Najechać (to invade) conjugation

Polish
40 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
najadę
I will invade
najedziesz
you will invade
najedzie
he will invade
najedziemy
we will invade
najedziecie
you all will invade
najadą
they will invade
Imperative
-
najedź
you invade!
niech najedzie
let him/her/it invade
najedźmy
let's invade
najedźcie
you all invade
niech najadą
let them invade
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
najechałam
I invaded
najechałaś
you invaded
najechała
she invaded
najechałyśmy
we invaded
najechałyście
you all invaded
najechały
they invaded
Future feminine tense
najadę
I will invade
najedziesz
you will invade
najedzie
she will invade
najedziemy
we will invade
najedziecie
you all will invade
najadą
they will invade
Conditional feminine tense
najechałabym
I would invade
najechałabyś
you would invade
najechałaby
she would invade
najechałybyśmy
we would invade
najechałybyście
you all would invade
najechałyby
they would invade
Conditional perfective feminine tense
najechałabym była
I would have invaded
najechałabyś była
you would have invaded
najechałaby była
she would have invaded
najechałybyśmy były
we would have invaded
najechałybyście były
you all would have invaded
najechałyby były
they would have invaded
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
najechałem
I invaded
najechałeś
you invaded
najechał
he invaded
najechaliśmy
we invaded
najechaliście
you all invaded
najechali
they invaded
Future masculine tense
najadę
I will invade
najedziesz
you will invade
najedzie
he will invade
najedziemy
we will invade
najedziecie
you all will invade
najadą
they will invade
Conditional masculine tense
najechałbym
I would invade
najechałbyś
you would invade
najechałby
he would invade
najechalibyśmy
we would invade
najechalibyście
you all would invade
najechaliby
they would invade
Conditional perfective masculine tense
najechałbym był
I would have invaded
najechałbyś był
you would have invaded
najechałby był
he would have invaded
najechalibyśmy byli
we would have invaded
najechalibyście byli
you all would have invaded
najechaliby byli
they would have invaded
Impersonal
najechano by
there would be invaded
najechano by
there would be invaded

