Odjechać (to leave) conjugation

Polish
60 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
odjadę
I will leave
odjedziesz
you will leave
odjedzie
he will leave
odjedziemy
we will leave
odjedziecie
you all will leave
odjadą
they will leave
Imperative
-
odjedź
you leave!
niech odjedzie
let him/her/it leave
odjedźmy
let's leave
odjedźcie
you all leave
niech odjadą
let them leave
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
odjechałam
I left
odjechałaś
you left
odjechała
she left
odjechałyśmy
we left
odjechałyście
you all left
odjechały
they left
Future feminine tense
odjadę
I will leave
odjedziesz
you will leave
odjedzie
she will leave
odjedziemy
we will leave
odjedziecie
you all will leave
odjadą
they will leave
Conditional feminine tense
odjechałabym
I would leave
odjechałabyś
you would leave
odjechałaby
she would leave
odjechałybyśmy
we would leave
odjechałybyście
you all would leave
odjechałyby
they would leave
Conditional perfective feminine tense
odjechałabym była
I would have left
odjechałabyś była
you would have left
odjechałaby była
she would have left
odjechałybyśmy były
we would have left
odjechałybyście były
you all would have left
odjechałyby były
they would have left
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
odjechałem
I left
odjechałeś
you left
odjechał
he left
odjechaliśmy
we left
odjechaliście
you all left
odjechali
they left
Future masculine tense
odjadę
I will leave
odjedziesz
you will leave
odjedzie
he will leave
odjedziemy
we will leave
odjedziecie
you all will leave
odjadą
they will leave
Conditional masculine tense
odjechałbym
I would leave
odjechałbyś
you would leave
odjechałby
he would leave
odjechalibyśmy
we would leave
odjechalibyście
you all would leave
odjechaliby
they would leave
Conditional perfective masculine tense
odjechałbym był
I would have left
odjechałbyś był
you would have left
odjechałby był
he would have left
odjechalibyśmy byli
we would have left
odjechalibyście byli
you all would have left
odjechaliby byli
they would have left
Impersonal
odjechano by
there would be left
odjechano by
there would be left

