Instemmen (to agree) conjugation

Dutch
56 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
stem in
I agree
stemt in
you agree
stemt in
he/she/it agrees
stemmen in
we agree
stemmen in
you all agree
stemmen in
they agree
Present perfect tense
heb ingestemd
I have agreed
hebt ingestemd
you have agreed
heeft ingestemd
he/she/it has agreed
hebben ingestemd
we have agreed
hebben ingestemd
you all have agreed
hebben ingestemd
they have agreed
Past tense
stemde in
I agreed
stemde in
you agreed
stemde in
he/she/it agreed
stemden in
we agreed
stemden in
you all agreed
stemden in
they agreed
Future tense
zal instemmen
I will agree
zult instemmen
you will agree
zal instemmen
he/she/it will agree
zullen instemmen
we will agree
zullen instemmen
you all will agree
zullen instemmen
they will agree
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou instemmen
I would agree
zou instemmen
you would agree
zou instemmen
he/she/it would agree
zouden instemmen
we would agree
zouden instemmen
you all would agree
zouden instemmen
they would agree
Subjunctive mood
stemme in
I agree
stemme in
you agree
stemme in
he/she/it agree
stemme in
we agree
stemme in
you all agree
stemme in
they agree
Past perfect tense
had ingestemd
I had agreed
had ingestemd
you had agreed
had ingestemd
he/she/it had agreed
hadden ingestemd
we had agreed
hadden ingestemd
you all had agreed
hadden ingestemd
they had agreed
Future perf.
zal ingestemd hebben
I will have agreed
zal ingestemd hebben
you will have agreed
zal ingestemd hebben
he/she/it will have agreed
zullen ingestemd hebben
we will have agreed
zullen ingestemd hebben
you all will have agreed
zullen ingestemd hebben
they will have agreed
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou ingestemd hebben
I would have agreed
zou ingestemd hebben
you would have agreed
zou ingestemd hebben
he/she/it would have agreed
zouden ingestemd hebben
we would have agreed
zouden ingestemd hebben
you all would have agreed
zouden ingestemd hebben
they would have agreed
Present bijzin tense
instem
I agree
instemt
you agree
instemt
he/she/it agrees
instemmen
we agree
instemmen
you all agree
instemmen
they agree
Past bijzin tense
instemde
I agreed
instemde
you agreed
instemde
he/she/it agreed
instemden
we agreed
instemden
you all agreed
instemden
they agreed
Future bijzin tense
zal instemmen
I will agree
zult instemmen
you will agree
zal instemmen
he/she/it will agree
zullen instemmen
we will agree
zullen instemmen
you all will agree
zullen instemmen
they will agree
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional bijzin mood
zou instemmen
I would agree
zou instemmen
you would agree
zou instemmen
he/she/it would agree
zouden instemmen
we would agree
zouden instemmen
you all would agree
zouden instemmen
they would agree
Subjunctive bijzin mood
instemme
I agree
instemme
you agree
instemme
he/she/it agree
instemme
we agree
instemme
you all agree
instemme
they agree
Du
Ihr
Imperative mood
stem in
agree
stemt in
agree

