Odkryć (to discover) conjugation

Polish
73 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
odkryję
I will discover
odkryjesz
you will discover
odkryje
he will discover
odkryjemy
we will discover
odkryjecie
you all will discover
odkryją
they will discover
Imperative
-
odkryj
you discover!
niech odkryje
let him/her/it discover
odkryjmy
let's discover
odkryjcie
you all discover
niech odkryją
let them discover
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
odkryłam
I discovered
odkryłaś
you discovered
odkryła
she discovered
odkryłyśmy
we discovered
odkryłyście
you all discovered
odkryły
they discovered
Future feminine tense
odkryję
I will discover
odkryjesz
you will discover
odkryje
she will discover
odkryjemy
we will discover
odkryjecie
you all will discover
odkryją
they will discover
Conditional feminine tense
odkryłabym
I would discover
odkryłabyś
you would discover
odkryłaby
she would discover
odkryłybyśmy
we would discover
odkryłybyście
you all would discover
odkryłyby
they would discover
Conditional perfective feminine tense
odkryłabym była
I would have discovered
odkryłabyś była
you would have discovered
odkryłaby była
she would have discovered
odkryłybyśmy były
we would have discovered
odkryłybyście były
you all would have discovered
odkryłyby były
they would have discovered
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
odkryłem
I discovered
odkryłeś
you discovered
odkrył
he discovered
odkryliśmy
we discovered
odkryliście
you all discovered
odkryli
they discovered
Future masculine tense
odkryję
I will discover
odkryjesz
you will discover
odkryje
he will discover
odkryjemy
we will discover
odkryjecie
you all will discover
odkryją
they will discover
Conditional masculine tense
odkryłbym
I would discover
odkryłbyś
you would discover
odkryłby
he would discover
odkrylibyśmy
we would discover
odkrylibyście
you all would discover
odkryliby
they would discover
Conditional perfective masculine tense
odkryłbym był
I would have discovered
odkryłbyś był
you would have discovered
odkryłby był
he would have discovered
odkrylibyśmy byli
we would have discovered
odkrylibyście byli
you all would have discovered
odkryliby byli
they would have discovered
Impersonal
odkryto by
there would be discovered
odkryto by
there would be discovered

