Pociąć (to cut) conjugation

Polish
67 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
potnę
I will cut
potniesz
you will cut
potnie
he will cut
potniemy
we will cut
potniecie
you all will cut
potną
they will cut
Imperative
-
potnij
you cut!
niech potnie
let him/her/it cut
potnijmy
let's cut
potnijcie
you all cut
niech potną
let them cut
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
pocięłam
I cut
pocięłaś
you cut
pocięła
she cut
pocięłyśmy
we cut
pocięłyście
you all cut
pocięły
they cut
Future feminine tense
potnę
I will cut
potniesz
you will cut
potnie
she will cut
potniemy
we will cut
potniecie
you all will cut
potną
they will cut
Conditional feminine tense
pocięłabym
I would cut
pocięłabyś
you would cut
pocięłaby
she would cut
pocięłybyśmy
we would cut
pocięłybyście
you all would cut
pocięłyby
they would cut
Conditional perfective feminine tense
pocięłabym była
I would have cut
pocięłabyś była
you would have cut
pocięłaby była
she would have cut
pocięłybyśmy były
we would have cut
pocięłybyście były
you all would have cut
pocięłyby były
they would have cut
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
pociąłem
I cut
pociąłeś
you cut
pociął
he cut
pocięliśmy
we cut
pocięliście
you all cut
pocięli
they cut
Future masculine tense
potnę
I will cut
potniesz
you will cut
potnie
he will cut
potniemy
we will cut
potniecie
you all will cut
potną
they will cut
Conditional masculine tense
pociąłbym
I would cut
pociąłbyś
you would cut
pociąłby
he would cut
pocięlibyśmy
we would cut
pocięlibyście
you all would cut
pocięliby
they would cut
Conditional perfective masculine tense
pociąłbym był
I would have cut
pociąłbyś był
you would have cut
pociąłby był
he would have cut
pocięlibyśmy byli
we would have cut
pocięlibyście byli
you all would have cut
pocięliby byli
they would have cut
Impersonal
pocięto by
there would be cut
pocięto by
there would be cut

