Odrzucać (to reject) conjugation

Polish
52 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
odrzucam
I reject
odrzucasz
you reject
odrzuca
he/she/it rejects
odrzucamy
we reject
odrzucacie
you all reject
odrzucają
they reject
Imperfective future tense
będę odrzucać
I will reject
będziesz odrzucać
you will reject
będzie odrzucać
he/she/it will reject
będziemy odrzucać
we will reject
będziecie odrzucać
you all will reject
będą odrzucać
they will reject
Imperative
-
odrzucaj
you reject!
niech odrzuca
let him/her/it reject
odrzucajmy
let's reject
odrzucajcie
you all reject
niech odrzucają
let them reject
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
odrzucałam
I rejected
odrzucałaś
you rejected
odrzucała
she rejected
odrzucałyśmy
we rejected
odrzucałyście
you all rejected
odrzucały
they rejected
Future feminine tense
będę odrzucała
I will reject
będziesz odrzucała
you will reject
będzie odrzucała
she will reject
będziemy odrzucały
we will reject
będziecie odrzucały
you all will reject
będą odrzucały
they will reject
Conditional feminine tense
odrzucałabym
I would reject
odrzucałabyś
you would reject
odrzucałaby
she would reject
odrzucałybyśmy
we would reject
odrzucałybyście
you all would reject
odrzucałyby
they would reject
Conditional perfective feminine tense
odrzucałabym była
I would have rejected
odrzucałabyś była
you would have rejected
odrzucałaby była
she would have rejected
odrzucałybyśmy były
we would have rejected
odrzucałybyście były
you all would have rejected
odrzucałyby były
they would have rejected
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
odrzucałem
I rejected
odrzucałeś
you rejected
odrzucał
he rejected
odrzucaliśmy
we rejected
odrzucaliście
you all rejected
odrzucali
they rejected
Future masculine tense
będę odrzucał
I will reject
będziesz odrzucał
you will reject
będzie odrzucał
he will reject
będziemy odrzucali
we will reject
będziecie odrzucali
you all will reject
będą odrzucali
they will reject
Conditional masculine tense
odrzucałbym
I would reject
odrzucałbyś
you would reject
odrzucałby
he would reject
odrzucalibyśmy
we would reject
odrzucalibyście
you all would reject
odrzucaliby
they would reject
Conditional perfective masculine tense
odrzucałbym był
I would have rejected
odrzucałbyś był
you would have rejected
odrzucałby był
he would have rejected
odrzucalibyśmy byli
we would have rejected
odrzucalibyście byli
you all would have rejected
odrzucaliby byli
they would have rejected
Impersonal
odrzucano by
there would be rejected
odrzucano by
there would be rejected