Examples of najechać

Example in PolishTranslation in English
/Księżyc, na który chcieliście /najechać w operacji "Kowal", jest święty.Our moon, where you were to invade with Roundhammer, is sacred- Where our life began.
Ale ci głupcy musieli nas najechać.But those fools had to invade.
Bóg mi się objawił że mam prawo i moc rzucić klątwę na każdego, kto spróbuje najechać nasze ziemie.God has revealed to me that I have the right and the power to call down curses on anyone who tries to invade our lands.
Celem dla Orlando jest chronić Charleston przeciwko nieznanej łodzi podwodnej zamierzającej najechać zatokę.The objective is for the Orlando to protect Charleston against an unknown submarine that'll try to invade the harbour.
chcesz innego kraju, najedź go.You want another country, you invade it.
Chciałbym przypomnieć Radzie, że zanim Republika Centauri najechała nasz sektor i rozpoczeła stuletnie rządy terroru, Ragesh 3 była naszą kolonią.I'll remind the council that before the Centauri invaded our sector and began their 100-year reign of terror, Ragesh 3 was a Narn colony.
I co, Kanada nas najechała?And then what, Canada invaded?
Teraz istotnym jest, że najechała nas banda brudnych cygańskich złodziei.- Forget that. We've been invaded by a bunch of filthy, thieving Gypsies.
Też tak myślałam, ale potem banda frajerów najechała mi ogródek i zmieniłam zdanie.I thought so, too, but then a bunch of losers invaded my yard, and I changed my mind.
Wraz z dwójką innych najechała naszą planetę i strzałami utorowała sobie drogę do kwater rządowych. A potem zamordowali naszego ukochanego Pierwszego Lukatianina.She... and two others invaded our homeworld... and shot their way into the governing chambers... and assassinated our most beloved Prime Hokothian.
- Odkąd sprzymierzone oddziały ośmiu Krajów najechały Chiny Nastały społeczne niepokojeEver since the allied troops from eight countries invaded China, there's been civil unrest and no peace.
/Klony, pod dowództwem Jedi, /udanie najechały okupowany przez Separatystów świat Ryloth.Clone troopers, under the command of the Jedi, have successfully invaded the Separatist-occupied world of Ryloth.
/W roku 1957, czołgi sowieckie /najechały Budapeszt.In 1957, the Soviet tanks had invaded Budapest.
19 marca 2003 roku, George W. Bush i amerykańskie wojsko, najechały terytorium suwerennego Iraku.On March 19th, 2003 George W. Bush and the United States military invaded the sovereign nation of Iraq.
4 sierpnia, Niemcy najechały Belgie.On 4th August, Germany invaded Belgium.
Powiesz mu, że ja, król Ryszard, najechałem twoje królestwo.You tell him that I, king Richard, have invaded your kingdom.
W końcu najechałem na jego ziemie.After all, I invaded his lands.
Wybacz, że najechałem twoje królestwo.Sorry I invaded your kingdom.
Zanim najechałem, splądrowałem i zniszczyłem wasze królestwo, co robiliście dla zabawy?Let me ask you... Before I invaded, pillaged, and destroyed your kingdom, what did you people do around here for fun?
Lecz dopiero co najechałeś ich ziemie- Mm-hmm. But you've just invaded their homeland,
10 lat temu, ojciec dzisiejszego króla Persów najechał Grecję pod Maratonem.10 years ago, the father of the present king of Persia invaded Greece at Marathon.
Bush najechał na tę monarchię wbrew ONZ.Bush invaded a sovereign nation in defiance of the U.N.
Czy w jakiś sposób zapomnieć, że jesteśmy najechał od wrogich kosmitów które starają się wymazać nas?Did you somehow forget that we're invaded by hostile aliens that are trying to wipe us out?
Człowiek, który najechał Costa Luna uwięził ją jako zakładniczkę.The man who invaded Costa Luna now holds her as a hostage. I didn't know.
Hitler najechał Polskę w 1939 roku.Hitler invaded Poland in 1939.
"Powiedziałem ludziom, że najechaliśmy Anglię!""I told the people we invaded England!"
A że USA zawsze wie, co robić, mając Busha za prezydenta, najechaliśmy jego kraj.So, as the U.S. always seems to do when we have a president named Bush, we invaded his country.
Bo najechaliśmy ich terytorium i wycięliśmy ich drzewa, i poryliśmy ich ziemię?Because we invaded their land and cut down their trees and dug up their earth?
Dlatego najechaliśmy Panamę i aresztowaliśmy "Twarz starego ananasa".So, we invaded Panama, and arrested "Old Pineapple Face."
Kiedy najechaliśmy czyste królestwo. Wróciłem.When the Pure Ones invaded our kingdom, I fought back.
- Bo wy ich najechaliście?- Because you invaded?
Ciekawe, o to samo pytaliśmy, gdy najechaliście naszą planetę.We wondered that when you invaded our world.
Pierwsi najechaliście ich terytorium.You know, you... invaded their territory first, didn't you? Didn't you?
W takim przypadku, będąc kochającymi pokój Narnami których wszyscy znają i kochają oprócz, oczywiście tych kilku planet na Obrzeżu, które twierdzą, że ich najechaliście powinni nie mieć nic przeciwko skanowaniu. Nieprawdaż?In that case, being the peace-loving Narns we've all come to know and love except for a few planets out on the fringe who say you've invaded them they shouldn't mind being scanned, should they?
"A więc najechali was kosmici"."So you've been invaded by aliens. "
- Puck stracił rodziców, gdy Niemcy najechali Polskę.- Spot the odd one out. - Puck lost his parents when Poland was invaded.
- Północniacy jak Lach – najechali na nas.The people, north-worlders, like Lach... he and his lineage invaded.
/Byłem jeszcze dzieckiem, gdy Magadorianie /najechali moją planetę, Lorien.I was just a kid when the Mogadorians invaded my planet, Lorien.
/Kiedy Chińczycy najechali Tybet,When the Chinese invaded Tibet,
/W ciągu dwóch dni, to najechało każdy kraniec mojego ciała, / i to się szerzy.Within two days, it invaded every extremity of my body, and it's accelerating.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'invade':

None found.
Learning languages?