Examples of instemmen

Example in DutchTranslation in English
- Als dat instemmen opgevat wordt als advies te vluchten, inderdaad.- And yet if I agree, I've committed a crime. If that agreement can be construed as advising him to flee, yes, it's a crime.
- Daar hoeven we hier niet op in te gaan als we allemaal instemmen met de voorwaarden.We don't need to go into that here if we're all agreed to our terms.
- Daar kan ik niet mee instemmen.- I can not agree.
- Edelachtbare, als de O.A. ermee instemt, dat het bewijs tegen Michelle redelijke twijfel creëert voor Chloe, dan moet de O.A. er ook mee instemmen, dat het redelijke twijfel oplevert voor Michelle.Your Honor, if the DA agrees that the evidence against Michelle creates reasonable doubt as to Chloe, then certainly the DA must agree that the charges against Chloe constitute reasonable doubt as to Michelle.
- En u wilt instemmen op die eis?And you plan to agree to this demand?
... stem in met de operatie aan mijn thorax, stem in met de operatie aan mijn armen......agree to the operation on my thorax, I agree to the operation on my arms...
En ik stem in met zijn keuze.And I agree with his choice.
Het ding is dat Saul het ermee eens zou zijn geweest als hij er een stem in had gehad.The thing is, Saul would have agreed had he had a vote.
Ik als patiënt stem in met de behandeling die is voorgesteld zoals volgt..."I, the patient, "agree to take part in the treatment proposed, as follows...
Ik stem in met Burrougs'voorwaarden. Maar ik heb iets nodig om The Paradise te beschermen.So I will agree to Burroughs' terms, but I need something that protects The Paradise.
't Congres stemt in met de ontwikkeling... vanwege Costa Verde.Congress has agreed to full proliferation... because of Costa Verde.
- Jouw BuZ stemt in met Oost-Jemen, dat ze sterke diplomatieke vertegen- woordigingen maken, maar niets doen.- Your Foreign Office agreed with East Yemen that they'll make strong diplomatic representations, but do nothing.
Dat stemt in, ook.It's in agreement, too.
De rechter stemt in met de bigamie aanklacht te laten vallen en u en papa vrij te laten.The judge has agreed to drop the bigamy charges and let you and dad out of here.
Dus je stemt in, hij is gek.So you agree, he's nuts.
Al onze ontwerpers stemmen in om zo één te tekenen wanneer ze het bedrijf verlaten.All our designers agree to sign one when they leave the company.
Denk je echt dat hij toe zal stemmen in een verkennende operatie?You really think he's gonna agree to exploratory surgery?
En jij, tevreden met de wensen van een onrechtmatige koning, door toe te stemmen in een huwelijk met Leopold?And you, content to serve the wishes of a false king by agreeing to marry Leopold? You speak as if I had a say in the matter.
Gevangenen stemmen in met alles.Very few of them will agree to that. They are convicts. They will agree to anything.
Hij heeft niet eens het vermogen om in te stemmen in een scheiding, veel minder...He doesn't even have the capacity to agree to a divorce, much less...
- Cley stond erop en ik heb ingestemd.Cley insisted, and I agreed.
- Daar heb ik niet mee ingestemd.I never agreed to that.
- Daar heb ik nooit mee ingestemd.- Hey, I never agreed to that.
- Gezien de informatie... lijkt het erop dat de Separatistische overheid ingestemd heeft dat jij de Bank Clan leidt.Considering the information, it appears that the Separatist government has agreed to allow you to be the new head of the banks.
- Harrison heeft er al mee ingestemd.Harrison has already agreed.
- Hij stemde in met mijn wensen.He agreed to abide by my wishes.
- Ik stemde in met een autopsie, meer...- I agreed - to an autopsy, nothing more...
- Ik stemde in om te helpen met mijn vader's verloofde met haar bruids feestje.I agreed to help my dad's fiancée with her bridal shower.
Als ik instemde beul te zijn, en ik stemde in.If I agreed to be the hangman... and I agreed.
Brian stemde in met onze overeenkomst.Brian agreed to our arrangement.
Dat deed de CIA, maar alle directeuren stemden in.CIA did that. But all the directors agreed.
De rebellen stemden in met een wapen- stilstand, een week voor m'n verjaardag.The rebels agreed to a cease-fire a week before my birthday.
Ishikawa en Borma stemden in.Ishikawa and Borma agreed.
Maar jullie beiden stemden in met wekelijkse ontmoetingen.But the two of you agreed to weekly meetings.
We stemden in met de de gevolgen, om vrij te komen.We -- we agreed to face the consequences, to come clean.
- Nee, enkel als ik ermee instem.Nuh-uh, FBI's got jurisdiction only if I agree.
Als ik er mee instem de zaak van de Officier aan te nemen, wil jij dan een verklaring afleggen?If I agree to take the DA's case, will you give a deposition?
Als ik er mee instem om weer zaken te doen met je, wat dan met ons?If I agree to go back in business with you, what about us?
Als ik ermee instem om mee naar Dallas te gaan... om die vampier te zoeken, laat je Lafayette gaan?So if I agree to go to Dallas to look for this missing vampire, you'll let Lafayette go?
Als ik hier niet mee instem, zal je dan nog wel getuigen?If I don't agree to this, will you still testify ?
- Als Charlotte er mee instemt.-might be an option. -lf Charlotte agrees to it.
- Edelachtbare, als de O.A. ermee instemt, dat het bewijs tegen Michelle redelijke twijfel creëert voor Chloe, dan moet de O.A. er ook mee instemmen, dat het redelijke twijfel oplevert voor Michelle.Your Honor, if the DA agrees that the evidence against Michelle creates reasonable doubt as to Chloe, then certainly the DA must agree that the charges against Chloe constitute reasonable doubt as to Michelle.
- Goed, blij dat je ermee instemt.Good. You know what? Glad you agree.
- Ik denk niet dat hij ermee instemt. - Daar moeten we dan achter komen.I don't think he would agree with you.
- Niet als hij instemt met m'n plan.Not if he agrees to my plan.
'De houthakker ruziede lange tijd met zijn vrouw... 'maar ze was zo'n enge vrouw als ze boos was... 'dat hij uiteindelijk met haar plan instemde."The woodcutter argued for a Iong time with his wife, "but she was such a horrid, frightening woman when she was angry, "that in the end he agreed to her plan.
- Ik vervloek de dag... dat ik ermee instemde met je mee te gaan, Ragnar Lothbrok.I curse the day I ever agreed to come with you, Ragnar Lothbrok.
Als dit afketst, zal ik ontkennen, dat ik er ooit mee instemde.This backfires I will deny that I ever agreed to it.
Als ik instemde beul te zijn, en ik stemde in.If I agreed to be the hangman... and I agreed.
Dat de president daarmee instemde.I'm surprised the President agreed to that.
Alles waarmee jullie instemden in de iTunes voorwaarden!Everything that you agreed to in the iTunes conditions!
Dit was de voorwaarde waar het Witte Huis en Lockhart mee instemden.This was the preeminent condition of the White House - and Director Lockhart and agreed to. - Yeah.
Het is een wonder dat ze met zes maanden instemden.It's a miracle the parole board agreed to six months. I will go to jail.
Het punt is, dat we instemden met financiële voorwaarden toen ze negen jaar geleden zwanger werd.Bottom line is, we agreed to financial terms about nine years ago when she got pregnant.
Ik denk dat we instemden om te proberen elkaar wekelijks te ontmoeten wetende dat een van ons het zou uistellen en we beiden ons gezicht redden.I think we agreed to try to meet weekly, knowing one of us would postpone and we'd both save face.
Ik heb alleen instemmend geknikt.I only did the agreeing.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

afstemmen
tune
bestemmen
order
inklemmen
sandwich
instellen
set
instormen
do
instromen
do
inzwemmen
warm up
opstemmen
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'agree':

None found.
Learning languages?