Examples of odrzucać

Example in PolishTranslation in English
- Ale jeszcze nie ma nawet czego odrzucać.- There is nothing to reject.
- Twoje ciało zaczęło odrzucać implanty.Your body's begun to reject your implants.
/"Jeżeli Zbawiciel ją wyniósł, kimże zaiste jesteś, abyś miał ją odrzucać?"If the Saviour made her worthy, who are you, indeed, to reject her?"'
A to co powinniśmy robić to odrzucać odrzucenie...We need to reject rejection.
Bobi był aktorem z marginesu nadużywającym narkotyków, bijącym paparazzi dlatego, że nie chcieli zrobić mu zdjęcia wtedy odkrył Samozofię, i nauczył się odrzucać gniew i skupić na istotnych emocjach.Bobby used to be an out-of-work actor, high on drugs, beating up paparazzi who wouldn't take his picture. Then he found Selfosophy. Learned how to reject rage and anger and focus on more meaningful emotions.
- I odrzucam ją.I value rejecting your opinion.
- Ja odrzucam ich ofertę.- I reject their offer.
- Nie odrzucam cudu.- I do not reject the miracle.
- Nie odrzucam go.Well, I didn't reject him.
- Nie zaprzeczaj tylko dlatego, że cię odrzucam.No, don't go back in just because I'm rejecting you.
'Ale teraz odrzucasz mnie,' 'czuję się beznadziejnie,' 'mogę zabić wszystkich bohaterów mojej powieści,'"But now you're rejecting me. "I feel hopeless. "I may kill off the hero of my novel."
- Nie, odrzuciłem Biedny Camille, wiesz że jesteśmy skazani i jeszcze odrzucasz szansę ocaleniaYou find out we're doomed yet reject your salvation.
- a jednak odrzucasz wieczne życie.Your will to live burns brighter, and yet you rejected my offer of eternal life.
-Ignoruję to, że odrzucasz moją niezgodę.-And I ignore your rejection of my rejection.
A będąc ateistą, odrzucasz istnienie ostatecznego autorytetu.By being an atheist, you reject the existence of the ultimate authority.
"W naszych wyzwolonych czasach, nauka, odrzuca"Our time, which pretends to be enlightened, rejects little by little
- Nigdy nie będziesz czymś więcej... niż wiązka z odrzuca tutaj na wolnej jeździe.- You'll never be anything more... than a bunch of rejects here on a free ride.
- Nikt nie odrzuca mnie w moim świecie.Nobody rejects me in my world.
/FR i ja ostro pokazaliśmy /ze odrzucamy kapitalistyczne wartości.FR and I are keen to show that we have fully rejected capitalist values.
/Nie jesteśmy normalni /pod względem ścisłej definicji. /Lecz odrzucamy /metkę upośledzonych.We are not normal by any strict definition, but we reject the label of deficient.
Czyli odrzucamy drugi list?So we just reject the second letter? No
Ekskrement będący symbolem tego, co odrzucamy i nienawidzimy w nas samych.Excrement being the symbol for that which we reject and hate about ourselves.
Jesteśmy Dziećmi Bożymi, Szatanie, odrzucamy Twe ogniste pociski.We are children of God, Satan, and we reject your fiery darts.
Apropo, czy nie jest tak, że odrzucacie 99,9% wszystkich aplikantów?Speaking of rejection, don't you reject 99.9% of your applicants?
Daje się wam jako przewodnik. A wy mnie odrzucacie.I offer myself as a guide, only to be rejected out of hand.
Mam prawo wiedzieć, dlaczego odrzucacie moje zgłoszenie.I mean, I think I have a right to know why you're rejecting my application.
Myślał, że go odrzucacie.He thought you were rejecting him.
Nadal myśli, że go odrzucacie!He thought you were rejecting him. He still thinks it.
"Ci, którzy odrzucają naszą wiarę i odrzucają nasze znaki powinni być kompanami ognia piekielnego""Those who reject our faith and deny our signs shall be companions of hellfire."
...odrzucają go, a jego fantazje przeradzają się we wściekłość....they reject him and his fantasies develop into a rage.
/- odrzucają ten sojusz apeluję:......who would reject this alliance, I am asking you...
/Powitaliśmy nowo przybyłych z otwartymi ramionami, /oni jednak odrzucają naszą gościnę.All of us have welcomed our new arrivals, but they continue to reject us.
2005:Francja i Holandia odrzucają Traktat w drodze referendum w drodze referendumMay-June 2005: France and the Netherlands reject the Treaty
Aliya proszę, nie odrzucaj go.Aliya please. Don't reject this one.
Nie odrzucaj jego starań.Don't reject his caresses.
- Nie odrzucajcie nas #- Don't reject us #
Bo mnie odrzucałaś.Because you rejected me
Nasz rada odrzucała Berniego Madoffa przez pięć lat z rzędu.Our board rejected Bernie Madoff five years in a row.
Nie odrzucała go i nie osądzała, dopóki nie dorosła.She never rejected him, she never, she never judged him till she got older.
Ona odrzucała Biblię, bo jak to mówiła, ma zupełnie niewiarygodnie centralny charakter.She rejected the Bible because it had an unbelievable sense of character.
Zawsze mnie odrzucała, używając wymówki, że jest dziewicą.He made you cry again. She's always rejected me, using the excuse that she's a virgin.
Mam pewną teorię, która mówi, że mężczyźni skrycie nienawidzą pięknych dziewczyn ponieważ czują, że to oni są tymi, których one odrzucały w ogólniaku.- I have this theory... that men secretly hate pretty girls because they rejected them in school.
Peru, ponieważ zgodnie z informacjami dostarczonymi przez lokalną firmę prawniczą peruwiańskie rejestry publiczne w przeszłości odrzucały wnioski o rejestrację opisanych połączeń transgranicznych z uwagi na fakt, że stanowiły one operacje służące reorganizacji, które nie wchodzą w zakres mającej zastosowanie ustawy („Ley no 26887 General de Sociedades”),Peru, because, according to the information provided by the local law firm, Peruvian public registers have in the past rejected the described cross-border mergers registering requests because they are reorganisation operations which do not fall under the scope of the applicable law (Ley no 26887 General de Sociedades),
/W jakiś sposób odrzucałem dane, /które chcieli mi przekazać.I'd somehow rejected the information they wanted me to process.
- Ponieważ rząd odrzucał każdą prośbę o dostęp do tajnych akt dotyczących aresztowania Danny'ego.Because the government has rejected every request for access to their secret court proceedings into Danny's arrest.
Adrien nalegał na Manu, aby się doń wprowadził, ale ten odrzucał współczucie.Adrien insisted Manu move in but Manu rejected his compassion.
Mają każdego sędziego, który odrzucał apelacje Lincolna?They got to every judge that rejected Lincoln's appeal?
/Członkowie wspólnoty odrzucali etykę pracy /i propagowali zabawę i wolną miłość.The communards rejected the work ethic and preached fun and free love.
Czołowi archeologowie długo odrzucali pogląd, że istoty pozaziemskie przyczyniły się do budowy piramid w Egipcie.Mainstream archeologists have long rejected the notion that extraterrestrial beings had a hand in creating the pyramids of Egypt.
A jej ciało odrzucało to co znaleźliśmy.And her body rejected the ones we found.
Dlatego odrzucało transfer twoich plików.That's why it rejected the transferring of your files.
Jakie miejsce odrzucało go wiele razy?What is the one place that's rejected him over and over again?

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'reject':

None found.
Learning languages?