Poddawać (to give) conjugation

Polish
48 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
poddaję
I give
poddajesz
you give
poddaje
he/she/it gives
poddajemy
we give
poddajecie
you all give
poddają
they give
Imperfective future tense
będę poddawać
I will give
będziesz poddawać
you will give
będzie poddawać
he/she/it will give
będziemy poddawać
we will give
będziecie poddawać
you all will give
będą poddawać
they will give
Imperative
-
poddawaj
you give!
niech poddaje
let him/her/it give
poddawajmy
let's give
poddawajcie
you all give
niech poddają
let them give
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
poddawałam
I gave
poddawałaś
you gave
poddawała
she gave
poddawałyśmy
we gave
poddawałyście
you all gave
poddawały
they gave
Future feminine tense
będę poddawała
I will give
będziesz poddawała
you will give
będzie poddawała
she will give
będziemy poddawały
we will give
będziecie poddawały
you all will give
będą poddawały
they will give
Conditional feminine tense
poddawałabym
I would give
poddawałabyś
you would give
poddawałaby
she would give
poddawałybyśmy
we would give
poddawałybyście
you all would give
poddawałyby
they would give
Conditional perfective feminine tense
poddawałabym była
I would have given
poddawałabyś była
you would have given
poddawałaby była
she would have given
poddawałybyśmy były
we would have given
poddawałybyście były
you all would have given
poddawałyby były
they would have given
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
poddawałem
I gave
poddawałeś
you gave
poddawał
he gave
poddawaliśmy
we gave
poddawaliście
you all gave
poddawali
they gave
Future masculine tense
będę poddawał
I will give
będziesz poddawał
you will give
będzie poddawał
he will give
będziemy poddawali
we will give
będziecie poddawali
you all will give
będą poddawali
they will give
Conditional masculine tense
poddawałbym
I would give
poddawałbyś
you would give
poddawałby
he would give
poddawalibyśmy
we would give
poddawalibyście
you all would give
poddawaliby
they would give
Conditional perfective masculine tense
poddawałbym był
I would have given
poddawałbyś był
you would have given
poddawałby był
he would have given
poddawalibyśmy byli
we would have given
poddawalibyście byli
you all would have given
poddawaliby byli
they would have given
Impersonal
poddawano by
there would be given
poddawano by
there would be given

Examples of poddawać

Example in PolishTranslation in English
- Nie lubię się poddawać.- I don't like to give up.
- Nie musisz sie poddawać!- You don't have to give up!
- Nie. Ponieważ zdecydowałem nie poddawać się mojemu przeznaczeniu.Because I choose not to give in to my fate.
"KiraEdge, wiesz, że się nigdy nie poddaję.""KiraEdge, you know I never give up."
"Nie wiesz co, poddaję się.You know what? I give up.
(Rick) zgoda, poddaję się!(RICK) All right, I give up!
- Bo ja się poddaję.Because I give up.
- David poddaję się.David. Uh, I give up.
- Bo za każdym razem mu się poddajesz.That's 'cause you give in to him all the time.
- Czemu się poddajesz?- Why give up?
- Czyli się poddajesz bez spróbowania?- So you give up without even trying?
- Dlaczego wciąż się poddajesz?-Why do you always give in?
- Nie będę słuchać, że się poddajesz.I'm not gonna listen to you give up. I'm not giving up.
- ... tylko, że się nigdy nie poddaje.You should watch him play. He reminds me of you, only he never gives up. Josh.
- Jen... - No wiesz, poddaje wam pomysł.You know, it just gives you an idea.
"poddajemy się" ?"we give up"?
- Co nie znaczy, że się poddajemy.That doesn't mean we give up.
- Czyli się poddajemy?So -- so, just give up?
- Małgorzato, poddajemy się.- Margaret, we give up.
- Powiedz im, że się poddajemy!- Tell them we give up! - Give up?
Czy wy się nigdy nie poddajecie?Don't you two ever give up?
I tak się już poddajecie.You've already given in.
Jesteście takimi ignorantami ale nigdy się nie poddajecie.- Yes! You're so ignorant, but you never give up.
Ludzie... wy się nigdy nie poddajecie.Man... you guys never give up.
Naprawdę się nie poddajecie, co?Wow, you guys really don't give up, do you?
* Nasze serca nie są dla tych, którzy łatwo się poddają..Our hearts are not meant for those who give up easy..
- Ależ byłby, bo byłby pełen ludzi, którzy się nie poddają...But it would be, Because it would be filled with people who don't give up--
- Kocham, kiedy młodzi ludzie pasjonują się czymś a później tak po prostu poddają się w momencie, w którym muszą o coś powalczyć.I love when young people are passionate about something and then they just give up the second that they have to struggle.
- Może się poddają.- Maybe they've given up.
/Ale nigdy się nie poddają.But they never give up looking for it.
"Dasz radę, nie poddawaj się".Don't give up."
"Nie poddawaj się na mnie.""Don't you give up on me."
"Nie poddawaj się""Don't give up."
"Nie poddawaj się."Don't give up.
# Nie poddawaj się #Don't give up - Don't give up...
Towarzysze, nie poddawajmy się tak szybko.Comrades, don't let's give in so quickly.
"Nie poddawajcie się.""Don't give up."
- Nie poddawajcie się...- Never give up... - Never give up...
- Nie poddawajcie się.Don't give up.
/"Stójcie twardo po każdym ciosie i nigdy się nie poddawajcie."/"Stand tall, have courage and never give up."
/Wszyscy wciąż tu myślimy, więc... /nie poddawajcie się.We're all still thinking down here, so... don't give up.
Czasem się poddawałam i poszłam siedzieć kurwa gdzie indziej, jak chciałyście!Then there were the days when I gave up and went to sit somewhere else.
Pamiętaj, że nigdy nie poddawałaś się jeśli chodzi o mnie, więc nie poddawaj się, gdy chodzi o niego.Just remember that you never gave up on me, so don't give up on him.
- Nigdy w życiu się nie poddawała.She never gave up on anything in her life.
Była odważna, nawet gdy płakała, i nigdy się nie poddawała.She was brave, even when she was crying, and she never gave in.
Ciężko pracował i nigdy się nie poddawał.He really worked hard. Never gave up on anything.
Dzięki niemu nigdy się nie poddawał.It gave him the strength to keep going.
Zawsze mówiłem, że gdyby ludzie poddawali się, byłoby mniej wojen.I'm telling you, if more people gave up, there'd be fewer wars.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'give':

None found.
Learning languages?