Opstaan (to stand up) conjugation

Dutch
54 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
sta op
I stand up
staat op
you stand up
staat op
he/she/it stands up
staan op
we stand up
staan op
you all stand up
staan op
they stand up
Present perfect tense
heb opgestaan
I have stood up
hebt opgestaan
you have stood up
heeft opgestaan
he/she/it has stood up
hebben opgestaan
we have stood up
hebben opgestaan
you all have stood up
hebben opgestaan
they have stood up
Past tense
stond op
I stood up
stond op
you stood up
stond op
he/she/it stood up
stonden op
we stood up
stonden op
you all stood up
stonden op
they stood up
Future tense
zal opstaan
I will stand up
zult opstaan
you will stand up
zal opstaan
he/she/it will stand up
zullen opstaan
we will stand up
zullen opstaan
you all will stand up
zullen opstaan
they will stand up
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou opstaan
I would stand up
zou opstaan
you would stand up
zou opstaan
he/she/it would stand up
zouden opstaan
we would stand up
zouden opstaan
you all would stand up
zouden opstaan
they would stand up
Subjunctive mood
sta op
I stand up
sta op
you stand up
sta op
he/she/it stand up
sta op
we stand up
sta op
you all stand up
sta op
they stand up
Past perfect tense
had opgestaan
I had stood up
had opgestaan
you had stood up
had opgestaan
he/she/it had stood up
hadden opgestaan
we had stood up
hadden opgestaan
you all had stood up
hadden opgestaan
they had stood up
Future perf.
zal opgestaan hebben
I will have stood up
zal opgestaan hebben
you will have stood up
zal opgestaan hebben
he/she/it will have stood up
zullen opgestaan hebben
we will have stood up
zullen opgestaan hebben
you all will have stood up
zullen opgestaan hebben
they will have stood up
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou opgestaan hebben
I would have stood up
zou opgestaan hebben
you would have stood up
zou opgestaan hebben
he/she/it would have stood up
zouden opgestaan hebben
we would have stood up
zouden opgestaan hebben
you all would have stood up
zouden opgestaan hebben
they would have stood up
Present bijzin tense
opsta
I stand up
opstaat
you stand up
opstaat
he/she/it stands up
opstaan
we stand up
opstaan
you all stand up
opstaan
they stand up
Past bijzin tense
opstond
I stood up
opstond
you stood up
opstond
he/she/it stood up
opstonden
we stood up
opstonden
you all stood up
opstonden
they stood up
Future bijzin tense
zal opstaan
I will stand up
zult opstaan
you will stand up
zal opstaan
he/she/it will stand up
zullen opstaan
we will stand up
zullen opstaan
you all will stand up
zullen opstaan
they will stand up
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional bijzin mood
zou opstaan
I would stand up
zou opstaan
you would stand up
zou opstaan
he/she/it would stand up
zouden opstaan
we would stand up
zouden opstaan
you all would stand up
zouden opstaan
they would stand up
Subjunctive bijzin mood
opsta
I stand up
opsta
you stand up
opsta
he/she/it stand up
opsta
we stand up
opsta
you all stand up
opsta
they stand up
Du
Ihr
Imperative mood
sta op
stand up
staat op
stand up