Examples of odkryć

Example in PolishTranslation in English
"...by odkryć, że został zmieniony..."...to discover that he had been transformed...
"Historycy próbowali odkryć co się wydarzyło w czasie fatalnego rejsu,"Historians have tried and failed to discover what happened on that fatal voyage,
"Spróbuj odkryć jakie s± jego kontakty we Włoszech.""You try to discover who his contacts in Italy are."
"...on powinien naprawdę nie żyć... coś, ja chcę wkrótce odkryj.""...should he really be dead... something that I will soon discover."
"odkryj na nowo opisy morderstw, krwi i beznadziei,""Rediscover those pages of murder" "of blood."
/Wejdź po drabinie i odkryj Gianta /od Cardiff Electric... /Osobisty, przenośny, przystępny.Climb that ladder and discover the Giant from Cardiff Electric... personal, portable, affordable.
I odkryj jak pokaz ma dotknięty życia millions.And discover how the show has touched the lives of millions.
Jedź, odkryj potęgę natury.Go discover the power of nature, why don't you?
Więc, skoro dałem ci już podarunek pracy, przyjaciół i wartości pieniędzy... odkryjmy dar rodziny.So, now that I've given you the gift of work and friends and the value of money... let's discover the gift of family.
Przepytajcie świadków, odkryjcie wskazówki i odnajdźcie kości."interview witnesses, discover clues, "and find the bones.
"Drogi pamiętniczku, właśnie odkryłam muzykę Johna Denvera."Dear Diary, just discovered the music of John Denver.
- Ale odkryłam makramy!- But I've discovered macrame!
- I targnął się na moje życie, gdy odkryłam...And made attempt on my life when I discovered...
- I wtedy odkryłam, że mam pewien wrodzony talent.I then discovered I had natural talent for something else.
- Nie. Sama ją odkryłam.I... discovered it on my own.
- Co odkryłaś?What have you discovered?
- Kiedy to odkryłaś?How old were you when you discovered this?
A potem ty odkryłaś chłopaków, a ja odkryłam jak to jest kiedy się cały dzień spędza przed telewizoremHow we both cried. And then you discovered boys, and I discovered daytime television.
A ty to odkryłaś?And you discovered it?
A więc odkryłaś niesprawiedliwość.So you've discovered an injustice.
"Przez przypadek, jego matka odkryła, że Kallikantzaroi"By chance, his mother discovered the Kallikantzaroi
"Tribeca odkryła ta restauracje"."TriBeCa gem rediscovered:
- Dr. Grace odkryła, że...- Dr. Grace has discovered that...
- Lecz wybory zmieniły swój kierunek. /Rutynowa misja raptora /odkryła główny temat kampanii.But the election took an unexpected turn when a routine Raptor mission discovered what would become the central issue of the campaign.
- Uciekła, gdy odkryła, że byliśmy w drodze do Kingston... in your boat, where is? It's very complicated. She escaped when discovered that we were ..
A skoro Jim ma taką samą strukturę DNA, wiesz, co właśnie odkryłyśmy?And since Jim and the plant share the same d.N.A. Structure, do you realize what we've just discovered?
Ale niebawem odkryłyśmy, że nie jesteśmy same.But we soon discovered we weren't alone.
Ale po śmierci naszego ojca, odkryłyśmy z Deborah, że przeznaczył je dla naszego brata, Petera.But after our father died, Deborah and I discovered that he had willed them to our brother, Peter.
Cam i ja odkryłyśmy, że prawdopodobnie był chirurgiem.Cam and I discovered that she was very likely a surgeon.
I wtedy odkryłyśmy że wszystkie mamy tego samego ogrodnika.And that was when we discovered we were all using the same gardener.
"Dom zadrżał i runął, a wtedy małe ludziki odkryły, że zaczęły raptem znikać w wirze liści. ""The house shuddered and collapsed, and then the little people discovered that they were disappearing into a swirl of leaves."
', odkryły prawdę stwierdzenia Jacques Lacana:They discovered the truth of what -
- Zmiana planów, twoje wojska odkryły moich przyjaciół.Change of plans. My friends have been discovered by your military.
/nie chcemy, /aby statki Wraith nas odkryły.We can't risk being discovered.
/w końcu odkryły, czego szukały,Finally discovered what they were looking for,
"Kiedy zdecydowałem się ruszyć na niego, odkryłem, że było ich więcej w armii."When I attempted to make a move on this wesen, "I discovered there were several more in the ranks.
"Kochany pamiętniczku, dziś odkryłem mój pierwszy pub"?"Dear diary, today I discovered my first pube"?
"Miejsce, które odkryłem, jest miejscem, którego szukał hierophantus"."The place l have discovered, is the place the hierophant Was looking for."
"Wiem, że zanim to odczytasz, będę już dawno martwy, ale chcę, byś wiedział, że to ja odkryłem twoją tajemnicę.I know I will be dead long before you read this but I want you to know that it was I who discovered your secret.
"i odkryłem to, że mogę kochać obcego..."and discovered that I can love an alien...
- Co odkryłeś na temat swojego ojca.About what you discovered about your father.
- Co odkryłeś?Watch out! What have your discovered?
- Jak odkryłeś Hank, całkiem śmiertelne.- As you've so diligently discovered, hank, quite fatal.
