Pokonać (to defeat) conjugation

Polish
40 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
pokonam
I will defeat
pokonasz
you will defeat
pokona
he will defeat
pokonamy
we will defeat
pokonacie
you all will defeat
pokonają
they will defeat
Imperative
-
pokonaj
you defeat!
niech pokona
let him/her/it defeat
pokonajmy
let's defeat
pokonajcie
you all defeat
niech pokonają
let them defeat
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
pokonałam
I defeated
pokonałaś
you defeated
pokonała
she defeated
pokonałyśmy
we defeated
pokonałyście
you all defeated
pokonały
they defeated
Future feminine tense
pokonam
I will defeat
pokonasz
you will defeat
pokona
she will defeat
pokonamy
we will defeat
pokonacie
you all will defeat
pokonają
they will defeat
Conditional feminine tense
pokonałabym
I would defeat
pokonałabyś
you would defeat
pokonałaby
she would defeat
pokonałybyśmy
we would defeat
pokonałybyście
you all would defeat
pokonałyby
they would defeat
Conditional perfective feminine tense
pokonałabym była
I would have defeated
pokonałabyś była
you would have defeated
pokonałaby była
she would have defeated
pokonałybyśmy były
we would have defeated
pokonałybyście były
you all would have defeated
pokonałyby były
they would have defeated
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
pokonałem
I defeated
pokonałeś
you defeated
pokonał
he defeated
pokonaliśmy
we defeated
pokonaliście
you all defeated
pokonali
they defeated
Future masculine tense
pokonam
I will defeat
pokonasz
you will defeat
pokona
he will defeat
pokonamy
we will defeat
pokonacie
you all will defeat
pokonają
they will defeat
Conditional masculine tense
pokonałbym
I would defeat
pokonałbyś
you would defeat
pokonałby
he would defeat
pokonalibyśmy
we would defeat
pokonalibyście
you all would defeat
pokonaliby
they would defeat
Conditional perfective masculine tense
pokonałbym był
I would have defeated
pokonałbyś był
you would have defeated
pokonałby był
he would have defeated
pokonalibyśmy byli
we would have defeated
pokonalibyście byli
you all would have defeated
pokonaliby byli
they would have defeated
Impersonal
pokonano by
there would be defeated
pokonano by
there would be defeated

