Ciąć (to cut) conjugation

Polish
74 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
tnę
I cut
tniesz
you cut
tnie
he/she/it cuts
tniemy
we cut
tniecie
you all cut
tną
they cut
Imperfective future tense
będę ciąć
I will cut
będziesz ciąć
you will cut
będzie ciąć
he/she/it will cut
będziemy ciąć
we will cut
będziecie ciąć
you all will cut
będą ciąć
they will cut
Imperative
-
tnij
you cut!
niech tnie
let him/her/it cut
tnijmy
let's cut
tnijcie
you all cut
niech tną
let them cut
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
cięłam
I cut
cięłaś
you cut
cięła
she cut
cięłyśmy
we cut
cięłyście
you all cut
cięły
they cut
Future feminine tense
będę cięła
I will cut
będziesz cięła
you will cut
będzie cięła
she will cut
będziemy cięły
we will cut
będziecie cięły
you all will cut
będą cięły
they will cut
Conditional feminine tense
cięłabym
I would cut
cięłabyś
you would cut
cięłaby
she would cut
cięłybyśmy
we would cut
cięłybyście
you all would cut
cięłyby
they would cut
Conditional perfective feminine tense
cięłabym była
I would have cut
cięłabyś była
you would have cut
cięłaby była
she would have cut
cięłybyśmy były
we would have cut
cięłybyście były
you all would have cut
cięłyby były
they would have cut
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
ciąłem
I cut
ciąłeś
you cut
ciął
he cut
cięliśmy
we cut
cięliście
you all cut
cięli
they cut
Future masculine tense
będę ciął
I will cut
będziesz ciął
you will cut
będzie ciął
he will cut
będziemy cięli
we will cut
będziecie cięli
you all will cut
będą cięli
they will cut
Conditional masculine tense
ciąłbym
I would cut
ciąłbyś
you would cut
ciąłby
he would cut
cięlibyśmy
we would cut
cięlibyście
you all would cut
cięliby
they would cut
Conditional perfective masculine tense
ciąłbym był
I would have cut
ciąłbyś był
you would have cut
ciąłby był
he would have cut
cięlibyśmy byli
we would have cut
cięlibyście byli
you all would have cut
cięliby byli
they would have cut
Impersonal
cięto by
there would be cut
cięto by
there would be cut