"Ciała Michelle i Corbetta Stackhouse'ów odkrył zastępca szeryfa Bud Dearborne z hrabstwa Renard."The bodies of Michelle and Corbett Stackhouse were discovered by Deputy Bud Dearborne of the Renard Parish Sheriff's Department."
"Jeżeli mężczyzna nie odkrył czegoś, za co jest gotowy umrzeć, to nie zasługuje, żeby żyć".If a man hasn't discovered something that he will die for, he isn't fit to live.
"Kolumb odkrył zaledwie powłokę tego kraju a Agassiz przybył...""Columbus discovered only the shell of this country. Agassiz came..."
"Pedro Alvares Cabral odkrył Brazylię 22 kwietnia 1500 r.""Pedro Alvares Cabral discovered Brazil on April 22nd 1500."
"Zachodnia historia mówi, że Kolumb odkrył Amerykę."Western history says Columbus discovered America.
"Kiedy odkryliśmy" TGIF czy jak tam.Once we discovered TGIF or whatever.
"Yen i ja odkryliśmy, że nie jesteśmy sobie obojętni."Yen and I discovered we had feelings for one another.
'I szybko odkryliśmy, że w Tanzanii drogi nie były ' zbudowane przez Chińczyków "'And soon discovered that Tanzania's roads were not 'built by the Chinese.'
'Jak ruszyliśmy dalej na zachód, odkryliśmy, że wiejska Uganda ' jest światową stolicą górki prędkości "'As we headed further West, we discovered that rural Uganda 'is the world capital of the speed hump.'
'Właśnie odkryliśmy, że twój kontakt ma szerokie powiązania z Al-Kaidą.'We've just discovered your meet has extensive al-Qaeda connections.
- Czytałem, że wy odkryliście tylko 92.I read in your database that you've discovered only 92.
- Potem zabrała pani ojca... przywiozła do domu, i w dwójkę odkryliście zwłoki.- Then you picked up your dad... brought him home, two of you discovered her body.
Bardzo sprytnie to odkryliście.You very cleverly discovered that.
Czy to prawda, że odkryliście ląd na tym świecie?Is it true you've discovered land on this world?
Czy wy ludzie nadal używacie paliw ze skamielin, czy odkryliście już krystaliczną syntezę?Do you people still use fossil fuel, or have you discovered crystallic fusion?
"Ojcowie założyciele Blithe Hollow odkryli zło, czające się pośród nich...""The founding fathers of Blithe Hollow discovered an evil witch amongst them..."
- ...budynku w którym mieszkał w Waszyngtonie D.C. Agenci Secret Service odkryli jego ciało po doniesieniachU.S. Secret Service Agents discovered his body after reports that
- Daniels i jego ludzie odkryli trzy Gady Xindi na Ziemi.Daniels and his team... have discovered three Reptilians on Earth.
- Oczywiste jest, że właśnie w ten sposób go odkryli.Of course, it's on the table that this is how they discovered him.
- Typowe dla różdżkarzy jest to, że dają mnóstwo przykładów, wiele historii o tym, jak odkryli wyciek z rury sąsiada itd.What you typically find when you talk to dowsers is they'll give you lots and lots of anecdotal evidence. A lot of stories about how they discovered a leak in their neighbor's pipes and so on and so forth.
A kiedy pewnego dnia zakochasz się i ożenisz, z pewnością odkryjesz, że... kochać szlachetną kobietę, opiekować się nią, służyć jej... i cieszyć się wspólnym potomstwem,... to ukoronowanie życia.And when, as one day I - I'm sure you will... you fall in love and marry, you will discover... to serve and protect a woman... and have children by her... is life's chiefest glory. Yes, sir.
- W tym momencie, mój rabbi odkryje Czarnych.- At this point, my rabbi will discover Blacks.
I jestem pewien, że odkryjecieAnd I am sure you will discover
Ktoś odkryłby, że to fałszywka i plany budowy kasyna nadal by szły do przodu.Someone would discover the map was a fake and then plans for the casino would keep moving forward.
Gdybyśmy mogli wrócić do tego okresu historii kiedy Manhattan był tylko targowiskiem, odkrylibyśmy, w jednym ze schronień W które wcinają się brzegi Hudson, znajduje się mała wieś Terry Town.If we could journey back to that period in history when Manhattan was but a market town, we would discover, in one of the coves which indent the shores of the Hudson, the little village of Tarry Town.
Jeśli mogłabym to przebadać, odkrylibyśmy znacznie więcej niż badając czystego Atavusa.Now, if I could study that, we would discover a lot more than we could if I examined a full Atavus.
/FBI odkryło obóz.The FBI discovered the camp.
20 lat temu, na Syriuszu 6B... NEB odkryło rozwiązanie kryzysu energetycznego. Beryn.20 years ago, on Sirius 6B, the NEB discovered the solution to the energy crisis.
CIA samo odkryło powiązania Lazarey z Sarkiem, więc nie było żadnego ryzyka w poinformowaniu ich o tym.The CIA would have discovered Lazarey's connection to Sark. There was no added risk to you in breaking the news myself.
FBI odkryło następny cel Dubaku.The FBI just discovered Dubaku's next target.

More Polish verbs

Related

kryć
hide
nakryć
cover
odkradać
do
odkrywać
discover
pokryć
cover
przekryć
do
przykryć
cover
rozkryć
uncover
skryć
hide
ukryć
hide
wykryć
detect
zakryć
cover

Similar

nakryć
cover
odkląć
do
odszyć
do
pokryć
cover
wykryć
detect
zakryć
cover

Similar but longer

odkrywać
discover

Other Polish verbs with the meaning similar to 'discover':

None found.
Learning languages?