Popychać (to push) conjugation

Polish
47 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
popycham
I push
popychasz
you push
popycha
he/she/it pushes
popychamy
we push
popychacie
you all push
popychają
they push
Imperfective future tense
będę popychać
I will push
będziesz popychać
you will push
będzie popychać
he/she/it will push
będziemy popychać
we will push
będziecie popychać
you all will push
będą popychać
they will push
Imperative
-
popychaj
you push!
niech popycha
let him/her/it push
popychajmy
let's push
popychajcie
you all push
niech popychają
let them push
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
popychałam
I pushed
popychałaś
you pushed
popychała
she pushed
popychałyśmy
we pushed
popychałyście
you all pushed
popychały
they pushed
Future feminine tense
będę popychała
I will push
będziesz popychała
you will push
będzie popychała
she will push
będziemy popychały
we will push
będziecie popychały
you all will push
będą popychały
they will push
Conditional feminine tense
popychałabym
I would push
popychałabyś
you would push
popychałaby
she would push
popychałybyśmy
we would push
popychałybyście
you all would push
popychałyby
they would push
Conditional perfective feminine tense
popychałabym była
I would have pushed
popychałabyś była
you would have pushed
popychałaby była
she would have pushed
popychałybyśmy były
we would have pushed
popychałybyście były
you all would have pushed
popychałyby były
they would have pushed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
popychałem
I pushed
popychałeś
you pushed
popychał
he pushed
popychaliśmy
we pushed
popychaliście
you all pushed
popychali
they pushed
Future masculine tense
będę popychał
I will push
będziesz popychał
you will push
będzie popychał
he will push
będziemy popychali
we will push
będziecie popychali
you all will push
będą popychali
they will push
Conditional masculine tense
popychałbym
I would push
popychałbyś
you would push
popychałby
he would push
popychalibyśmy
we would push
popychalibyście
you all would push
popychaliby
they would push
Conditional perfective masculine tense
popychałbym był
I would have pushed
popychałbyś był
you would have pushed
popychałby był
he would have pushed
popychalibyśmy byli
we would have pushed
popychalibyście byli
you all would have pushed
popychaliby byli
they would have pushed
Impersonal
popychano by
there would be pushed
popychano by
there would be pushed

Examples of popychać

Example in PolishTranslation in English
/Nie musisz mnie popychać!No need to push!
- Gdy ją popycham...When I push a IittIe, Iike this...
- Nie popycham tego.- I'm not pushing it at all.
- Nie popycham.- I'm not pushing.
Ale nie dlatego popycham Olivię! _BAR_That's not why I'm pushing Olivia.
Ja popycham ten wózek cały dzień.I've been pushing this cart all day.
"Zawsze gdy mnie opuszczasz, popychasz mnie bliżej krawędzi"."Every time you leave me, you push me closer to the edge."
- Czemu popychasz- Why are you pushing.
- Czy wiesz kogo popychasz?- Who do you think you're pushing?
- Dlaczego mnie popychasz?-Why are you pushing me?
- No i czego mnie popychasz?- Why are you pushing me?
/To nas popycha.It's what pushes us.
Czyny są nasze własne, ale to przeznaczenie nas popycha.Our actions are our own, but fate pushes us.
Człowiek popycha ci jedzenia przez drzwi.A man pushes your food through the door.
My nie popychamy ludzi dookoła.We don't just push people around.
Na pewno się zorientują, że go popychamy.Surely, they'll know that we're pushing you.
Powoli popychamy sprawę Kintela Williamsa. Naszego obranego celu.Just pushing a case uphill... inch by inch on Kintel Williamson... our stated target.
Uch, Nie popychamy, nie gryziemy i nie zioniemy ogniem!No pushing, no biting, and no fire breathing!
Dlaczego mnie popychacie ?Come on. Why are we pushing it? Why don't we just roll it?
Dlaczego mnie popychacie?Why are you pushing me?
Sami to popychacie!You're pushing the thing!
Zawsze myszkujecie i popychacie.Always poking' and pushing'. Huh? Why'd you do it, Dale?
- Nie, nagrody popychają nas do stawania się lepszymi.It doesn't. Prizes push us to be better.
Ale akta sprawy leżą i popychają mnie naprzód.But the case files lay there and kept pushing me forward.
Czemu popychają ludzi bez żadnego szacunku?Why are they pushing people without any respect?
Eksperymentują na nich, zmieniają w króliki doświadczalne, popychają do granic możliwości ich ciała i umysły.Experimenting on them, turning them into guinea pigs, pushing the limits of their body and mind.
Gdy pan Chruszczow i pan Castro popychają nasze władze i grożą nam wojną nuklearną, kusi nas, by być złymi.As Mr. Khrushchev and Mr. Castro push our leadership towards the threat of nuclear war, it is tempting to be angry.
- Dobra, tylko mnie nie popychaj.Okay, don't push me.
- Hej, nie popychaj jej!- Hey, don't push her!
- Jeannie, nie popychaj mnie.Jeannie, don't push me.
- Jeśli mógłbyś to nie popychaj mnie, bo czuje jak tracę równowagę.And if you're not pushing me, I can feel you making me lose me balance.
- Nie popychaj jej tak.-Hey, don't push her around like that.
Nie popychajcie go tak.Don't push him like that!
Nie popychajcie mnie!Oh, stop pushing.
Nie popychajcie mnie- I believe you can make me well - Don't push me ! - See my purse, I'm a poor, poor man
Dlaczego miałabym kraść ci coś, do czego cię popychałam?Why would i try to steal something from you That i pushed you to do?
To ja cię popychałam.I'm the one who pushed you on him.
Więc popychałaś go jak przy porodzie?So, you pushed on him, like a mother in labour?
Zawsze popychała mnie w jednym kierunku.She's always pushed me to one side.
Każdego dnia twój uśmiech i twoja miłość popychały mnie do coraz cięższej pracy, a ty... podnosiłaś mnie na duchu.Every single day your smile and your love just pushed me to work harder, and you... you lifted my spirits.
Błagałem, popychałem... i stało się.I begged and I pushed... and it happened.
Miałem 9 lat. Od kiedy tylko potrafiłem utrzymać grzechotkę, ojciec popychał mnie, popychał, popychał mnie do zostania chirurgiem.Ever since i was old enough to hold a baby rattle,my father has pushed,pushed,pushed me to be a surgeon.
Nikt go nie popychał ani nikt mu nie kazał szarpać barierki.- Nothing. Nobody pushed him nobody made him shake the fence.
Prawdopodobnie po prostu popychał je na swoje miejsce.Probably just pushed these into place.
Chcieli mi pomagać popychali mnie i ciągnęli.They offered help they pushed and pulled me.
Jak ludzie popychali się nawzajem?How the men pushed and shoved each other?
Zamknęli mnie, popychali, zadawali masę pytań.Honestly, I was so touched I almost wept. Locked me up, pushed me around, asked a bunch of questions. - We have a lead on Cordy.
Learning languages?