Examples of pokonać

Example in PolishTranslation in English
"Aby pokonać Anyankę, ktoś musi zniszczyć jej źródło mocy"Here. "In order to defeat Anyanka, one must destroy her power centre."
"Ciężko jest je pokonać, aczkolwiek ich słabością jest... srebro"."nearly impossible to defeat, their one weakness... is silver."
"Jak jednym ruchem pokonać chełpliwego wojownika".How to defeat the boastful warrior in one easy move.
"Poznaj wroga, żeby go pokonać".Study your enemy to defeat him.
/A na końcu znajdź najsilniejszego... /i pokonaj go.Finally, find the strongest one... and defeat him.
Jeśli naprawdę chcesz wrócić, więc pokonaj Dotou i wróć do swojego domu!If you really want to go back, then defeat Dotou and go back to your home!
A ty, Dorothy, pokonałaś ją.And you, Dorothy, you defeated her.
Ki Dan Fung, pokonałaś mnie ostatnio, tym razem będziesz błagać o litość.Ki Dan-fung, you defeated me last time This time, I want you to beg for mercy
No tak, to logiczne, że nie jesteście przyjaciółmi, skoro ich pokonałaś.Yeah, well, I guess they wouldn't be your friends if you defeated them in battle.
- Anglia pokonała hiszpańską Wielką Armadę.England defeated the Spanish Armada.
- Ta, która pokonała Callisto?The one who defeated Callisto
Autoboty myślą, że nas pokonały a jednak przetrwaliśmy.-I wish I could believe that, Ironhide. (Megatron) The Autobots think they have defeated us... And yet we survive.
Całowicie mnie pokonały, czyż nie tak Norman?Totally defeated me. Isn"t that right, Norman?
Dawni księża mówili prawdę, że demony pokonały kiedyś moich przodków.Old priests say once before, demons defeated my ancestors.
I teraz ta, krórej odwaga i miłość pokonały wojnę.And now she who's courage and love have defeated war itself.
Kiedy kochasz się z kobietą, mścisz się Za wszystkie rzeczy, które pokonały Cię w życiuWhen you make love to a woman you get revenge for all the things that defeated you in life.
* Vajra piekła, Tetsumaku Rai pokonał chińskiego Króla Vajry!*The Vajra of Hell, Tetsumaku Rai defeated the Chinese King of Vajra!
- Jest dziką, a twój ojciec pokonał jej ludzi i stracił ich króla za zdradę.She's a wildling. Your father defeated her people. He executed their king for treason.
- Jeszcze jej nie pokonaliśmy.We haven't defeated it yet.
/Dzięki tobie pokonaliśmy największego wroga /i obroniliśmy Jerozolimę.Thanks to you, we have defeated our greatest enemy and defended Jerusalem.
/Mogą istnieć rzeczywistości, w których nigdy nie pokonaliśmy Goa'uid, albo program Stargate został ujawniony.Realities can exist where... we never defeated the Goa'uld or, - the Stargate program went public.
Ale ją opowiadam, ponieważ go pokonaliśmy. A czyniąc to, uzyskaliśmy skarby, które miał ukryte na naszej planecie.Well, I am, because we defeated him and in defeating him, we acquired the treasures he had hidden away on our world.
Bee, pokonaliśmy ich.Bee, we defeated them.
"Opowiedzcie, jak pokonaliście Apophisa.""Tell me how you finally defeated Apophis."
- A armia, którą pokonaliście?- And the army you defeated?
Dlatego my pokonamy was tak, jak wy kiedyś pokonaliście Rzym.Because of that we will defeat you, just as you had once defeated Rome.
Fakt, "pokonaliście" mnie.Right, you defeated me.
Nie znaczy to, że pokonaliście mnie swoim brakiem logiki.That doesn't mean you've defeated me with your lack of logic. I'd gladly join hands with you if you'd only call the emperor by his rightful name.
/Dziś amerykańscy i sprzymierzeni /żołnierze pokonali Niemcy.TodayAmericanandAlliedtroops defeated Germany.
/Jaffa zjednoczyli się jak bracia /i siostry i pokonali Goa'uldów.The Jaffa have risen up as brothers and sisters and defeated the Goa'uld.
/UCLA pokonali Washington 19-17.UCLA narrowly defeated Washington 19-17.
/W śmiałym ataku z zaskoczenia Jedi, Anakin /Skywalker i jego Padawanka, Ahsoka Tano... /pokonali blokadę strzegącą planetę.In a daring surprise attack, Jedi Anakin Skywalker and his padawan, Ahsoka Tano, defeated the space blockade guarding the planet.
- I znowu ją pokonamy.And we will defeat her again.
Brunnen G pokonają cię. Nie sądzę.The Brunnen G will defeat you.
Brunnen G pokonają cię.The Brunnen G will defeat you
/Liu Kang /i kilku wojowników z królestwa Ziemi /pokonało czarownika Shan Tsunga.Liu Kang and few chosen fighters from the Earth Realm ... defeated Outworld sorcerer Shang Tsung.
10 lat temu, Song pokonało 300.000-tysięczną armię Khitan.Ten years ago, the Song defeated a Khitan army of 300,000
Czterech demonów pokonało Daimyo i jego armię."The battle of the thousand swords." Four demons defeated the Daimyo and his army. Definitely family.
Liu Kang i kilku wojowników z królestwa Ziemi pokonało czarownika Shan Tsunga.Liu Kang and few fightersNfrom the Earth Realm defeated Outworld sorcererNShang Tsung
Moje zaklęcie pokonało śmierciożerców!My spells defeated the Death Eaters.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'defeat':

None found.
Learning languages?