Examples of ciąć

Example in PolishTranslation in English
- ...żebyśmy nie musieli ich ciąć.- ...so we don't have to cut 'em down.
- Powiedziałam Katie, jak go ze mnie wyjąć... gdzie ciąć, jak głębokie powinno być nacięcie, jak widzieć przez krew.I told katie how to cut him out of me-- Where to cut, how deep the incision should be,
- Zgodziliśmy się ciąć koszty.No, we agreed to cut the flowers and paper cups.
- Żeby nie ciąć zbyt głęboko.You don't want to cut too deep.
/Pokaż, gdzie mam ciąć.Show me where to cut.
- Ty stabilizujesz, ja tnę?- You stabilize, I cut?
/Teraz ja tnę ludzi.Now I cut people up.
A nie boisz się, że cię tnę szablą i sprawdzę, jak go zrobiłeś?Aren't you afraid I'm gonna cut you to see if you sharpened it well?
Ciągle się tnę sprzątając szkło.I cut myself all the time cleaning up glass.
I tak, tnę się od czasu do czasu, bo dzięki temu czuję się lepiej.And, yes... I cut myself once in a while because it makes me feel better.
- Od kiedy sie tniesz?How long have you been cutting yourself?
/Robaki są lepsze ode mnie/ Kiedy je tniesz to się mnożą, nie mogę tego pokonać!When you cut 'em, they multiply.
Allison, naprawdę chciałabym ci wierzyć ale muszę zobaczyć czym się tak tniesz.Allison,I would really love to believe you, but I'm gonna need to see what you cut yourself with.
Bez względu na to, w jaki sposób tniesz... należy to robić szybko i delikatnie.No matter why he wants to compete with cutting skills. To cut a globe fish, the cook must be quick and sharp.
Cebulę tniesz w ten sposób.- You cut the onion like this.
- A teraz tnie włosy. Heh.- And now he cuts our hair.
- Pisarz pisze, chirurg tnie.A writer writes, a surgeon cuts.
Dobrze tnie!It cuts well. The Japanese sword of Kohka.
Dobrze tnie. Dobrze tnie.It cuts well!
Haker to nie ktoś, kto zabija swoją ofiarę, rozczłonkowuje i tnie na małe kawałeczki.No, a hacker's not someone that kills their victim, dismembers them, and cuts them into small pieces.
- Nie tniemy tego.You don't want to cut through that;
Chodzi o to, ze czytamy raporty, tniemy otwarte ciala, To jest bardzo namacalne.I mean, we study reports, we cut open bodes, it's all very tangible, sold.
Dziś wieczorem, tniemy samochody w pół piłamiTonight, we cut some cars in half with saws.
Gdzie zobaczymy światło, tam tniemy.Where we see the light, we cut.
Jak tylko znieczulenie zadziała, tniemy.Okay, as soon as he's numb, we cut.
- Co tniecie?What are you cutting?
Bunchy, tniecie swoje na pół w Bostonie czy...?Bunchy, do you cut yours in half in Boston or?
Wiążecie mnie, tniecie w rękę.You bind me, cut my hand.
- O nie, nożyczki tną kamień.No-no, scissors cut rock.
Albo gdy Hindusi w Indiach tną na kawałki nasze kobiety i dzieci swoimi mieczami.Or when Hindus in India.. ..cut our women and children to pieces with their swords.
Biorą nóż i tną je.Where they take a knife, and they cut.
Dzięki temu, że tną koszty, odzyskamy cybermózg.Thanks to their cost-cutting, we can recover the cyberbrain.
Firma twierdzi, że tną przywileje pracowników z powodu kryzysu. Ale znalazłam to, schowane wśród zamówień.The company claims they cut employee perks because of the economy, but I found this buried under a miscellaneous line item.
"Nie tnij we wnęce"!"Don't cut the hilum!"
- Ja trzymam, ty tnij.Look, I-I'll hold, you cut.
- Nie tnij mnie.- Don't you cut me.
- Trzymaj sie mocno i tnij.Just hold on tight and cut it. No way.
A on na to, "Nie, nie tnij mojego kombinezonu, nie tnij mojego kombinezonu."And he says, "No, don't cut my leathers, don't cut my leathers."
Nie tnijcie mnie drugi raz!I don't want to be cut again!
Nie tnijcie, nie.Don't cut. No.
Ale jest ok, bo cięłam kogoś od początku do końca.But it's okay, because i got to cut someone open today From start to finish.
Kiedyś się cięłam.I used to be a cutter.
Tak robiłam, kiedy się cięłam.Shh. That's how I did it when I used to cut myself.
To nagły przypadek, nigdy nie cięłam pasm pępowiny.- Because it's emergent, and I've never tried cutting umbilical bands.
- Że się cięłaś?- That you cut yourself?
Albo jak cięłaś się nożem do tapet?We used to pretend like we were firemen? Or how you used to cut yourself with an exacto blade?
Dlatego się cięłaś?Is that why you cut yourself?
-Ja mam obustronne usunięcie przydatków, ale nie będę cięła przez najbliższe parę godzin.- I just got it. - I picked up a bilateral oophorectomy, but I don't start cutting for another couple of hours.
Będę cięła poniżej, żeby nie uszkodzić tej okolicy.I'm gonna cut below it so I don't disturb the area.
Chłopaki od medycyny sądowej powiedzieli mi, że cięła swoje ciało na centymetrowe plasterki.The people at the Forensic say that. She sliced her flesh with each cut a few milimeters apart.
Obiecaj mi, że więcej nie będziesz się cięła.Promise me you'll never cut yourself again.
Powiedziałem Torres, żeby pozwoliła ci asystować, jeśli będzie cięła.(alex) I told torres she had to let you scrub in If she was cutting.
- Doceniam troskę, ale uwierz mi, że nigdy w życiu nie ciąłem tak ostrożnie.I appreciate your concern, but believe me, I've never cut more carefully in my life.
Brałem żyletkę, nożyczki, cokolwiek... i ciąłem się. Tylko troszeczkę.I'd take a razor, or scissors, or whatever... and cut into myself, just a little bit.
Krzyczała, kiedy ją ciąłem.When I cut her she screamed But...
Myślę, że było mi to przeznaczone, bo kiedy ciąłem kawałek marmuru pojawił się jasny błysk światła.I think I was destined because I'm cutting on a piece of marble and a bright flash light happened.
Przypalałem, ciąłem i kaleczyłem każdy cal mojego ciała.I've burned, I've cut, I've mutilated... Every inch of my body.
Mówiłeś tak, gdy mnie ciąłeś.You called me that before, when you were cutting me.
Złamałeś też ostrze kiedy go ciąłeś, mądralko.You also broke the blade when you were cutting him up, smart guy.
- Nikogo nie będę ciął.- I'm not cutting anyone.
A co z tym, gdy Cię ciął?What about when he cut you?
Ale miał ten rytualny nóż którym się ciął.But he had this sacrifice knife which he was cutting himself with.
Bo to ty będziesz ciął.You're going to be doing the cutting.
Będziesz ciął?Will you do the cutting?
To byłem ja, ale cięliśmy koszty.I did. That was me. But to cut costs;
Mówi pan, że cięliście naszego syna na darmo i jeszcze narobiliście szkód?Are you saying you cut into our son for nothing And caused more damage? - Wait.
Chłopaki udali się tam, w środku nocy, z piłami łańcuchowymi, cięli lód i wyciągali te wodne rośliny.Guys up at night with power saws, cut ice, drew water drug.
Dobrze, że nie można użyć skalpela na życiu, Bo jeśli by tak było.. Kiedy sprawy zaczęłyby nas boleć, tylko byśmy cięli.Good thing life doesn't come with a scalpel, because if it did... when things started to hurt, we would just cut and cut and cut.
Jak złych? Takich, co to cięli ludzi piłą mechaniczną w "Człowieku z blizną"."'Scarface,' cut your arm off with a chainsaw" kind of bad.
To oni cięli mnie.They cut me.
Widać, jak cięli drewno i tworzyli okopy.You can see how they've cut the timber and made the trenches.
Miecz, który trzymasz nad mą głową, ciąłby głęboko.The sword you dangle over my head would cut deeply.
Cokolwiek cięło czaszkę ofiary, poruszało się tak szybko, że spaliło kość.Whatever cut through the vic moved so fast it burned the bone.
Potem zsunął się z fotela na podłogę jakby... coś go ciągnęło i cięło.Then Joe just started sliding out of his seat onto the floor, like he was getting... pulled by something... and cut.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'cut':

None found.
Learning languages?