Położyć (to put) conjugation

Polish
68 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
położę
I will put
położysz
you will put
położy
he will put
położymy
we will put
położycie
you all will put
położą
they will put
Imperative
-
połóż
you put!
niech położy
let him/her/it put
połóżmy
let's put
połóżcie
you all put
niech położą
let them put
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
położyłam
I put
położyłaś
you put
położyła
she put
położyłyśmy
we put
położyłyście
you all put
położyły
they put
Future feminine tense
położę
I will put
położysz
you will put
położy
she will put
położymy
we will put
położycie
you all will put
położą
they will put
Conditional feminine tense
położyłabym
I would put
położyłabyś
you would put
położyłaby
she would put
położyłybyśmy
we would put
położyłybyście
you all would put
położyłyby
they would put
Conditional perfective feminine tense
położyłabym była
I would have put
położyłabyś była
you would have put
położyłaby była
she would have put
położyłybyśmy były
we would have put
położyłybyście były
you all would have put
położyłyby były
they would have put
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
położyłem
I put
położyłeś
you put
położył
he put
położyliśmy
we put
położyliście
you all put
położyli
they put
Future masculine tense
położę
I will put
położysz
you will put
położy
he will put
położymy
we will put
położycie
you all will put
położą
they will put
Conditional masculine tense
położyłbym
I would put
położyłbyś
you would put
położyłby
he would put
położylibyśmy
we would put
położylibyście
you all would put
położyliby
they would put
Conditional perfective masculine tense
położyłbym był
I would have put
położyłbyś był
you would have put
położyłby był
he would have put
położylibyśmy byli
we would have put
położylibyście byli
you all would have put
położyliby byli
they would have put
Impersonal
położono by
there would be put
położono by
there would be put