Examples of pociąć

Example in PolishTranslation in English
"Cieszę się, że mogę Ci pociąć."I'm happy to cut it for you.
- Będę musiał cię pociąć.I'm gonna have to cut you, man.
- Chciałem pociąć to skalpelem... ale przeszedł prosto do szkła pod spodem.- I tried to cut it with a scalpel... but it went straight through to the glass underneath.
- Chcę ją pociąć.I just want to cut her.
- Czas pociąć twój tort.- It's time to cut your birthday cake.
- Po prostu potnij tort.Just cut the cake, honey.
Albo sama potnij się na ich oczach.Or you could just cut them and find out.
I nie potnij mu nóg.Also, don't cut his legs.
Jeśli chcesz mnie straszyć nożem... to chociaż mnie trochę potnij.If you're gonna threaten me with a knife, you may as well cut me a little.
Lazzru, potnij ją.Lazzru, cut her.
Kiedy skończymy, potnijmy wykładzinę i połóżmy ją na szybach... może da trochę cienia, bo jest tu za gorąco.And when you're done... let's cut up this carpeting and put it in front of the windows. Shades. It's too damn hot in here.
"A kiedy umrę, weźcie go i potnijcie na małe gwiazdki.Sixty seconds. "And when I shall die, take him and cut him out in little stars.
Poczekajcie, aż ojciec wyjedzie i potnijcie go na kawałki.Wait until the father leaves, then cut him into pieces.
Teraz potnijcie wszystkie te liny.Now cut it off at these ropes.
' Czy to, że nie pocięłam się wystraczająco głęboko?'Or not cutting deep enough? '
' To, że się pocięłam?'Ever cutting myself in the first place?
- Ale ja się pocięłam.- But I got cut.
/Byłam wściekła, pocięłam twarz nożem, /okropny ból, ale wytrzymałam...I cut my face with a razor.
/Dzisiaj znowu się pocięłam.I cut myself again today.
- Nic z tego, pocięłaś go.- It's ruined now. You cut it all up.
Bo wiemy, że to ty pocięłaś mięso na kawałki i zwabiłaś aligatora na podwórko Matthew.Because we know that you cut up a steak and lured that alligator into Matthew's yard.
Emma, byłem wtedy, jak rozbiłaś szklankę w kuchni... i pocięłaś odłamkami.Emma, I was there when you smashed the glass in the kitchen... and cut yourself with the shards.
Nie oskarżam cię o zabicie go nożem, ale pocięłaś go nim, więc może na tym nie zakończyłaś.Well, there you go. I'm not accusing you of killing him with the knife. But you did cut him with it.
Nie pocięłaś się, co nie? Wypadki się zdarzają.You didn't cut yourself, did you? Oh, no. Accidents happen.
- Ona mnie pocięła, Marcu!She cuts us to pieces, Mark.
- Tak. Ale to ona zabiła zwierzęta i pocięła brata.Yeah, imagination's one thing, but she killed those animals, and she cut her brother up pretty good.
- Upadła i pocięła sobie wargę.- She fell and cut her lip.
- Wtedy cię pocięła?And then she cut you?
- Wyciągnął broń, ona wyjęła nóż i go pocięła.He pulled a gun οn her, then she pulled the knife arοund and cut him.
Jak ty z małpim gajem, by dzieci nie pocięły się jak ja.Just like you did when you took down that jaggedy jungle gym so other kids wouldn't get cut like me.
Podczas jednego z testów wszystko nagle wysiadło i pozytrony pocięły poszycie na trzech pokładach.During one of our training tests, we momentarily lost the primaries and the backups. About a billion positrons cut through the plating on three decks.
Rany, te krakersy pocięły mi usta.Them crackers cut my mouth up something bad.
Za tymi gnojkami, które pocięły Wang-jae.To get the bastards who cut up Wang-jae.
/Dzisiejszej nocy pociąłem Rosę na /czternaście kawałków.Tonight I cut up Rosa's body in fourteen pieces.
/nim pociąłem je na /ładne, czyste kawałeczki.Before I cut them into nice, clean pieces.
Ale pociąłem ci dupsko.But you did make me cut your ass.
Bo pociąłem go na kawałki tym mieczem, a potem wrzuciłem je do Morza Północnego.Because I cut him to pieces with that sword and dumped his parts in the North Sea.
Czego nie zdołałem spalić, pociąłem.So what I couldn't burn, I cut up.
/Czy pociąłeś się, /ponieważ naprawdę chciałeś umrzeć, /czy po prostu chciałeś /zwrócić czyjąś uwagę? /Dzisiaj mi pokażesz.Did you cut yourself because you truly wanted to die or did you just want some attention?
Co z nożem który ci dałem, pociąłeś nim stek?What about that knife l gave you you used to cut your target's steak?
Czemu nie pociąłeś mnie na kawałki, jak resztę kobiet?Why didn't you cut me up in pieces like the others?
Czy to Ty pociąłeś Tarę?Are you the one that's been cutting Tara?
Cóż, pociąłeś ich, czyż nie?Well, you cut them, didn't you?
- Kto pociął gazetę? - Ja.- Who cut up the paper?
- Nieźle mnie pociął, Marty.Ah, he cut me pretty good, Marty.
- O'Reily się pociął.- O'Reily cut himself.
- On jej nie pociął.- He didn't cut her up. - Great.
- Spokojnie. Stłukłam szklankę, a Edward pociął sobie dłoń odłamkami.Francis, I broke a glass and Edward cut his hand on a piece of it.
No tak, tylko pocięliśmy taśmę klejącą.Well, we just cut the sticky tape.
Więc kazałem im przestać i pocięliśmy jabłko w jego buzi na kawałki.So I made them stop, and we had to cut the apple out of his mouth in pieces.
Właśnie pocięliśmy naszą dziewczynę piłą łańcuchową.We just cut up our girlfriend with a chainsaw.
Czy wciąż za mało go pocięliście?Don't you think you cut him up enough?
- Gdy Darien sprzątał, powiedział, że nieźle ją pocięli.When Darien was cleaning up, he said that the girl was cut up pretty bad.
- Przynajmniej nie pocięli w poprzek.Well, at least it's not crosscut.
Boże, pocięli go.Oh, my God. They've cut him open.
Dostali się do wody, pocięli sieci, i wypuścili kilka wielorybów i delfinów, i natychmiast ich aresztowano.They got into the water and cut the nets and released some pilot whales and dolphins and were immediately arrested for that.
Faceci, którzy tu przyszli i pocięli mnie, szukali go.The guys who did this,cut me,they were looking for him.
- Daniel Whitehall potnie mnie na kawałki.- Daniel Whitehall will cut me to pieces.
- Szkło potnie te dziewczynki.That glass will cut those girls right up.
Azam nie będzie miał, co ciąć w przyszłości... Jej matka potnie go na kawałeczki... I zje jako Halim.Azam will be left with nothing to cut in future, her mother will cut him into pieces and eat him as HaIim.
I lepiej, żeby tak było, bo inaczej miłość, potnie cię, potnie cię na kawałki.♪ You better bet your life ♪ ♪ Or love will cut you ♪ ♪ Cut you like a knife. ♪
Ponieważ dzisiaj potnie się i umrze.Because tonight he will cut himself open and die.
Bez twoich umiejętności lasery potną cię na kawałki.Without your abilities, the lasers will cut you to pieces.
Jem'Hadar potną cię na kawałki!The Jem'Hadar will cut you to pieces.
Jeśli mnie dotkniesz, to oni potną cię na kawałki. Teraz.If you touch me then they will cut you to pieces.
Będziesz miał większe szanse, żeby znaleźć to co ją pocięło.I think you might have more luck identifying what cut her up.
Tommy'ego pocięło na 50 kawałków w mikserze do ciasta.My Tommy was cut up into 50 pieces by a big, giant dough mixer.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'cut':

None found.
Learning languages?