszyła się.20 minutes, it hasn't moved.
"Drzwi się poruszyły.""A door moved.
Ale super, bo poruszyły ją twoje dzisiejsze słowa i znów jesteśmy razem.But the great thing is, that she was so moved by what you said tonight that we're back together.
Hej, poruszyły się, Koma choć poczuć.Hey, it moved, Koma feel here.
Jej słowa bardzo mnie poruszyły.You've got Jen to thank for that. Her words the other day, moved me deeply.
Krzaki się poruszyły.-What nonsense. The bushes moved.
Wczoraj matka poruszyłaby niebo i ziemię, by pomóc znaleźć zabójcę córki.Yesterday the mother would move heaven and earth to help find her daughter's killer.
Ale kiedy się poruszyłem, czułem się jak we śnie.But when I moved, I found myself floating in a dream.
Chyba się poruszyłem.I think I moved that time.
Dla Ciebie poruszyłem góry!I have moved mountains for you!
Minęło 10 lat odkąd się poruszyłem.It has been 10 years since I last moved.
Nie poruszyłem się ani o centymetr.I haven't moved an inch. l heard that.
- Frank, poruszyłeś ustami!- Frank, you moved your lips!
A ty poruszyłeś niebo i ziemię, żeby zdobyć dla niego tę maskę, z musztardą i z prosciutto.And yet you moved Heaven and Earth to get him that mask with mustard and prosciutto.
Nie poruszyłeś nieba i ziemi.You haven't moved the mercury yet.
Nie poruszyłeś nogami przez prawie 2 lata.Well, you haven't moved your legs in almost two years.
Och, przepraszam, poruszyłeś się. Ale to tylko zwichnięcie.Oh, sorry, you moved, but it is just a sprain.
"Mój drogi, uroczy Gordonie," "twój list tak głęboko mną poruszył,_BAR_jak tylko można sobie wyobrazić.""My dear, delightful Gordon... your letter has moved me deeply, as you may imagine.
"Mój drogi, uroczy Gordonie... "twój list tak głeboko mną poruszył,_BAR_jak tylko można sobie wyobrazić." "Ale niestety, muszę_BAR_odmówić zostania panią Lowther.""My dear, delightful Gordon... your letter has moved me deeply, as you may imagine... but, alas, I must ever decline to be Mrs. Lowther.
"Urzekł mnie i poruszył pani portret ojca. "[Roland] "I was entranced and moved by your brief portrait of your father. "
- Czy któryś z was może mi powiedzieć, dlaczego nie poruszył się od 12 godzin?- Can any of you idiots tell me why he hasn't moved in 12 hours?
- Cóż, poruszył się.- Well, he moved.
Przez ponad 16 lat poruszyliśmy niebo i ziemięFor more than 1 6 years, we have moved heaven and earth.
W ogóle się nie poruszyliśmy!We haven't moved!
-- Nie; gdyśmy go poruszyli, rozsypał się."No, sir, it crumbled all to bits after we moved it."
Bogowie poruszyli mnie. Poprowadzili mnie!The gods moved me, Kaena.
I poruszyli niebo i ziemię, by cię sprowadzić.And they moved heaven and earth to bring you back.
Przez te wszystkie lata opieki nad nimi, ani razu się nie poruszyli.In all the years of my care, not once have they moved.
Rzeczy zaczęły oszaleć gdy oni poruszyli się tutaj.Things began to go crazy after they moved here.
/Zabawiłabym się. Dla ciebie poruszę niebo i ziemię.for you, i will move heaven and earth.
A jak jej tu nie mamy, poruszę niebo i ziemię, żeby ją ściągnąć.And if we don't have it here, then I will move mountains to get it for you.
I poruszę niebo i ziemię, by jej to zapewnić, ponieważ nikt nie zrobił tego dla mnie.And I will move heaven and earth to give that to her, because nobody did that for me.
- Szklanka się poruszy.The glass will move.
I poruszyłby niebiosa, by cię odzyskać.And would move the heavens to regain you.
Zo'or poruszyłby niebo i ziemię żeby to znaleźć.Hardly. Zo'or would move heaven and earth to find this.
- Chyba sie poruszyło.- I think it moved. - You're imagining it.
- Chyba się poruszyło.- I think it moved.
- Coś się poruszyło.- Something moved!
- Coś się tu poruszyło.- Something just moved.
- Dziecko się poruszyło.The baby. He moved.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'move':

None found.
Learning languages?