Examples of opstaan

Example in DutchTranslation in English
- Alsjeblieft, Ian. Je moet opstaan.Ian, please, you have to stand up.
- Dude, opstaan.- Dude, stand up.
- En opstaan? !- And stand up!
- Ik wil alleen opstaan. Kalm aan.- I just want to stand up.
- Je helpen opstaan.-I am helping you to stand up.
- Hou je mond en sta op.Shut up and stand up.
- Ik sta op en...- I stand up and...
- Ja, dat is zo. Nou, sta op als een man.Now stand up like a man.
- Ja, sta op, alsjeblieft.-Yes. l'd like for you to stand up now.
- Ja, sta op.-Yes, stand up.
Dat moet je bij elk gesprek verwachten. Als iemand een aanbeveling wil, zet je hem onder de knop, je staat op en roept zo hard mogelijk: 'Aanbeveling'If somebody wants a recommendation, put the guy on hold... stand up and yell "reco" at the top ofyour lungs.
En je staat op en ziet de lichten op de gebouwen... en alles wat je dingen doet afvragen.And you stand up and see the lights on buildings and everything that makes you wonder.
Het kalfje wordt geboren, de moeder staat op om het schoon te likken... het kleintje probeert op z'n wankele pootjes overeind te komen... en binnen twee minuten loopt het met z'n moeder mee.The calf's born and the mother gets up and starts licking it. And the little thing tries to stand up on incredibly wobbly legs, and within two minutes it's walking away with its mum.
Je staat op de rand van de afgrond.You stand upon the brink of the abyss.
Je staat op en je doet wat ik zeg als Clark binnenkomt.Now stand up, and do exactly what I tell you when Clark walks in.
Bedanken voor het moment dat ik haar zag staan op het perron. En dat ik de moed had om op haar af te stappen. Haar op de schouder te tikken.♪ ...that I saw that beautiful girl on that train platform, and that I had the guts to stand up, walk over to her, tap her on the shoulder, open my mouth, and speak.
Dat ik naast je zou staan op dat podium?That I'd stand up there on that podium by your side?
Gebruikt om op te staan op de kansel en prediken van rechtvaardige wegen, Maar dat geloofde hij zelf niet eens.Used to stand up in the pulpit and preach his righteous ways, but he didn't even believe them himself.
Hij kan niet staan op een bewegende ondergrond.He has no motor skills. He can't stand up on a moving object.
Jullie staan op en rennen weg in elke richting die je maar wil.You will stand up and run, in any direction you please.
- De echte Slim Shady is net opgestaan.The real Slim Shady just stood up.
Als ie nog leefde, was ie wel opgestaan.If he wasn't dead, he would have stood up by now. -Alright.
Als slechts een persoon... slechts een persoon was opgestaan en gezegd had, 'Ik geloof je...'If just one person... just one person had stood up and said, "I believe you... ..I believe in you..."
Dit is een duidelijke verklaring... of wat ik denk wat duidelijk is... maar het kwaad is opgestaan.Forgive a statement that's obvious, or what I think is obvious, but evil has to be stood up to.
Een banale jongen zou niet zo moedig hebben opgestaan in mijn rechtszaal en oog in oog een moordenaar beschuldigen.No commonplace boy would have stood up in my courtroom so courageously and accused a murderer face to face.
"En ik stond op het zand der zee."And I stood upon the sand of the sea
'En ik stond op het zand van de zee en ik zag een beest uit de zee opstaan. '"And I stood upon the sand of the sea and saw a beast rise up out of the sea."
- Ik stond op van tafel.- I stood up from the dinner table.
- Ik stond op.- I stood up.
Aan de kant geschoven door geliefden, maar ik stond op en vocht terug.Cast aside by those who should've cared, but I stood up and fought back.
"De paarden stonden op en schudden zich uit."The horses stood up and shook themselves.
Apen die op vier poten liepen, stonden op en liepen verder op twee poten.Apes that had walked on four legs stood up and walked on two.
De mensen vonden het prachtig, ze stonden op en gaven me een ovatie.The people loved it. They stood up and gave me an electrifying ovation.
Mensen stonden op toen wij voorbijreden, in cafés en restaurants ze namen hun hoed af. In Parijs, een der drukste steden ter wereld, en je kon een speld horen vallen. Ik denk dat het hier ook zo zal zijn.They stood up, as we drove past, in cafés, in restaurants... removed their hats, this was Paris, one of the busiest cities in the world... and you could hear a pin drop.
We stonden op en brachten onze principes voor het voetlicht.We all stood up and delivered ourselves of our principles. God knows what I said.
"Als ik opsta in deze kano, misschien valt ie om." Dat was het niveau van je denkproces. - Daar ben je nog boos over."Hey, if I stand up in this canoe, maybe it'll tip over." That was the extent of your thought process.
Als ik niet opsta kan niemand hem vangen. Begrijp je?If I don't stand up nobody can catch him.
Als ik niet opsta tegen Generaal Mansfield, dan verdien ik deze baan niet.If I don't stand up to General Mansfield, I don't deserve this job.
Als ik opsta voor de seventh-inning stretch, zullen er geen kruimels, pindadoppen, of snoep papiertjes van mijn Ryne Sandberg Cubs Jersey.When I stand up for the seventh-inning stretch there'll be no crumbs, peanut shells or candy wrappers falling from my vintage Ryne Sandberg Cubs jersey.
Doughty, ik heb je assistentie niet elke keer nodig als ik opsta of ga zitten.Doughty, i do not need your assistance Every time i stand up or sit down.
- Nee, als je opstaat, is het oké.It's okay. When you stand up, it'll be okay. - Elliot.
- Veeg je tranen af voor je opstaat.Wipe your face before you stand up, Dean.
Als iemand uit de dood opstaat, spring ik meteen op van vreugde.When one comes back from the dead I find that an occasion to stand up, be counted.
Als je langzaam opstaat, overleef je de avond misschien.If you stand up real slow, you might live through this night.
Als je niet opstaat stop ik met slaan.Well, stop trying to stand up, I'll stop hitting you.
- Die opstond tegen Sovjet-agressie.Who stood up to Soviet aggression.
- Ma'am, zover ik weet... was jurylid negen net klaar met eten... toen ze opeens opstond, naar haar borst greep en in elkaar zakte.- Ma'am. From what I understand, juror number 9 was finishing her lunch, when suddenly she stood up, grabbed her chest, and collapsed.
Als iemand in een menigte opstond en zijn stem verhief met armen zwaaide en benen swingde zou hij wel opvallen.If someone stood up in a crowd and raised his voice up way out loud And waved his arm and shook his leg you'd notice him
Dat de bubbels over je huid heengingen als een liefdesdrank... en toen je opstond verdronk ik in het beeld van je perfect gevormd lichaam.That Mr. Bubble dancing on your skin like a love potion. And you stood up and I drank in the vision of your peryectly shaped...
De laatste keer dat ik voor een strafrechtelijk procedure opstond was een schijnproces, meer jaren geleden dan ik wil toegeven.The last time I stood up in a criminal proceeding was mock trial, more years ago than I care to admit.
Elke geweldige werknemersorganisatie had zijn grote begin, een tijd waarin mensen opstonden tegen tirannie.Every great labor movement had its great beginning, a time when the people stood up to tyranny.
maar... toen we opstonden... raakte hij uit balans en...But... as we stood up... .. his balance went and...
Het wordt de periode van de mensheid... opstaand voor iets puurs en iets goeds !It'll be an age of humankind standing up for something pure and right.
Maar die jongen kon opstaand slapen die nacht.But that boy could have slept standing up that night.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

afstaan
spray
bestaan
exist
instaan
do
omstaan
do
opslaan
save

Similar but longer

openstaan
be open

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'stand up':

None found.
Learning languages?