Examples of odjechać

Example in PolishTranslation in English
- Bardzo chce stąd odjechać.She seems pretty clean to leave. - She?
- Jeśli cię nie będzie za pięć minut, mam zamiar odjechać bez ciebie.If you're not outta there in five minutes, I'm gonna have to leave without ya.
- Kazałem ci odjechać! - Jonathan.-I told you to leave!
- Mam kazać mu odjechać?- Do you want me to tell him to leave?
- Powinna pani stąd odjechać.You need to leave now. We're leaving.
Albo połóż na stoliku i odjedź.Better yet, leave it on the table and then back away.
Jeśli chcesz dostać Assada, zostaw tu Bauera i odjedź.If you want Assad, leave Bauer here, get back in your car and drive away.
Grzecznie proszę, odjedźcie, nim ktoś jeszcze ucierpi.I'm asking you nicely to leave now before anyone else gets hurt.
Lepiej odjedźcie stąd i rozbijcie obóz nad wybrzeżem.It is best you leave here. Make camp along the coast.
Lepiej weźcie swojego przyjaciela i odjedźcie.You should pick up your friend and leave.
I powróciłam, zanim odjechałam.Then I came back again, before I left.
Ja po prostu odjechałam.I just left.
Mówię wam, od razu odjechałam.l left right away, l tell you.
Poczekałam trochę i odjechałam.So I left after waiting for a while
Później nie mogłam jej znaleźć, więc odjechałam.But then I couldn't find her, so I left. I thought...
- To dlatego odjechałaś?That why you left?
A kiedy wyszłam, auta nie było odjechałaś, zostawiłaś mnie.When I come out, you've gone and left me there.
Kiedy wczoraj odjechałaś, zaparkowałem w dole ulicy.When you left yesterday, I was parked down the street.
Kiedy zobaczyłem, że nie ma Jeepa, pomyślałem, że odjechałaś z forsą.When the Jeep wasn't there, I thought you'd left with the money.
Nie widziałaś go po tym, jak odjechałaś.You didn't see him after you left.
- Karetka właśnie odjechała.- The ambulance just left.
- Sarah odjechała?- Sarah just left?
Ale ciężarówka odjechała najmniej 18 godzin temu.But the truck left at least 18 hours ago.
Ale zidentyfikowałeś jego samochód jako ten w którym odjechała Alicja.But you identified his vehicle as the car that Alice left the bar in.
Alice Pieszecki, totalnie odjechała, ponieważ jej dziewczyna zostawiła ją.Alice Pieszecki, the host is completely falling apart because her girlfriend left her.
Ciemnej ładnej dziewczyny nasz samochód zepsuł się jak odjechałyśmy dziś ranoDark, pretty girl. Our car broke down after we left here this morning and...
Nie wiedziałam, co robić, więc odjechałyśmy.I didn't know what to do, so we just left.
Ty i Kara odjechałyście jej samochodem.You and Kara left the Sullivan in her car.
Ale odjechały bez forsy.But they'd left without it.
Karetki właśnie odjechały.Yo, ambos just left.
Kiedy dziewczyny odjechały i mnie on się udzielił.Then you lost it. As the girls left, so did my mood.
Po prostu odjechały ale zostawiły pieniądze.Well, they left all the money.
/Miał to zobaczyć, zanim odjechałem.I wanted him to see it before I left.
/Wsiadłem do auta i odjechałem.And I got in my car and left.
Ale potem sie romyśliłem, więc odjechałem.But I had second thoughts, so I left.
Byłem powierzchowny gdy odjechałem ale... po prostu, no wiesz, zaskoczyłaś mnie...I was sketchy when I left but... just, you know, you surprised me and...
Dzień, w którym odjechałem opisany jest w kalendarzu.The day I left it's written in the almanac
10 minut po tym, jak odjechałeś, przyjechał Vogel ze swoim adwokatem.Ten minuter after you left here, Vogel turned up with his lawyer.
Czemu odjechałeś?So how come you left?
Gdy odjechałeś, ona żyła.When you left, Isabel was alive.
Hunnicutt, odjechałeś w takim pośpiechu, że zostawiłeś czapkę.Hunnicutt, you left in such a hurry, you left your hat.
Jednak nie zaatakowała dopóki nie odjechałeś, bo się ciebie bała.The vampire didn't attack until you left. ls she af raid of you?
- Nie, mówię, że był tam gliniarz i odjechał w pośpiechu.I'm saying a cop was there and left in a hurry.
- Myśli, że odjechaliśmy.Probably thinks we left anyway.
/Przyjechała ekipa od zabójstw, więc my odjechaliśmy.The guys from 'crime-scene' showed an'... we left.
Gdy odjechaliśmy z Taryn, nie zamierzałem wracać.When Taryn and I left, I wasn't coming back.
Milczysz odkąd odjechaliśmy z Waszyngtonu.You ain't said a word to me since we left Washington.
Nigdzie go nie widzieliśmy,więc odjechaliśmy.We look for for all sides, non Io saw. We left and we said:
- Z magazunu odjechaliście razem.What do you mean you don't know? You left the armory with him.
A więc w kilka chwil po tym jak odjechaliście, przyjechali niezidentyfikowani sprawcy i wykorzystali kłopoty pary?So then it was just moments after you left that the unknown killers came and took advantage of the couple's predicament?
Myślałam, że odjechaliście parę godzin temu.Hey, I thought you guys left hours ago. What the--
"...a to jest kawał skały ." I odjechali.You're the goddamn Cannibal... "...and this is a big rock." So they left. Sarah was so tough.
- Do innego szpitala, właśnie odjechali.- To another hospital. They must've just left.
- Nie, potrącili tylko jego i odjechali.- No. They just hit him and left.
- Przestepcy odjechali?- The criminals have left?
"Rano pociągiem odjechało 467 osób..."" 467 left by train at 8:00 in the morning... "
- Ile odjechało pociągów? - 2.- How many trains have left?
- Ile pociągów odjechało w ciągu godziny? - Dwanaście.How many trains left in the last hour?
- Ilu odjechało?-How many left?
Dwóch z nich odjechało rok po wypadku.Well, two of the guys left town about the year after that.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'leave':

None found.
Learning languages?