Examples of położyć

Example in PolishTranslation in English
"Bóg rzekł do Noego: Postanowiłem położyć kres istnieniu wszystkich ludzi, "bo ziemia jest pełna wykroczeń przeciw mnie." (*Księga Rodzaju 6.13)"God said to noah, 'I am going to put an end to all people, "for the earth is filled with violence because of them.
"Czas położyć dzieci spać ""Time to put the kids to bed."
"Czas położyć dzieci spać?""Time to put the kids to bed?"
"Gdzie mam położyć tackę, mała?"."Where do you want him to put the tray, babe?"
"Tylko wyślij mi 'Dobrej Nocy' by położyć to pod poduszkę."Merely send me my good night to put under my pillow.
"Droga Charlie, wyświadcz mi przysługę i połóż to w magazynie H.G. Wells."Dear Charlie, do me a favor "and put this in the H.G. Wells storage area.
* A jeśli dzieje IN, połóż dłonie w powietrzu *♪ And if you goin' in, put your hands in the air ♪
- Arne połóż go.- Arne, put him down.
- Bierz pudełko i połóż je na stole.Grab one of those boxes, put it on this table here.
- Charlie połóż Olivera do łóżka.Dodger, Charley, put Oliver to bed.
"Wreszcie położyłam dzieci do łóżek."I'd put the children to bed at last.
- Czort, gdzie je położyłam?- Where did I put them?
- Dlaczego położyłam go spać?- Why did I put him to sleep?
- Gdzie ja ją położyłam?Where did I put it?
- Na łóżku położyłam czyste ubranie.- l put some clean clothes on the bed.
- Gdzie je położyłaś?- Where did you put the keys?
- Gdzie ją położyłaś?Where did you put it?
- Gdzie położyłaś torbę?- Where did you put the duffel?
- Gdzie położyłaśWhere did you put.
"Wtedy po raz pierwszy mama położyła Sarę na moich rękach...""Then mother put Sara in my arms for the first time..."
- A teraz na obraz. Claudia położyła ją w innym miejscu.Claudia put it back in a different spot.
- Corrie położyła mnie do łóżka.- Corrie put me to bed.
- Gdzie ona ją położyła?Ah, I wonder where she put it?
- Gdzie ona położyła ta fajkę?- Where did she put that pipe?
Agnes i ja położyłyśmy kukłę na torach.Agnes and I put the lady on the track.
Więc położyłyście go na kocu i wyciągnęłyście z samochodu... - ... i zaciągnęłyście w głąb tamtej uliczki? - Tak.so you put him on a blanket and you pulled him out of the car and dragged him into the middle of that alley?
Chyba lepkie palce pani Feber położyły temu kres.I guess the light-fingered mrs.Ferber just put an end to that.
Moje wróżki położyły tego szczęśliwego centa na podłodze.My fairies put this lucky penny on the floor.
Poskładałyśmy je i położyły na łóżku.We fold them up and put them on the bed.
Proszę położyły te plecy gdzie znalazłeś to.Please put that back where you found it.
Przywróciły ośrodek do poprzedniego stanu, oczyściły książki pokryte warstwą kurzu i położyły wszystko z powrotem na swoim miejscu, jak gdyby nic się nie wydarzyło.They rehabilitated the center, cleaned the books from smoke and put everything back in place, as if nothing had happened.
! - Gdzieś tu to położyłem...I put it somewhere.
"Dlaczego nie położyłem mojej ręki?"Why didn't I put my hand up?
- Ale położyłem je z powrotem.- But I kept putting it off.
- Gdzie ja go położyłem... powoli do przodu i stawia towar.Nope. Where did I put it? Then slowly drive forward and set down the load.
- Gdzie położyłem co?- Where'd I put what?
- Chyba, że zapomnisz, gdzie go położyłeś.unless you forget where you put it. Oh, don't you worry,
- Czy położyłeś wieko na zbiorniku z wodą, Basil?Have you put the lid on the tank, Basil?
- Gdzie je położyłeś?Well, where did you put them?
- Gdzie ją położyłeś?- Where did you put it ?
"...a on położył lewą rękę na jej..." and put his left hand on Carol's...
- Biegłam... i ktoś położył mi rękę na ramieniu... obrócił mnie, powiedział moje imię...- I was running... and someone put their hand on my shoulder... and they turned me around, they said my name...
- Chce wiedzieć kto położył to na klawiaturze!- I want to know who put this in my keyboard!
- Gdzie on je położył?-Where did he put them?
- Kto położył tutaj trawkę do patowania?Oh! Who put a putting green in here?
- I żeby ich zmylić, położyliśmy damę dworu w jej pokoju, a Wolsey wziął Królową do Wieży dla bezpieczeństwa.- And well, to fool them, we put the lady-in-waiting in her room and Wolsey took the Queen to the Tower for safety.
- Tak, zasnęli, ledwie się położyliśmy.- Yes. I just put them up here .
- To miło. - Więc położyliśmy tam kilka stołków, chcemy zrobić coś...So we've put some stools out.
- położyliśmy go na zapleczu.- we put him in the back room.
Ale dopiero je tam położyliśmy.But we just put it in there, like, two seconds ago.
- Po co położyliście go tutaj ?Why did you put him there? He wouldn't fit in the safe and the drawers were full.
- Razem położyliście ręce na oparciu?No Did you both put your arms on the arm rest together?
A więc wy położyliście Teda, jasne.Oh, you put Ted to bed, all right.
O, ja, o... Więc dlaczego położyliście tu ten fartuch?Oh, uh, I-I, uh... then why did you put out a gown?
Właśnie ją położyliście.So you put him in the crib ...
- I oni położyli ją...- And then they put it...
A towarzysze by Cię pochowali wsadzili kij, położyli by Twój kapelusz i szli by dalej.And the other passengers Would just bury you And put a stick there with your Hat on it and keep walking.
Ale Alex mówi, żebyście najpierw odłożyli broń i położyli się na ziemi.But Alex says you got to put down your guns and lie on the floor first.
Ale jeśli wyznawcy zabrali Pochodnię z Arki, To gdzie ją położyli?But if the cult took the Torch from the Ark, where did they put it?
Ale oni położyli nagle na ołtarzu płaczące niemowlę.But instead they just brought out this little crying baby and put it on the altar.
Chcę byś uwierzyła, że ta zmiana serca nie jest grą i jako pokaz dobrej wiary, jestem gotów dostarczyć wam płyty które położą kres handlowi narkotyków w Europie i Azji.I want you to believe that.. ...this change of heart isn't an act and as a show of good faith.. I'm ready to deliver the discs to you... which will put an end to the drug trade in Europe and Asia.
Kiedy jesteś stary i biedny one położą cię w domu żeby pozwolić ci cierpieć w ciszy.When you're old and poor they will put you in a home to let you suffer in silence.
Naprawdę myślałaś, że położyłbym na stole naładowaną broń?Do you really think... I would put a loaded gun on the table where you could reach it?
'Tylko ruszaj tymi swoim cudownymi ustami'. ...to było to, co położyło kres sportowi.'Just keep that pretty mouth moving.' that was really what put an end to the sport.
- Tylko do położyło!- Just put it down!
- Tylko do położyło.- Just put it down.
I to położyło Kelly w nastroju.And that's put Kelly in the mood.
Jeżeli wchwili zakończenia tej fazy państwo członkowskie nie położyło jeszcze kresu uchybieniu, może wówczas zostać wniesiona do Trybunału skarga.If, at the conclusion of that stage, the Member State has not put an end to the infringement, an action may be brought before the Court of Justice.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'put':

None found.
Learning languages?